Име на учебното заведениеДата25.07.2016
Размер178.47 Kb.
#5330

Име на учебното заведение

Адрес

Служебен телефон

Домашен телефон

Име на директора

ОБЩИНА СЛИВЕН

НУ "Васил Левски"

общинско


Сливен

ул. "Щросмайер"62 28 56 директор

8 79 90 сч. и л. с.0896 788 946

Николай Андреев Кадирев

І СОУ "Х. М. Пашов"
общинско

Сливен

ул."Княз Батемберг" № 262 39 77 директор

62 42 69 пом. дир.

62 37 82 гл. сч.


0896 788 928

Костадин Иванов Славов

ІІ ОУ "Христо Ботев"
общинско

Сливен

ул."Московска" 6 Б62 28 83 директор

62 55 91


62 28 83 пом. д.

68 37 95

0896 788 929Денко Кирилов Делчев


ІІІ ОУ

"Д-р Ив. Селимински"

общинско


Сливен

ул."Драгоман" 162 47 74 директор

62 57 75 сч. и л.с.63 00 17

0887718777

0896 788 930


Ваня Василева Пенчева


ІV ОУ "Д. Петров"

общинско


Сливен

ул."П. Петков" 3666 76 87 директор

66 77 95 пом.д., сч.0887096909

Силвия Аврамова Георгиева

V СОУ "П. К. Яворов"

общинско


Сливен

ул."Раковска" 2062 43 17 директор

62 28 44 пом. д.

62 29 31 сч.


0896 788 931

932


Димитър Киров Димитров

VІ ОУ "Бр. Миладинови"

общинско


Сливен

ул."Гоце Делчев" № 162 41 64 директор

62 41 69 сч.,0878 763 630


Митко Русев МитевVІІ ОУ "Панайот Хитов"

общинско


Сливен

ул."Бр. Кутеви" 12 А66 74 58 директор

66 76 63 гл. сч,

66 74 54


63 36 55

0885 317 784Виолета Василева Пенчева

VІІІ ОУ "Юрий Гагарин"

общинско


Сливен

ул."Дели Ради" 862 45 37 директор

62 45 36 пом.д., сч.
673 723

0896788935Галя Христова Илиева


ІХ ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

общинско


Сливен

кв."Речица",

ул."Й. Йовков"


67 48 15 директор

67 42 82 сч. т.с.68 60 43

0887 807 646

0896 788 936


Николай Маринов БотушаровХ СОУ "Йордан Йовков"

ОбщинскоСливен

кв."Българка",

ул."Д. Добрев"


66 72 44 директор

66 74 68


66 76 84 факс

633 749

0878 682 517

0893 620 145


Диана Христакиева Кънева


ХІ СОУ

"К. Константинов"

общинско


Сливен

кв."Дружба"66 74 61 директор

66 76 20 пом.д.

66 75 19 сч., л.с.

66 76 83 п. съв.68 66 41

0896 788 938Емилия Георгиева Желева

ХІІ ОУ "Ел. Багряна"

общинско


Сливен

кв."Сини Камъни"66 74 49 директор

66 74 28 сч.68 68 86

0896 788 939Величка Владимирова Христова

ПГ по текстил и облекло "Д. Желязков"

държавно


Сливен

пл." Стоил войвода " 162 35 50 директор

62 35 51 сч.

62 33 97 ПДУПД

62 41 23 л.с.0886097720

Даниела Костова Караманова

ПГ по електротехника и електроника "М.Кюри"

държавно


Сливен

бул."Банско шосе" 2162 21 36 факс дир.

62 48 82 т.с.,

62 52 48 сч.


63 10 94

0894 630 546Добри Стефанов Маргенов

ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков"

държавно


Сливен

кв."Сини камъни"66 74 69 дир., факс

66 70 81 сч.

66 74 32 пом.дир.


62 46 52

0898298248
Лиляна Кирилова ТодороваПГ по хотелиерство и туризъм

"Акад.Н. Неделчев"

държавно


Сливен

пл." Стоил войвода" 162 35 54 директор

62 32 98 сч., л.с.

62 28 31 работил.

62 35 52 зам. дир.62 35 27

0887 609 675

0882 500 101


Лиляна Анастасова Якимова

СПГ по строителство и геодезия

"Арх. Г. Козаров"

държавно


Сливен

ул."Роза"10886063226

0899616482

Росица КършеваПГ по механотехника

държавно


Сливен

ул."Стефан Султанов" 966 76 01 директор

66 71 46 факс, сч.

66 72 14 секр.


62 45 93

0887 206 054
Татяна Минчева Петкова

ВПУ “Аргира Жечкова”

държавно


Сливен

624 672

62 29 55/560894424522

Марияна Димова Райчева

ПМГ “Добри Чинтулов”

общинско


Сливен

ул. “Великокняжевска” 162 30 17 директор

62 37 64 пом.д.

62 20 61 сч.


0888605813

Мариана Стоянова Милева

ГПЗЕ "Захари Стоянов"

общинско


Сливен

ул."Великокняжевска" 162 40 10 директор

62 39 66 сч.

62 29 12 ,62 50 13

62 55 78 пом.дир.0896 788 940

0899585703
Дамян Петров Енев

СУ "Димитър Рохов"

общинскоСливен

ул."Бургаско шосе"№ 466 77 98 директор

66 76 61 пом.дир.

66 75 02 пом.дир.

66 74 53


0885232890

0879 838 323

0896 788 942

0885 232 890Наташа Иванова ИвановаХГ"Дамян Дамянов"

общинско


Сливен

ул."Граф Игнатиев" 363 91 01 директор

66 31 760893 696 744


Екатерина Иванова Петкова

ПУ "Д-р Власаки Шуманов"

държавно


Сливен

кв. "Българка",

ул."Д. Добрев"


66 73 05 дир., факс

66 76 85 п.д.;сч.67 41 43

0888 842 380

0879 838 324


Мариана Иванова Тенева


Детски комплекс

общинско


Сливен


62 51 93 директор

62 41 62


62 23 86

63 85 85

0899161943
Георги Иванов Иванов


ОУ "Хаджи Димитър"

общинско


с. Бяла

04 551/20 64дир.

20 16 сч.67 42 96

0893 665 945

0877206466


Ефросина Димитрова Кисьова

ОУ "Св.Кл. Охридски"

общинско


с. Блатец

04512/

21 66 дир.0895 473 242

Иван Димитров Узунов

ОУ "Найден Геров"

общинско


с. Гавраилово

04 513/21 70 дир.

0893 653 444

Мадлена Янакиева Георгиева

СПИ "Христо Ботев"

държавнос. Драгоданово

04 512/22 76 дир.

20-76 счет-во0888 507 832

Павлина Георгиева Иванова


ОУ "Д-р Петър Берон"

общинско


с. Жельо войвода

04 510/ 23 11 дир.

20 13 сч.

22 53 техн.с.

20 11 к/во0882 005 626

Румяна Георгиева Кираджиева - Курдова

ОУ "Бр. Миладинови"

общинскос. Злати войвода

04 511/29 14 дир.,

28 45 к/во0894 630 567

0888 603 995Наташа Дечева Куртева

ОУ "Хр. Смирненски"

общинско


гр. Кермен

04 516/

21 77 дир.68 12 14

0893 665 959Надежда Иванова Гецова


ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

общинско


с. Камен


04 510/20 59 дир.

20 48;20 19 к/во0878205999

Силвия Михова Забунова

ОУ "Черноризец Храбър"

общинско


с. Крушаре


04 514/22 06 дир.

20 11 к/во63 47 58

0879 598 979Дянко Желев Желязков

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

общинско


с. Сотиря

04 556/2039


0887 086 857

0887096857Стоян Костадинов Георгиев

ОУ "Христо Ботев"

общинско


с. Самуилово

04 519/2311


04519/ 31 26

0893 653 445Елена Георгиева Папалезова

ОУ "Васил Левски"

общинско


с. Стара река

04 552/2062

20 21 техн.с.

20 12;20 16 к/во


04 552/20 79

0885 505 997
Дияна Савова Димитрова

ОУ "Хаджи Димитър"

общинско


с. Селиминово


04 513/21 96

23 12,21 93,

21 97 к/во; 20 22


63 32 81

0895 651 030Добринка Тодорова Тодорова


ОУ "Св.П.Хилендарски"

общинско


с. Тополчане

04518/2092

20 02 к-во0899312082

0889823737Киро Георгиев Киров


НУ "Христо Ботев"

общинско


с. Чинтулово

04 513/2413


0888 290 994

0892218128Радостина Ташева Йонкова


Ресурсен Център

държавно


гр. Сливен


68 10 22


0878 100 399


Митка Станева Инзова


ЧПКМ

Гр. Сливен

62 37 55

0888 249 637

Ивелина Иванова

НХГ „Д. Добрович”

Гр. Сливен

0886 170 982

Пенка Кушкиева
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ВИД

АДРЕС

ДИРЕКТОР

ТЕЛЕФОН

1. ЦДГ "ТЕМЕНУГА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ул."ХАЛКАТА" № 4

МАРИЯ ВАСИЛЕВА КОТАВОВА

044/ 62 27 10

66 75 41 фил.

0896788947


2. ЦДГ "СИНЧЕЦ"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр.Сливен, ул. "ХАН КРУМ" № 37

ЛЮДМИЛА НЕДКОВА ИВАНОВА

044/ 62 32 59

66 32 19 фил.

0896788948


3. СДГ "КАЛИНА"

СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ул. "АСЕНОВСКА" № 72 Б

ТАТЯНА ДИМОВА ТЕРЗИЕВА

62 28 57

62 35 59


62 22 27 филиал

08967889494. ЦДГ "МАК"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ул."АЛЕКСАНДЪР ЕКЗЕРХ" № 2

ДЕНКА КОЛЕВА СЛАВОВА

62 38 65

62 38 60


0896788950

5. ЦДГ "БОЖУР"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ул."РАЙКО ДАСКАЛОВ" № 1

МИРА СТЕФАНОВА СУЛТАНОВА

62 45 86

66 71 07 фил.

0896788951


6. ЦДГ "ДЕТСТВО"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ж.к."МЛАДОСТ"

ДОРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

66 77 25

08967889527. ЦДГ "ЗВЕЗДИЦА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ул."ДЕЛИ РАДИ" № 10

ПЕНКА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА

62 26 07

0896788953

8. ЦДГ "ДЕТСКИ РАЙ"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ж.к. ДРУЖБА"

ДОРА ПЕТРОВА ЯНКОВА

66 74 26

66 75 42


филиал

66 78 76

66 72 87

08967889549. ЦДГ "ЗОРНИЦА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ж.к."СТ. ЗАИМОВ"

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА

66 70 48

66 73 42


0896788955

10. ЦДГ "В.и Х. ПАПАЗЯН"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ж.к."БЪЛГАРКА"

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

66 71 48

0887212133
11. ОДЗ "ЕЛИЦА"

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

гр. Сливен, ж.к."СИНИ КАМЪНИ"

ИРИНА ПЕТРОВА ДЮЛГЕРОВА

66 73 56

66 72 50


0896788957

12. ОДЗ "ЕДЕЛВАЙС"

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

гр. Сливен,ж.к."ДРУЖБА"

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА КОДЖАМАНОВА

66 75 39

089678895813. ЦДГ "ЗДРАВЕЦ"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. Сливен, ул."ТОДОР АСЕНОВ" № 13, кв."РЕЧИЦА

ДИМИТРИНКА ТЕНЕВА ТЕНЕВА


672752

0896788959

14. ЦДГ "ПЕРУНИКА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. СОТИРЯ

КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

04556/20 38

0895650915
15. ЦДГ "СЛЪНЧО"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. САМУИЛОВО

ЙОВКА ЙОРДАНОВА КУТЕВА

04519/ 23 30

0894676818
16. ЦДГ "ПРОЛЕТ"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. ГЕРГЕВЕЦ

ИВАНКА СТОЯНОВА ТАТАРЛИЕВА

04519/23 59

0894676819
17. ЦДГ "РОЗА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

ВАНЯ ДИМИТРОВА БАРЪМОВА

04510/ 23 14

0895651013
18. ЦДГ "РАДОСТ"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. КАМЕН

КАТЯ ИВАНОВА ВЪЛЕВА

04510/ 20 63

0886439127
19. ЦДГ "МИНЗУХАР"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. КРУШАРЕ

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА

04514/21 24

0896832871
20. ЦДГ “ИГЛИКА”

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. СТАРА РЕКА

МАРИЯ РАДОСЛАВОВА

04552/ 20 28

088479925521. ЦДГ "ИГЛИКА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. БЯЛА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

04551/ 20 96

088639598622. ЦДГ "СЛЪНЦЕ"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. НОВАЧЕВО

ДОНКА НИКОЛОВА

04551/ 27 40

0886090895
23. ЦДГ "ЗДРАВЕЦ"

ЦЕЛОДНЕВНА /ДЕТСКА ГРАДИНА

гр. КЕРМЕНДИМИТРИНА СЯРОВА МИТЕВА

04516/ 30 05

089565100224. ЦДГ "ДИЛЯНА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. ТРАПОКЛОВО

КАТЯ ПЕТРОВА ГАНЕВА

04554/20 64

0895651055
25. ЦДГ "ЗОРНИЦА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. ГАВРАИЛОВО

СТЕФКА ВЕЛИКОВА

04513/ 21 46

087639291
26. ЦДГ "РАЛИЦА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. ЗЛАТИ ВОЙВОДА

НЕЛИ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

04511/ 29 08

0896638404
27. ЦДГ "СНЕЖАНКА"

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

с. КОВАЧИТЕ

ЖИВКА ЖЕЛЕВА ХАДЖИЙСКА

04511/ 24 49

0898900527


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница