Има ли бъдеще в технологичното време делото на Кирил и Методий?Дата06.11.2017
Размер127.07 Kb.
#34028
Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”

гр. Габрово, бул. „Могильов” № 69, тел. 807 132
Тема: Има ли бъдеще в технологичното време делото на Кирил и Методий?
Дата на провеждане: 15.04.2010 г.

Клас: VІ „б”

Разработили:

 1. Хилда Давидова –главен учител, математика

 2. Детелина Гатева – старши учител, музика и класен ръководител на VІ „б” клас

 3. Данка Цонева – главен учител, български език и литература

 4. Евгения Банчева – учител по БЕЛ и помощник-директор УД


Открито занятие - поставя началото на поредица от дейности в

чест на 40-годишния юбилей на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово
Ход на занятието:

Начало занятието - брейн сторм: Шестокласниците трябва да напишат всички възможни определения на думата „грамотност”.След приключване на индивидуалната работа, на учениците се осигурява възможност да проверят своите резултатите. На отделни слайдове от презентация ( Модул №1), разработена от г-жа Хилда Давидова, е качена следната информация:

 • І слайд – мото: Границите на моята грамотност определят границите на моя свят!

 • ІІ слайд – Лексикално значение на думата „грамотност” и видове грамотност: езикова, математическа, компютърна и т.н.

 • ІІІ слайд – Речникова статия за понятието „езикова грамотност”

 • ІV слайд - Речникова статия за понятието „компютърна грамотност”

 • V слайд - Речникова статия за понятието „медийна грамотност”

 • VІ слайд – Информация и комуникация чрез съвместяване на езикова и литературна грамотност с компютърна и медийна грамотност

 • VІІ слайд - Значение на понятието „грамотност” в нашата съвременност

 • VІІІ слайд – Международният ден на грамотността – 08 септември, обявен от ЮНЕСКО

 • ІХ слайд - Има ли бъдеще в технологичното време делото на Кирил и Методий?

 • Х слайд - Цели и задачи на занятието:

 • провокация за засилване и поощряване на интереса към българския език и усъвършенстване на компютърните и медийните умения

 • превръщане на правилното прилагане на езиковите норми в уважавано умение

 • ХІ слайд (модул №2) – знамето на Европейския съюз като символ

 • ХІІ слайд – страните, основателки на Европейския съюз

За шестте стари, основателки на Европейския съюз, ученици запознават класа с предварително подготвени доклади:

 • Симона Белгия е държава в Западна Европа. Тя граничи с Нидерландия, Германия, Люксембург и Франция, а на северозапад – с Червено море. Официални езици са нидерландски, френски и немски. Столица – Брюксел, той е и най-големият град. Валута: EUR. Белгия е известна със своето изкуство, великолепна архитектура, със своята бира и храна. Едно от най-популярните сирена е „лимбургер”. Страната е известна и със шоколада си.

 • Валентин Франция, по форма територията й прилича на шестоъгълник, затова често самите французи я наричат „Хексагон”. Франция е създадена през 486 г. Оттогава до днес тя съществува без прекъсване, което я прави най-старата държава в Европа. Тя е една от първите страни, преминали от феодализъм към парламентаризъм. По време на царуването на Луи ХІV Франция била господстваща сила в Европа. Влошаващите се икономически условия и народното негодувание срещу сложната система от привилегии, давани на благородниците и духовенството, били сред главните причини за Френската революция.

 • ВладимирГермания е една от държавите, учредителки на Европейския съюз. Тя граничи със Северно море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на юг и с Франция. В историята на Германия традиционно за дата на нейното основаване се приема 2 февруари 962 г., когато Ото І , източнофранкски крал, е коронясан за император в Рим. Това е началото на Свещената Римска империя, известна още като Първи немски райх, която, въпреки че никога не е напълно обединена, под различни форми съществува до 1806 г., когато вследствие на Наполеоновите войни се разпада. Вторият райх, известен още като Германска империя, е създаден на 18 януари 1871 г. Основна заслуга за това има Ото фон Бисмарк, най-изтъкнатият немски държавник през ХІХ век. През 1932 г. националсоциалистите, известни още като нацисти, печелят мнозинство в Парламента, а на 30 януари 1933 г. Адолф Хитлер е назначен за Канцлер. През 1934 г. Хитлер поема целия контрол върху управлението на страната и слага началото на Третия райх. Официалният език на Федеративна Република Германия е немският. Официален език е на Европейския съюз и на ЮНЕСКО, освен това е и един от най-говорените езици в света. Германия има много разнообразна природа с много забележителности: езерото в планините на южна Германия, немският триъгълник при Кобленц, река Рейн, областта Рур, река Дунав, германските Алпи и т.н.

 • Калоян – Холандия със столица Амстердам, а седалище на правителството – Хага, дом на монарха и местоположение на повечето чужди посолства. За страната е характерна равнинността й. Разделена е на две основни части. Има три реки – Рейн, Ваал и Мада. Климатът е умерено морски с хладни лета и меки зими. В Холандия има много атракции и забавления. Известна с каналите си: Имперския, Каналът на принца, Каналът на господата, ограждат стария център и зоологическата градина, създадена през 1838 г. Най-известната концертна зала в света е Музикалният театър. Ботаническите градини са популярни с холандските лалета. Покупателната способност на холандеца през 2008 г. е 4200 долара. Важна роля в икономиката на страната играят океанските кораби. Авиокомпанията KLM обслужва множество международни дестинации.

 • Георги Италия, държава, разположена на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. По данни на Международния валутен фонд италианската икономика е ІV-та в Европа и VІІ-ма в света по големина на Брутния вътрешен продукт. След формирането си Римската империя започнала да набира сили и постепенно завладяла целия Средиземноморски регион. След проникването на Християнството се обособяват Западна и Източна Римска империя (Византия). Съществуването й е прекратено окончателно през 476 г. Венеция е град в североизточна Италия с население 300 000 души. Тя е център на международния туризъм, място за провеждане на международни кинофестивали, художествени изложби и др. подобни. В градския транспорт са запазени традиционните за града гондоли. По северната част на Италия са разположени Алпите с най-висок връх Монблан – 4807 метра.

 • ЛюбомирЛюксембург, население – 442 972 души, от които 13,4% португалци; 4,6% французи; 4,3% италианци; 3,4% белгийци; 2,3% германци. Столицата е Люксембург и е най-големият град в страната, основан през 963 г. През 1815 г. на Виенския конгрес Люксембург е провъзгласен за Велико херцогство. През 1867 г. то е обявено за независима и неутрална страна. През 1999 г. страната се присъединява към Европейския паричен съюз. На север релефът на Люксембург е хълмист, наситен с гористи местности. На юг е разположена плодородната местност ГУТЛАНД, където са съсредоточени индустрията и населението на страната и има добре развито селско стопанство. Селското стопанство е 1%, промишлеността 30%, услугите 69%. Люксембург има добре развита индустрия с висок растеж, ниски безработица и инфлация. До 70-те години на ХХ век просперитетът на страната се дължи основно на залежите на желязна руда и производството на стомана. Важни икономически пера са металообработването и химическата индустрия. През последните години добре развито е и банковото дело.

 • ХІІІ слайд – Представя всяка една от 6-те страни, учредителки на Европейския съюз чрез знаме, столица, брой жители, официален език.

 • ХІV и ХV слайд - Обобщават информация за Брутния вътрешен продукт на всяка една страна, производство и технологии, принос в Световната култура.

 • ХVІ слайд – Представя разширяването на Европейския съюз, като посочва годината на присъединяване на всяка нова страна членка.

 • ХVІІ слайд – Изписано мотото на Европейския съюз: Единни в многообразието

 • ХVІІІ слайд – Представя четири различни погледа към многообразната красота на българската природа по време на четирите сезона и служи за умел смислов преход към това, което прави България уникална сред останалите страни членки на Европейския съюз.

България е сред най-старите държави в Европа. Нейното създаване е събитие с важни последици за цялостното развитие на Балканския полуостров през Средновековието.

Значимостта на Кирило-Методиевото дело от гледна точка на историческата наука е отразена в презентация на тема „История на славянската писменост”, разработена от Стелиян Ивов Ибовски, ученик от VІ „б” клас в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово. Ученикът е сформирал екип, чрез който да представи своята работа. • І-ви слайд – „История на славянската писменост”

 • ІІ-ри слайд – „Основаване на българската държава”; презентира Стелиян:

Българската държава възниква в резултат на съюза между прабългарите и славяните на Балканския полуостров. За нейно начало се приема 681 г., когато хан Аспарух сключва мирен договор с Византия.

 • ІІІ-ти слайд – „Покръстването на българите”; презентира Стелиян:

За политическия и културен възход на България през ІХ век голяма роля изиграва приемането на Християнската религия. Тази важна стъпка е предприета от княз Борис І (852 – 889 г.). През 864 г. княз Борис І приема кръщението от Цариградската патриаршия. В страната пристигат гръцки духовници и започва масово приемане от българския народ на новата вяра. През 870 г. князът успява да извоюва автокефална Българска църква.

 • ІV-ти слайд – „Глаголица”; презентира Стелиян:

През 855 г. солунските братя Св.Св. Кирил и Методий създават славянската писменост. Новата писменост носи названието „глаголица”, което идва от думата „глаголъ” в превод „дума”. Тъй като „глаголати” означава „говоря”, глаголицата поетично е наричана „знаците, които говорят”. За пръв път Славянските първоучители използват глаголицата във Великоморавската мисия от 863 г. за превод и създаване на богослужебни книги.

 • V-ти слайд – „Учениците на Кирил и Методий”; презентира Стелиян:

След смъртта на Методий (885 г.) учениците – Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, са прогонени от Великоморавия. Те пристигат в България, където по заповед на княз Борис І са създадени два книжовни центъра – Плиска и Охрид. В Плиска остава Науем, а Климент заминава за Охрид. Там за няколко години той обучава на славянски език над 3500 ученици. Усъвършенства глаголицата, като я преименува на „кирилица” в чест на своя учител – Кирил Философ. Така България спасява делото на Солунските братя Кирил и Методий.

 • VІ слайд – „Златен век на българската книжнина”; презентира Константин:

Разцветът на българската култура при цар Симеон е наречен „Златен век”. Велики Преслав се превръща в главно културно средище. Преславските книжовници Йоан Екзарх, Константин Преславски и Черноризец Храбър създават редица преводни и оригинални книжовни творби, които са разпространени и сред останалите православни славянски народи – Сърбия, Киевска Рус и руските княжества.

 • VІІ слайд – „Преславска книжовна школа”; презентира Константин:

Преславска книжовна школа е най-важният литературен и културен център в България и в целия славянски свят до 972 г., когато Преслав е изгорен от византийците. В някои световни класации за висше образование Преславска книжовна школа е призната за третия по възраст университет в света – след Магнаурската школа в Константинопол и Ал-Карауин в град Фес, Мароко.

 • VІІІ слайд – „Търновска книжовна школа”; презентира Юлия:

За основател на Търновска книжовна школа от втората половина на ХІV век се счита Патриарх Евтимий. Със своята правописна и езикова реформа Евтимий Търновски установява общовалидни езикови и правописни правила, приложени не само в България, а и в руските княжества, Сърбия, Влахия и Молдова.

 • ІХ слайд – „Охридска книжовна школа”; презентира Юлия:

В Охрид Климент създава училище с два курса – долен, за начинаещи, и горен – за напреднали. Главната цел на Климент Охридски е да подготви възможно най-голям брой ученици, които в последствие да станат учители или свещеници. За целта си служи с взаимоучителната метода. Климент Охридски гради дейността си върху две основни идеи: на първо място – идеята за изграждане на самобитна българска култура; на второ място – идеята за обучение на български език.

 • Х слайд – „Съкровищата на България”; презентира Мария: През земите на днешна България – кръстопът между Изтока и Запада – са битували много народи. Безценни свидетелства за живота по нашите земи са откритите съкровища на траките – образци от техния бит, култура, религия, майсторство. Най-известните съкровища на древните траки са:

 • Вълчитрънското златно съкровище – най-голямата находка, открита в България през 19254 г. с тегло 12,5 кг. в с. Вълчитрън, Плевенско.

 • Панагюрското златно съкровище – намерено през 1949 г. с тегло над 6 кг. край Панагюрище.

 • Рогозенското съкровище – съдържа 165 сребърни съда, открито през 1985 г. в центъра на с. Рогозен, Врачанско.

 • Луковитското съкровище – открито през 1953 г. край Луковит. Състои се от сребърни предмети, инкрустирани със злато.

 • Варненското златно съкровище – съдържа над 3 000 златни предмета с общо тегло около 6,5 кг., открито през 1974 г. край Варна.

Значимостта на Кирило-Методиевото дело, но по-скоро от езиковедска гледна точка, е отразена в презентация на тема „Свети Свети Кирил и Методий”, разработена от Иванина Петева Василева, ученичка от VІ „б” клас в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово. Ученичката представя самостоятелно своята работа.

 • ІІ слайд – „Методий”, монашеското име на по-стария от двамата братя. Роден в Солун, изследователите предполагат в периода между 810 – 820 г.

 • ІІІ слайд – „Константин - Кирил Философ”, името Кирил и монашеския сан приема 50 дни преди смъртта си. Според пространните жития на двамата братя, наречени „Панонски легенди”, седмото дете в семейството умира на 14 февруари 869 г. в Рим.

 • ІV слайд – „Солунските братя”, не само създатели на първата славянска азбука-глаголицата, но и нейни разпространители. По-късно наречена на името на Кирил – кирилица. Равноапостоли, обявени от папата за покровители на Европа.

 • V слайд – Графеми на „Глаголицата”

 • VІ слайд - Графеми на „Кирилицата”

 • VІІ и VІІІ слайд – „Мисии” , през 860 г. заминават при хазарите по поръка на Византийския император Михаил ІІІ и Патриарха на Константинопол Фотий. В Крим Кирил и Методий намират мощите на Свети Климент и ги занасят в Рим.

 • ІХ слайд – След завръщането си в Константинопол Кирил става преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий – игумен на манастира „Полихрон”. През 855 г. създават славянската азбука и превеждат първите богослужебни книги.

 • Х слайд – Великоморавската мисия е третата и най-важната в живота на Солунските братя. През 863 г. Кирил и Методий пристигат в столицата на великоморавския княз Ростислав. Изпратени от византийския император Михаил ІІІ, те проповядват божието слово на славянски език и създават първата славянска книжовна школа.

 • ХІ слайд – „Смъртта на Кирил в Рим”, през 869 г. по-малкият брат е погребан в криптата на базиликата „Свети Климент”. Методий, изтощен от борбите с триезичниците, умира като архиепископ на Великоморавия през 885 година.

 • ХІІ слайд – Биографични данни, възстановени от множество исторически извори, създавани през различни епохи. Затова, в опитите за възстановяване на историческата истина за най-крупните фигури на Средновековната култура – Св. Св. Кирил и Методий, противоречията са големи.

Шестокласниците са разделени на 9 екипа от по двама души. На всеки екип е осигурено работно място – компютърна конфигурация. Предварително на десктопа е качен текст ( сбит преразказ на фрагмент от разказа на Елин Пелин „На браздата”). • Слайд ХІХ, (Модул № 3) - на учениците се поставя граматическа задача.

Времетраене за изпълнение на задачата – 10 минути.

 • Слайд ХХ – преразказът на фрагмента е направен с отклонения от изискванията за правилност и уместност.

Редактирането на текста изисква учениците да приложат не само езикова, а и компютърна грамотност.

 • Слайд ХХІ – редакция на текста, съобразена с езиковите норми за правилност и уместност.

Екипите съпоставят своята редакция с редакцията от слайда. След това въвеждат данните в предварително подготвена и качена на десктопа екселска таблица (Статистика/лист №1) с 5 колони, от които те попълват само 2 и 3 колона:

 • І-ва колона – общ брой на пълнозначните думи в текста;

 • ІІ-ра колона – брой на чуждиците (стилово неуместни думи) в текста, които е открил екипът;

 • ІІІ-та колона – общият брой на чуждиците, употребени в текста;

 • ІV-та колона - % - успеваемост на всеки отделен екип;

 • V-та колона – лична успеваемост: % на разпознатите и правилно заменени с уместни български съответствия чуждици.

Всеки екип изчислява своя процент успеваемост, т. е. ниво на езикова и компютърна грамотност.

Трима ученици – Цветелина, Нено и Любомир, събират данните - % успеваемост, на всеки екип. След това въвеждат резултатите в предварително подготвена екселска таблица ( Статистика/Лист №2), с помощта на която ги онагледяват чрез диаграма.

Докато тримата ученици обработват резултатите на 9-те екипа, останалите решават устно занимателни задачи, формулирани като въпроси ( задачите са разработени от учителя по География и икономика – г-н Николай Христов), свързани с отличителни особености на отделни страни членки на ЕС. • Страна от ЕС, известна като „страната на лалетата и вятърните мелници”: Холандия

 • Кой е най-големият банков и финансов център в Европа? В него се намира Европейската инвестиционна банка и над 200 други банки: Люксембург

 • Лувъра, музеят „Пикасо”, Триумфалната арка, дворецът Версай са културно-исторически забележителности на – Франция

 • Световно известна европейска страна с праисторически комплекс „Стоунхемдж”, обсерватория „Гринуич”, мост над р. Темза – „Тауер бридж”: Великобритания

 • Страна с развито автомобилостроене – марки: „Ауди”, „Опел”, „Мерцедес”, „Фолксваген” и др.: Германия

 • Страната на Ренесанса и нейните историко-културни забележителности: Колизеума, Ватикана, гондолите – Италия

 • Страна от Европейския съюз, известна с парка „Мини Европа”, разположен на площ от два хектара: Белгия

Обобщеният резултат показва, че езиковата и компютърна грамотност на учениците от VІ „б” клас има следните показатели ( Статистика/ Лист №3):

Високо ниво – 33%; Средно ниво – 44%;

Ниско ниво – 17%; Слабо ниво - 6%


 • ХХІІ слайд – България в класациите на Европейския съюз като ниво на грамотност

 • ХХІІІ слайд – България в световните класации – доклад на ООН за човешкото развитие ( юни 2009 год.)

 • ХХІV слайд – Компютърни умения на населението на възраст от 17 до 74 години по данни на Евростат

 • ХХV слайд – Статистика за времето, което се използва за учене през един човешки живот

 • ХХVІ слайдПослание:

В ерата на информационните и комуникационни технологии съвременният свят бързо се глобализира. Без усилие откриваме нужна информация, осъществяваме връзка с близки и познати, пръснати по всички краища на земното кълбо. Записваме и съхраняваме вълнуващи моменти от своя живот. Без да го съзнаваме, с всеки изминал ден ставаме все по-зависими и по-зависими от мобилния си телефон, от компютъра в училище и вкъщи. Едва когато се замислим, разбираме, че в основата на тези нови технологии стои нещо значимо, без което не бихме могли да си служим с тях. И това е словото, писаното слово. Делото на Славянските първоучители не само има бъдеще, то стои в центъра на човешкото знание и предполага придобиването на всяко друго последващо умение или изобретяване на нова технология. Затова ежегодно на 24 май отдаваме заслужена почит на Солунските братя – създатели на славянското писмо.
В края на занятието шестокласниците изпяват химна на Св. Св. Кирил и Методий, под ръководството на класния си ръководител – г-жа Детелина Гатева, учител по музика в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово.
На откритото занятие са поканени да присъстват:

Директорът на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово

Експерти от РИО – Габрово
Гинка Стоянова

Директор на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово


ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр.Габрово

Каталог: Document
Document -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
Document -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
Document -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Document -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Document -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Document -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Document -> Становище за осъществен предварителен контрол
Document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница