Име, презиме, фамилия, Фак. № Павлина Йорданова Иванова, Фак. №2342734020


Активното възприемане на творба се обуславя и от качества, като подвижност на асоциативното мислене, бързина и богатство на фантазните образистраница4/4
Дата27.03.2024
Размер24.35 Kb.
#120815
1   2   3   4
ТЕСТ, Маг. ИПНО, 1г., Варна, Павлина
Активното възприемане на творба се обуславя и от качества, като подвижност на асоциативното мислене, бързина и богатство на фантазните образи;

 • Преживяването на музикалните творби води до възпитаване на емоционална култура на децата;

 • Учениците се запознават с най-значимото от музикалната култура чрез подбиране на най-ценното в световната музикална съкровищница;

 • Възпитава се верен критерий и художествен вкус за оценяване на музикалните явления;

 • Да се съдейства за изграждане на музикално-изпълнителска култура на учениците, чрез изпълнение на творби, изпълнени от първокласни детски и юношески състави.

  19. Кои форми на работа са характерни за системата на Карл Орф?
  а) игра с цветни чашки
  б) ритмизиране на зададен текст
  в) съчиняване на текст и мелодия по зададен метроритъм
  г) невербална комуникация
  д) звукови картини
  е) оречевяване на текст
  ж) импровизации на пластики с ръце и тела
  з) интеграция между Музика, БЕЛ и Математика
  и) четене на текст с различни говорни и музикални интонации
  й) съчиняване на текст по мелодия
  к) съчиняване на танци

  Забележка: В някои от отговорите има повече от един верен отговор, а в други – няма грешен.

  Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4
  ©obuch.info 2024
  отнасят до администрацията

      Начална страница