Икономист специалност код: 3451204 икономика и мениджмънтстраница1/4
Дата27.03.2024
Размер77.78 Kb.
#120812
  1   2   3   4
8 индивидуално


ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ"КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ"
гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий"№114, тел.: 62-29-15;
професионално направление код: 345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
професия код: 345120 ИКОНОМИСТ
специалност код: 3451204 ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
УЧЕБНА ПРАКТИКА –Икономика и управление на предприятията –ХII-в клас


Индивидуално практическо задание №8

На учениците / трите имена, подпис/


1.Зорница Иванова Златева


1. Приложна задача: Транспортно предприятие
Изготвяне на доклад:
Проучване на дейността и тенденциите в транспортния сектор.
Екологичната страна на транспорта.


2. Указания за изпълнение на практическото задание:
Докладът трябва :3. Критерии за оценяване:
1. Правилно и естетическо оформяне на доклада - 10 т.
2. Съдържателност на доклада - 30 т.
3. Спазване на срока за предаване на доклада - 10 т.
4. Убедителна защита пред класа - 10 т.
Общ брой точки: 60 т.


4. Система за оценяване:
Максималният брой точки е 60.
Неизпълнението или неправилното изпълнение на поставената задача се оценява с 0 точки.
Непълното изпълнение на задачата се оценява с част от точките за вярно и пълно изпълнение.
Преминаването от точки в цифрова оценка се извършва по следната формула:
цифрова оценка = общ брой точки: 10.
Получената оценка се изчислява с точност до 1.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница