Име, презиме, фамилия, Фак. № Павлина Йорданова Иванова, Фак. №2342734020


Да се организира класа, да се създаде подходяща работна атмосфера и емоционална нагласа за урокастраница3/4
Дата27.03.2024
Размер24.35 Kb.
#120815
1   2   3   4
ТЕСТ, Маг. ИПНО, 1г., Варна, Павлина
Да се организира класа, да се създаде подходяща работна атмосфера и емоционална нагласа за урока;

 • Да се развиват слушателските умения;

 • Да се развиват творческите способности;

 • Да се развиват инструментално-технически способности.

  16. Основни задачи, които се реализират чрез свиренето на детски музикални инструменти, са:
  1. Да се развиват вокалните и хорови навици;
  2. Да се подпомогне развитието на метроритмичния усет, като основна музикална способност, а също и на останалите музикални способности;
  3. Да се стимулира интересът към инструменталната и вокално-инструменталната музика;
  4. Да се формират навици за съвместно изпълнение, като точност по отношение на темпо, динамика и т.н.;
  5. Да се създадат условия за разгръщане на творческите способности и общата детска артистичност;
  6. Да се подпомогне формирането на сръчност и координация на движенията;
  7. Да се подпомогне развитието на способността за концентрация и разпределение на вниманието.
  17. Чрез дейност Ритмика или музикално-ритмични движения, се цели изпълнението на следните основни задачи:

  1. Да се подпомогне развитието на музикалността;

  2. Да се запознаят децата с основните танцови елементи и движения;

  3. Да се подпомогне развитието на музикалните способности;

  4. Да се формира естетически вкус към музиката.

  5. Да се формират вокални и хорови навици.

  18. Задачите, които се реализират при възприемане на музика, са:

  1. Целенасочено изграждане на слушателски умения и навици.

  2. Активно развитие на музикалните способности;

  3. Активно развитие на певчески способности;

  4. Натрупване на представи за отделните елементи на музикалната изразност, които представляват музикалнослухов опит на индивида;  5. Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4
  ©obuch.info 2024
  отнасят до администрацията

      Начална страница