Информационен курс Послание №1Pdf просмотр
Дата03.01.2022
Размер208.82 Kb.
#113235
letters 2014 01 print
Свързани:
Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент - Лорънс Шапиро, Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент - Лорънс Шапиро, Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент - Лорънс Шапиро, Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент - Лорънс Шапиро, zhivot-v-skalite RuLit Me 549981, letters 2014 02 print


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

1

Интернационална школа на Златния Розенкройц


Послание №1
Истина и заблуда
Бихме искали най-сърдечно дави поздравим от името на Интернационалната Школа на Златния Розенкройц. Сигурно се интересувате каква е тази школа, от която ще получавате дванадесет послания. Във външния си аспект Школата на Златния Розенкройц е регистрирано гражданско сдружение с нестопанска цел, което стопански, политически и идеологически е независимо, не преследва икономически или политически цели, и изцяло се издържа от своите членове. По същество обаче Школата на Златния Розенкройц е Духовна школа, мистерийна школа, чиято работна цел е същата като на всички мистерийни школи в човешката история. Нека споменем някои от тях центровете за посвещение в Древен Египет, в Азия, в Гърция. Нека си спомним и за първите християнски общности, за школите на гностиците, богомилите, катарите. Тези братства, работещи най-често тайно, излизат от времена време пред обществото, за да могат истински търсещите, отворените затова хора, да се свържат с Универсалното учение. Това поправило става чрез провъзгласяване на Учението на мъдростта. Учението, което искаме дави предадем не е ново. Това е прастарата добра вест, намираща се във всички свещени писания, във всички древни митологии, приказки и легенди. Тя се разкривана онези, които съумеят да се освободят от мъртвата буква и открият освобождаващия Дух. Ако това учение успее дави докосне и предизвика отзвук във вас, то накрая на курса бихте могли да заявите желание да станете ученици на Духовната школа. Нашето първо послание към вас носи заглавието Истина и заблуда. Човекът знае много. Той е погълнал огромни библиотеки, съдържащи безкрайно много информация за природата, човека, държавата, изкуството, обществото, икономиката, религията, философията. Но що за знание е това То се отнася до събития, възприемани чрез сетивата и преработени от съзнанието – до причините и следствията в света на явленията. Знаем ли обаче, какви сили и принципи действат зад явленията


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

2 Знаем ли кое поддържа целостта на света в неговата най-дълбока същност Защо ни си случват определени събития или срещаме точно определени хора Това случайно ли е Стои ли зад всичко това някакъв непознат закон Защо се раждаме Защо умираме Защо преживяваме радости болка Случайно ли е всичко Защо притежаваме съзнание и защо живеем Да не битова да са случайни еволюционни стъпки Защо светът е преизпълнен с конфликти Когато в живота ни нещо не върви както трябва, ние стигаме до извода, че някъде има грешка. Конфликти, спорове, напрежения са признаци за направени грешки. Когато забележим конфликт, ние търсим причините и ги премахваме. A ако болките и страданията в нашия животи дори преходността и смъртта, са признаци на грешка Не грешка, която сме направили ние самите, а на скрити в нас могъщи сили, на които сме само преходен израз Тогава би било спешно необходимо да разберем, кой е направил тази грешка, в какво се състои тя и как може да бъде поправена Действително, Универсалното учение обяснява точно това. То показва какво поддържа целостта на света в неговата най-дълбока същност. То установява истинската същност на болките, страданията и преходността, като последици от една грешка, която човешката душа е направила и все още прави. То показва как тази грешка може да бъде премахната. Ако човекът не притежава това познание на Универсалното учение, тогава животът и светът остават точно толкова хаотични, колкото саи никой не може да предприеме какъвто ида е опит за промяна в правилната посока. Затова
Господ-Бог, който е Универсалният разуми мъдрост, казва в Стария завет чрез пророк Осия 4:6: Моят народ – човечеството – загива, защото му липсва познание Който желае да гради живота си разумно, в съзвучие със законите на Духа, трябва да познава Универсалното учение, което е истината на Духа. Но как може да се намери достъп до него Големият проблем е в това, че тази истина е непознаваема за външния поглед, за сетивата и зависимия от тях ум. Нещо повече сетивата и умът често са пречки запознаването на истината. Как може да се познае истината на Духа Затова е необходим вътрешен поглед. Защото истината се отнася до сили и закони, които поддържат света в неговата вътрешност. Умът, въпреки всички старания, винаги ще капитулира пред тази истина. Затова Фауст в отчаяние възкликва Виждаш ли, ние нищо не можем да знаем Това просто изгаря сърцето ми Но той намира също и отговорна въпроса защо ние нищо не можем да знаем. Той казва Духовният свят не е затворен. Твоят ум е затворен, твоето сърце е мъртво


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

3 Наистина, в човешкото сърце се намира един латентен орган, една искра на Духа, една способност за вътрешен поглед, с който истината може да бъде позната. Но тази способност у нас не е развита, тя е блокирана чрез нашето външно знание и убеждението, че светът на явленията е всичко, че той е най- същественото. Школата няма намерение дави предава още външни знания, ада ви разясни смисъла на живота, дави доближи до познанието на истинските взаимовръзки в Битието. В досегашния си житейски път вие със сигурност сте се срещали с множество религиозни, научни и философски общества или братства. Една Духовна школа не увеличава броя на тези общества и не обогатява света с още една спекулативна философия. Тя не прокламира едно ново учение, което се базирана външното знание, а преоткрива прастария Пътна освещаване на човечеството, защото времето е дошло за мнозина, които са съзрели за него. Ние се надяваме, че мнозина ще изберат този нов житейски Път. В света има огромно множество от идеи, в които човек може да се удави като в океан. Човечеството е неизмеримо богато на идеи и знания. Предприемат се невероятни старания да се оживят определени идеи ида се осъществят на практика. През всичките времена изкуството, науката и религията бяха заети с това да подтикнат човечеството и света да осъществят определени идеи. Единственият резултат бе нарастването на многообразието без да бъде постигнато нещо съществено. Ако Духовната школа се движеше единствено по тази плоскост, тя само би увеличила всеобщото объркване и за нейните ученици и интересуващи се това би означавало увеличаване на духовните страдания. Школата желае да спаси хората точно от това мъчение на многообразието. Тя желае да води учениците си от многообразието към единството, тя желае да ги спаси от проклятието направилата и догмите, като ги постави предвечните свещени истини. Тези истини са прастари като света. Те отдавна са забравени от масата хора и затова във времената винаги е необходимо отново да се възвестяват. Така и днес отеква зовът на Универсалното учение, за да могат хората отново да намерят чудотворните сили в своята най-съкровена същности първоначалното Божествено отново да се събуди за живот. Върху мистерията на това първоначално Божествено ще се говори още много в тези послания, защото в нея се крие тайната на така жадуваното от всички търсещи хора спасение. Ако по времена този курс между вашето най-съкровено вътрешно същество и истината на Духа се образува връзка, тогава във вас ще се изяви познанието и вие ще знаете с всяка капка кръв, че Пътят пред


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

4 който ви поставя Духовната школа е Пътна абсолютно освобождение. Разбира се, познанието само по себе синее достатъчно, но от него във вас съвсем естествено ще се появи и готовността действително да вървите по този Пъти да приемете предложението да станете ученик на Духовната школа. В процеса на ученичеството, в силата на Духовната школа, съзнанието непрекъснато се обновява и ограниченията, произлизащи от илюзиите относно същината на човека и света изчезват. Когато един търсещ човек, докоснати привлечен от магнитното силово поле на Духовната школа, влиза в контакт с Универсалното учение, той трябва да се подготви затова, че много от възгледите и мненията, които в досегашния му живот са му били близки и са му изглеждали естествени, може да се окажат заблуда. Един такъв човек навярно ще види да се сгромолясват някои свещени храмове, които досега са му били представяни за мъдрости истина. Но и той самият ще пожелае да се освободи от този баласт. Който изкачва планината, не се нуждае от излишен товар. Който желае да достигне освобождаващото познание, не бива да върви по отъпканите пътеки на предразсъдъците и доверените пътища на собствения опит. Той трябва да мине напряко през всичко лично, освободен от всички заучени и мними сигурности, освободен дори от самия себе си, което означава, че трябва – свободен от гордостта на заученото и познатото досега – да стъпи на Пътя към истината и вътрешната свобода. Истински търсещият човек трябва основно да прозре всички изтъркани понятия, всички обичайни житейски норми, всички привични закони на морала, на хуманизма и т.н. и евентуално коренно да ги ревизира. При това нито ще се влияе, нито ще се остави някой до го задържа. Този, който наистина се стреми към истината, копнее за нея на всяка цена и никакви предразсъдъци не могат да попречат на неговото търсене. В чиста и откровена обективност ще се отвори и ще познае недвусмислено нейната реалност, ще разпознае живата истина, намираща се зад заблудата на света на явленията. Който жадува за истината, не търси потвърждение на това, което вече притежава, а желае да се освободи от заблудата на старото и привичното. Той желае да се освободи от всички заблуждаващи го фикции и измами, в които се лутат светът и човечеството и в чиито окови той самият лежи пленен. За него е важна неподправената истина, не неговата, а абсолютната Един такъв търсещ скоро ще разбере, че предадената му истина притежаване само научени философски аспект, но че тя е и сила, която


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

5 въздейства. Той ще се убеди, че тази сила живее скрита в самия него. Ако се отвори за нейното излъчване, ще види светлината наедно ново жизнено поле и вървейки по пътя на спасението никога вече няма да се страхува, че ще трябва да се откаже или да загуби нещо, което притежава вечна стойност. Когато разбере, че всичко земно и лично е преходно, тогава в него ще започне да расте способността за различаване наземните от вечните стойности, и тази сигурност на различаването ще го направи свободен и ще изчисти съзнанието му от всички затъмнения и забулвания, които досега са възпрепятствали ясното възприятие. Заблудата, в която земният човек живее, е от фундаментален характер. С цялото си земно същество той се вкопчва в земното и смята земята за своята истинска родина. Затова, ако желае да познае истината, е необходимо едно радикално решение, една фундаментална промяна. Един такъв човек ще трябва да се научи как изцяло да премести центъра на тежестта в живота си и ще започне търсенето в самия себе си, за да може да достигне до истинското познание. Човек има достъп до своята собствена вътрешност. Чрез нея му се отваря входа към вътрешността на света. Затова и днес за учениците на мистериите неумолимо важат ключовите думи над портата на древния храм за посвещение в Делфи Човече, опознай себе си Ето защо нека поставим първия въпрос така Какво е човекът Според библейската история за произхода, той първоначално бе носител на Божия образ, носител на Светлината, един храм на Духа. От Светлината, от Духът, той получаваше живота сив храма на своето тяло. Чий храм обаче е човекът днес Да не би неговият живот днес да е нещо повече от грижата за хляб и зрелища Човек притежава три главни центъра на съзнанието. Единият е в главата и е свързан с мисленето и волята. Вторият е в сърцето – свързан с чувствата и желанията. Третият е в таза (слънчевият сплит), където са акумулирани енергиите за неговата дейност. Първоначалният, Божественият човек, създаден от Бога по Негов образи подобие, бе един троен храм от Воля, Мъдрости Сила. Тоест, с главата, посредством мисленето и волята, той се намираше в съгласуваност с първопричината на вселената, с Първоначалния творчески разум, с Отец, както се изразява Библията. Със сърцето си той бе отворен за Универсалната любов-мъдрост, той я осъзнаваше и бе едно със Сина, с Христос – както се казва в Библията. Ас дейността си той подпомагаше изпълнението на плана на Божествения разум, те. работеше с творческите сили на Светия
Дух. Нарушавайки Универсалните жизнени законите. злоупотребявайки сдадената му свободна воля, той разви и изяви своето отделено от Бога аз, което живее в полярността между доброто и злото.


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

6 Чрез едно своеволно действие се откъсна от Вездесъщото и стана същество на себеутвърждаването, заточен в една жизнена областна постоянна преходност, променливост, в дома на смъртта, както се изразява Якоб
Бьоме. Животът на човека тук, още от самото раждане, е борба за съществуване и себеутвърждаване. На мястото на Божествения храм от воля, мъдрости сила, застана един егоцентричен живот от желания, чувства и мисли, откъснат от Универсалния изворна живота. Чрез егоцентричния начин на живот ние сме свързани с грижата за съществуването си. В мисленето и волята ние разполагаме с едно ограничено знание, което наблюдава и управлява света отвън. Така все повече се изгубваме и все повече разрушаваме първоначалния редна света и човечеството. Чувствата ни се определят от собствените ни желания за власт, слава, притежание и щастие. Тези желания на сърцето възпрепятстват постигането на Универсалната мъдрост. В действията си прилагаме ограниченото си знание и следваме желанията си, чрез което нашият животи този на човечеството е станал толкова дисхармоничен, колкото е днес. Така човек е принуден да събира своите опитности спекулирайки и най-висшето заключение на световната философия е, че Бог е непознаваем. Интелектът се намира в безизходно положение пред този факт. Но когато в човека отново започне да действа истината на Духа, тогава разбира фундаменталната заблуда, в която живее. Той най-после разбира отделеността си от Бог. Древното учение на мъдростта на Хермес
Трисмегист казва Единственият грях на човека ечене познава Бог . Когато един търсещ човек стигне до това познание, в него се формира нова база за живот. Върху нея той може да започне Пътя на освобождаването от всички заблуди. Единственият грях на човека ечене познава Бог. В това заключение е обобщено познанието на нашата собствена реалности тази на света и човечеството. Който се осмели да погледне тази истина правов очите, прави първата стъпка към премахването на заблудата, което е предпоставка за познанието на Бог. Духовната школа викани на съвместно пътешествие към затрупаните извори на една прастара, животворна и освобождаваща истина. Това пътешествие ще ви отведе много по-далеч от всичко, което в диалектичния порядък се смята за истина. В следващите послания ще говорим върху фундаменталната промяна, която следва след опознаването на собственото състояние и това на света. Това е първата цел на нашето


© Интернационална школа на Златния Розенкройц Послание № 1 : Истина и заблуда

7 пътешествие. Сега желаем да завършим нашето послание с фрагмент от книгата Основи на философията на съвременните розенкройцери” от Ян ван
Райкенборг: Фундаменталната промяна е основа за пробуждането на трите нови способности, за които говори Духовната школа. Първо – една нова воля, запалена в Бог второ – една нова мъдрост, която обяснява Божия план трето – една нова дейност, която води до осъществяването на Божия план. Тези три процеса, които Духовната школа осъществява от самото начало заедно с ученика, са ключът към едно ново битие, към процеса на новораждане, в което се състои цялата философия на съвременните розенкройцери. ” След като прочетете това послание и поемете в себе си неговото съдържание, е възможно да възникнат въпроси, на които ние с удоволствие ще отговорим. Вашите приятели от Школата на Златния РозенкройцСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница