Икономист специалност код: 3451204 икономика и мениджмънтстраница2/4
Дата27.03.2024
Размер77.78 Kb.
#120812
1   2   3   4
8 индивидуално
Учител: Галина Димитрова ...............................
(подпис)


Директор: Снежана Танева .................................
(име, фамилия) (подпис и печат)


ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ"КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ"
гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий"№114, тел.: 62-29-15;

Индивидуално практическо задание №8
Приложна задача: Транспортно предприятиеИзготвил: Ръководител:


Зорница Златева Галина Димитрова

СТАРА ЗАГОРА


МАРТ 2024г.

  • Дейност и тенденции на транспортния сектор

Транспортът има ключова роля за икономическото и общественото развитие. Той генерира растеж чрез улесняване на търговията с индустриални и селскостопански стоки, както и чрез увеличаване на възможностите за достъп до здравеопазване, образование и други национални и регионални обществени услуги. На макроикономическо равнище инвестициите в транспортния сектор повишават растежа чрез увеличаване възвращаемостта на частните инвестиции. На микроикономическо ниво усъвършенстването на транспортното обслужване способства за намаляване цените на ресурсите и по този начин – за намаляване на производствените разходи, за увеличаване на възможностите за достъп до различни пазари и косвено подпомага развитието на икономиката на страната.
Транспортната инфраструктура, от своя страна, има съществено значение за икономическия растеж, за мобилността на трудовите ресурси, за предлагането на транспортни услуги и за конкурентоспособността на българската икономика като цяло. Освен това, качеството на транспортната инфраструктура и обществените транспортни услуги влияе значително върху алокационните решения на фирмите и отделните хора.

  • ЖП транспорт

2021 е годината, обявена за Европейска година на Железопътния транспорт в ЕС. И неслучайно: железопътния транспорт се превърна в най-енергоспестяващ, иновативен и ефикасен в сравнение с който и да е друг съвременен такъв. Неговата засилена употреба и мащабните инвестиции в инфраструктура в европейски мащаб ще направи възможно по-бързото достигане на целите за въглеродна неутралност на ЕС. Чрез засилване на използването му е европейски мащаб е възможно да се достигнат целите за нива на въглеродни емисии .

Все повече компании се обръщат към интермодален транспорт в стандартни контейнери, ремаркета или танк-контейнери. Забелязва се тенденция големите морски пристанища да създават"изнесени терминали" във вътрешността на Европа работещи с редовни и директни ЖП връзки. Това неминуемо не само създава големи логистични удобства, но и повишава значително конкурентоспособността и реализацията на нови възможности за търговия из цяла Европа, които допреди това се считаха за нерентабилни.

Важно е да се отбележи и увеличаването значимостта на Турския пазар. Наблюдава се 20% ръст на международните жп товарни превози, което дава отражение и в българския пазар. Това се дължи отчасти и на „Новия път на коприната“ и един от коридорите, му който минава през Турция и България. Инвестициите в този мащабен инфраструктурен проект поставя България в изключително важна позиция през предстоящите икономически предизвикателства.

Булмаркет работи активно в технологични подобрения в ЖП състава си – от пускането в експлоатация на новите влакове СМАРТРОН и обновяването на стари, до смяна на спирачните системи на вагоните за намаляне на шумови емисии и автоматизация на различни процеси в ЖП транспорта. Булмаркет участва и в проект между Турция и Централна Европа, който ще бъде част от мрежата, свързваща Новия Път на Коприната с Инициативата "Три морета" ( Балтийско, Адриатическо и Черно море).

1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница