Име ІV „ ”№ Градовете Одесос, Месемврия са осно-вани отДата01.01.2018
Размер30.98 Kb.
Име ………………………………. ІV „ ”№
1.Градовете Одесос, Месемврия са осно-вани от ……………………………..
2.Градовете Русе, Стара Загара са осно-вани от …………………………….
3.През І в. Тракия била завладяна от:

а/ елините; б/ турците; в/ римляните;
4. Християнската религия се зародила в:

а/ Рим; б/ Палестина; в/ Тракия.
5. Свещената книга на християните се нари-ча …………………………………..
6. Попълнете пропуснатите думи в текста:

Християнската религия се появила през……век в провинцията ……………………

Християнството било признато за свобод-но вероизповедание през ……век - ……го-дина от император ……………………………

……………………………


7. Кои от изброените имена се отнасят за един и същ град? Подчертайте ги.

Константинопол, Александрия, Византион, Цариград, Велики Преслав, Палестина
8. Българската държава била създадена като съюз между:

а/ траки и българи;

б/ славяни и българи;

в/ траки, славяни и българи.
9. Кога е създадена българската държава?

а/ 680 г.; б/ 681 г.; в/ 701 г.
10. Коя е столицата на новосъздадената българска държава?

а/ Охрид; б/ Плиска; в/ Преслав.
11. През 717 – 718 г. българите помогнали на Византия във войната им срещу:

а/ арабите, които били мюсюлман-ски племена и имали славата на непобеди-ми;

б/ варварските племена;

в/ славянските племена от поречието на р. Струма.

12.Битката при Върбишкия проход, където византийците били победени от българите, станала през:

а/ 811 г.; б/ 881 г.; в/ 861 г.
13.Наследник на хан Крум е:

а/ хан Борис;

б/ хан Омуртаг;

в/ хан Тервел.
14.Хан Омуртаг се прочул като владетел, който:

а/водил непрекъснати войни с Византия;

б/сключил 30-годишен мир с Византия;

в/наредил да се извае Мадарския конник.
15.Покръстването на българите станало по времето на хан ……………….. през:

а/ 863 г.; б/ 865 г.; в/ 855 г.
16. Учениците на св. св. Кирил и Методий в България – Климент и Наум, обучили хиляди младежи на книжовен славянски език и с това подготвили:

а/ налагането на гръцкия език в богослуже-нието;

б/ налагането на славянския вместо гръцкия език в богослужението;

в/ налагането на латинския език в богослу-жението.
17. Българската църква била обявена за самостоятелна ...……………………………… през:

а/ 881 г.; б/ 870 г.; в/ 871 г.

от:

а/ източно – православната църква на специален събор в Константинопол;

б/ западната католическа църква на спе-циална церемония, организирана от папата.
18. През 886 г. княз Борис посрещнал учениците на Кирил и Методий, които създали Охридската и Преславската книжовни школи. Запишете имената на основателите на тези школи:

……………………………………………..19.Столица на България по време на царува-

нето на Симеон е:а/ Плиска; б/ Преслав; в/ Охрид.

20.С какво се характеризира най-вече цару-ването на цар Петър?

Отговори с „ДА” или „НЕ”.а/получил от Византия титлата цар-……….

б/наследил царството от Самуил - ………..

в/български патриарх оглавил църквата-…...
21.През коя година България пада под византийска власт?..........................................
22.Кой български владетел се съюзил с па-пата, сближил България със Запада?..............

……………………………………


23.През коя година цар Калоян победил рицарите при Одрин?.............................
24.Кой български владетел с дипломацията си въздигнал царството като европейска си-ла. Царувал е до 1241 година ?......................

……………………………………


25.Кои двама интелектуалци са от времето на Иван Асен ІІ?

………………………………………………...

………………………………………………...
26.Кой от посочените бележити българи ръ-ководил защитата на Търново от османците?

а/ цар Иван Асен ІІ;

б/ цар Иван Александър;

в/ патриарх Евтимий.
27.С падането на Видин България престава да съществува като държава. През коя годи-на става това?..................................................
Оценяване:
Въпроси, които се оценяват с:
1 точка – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27.


2 точки – 7, 15, 18, 25.
3 точки – 6,17, 20.

Скала за оценяване:
от 37 т. до 33 т. – Отличен ( 6 )

от 32 т. до 28 т. – Мн. добър ( 5 )

от 27 т. до 23 т. – Добър ( 4 )

от 22 т. до 18 т. – Среден ( 3 )под 18 т. – Слаб ( 2 )
Оценка:
Проверил:
Родител:


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница