Индикатори за оценка на състоянието на почвитеДата15.10.2018
Размер120 Kb.
Индикатори за оценка на състоянието на почвите

Индикаторите са разработени съгласно чл.11, ал.2 от наредбата за мониторинг на почвите и служат за оценка на състоянието на почвите национално и регионално ниво. Оценка на състоянието на почвите на регионално ниво се извършва от РИОСВ, а на национално ниво- от ИАОС.


Индикатор1- Обща статистическа оценка на състоянието на почвите

Оценката се прави за всеки един от показателите, и за съотношение орг С/ общ N, чрез статистически величини- минимална стойност, максимална стойност, средна стойност, медиана на национално/ регионално ниво за двете дълбочини по тип почва и начин на ползване- обработваеми земи/ пасища и ливади.

Използват се данните от мрежата за мониторинг на почвите- І ниво.
Индикатор 2- Дифузно замърсяване

Оценката се прави въз основа на измерените съдържание на тежки метали и органични замърсители в почви над МДК- % спрямо общия брой проби.

Използват се данните от мрежата за мониторинг на почвите- І ниво.

Скала за оценка: Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ бр.71/12.8.2008г.).


Индикатор 3- Запасеност на почвите

Оценката се прави въз основа на измерените съдържание на биогенните елементи: общ N, общ P и орг С/ общ N.

Използват се данните от мрежата за мониторинг на почвите- І ниво.

Скала за оценка:
общ N, г/кг

общ Р- мг/кг

общ С- мг/кг


орг С/ общ N


много ниско

<0,98

ниско

0,98-1,33

средно

1,33-1,95

високо

1,95-2,86

много високо

>2,86
много ниско

<398

ниско

398-553

средно

553-924

високо

924-1599

много високо

>1599
много ниско

<5

ниско

5- 10

средно

10-15

високо

15-25

много високо

>25


много ниско

<8

ниско

8 -10

средно

0- 12

високо

>12* Запас на органично вещество- в t/ ha и C% се извършва само на национално ниво (ИАОС) във връзка с докладване до JRC.Индикатор 4- Вкисляване на почвите

Оценката се прави въз основа на измерената киселинност на почвите и изчислената степен на наситеност с бази по пунктове и тип почви.

Използват се данните от мрежата за мониторинг на почвите- ІІ ниво, вкисляване на почвите.

Скала за оценка:
Класификация на реакцията на почвите според рН измерено в равновесен извлек с 1n KCL

рН

Реакция на почвите

под 4

Много силно кисела

4,1-4,5

Силно кисела

4,6-5

Средно кисела

5,1-5,6

Слабо кисела

5,7-6,2

Неутрална

над 6,3

Слабо алкална и алкална


Класификационна схема за съдържание на вредна почвена киселинност според степента на наситеност на почвата с бази – V3%

Степен на вредно вкисляване

Степен на наситеност на почвата с бази

Няма

100-93

Слаба

92-87

Средна

86-77

Силна

под 77


Индикатор 5- Засоляване на почвите

Оценката се прави въз основа на измерената електропроводимост и обм. Naпо пунктове и тип почви.

Използват се данните от мрежата за мониторинг на почвите- ІІ ниво, засоляване на почвите.

Скала за оценка:Класификация на солончаково засолени почви, в зависимост от електропроводимост на почвен извлек

Разновидности по степен на засоляване

Електропроводимост

Незасолени

Под 4

Слабо засолени

4-8

Средно засолени

8-15

Силно засолени

Над 15Разновидности на солонцово засоляване (алкализация) в зависимост от относителния дял на обменния Na, спрямо величината на сорбционния капацитет (Т)

Разновидност на солонцово засоляване

Съдържание на обменен Na+ в % от Т

Несолонцовати

Под 5

Слабо солонцовати

5-10

Средно солонцовати

10-15

Силно солонцовати

15-20

Солонци

Над 20Индикатор 6- Ерозия на почвите
Водна ерозия

Оценката се извършва по отношение на:

- количество износ на почва- тон/ ха/ година, по отношение на актуалната и действителната ерозия

- площи, засегнати от ерозия (по степени на ерозия)- ха, по отношение на актуалната и действителната ерозия


Изчисляване: Оценката се извършва чрез математически модел в ИАОС, уравнението на USLE

Скала за оценка:
Потенциален риск от площна водна ерозия

Клас на потенциален риск от площна водна ерозия

Потенциално количество ерозирана почва, t/ha/y

1

Много слаб

0 - 5

2

Слаб

5 - 10

3

Слаб до умерен

10 - 20

4

Умерен

20 - 40

5

Умерен до висок

40 - 60

6

Висок

100 - 200

7

Много висок

> 200
Действителен риск от площна водна ерозия

Клас на действителен риск от площна водна ерозия

Действително количество ерозирана почва, t/ha/y

1

Много слаб

< T *

2

Слаб

T - 3

3

Слаб до умерен

3 - 5

4

Умерен

5 - 10

5

Умерен до висок

10 - 20

6

Висок

20 - 40

7

Много висок

> 40

* допустими годишни почвени загуби


Ветрова ерозия

Оценката се извършва по отношение на:

- количество износ на почва- тон/ ха/ година, по отношение на актуалната и действителната ерозия;

- площи, засегнати от ерозия (по степени на ерозия)- ха, по отношение на актуалната и действителната ерозия.


Изчисляване: Оценката се извършва чрез математически модел в ИАОС, уравнението на USLE

Скала за оценка:
Класификация риска от дефлация (действителен)

Клас на риск от дефлация

Kоличество ерозирана почва, (t/ha)/y

0

Без риск

0 ≥ 0.5

1

Слаб

0.5 ≥ 1.0

2

Слаб до умерен

1 ≥ 2

3

Умерен

2 ≥ 10

4

Умерен до висок

10 ≥ 20

5

Висок

20 ≥ 50

6

Много висок

> 50


Индикатор 7- Локални почвени замърсявания

Оценката се извършва по отношение на брой площи по степен на проучване и изразходвани средства.Определянето им е предмет на специализирана Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия.

Каталог: legislation -> soil
legislation -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
legislation -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
legislation -> Цел и правна рамка
legislation -> Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
legislation -> Закон за опазване на земеделските земи
soil -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница