„Икономика и мениджмънт” професия „Икономист” ІІІ пксДата25.02.2018
Размер45.61 Kb.
#59407
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС
специалност
„Икономика и мениджмънт”

професия „Икономист”

ІІІ ПКС – 1 паралелка с 26 ученици с разширено изучаване на английски език
В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти за решаване на конкретни икономически проблеми в различни области на икономиката.  В процеса на обучение се акцентира и върху общообразователната подготовка с интензивно изучаване на английски език, икономическа информатика и други. В професионалната подготовка на учениците са включени предметите микроикономика и макроикономика, счетоводство, търговско право, мениджмънт, маркетинг, бизнес комуникации, икономика на предприятието, статистика и други професионални предмети.  Придобитите знания и умения дават възможност на учениците, завършили специалността “Икономика и мениджмънт”, да се реализират в държавни институции, специализирани търговски фирми, търговски вериги,  туристически фирми, банки и финансови институции, застрахователни компании и развитие на собствен търговски бизнес. Специалността дава възможност за кандидатстване във висши учебни заведения по специалности в широкия спектър на икономическата сфера, като изучаваните икономически предмети в училище са основа за постигане на отлични резултати в университета, а след това и реализация на пазара на труда.
Балообразуване:

национално външно оценяване по български език и литература /утроена/ и математика;

оценки от свидетелство за основно образование след 7 клас по география и икономика и история и цивилизация превърнати по скала в точки.
специалност

Организация на хотелиерството”професия „Хотелиер”

ІІІ ПКС  – 1 паралелка с 26 ученици с интензивно изучаване на английски език
Специалността дава знания, свързани с технологията, организацията и управлението на всички дейности в хотела. Учениците придобиват умения за посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управление на технологиите, прилагани в хотелиерството и ресторантьорството; организирането на допълнителни дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта. Чуждоезиковото обучение включва и чужд език по професията, който се изучава през целия курс на обучение. Специфичната и отраслова професионална подготовка обхваща изучаването на дисциплини като: организация и функциониране на кухнята и ресторанта, технология на хотелиерското обслужване, технология на допълнителните дейности в туризма, туристически ресурси в България, както и провеждането на производствени практики в Х, ХІ и ХІІ клас. Производствените практики учениците провеждат в България и извън страната /по проекти Мобилност – Програма Еразъм+/ в реална работна среда във висококатегорийни хотели. Завършилите тези специалности могат да се реализират успешно в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството в хотели, хотелски комплекси, хотелски вериги. Добра успеваемост постигат и кандидатстващите във висши учебни заведения в цялата страна в сферата на икономиката и туризма.

Ако носите в себе си прословутото българско гостоприемство и общителност, способност да предусещате желанията на гостите и удоволствието да ги сбъдвате, тази професия е точно за Вас!Балообразуване:

национално външно оценяване по български език и литература /утроена/ и математика;

оценки от свидетелство за основно образование след 7 клас по география и икономика и история и цивилизация превърнати по скала в точки.
специалност
„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

професия „Ресторантьор”

ІІІ ПКС  – 1 паралелка с 26 ученици, разширено изучаване на английски език
Обучението е свързано с подготовка на специалисти за организиране дейностите в заведенията за хранене и развлечения, ресторанти, сладкарници, кафенета и др. Това са специалистите, които осигуряват високо качество на услугите в ресторантьорския бизнес, организират и контролират работата на персонала, стоят в основата на провеждането на тържества и партита по различни поводи, участват в планиране на асортимента от ястия и напитки, въвеждат технологията на новите рецепти, контролират спазването на технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта. Професията дава възможност за успешна реализация на пазара на труда и тези кадри могат успешно до работят като: управител на заведение за хранене, управител на ресторант, салонен управител, готвач, отговорник на търговска зала и др. Изучаването на предмети като технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, сомелиерство /дегустация на вина/, информационни технологии и професионален чужд език дава възможност на завършилите за успешна реализация на пазара на труда както в страната, така и в страните в ЕС.
Балообразуване:

национално външно оценяване по български език и литература /утроена/ и математика;

оценки от свидетелство за основно образование след 7 клас по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, превърнати по скала в точки.
специалност

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“професия  „Техник-Технолог в хранително-вкусовата промишленост“

ІІІ ПКС  – 1 паралелка с 26 ученици, с разширено изучаване на английски език
Обучението е свързано с подготовка на специалисти за сладкар, техник-технолог в хлебопроизводството и сладкарството, самостоятелен бизнес за производство на хлебни и сладкарски изделия. Учениците придобиват умения за технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството, технологията на различни видове хлебни и сладкарски изделия, обслужване на машини и съоръжения в производствените обекти, естетическо оформление на продуктите, прилагане на здравословни норми за хранене, управление и организация на собствен бизнес за производство на хляб и сладкарски изделия. Професията дава възможност за успешна реализация на пазара на труда и тези кадри могат успешно до работят като: оператор в хранително-вкусовата промишленост, лаборант, техник-технолог, оператор на машини за пакетиране и етикетиране, самостоятелен бизнес за производство на хляб и сладкарски изделия. Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” дава възможност за професионална реализация както в страната, така и в страните в ЕС.

Балообразуване:

национално външно оценяване по български език и литература /утроена/ и математика;

оценки от свидетелство за основно образование след 7 клас по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, превърнати по скала в точки.
Каталог: docs -> priem
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
priem -> 4 годишен срок на обучение специалност „Кетъринг” професия ”Ресторантьор” ІІІ пкс
priem -> Прием след завършен VІІ клас 5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на английски език специалност „Икономика и мениджмънт”
priem -> Списък на класираните на основание чл. 41(3) от зво, чл 7 а(1, 3 и 4) от Правилата за учебната дейност на мгу „Св. Иван Рилски”, чл. 7 и чл. 20 от Правилата за прием на кандидатстуденти окс „Магистър” през учебната 2013/2014 г
priem -> Прием по специалности и професионални направления в окс „магистър”
priem -> 18 средно общообразователно училище “уилям гладстон”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница