Индекси на приходите от продажби в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” за март и от началото на 2009 годинаi,iiДата08.05.2018
Размер71.5 Kb.
#67997

НАЦИОНАЛЕН

СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Индекси на приходите от продажби в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” за март и от началото на 2009 годинаi,ii

По предварителни данни приходите от продажби за март 2009 г. намаляват с 12.1% в сравнение със същия месец на предходната година (табл. 1).

В търговията на дребно регистрираното намаление е 8.4%, като от всички наблюдавани групи единствено в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетен ръст от 2.0%. Във всички останали групи се наблюдава спад в границите от 1.1% в търговията с фармацевтични и медицински стоки, до 15.6% в търговията с компютърна и комуникационна техника.

В търговията на едро общото намаление от 9.8% се дължи на отрицателните темпове във всички съставни групи, с изключение на търговията с нехранителни потребителски стоки, където се наблюдава увеличение с 1.4%. По-съществено намаление е отчетено в търговията с машини и оборудване - 21.5%, и търговията с компютърна и комуникационна техника - 16.3%.

Значителен спад е регистриран в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт - 34.6%, определен основно от намалението в търговията с автомобили и мотоциклети - 35.0%. Дейността е структуроопределяща и формира около 94% от обема на приходите.

През март 2009 г. приходите от продажби нарастват с 5.0% спрямо предходния месец, в резултат на увеличението във всички основни търговски дейности. Темповете са близки и достигат 5.1% в търговията на дребно, 5.0% в търговията на едро и 4.5% в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт.За периода януари - март 2009 г. приходите от продажби намаляват с 8.9% в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на регистрирания спад и в трите основни търговски дейности. В търговията на дребно и търговията на едро отрицателните темпове са близки - съответно -5.7 и -6.4%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е значително по-голямо и достига 31.1%.
Индекси на приходите от продажби в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и

мотоциклети" за март и от началото на 2009 година iii

(Предварителни данни)

 

Март
Януари – март

Търговски дейности


2005 = 100 


предходният месец = 100

съответният месец на
съответният период на

 2008 = 100
2008 = 100Общо

102.7

105.0

87.9
91.1

Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

134.0

104.5

65.4
68.9

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

94.7

105.0

90.2
93.6

в това число:
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни

146.6

95.7

94.5
104.1

Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

91.6

104.6

94.4
97.3

Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки

101.8

102.6

101.4
103.3

Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника

124.8

105.8

83.7
87.3

Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях

119.0

107.5

78.5
78.0

Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап

86.2

106.7

86.7
90.6

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

120.1

105.1

91.6
94.3

Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

123.9

104.7

102.0
103.3

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки

124.0

101.2

89.6
95.6

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

109.9

106.9

85.8
91.8

Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности

134.7

100.2

98.9
101.4

Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

134.0

101.7

87.6
94.5

Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита

132.6

106.8

91.8
91.9

Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки

112.9

104.9

84.4
85.0

Търговия на дребно, извършвана извън магазини

88.2

101.4

91.0
95.3Окончателните данни за февруари са публикувани в интернет сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/iTrade/iTrade.htm).i Данните за март 2009 г. са предварителни.

ii От януари 2009 г. индексите на приходите от продажби се изчисляват по новата класификация на икономическите дейности КИД - 2008. Едновременно с това се сменя и базисната година - от 2000 на 2005. Данните за годините от 2001 до 2008 са преизчислени по КИД - 2008, пребазирани към новата базисна 2005 г. и са публикувани в страницата на НСИ (http://www.nsi.bg/iTrade/iTrade.htm).

Месечните индекси на приходите от продажби отразяват краткосрочните изменения на приходите между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози.

За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност.

Месечните индекси на приходите от продажби се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез сравняване на стойността на продажбите по съпоставими цени. Влиянието на цените се елиминира чрез дефлиране на приходите, като се използват индексите на потребителските цени и индексите на цените на производител.iii В таблицата не се публикуват данните, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.


Контакти:
Приемна на НСИ

Тел. 9857 111
Връзки с потребителите и пресцентър”

Тел. (02) 9857 729

(02) 9857 457

Факс: (02) 9857 799

E-mail: Presscentre@nsi.bg
Библиотека:

Тел. (02) 9857 521

(02) 9857 633

http://statlib.nsi.bg

WWW.NSI.BG


Понеделник, 11 май 2009 г.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница