"информационна система на продажбите във фирма "ларешков"еоод"Дата02.02.2018
Размер276.47 Kb.
#54158


НА ТЕМА: “ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ ВЪВ ФИРМА “ЛАРЕШКОВ”ЕООД”


 1. Предмет на дейност на фирмата и кратка история

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” е търговско дружество със 100 % частна собственост. Регистрирано е на 24.04.2002 година с решение № 46 на Смолянски Окръжен Съд. Учредител и едноличен собственик на капитала е Севдалин Мирославов Заимов. Дружеството се представлява и управлява от горепосочения в качеството му на управител. Седалището и адресът на управление на ЕООД”ЛАРЕШКОВ” е град Смолян, ул.”Соколица” № 44.

Предметът на дейност на фирмата се състои в покупка на електроника, битова, комуникационна и друга техника, други стоки или вещи, с цел тяхната препродажба.

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” започва своята дейност с откриването на магазан за бяла и черна техника, намиращ се в град Смолян, кв. Райково, ул.”Родопи” № 11. За улеснение на дейността, в непосредствена близост до търговския обект е наето помещение, в което да се съхраняват доставените стоки. През този период фирмата търгува основно с битова техника – бойлери, перални машини, хладилници и фризери, телевизори, музикални уредби, кафемашини, ютии и пр.

С течение на времето разрастването на дейността и навлизането на все по-нови технологии в ежедневния живот на хората навеждат ръководството на мисълта за откриване на нов търговски обект. Така фирмата открива още един магазин. Той се намира в град Смолян, бул.”България” № 87 и е доста отдалечен от първия. Там е съсредоточена търговия основно с мобилни апарати и аксесоари за тях, камери и фотоапарати, компютри, монитори, и други компютърни компоненти. В близост до магазина е наето помещение за съхранение на доставените стоки.

Основната цел на фирмата е да предлага своите продукти в съответствие с желанията и очакванията на своите клиенти. Точно поради тази причина през 2006 година ЕООД”ЛАРЕШКОВ” открива нов търговски обект в град Чепеларе. Той е създаден за улеснение на жителите на малкото градче, като им се осигурява близък достъп до необходимите им стоки. В него фирмата търгува основно с бяла и черна техника, мобилни апарати и аксесоари за тях, компютърна техника, камери, фотоапарати и пр. Или може да се каже, че магазина в град Чепеларе предлага целия асортимент от стоки, с които търгуват и двата магазина в град Смолян. Към търговския обект в Чепеларе има наето складово помещение.

Мисията на ЕООД”ЛАРЕШКОВ” се изразява най-вече в качественото обслужване на клиентите, с цел стимулиране на желание за повторна покупка в търговските обекти на фирмата.


 1. Описание на бизнеса на фирмата
 • Подуктова структура

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” присъства стабилно на пазара в региона. Както беше споменато по-горе, тя се занимава предимно с търговия с електроника, битова, комуникационна и друга техника. Естеството на стоките, които предлага предопределя изключително разнообразната й продуктова структура. Тъй като става въпрос за различна техника, стоките се разграничават в зависимост от своята марка, модел, модификация и различни технически параметри.

Да вземем например категорията на мобилните апарати, при които съществува изключително голямо разнообразие от гледна точка на марките – Nokia, Siemens, Samsung, LG и др. Отделно всяка марка притежава много разновидности от модели – например модели на Nokia са N 73, N 75, 6300 и др.

Това разнообразие от марки и модели съществува почти при всички стоки, които фирмата предлага и за да не изпадаме в подробности, ще разгледаме продуктовата й структура по-обобщено.

Видовете стоки, които са обект на продажба в ЕООД”ЛАРЕШКОВ” са:


 • Електроника – Тук се включват:

 • Компютърна техника – компютри, монитори, клавиатури и други компоненти на компютърните системи;

 • Автомобилни аудио- и видео-системи – CD-плеъри, DVD-плеъри, тонколони за автомобили и др.;

 • Видеотехника – камери, фотоапарати и др.;

 • Друга електроника.

 • Битова техника – Включват се всички уреди, намиращи приложение в ежедневния живот на хората. Това са:

 • Бойлери;

 • Готварски печки и уреди;

 • Отоплителни уреди;

 • Хладилници и фризери;

 • Перални и миялни машини;

 • Телевизори, системи за домашно кино, DVD-системи и др.;

 • Аудио- и видео-системи;

 • Прахосмукачки;

 • Домакински роботи, миксери, цитруспреси, пасатори, ютии, кафемашини и др.

 • Друга битова техника.

 • Комуникационна техника – Тук се включва продажбата на мобилни апарати и аксесоари към тях, стационарни телефонни апарати, факс-апарати и други.

 • Друга техника – Включва стоките, които не се отнасят към нито една от посочените групи – сешоари, маши, преси за коса, епилатори и други подобни.
 • Географска структура

Дейността на ЕООД”ЛАРЕШКОВ” е съсредоточена върху територията на област Смолян. Фирмата притежава три търговски обекта, два от които се намират в град Смолян, а един – в град Чепеларе. Тъй като при разглеждането на историята на фирмата беше описан всеки един от магазините, с неговото местоположение и стоки, които се предлагат, е излишно тези неща отново да се повтарят тук.

Тъй като фирмата се развива добре, в бъдеще ръководството съсредоточава усилията си върху разширяване на магазинната мрежа и в други географски райони на страната.


 • Технологичен процес на осъществяване на дейността в магазините
 • Приемане на стоките – разтоварване, приемане по количество и качество, вътрешномагазинно транспортиране;

 • Съхраняване – складиране, съхранение, транспортиране;

 • Подготовка на стоките за продажба – подреждане, ценообразуване, поставяне на етикети;

 • Продажба на стокитепредлагане, избор, заплащане на стоките, извършване на търговски услуги.
 • Верига на стойносттаСхема 1: Верига на стойността

 • Входяща логистика

Входящата логистика включва заявка, доставка и приемане на стоката. Основните доставчици, с които ЕООД”ЛАРЕШКОВ” работи са: • “Ролдекс”ЕООД;

 • “К енд К Електроникс”ООД;

 • “Тотал Телеком”ЕООД;

 • “Германос Телеком” ООД;

 • “Амперел”ООД;

 • “ДЕА”ООД;

 • “Рикошет 2”ЕООД;

 • “ТЕСИ”ООД;

 • “Фонтрон”ООД;

 • “Елит България”ООД;

 • “Интервен”ЕООД;

 • “Декомерс”ЕООД;

 • “ВАЛИ”ООД;

 • “ВАЛИ КОМПЮТЪРС”ООД;

 • “Глобал Електроник”ООД;

 • “Мастър Електроникс”ЕООД;

 • “Солак България”ЕООД.

Доставчиците са изключително разнообразни и са разположени в различни райони на страната.

Доставките се извършват през различен период от време в зависимост от вида на стоките и най-вече от доставчика. По принцип информацията за наличните количества от всеки вид стока се следи ежедневно. Когато се установи, че това количество не е достатъчно и че има необходимост от съответния вид стока, тя се записва в списък, в който се съдържат стоките по видове и количества, които трябва да се доставят. В края на всяка работна седмица списъкът се преглежда детайлно и се разпределят стоките по доставчици, от които следва да бъдат закупени. На тази база се изготвят заявки за всеки доставчик поотделно, като се заявяват стоките в необходимите количества. Готовите заявки се изпращат по факса, чрез Интернет, или се предоставят на търговския представител на фирмата доставчик. По телефона се уточнява дали ще бъде използван собствен или транспорт на доставчика, срока за доставката, както и цената на стоките, за да може фирмата да има готовност да плати стоките в момента на доставката.

След като бъдат уточнени всички условия се преминава към фактическата доставка на стоките. Документите, с които пристигат стоките са фактура, стокова разписка, касова бележка /при плащане в брой/. След пристигането си стоките се разтоварват, сравняват се доставените стоки по видове и количества с тези описани в документите и се приемат количествено и качествено. След това те се заплащат, приемат се в склада и се заприхождават в складовата програма.


 • Операции

Към операциите се включват разопаковане, ценообразуване, подреждане и поставянето на етикети.

Стоките, които са предназначени да бъдат изложени в магазинната мрежа се разопаковат от опаковката, с която са транспотрирани. След това те се подреждат по стилажите и витрините. Стоките се подреждат по видове стоки и в зависимост от марката и модела.

Продажната цена на стоките се определя, като към разходите за придобиването на стоката се прибави и определен % надценка. След като бъдат определени продажните цени се пристъпва към поставянето на етикети, на които се посочва вида на стоката, марка, модел, цена, за някои стоки – определени технически характеристики.

По този начин стоките са вече готови за предлагане в търговските обекти.


 • Изходяща логистика

Изходящата логистика включва предлагането на стоките и фактическата продажба. Те се осъществяват в магазинната мрежа на фирмата – двата търговски обекта в Смолян и магазина в Чепеларе.

Предлагането на стоките се осъществява от продавач-консултанти, които подпомагат клиентите в избора им на определена стока, марка или модел, насочват в богатия асортимент. Освен това те дават разяснения относно бъдещата употреба на стоката, за различни технически характеристики и параметри и пр.

Продажбите се осъществяват на дребно, като клиенти са основно физически лица и в по-малка степен фирми.

Продажбата на стоките е придружена с фактура и касова бележка. След продажбата стоката се изписва от склада посредствум искане за разход.

Когато закупената стока е обемна /например хладилник, печка, перална машина и пр./ фирмата предлага и транспорт до дома на клиента. Освен това за някои от уредите “ЛАРЕШКОВ”ЕООД предлага и монтаж на своите клиенти.
 • Маркетинг и продажби

Продажбите и в трите търговски обекта на фирмата се осъществяват на дребно от консултанти по продажбите.

Маркетинговата политика на ЕООД”ЛАРЕШКОВ” акцентира върху следните насоки:


 • Формиране на такъв асортимент от стоки, който да позволи на възможно най-голям брой потребители да намерят стоките, които съответстват на личните им потребности;

 • Използване на технологии и организация на търговския процес, които намаляват до минимум времето в очакване на обслужване, защото то е една от най-важните характеристики на търговската услуга;

 • В търговската мрежа да се предлагат съпътстващи услуги / в случая това са транспортиране на стоката до дома на клиента и монтаж на уредите, когато това се налага/;

 • Отделяне на особено внимание на рекламата на мястото на продажбата, и изтъкване на предимствата на търговските обекти в областта на качественото обслужване, чрез външната реклама и рекламата по медиите.

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” рекламира своите продукти, търговски обекти и дейност чрез местните медии – преса, радио и телевизия. По този начин хората, намиращи се на територията на областта имат достъп до информация за стоките, които ги интересуват и за местата, където могат да ги намерят.


 • Сервиз след продажбата

Тъй като стоките, които фирмата предлага са различни битови уреди, комуникационна, компютърна и друга техника, при продажбата си те са придружени с гаранционна карта, която се издава на купувача. Гаранционният срок е с различна продължителност в зависимост от вида на стоката.

Като сервиз след продажбата за ЕООД”ЛАРЕШКОВ” може да се приеме поправката на повредена стока, която е в гаранционен срок. В този случай фирмата или изпраща стоката за поправка, когато повредите са отстраними или заменя стоката за друга от същия вид.


 • Фирмена инфраструктура

За фирмената инфраструктура на фирмата може да се каже че е добре изградена. В магазинната площ има ел.инсталация, ВИК, телефон, климатик. Трите търговски обекта са свързани помежду си посредствум телефонни и Интернет връзки. На разположение на фирмата са и три складови помещения, в които фирмата съхранява доставените стоки.

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” притежава два микробуса, които се използват главно за доставка и за транпортиране на стоките до дома на клиента.

Тъй като стоките, които предлага фирмата са на голяма стойност, и трите търговски обекта се охраняват денонощно, чрез охранителна техника.
 • Управление на човешките ресурси

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” е малка фирма. Персоналът й възлиза на осем души. Структурата на управление е централизирана. Целият персонал е подчинен на управителя. Той определя функциите на всеки един и контролира изпълнението на задълженията им.

Обучението на персонала се извършва на място. Те се обучават основно да разпознават стоките и да различават клиентите.

Разпознаването на стоките е от изключително значение, като се има в предвид богатия асортимент. Служителите се обучават да разпознават стоките по видове, марки, модели,определени технически характеристики и параметри. По този начин те придобиват познания и умения да обясняват детайлно характеристиките на съответната стока, която представлява интерес за клиента, дава им възможност да помагат на потребителите при избора им на стока като ги насочват и информират.

Различаването на клиентите също е изключително важна част от работата на служителите. В процеса на работа те се научават да разпознават потенциалните клиенти от тези, които нямат намерение да направят покупка, както и редовните от случайните клиенти.


 • Технологично развитие

Търговските обекти на ЕООД”ЛАРЕШКОВ” са изцяло технологично оборудвани. Във всеки от тях има компютри, телефон, факс-апарат, принтер и скенер. Това улеснява не само служителите, но и спомага комуникацията между отделните търговски обекти, между фирмата и доставчиците, както и между фирмата и други външни организации, имащи отношение към дейността.

Фирмата притежава и специализиран софтуер /складова програма/, в който се отразяват закупените и продадените стоки по колиство и стойност. Това позволява във всеки един момент да има информация от всеки вид стока каква наличност е на лице.


 • Покупки /нововъведения/

Фирмата има изграден кръг от доставчици, с които работи. Въпреки това ежедневно се интересува от различните видове стоки, които се предлагат и техните цени. Правят се проучвания чрез различни брошури и Интернет за различните доставчици; за стоките, които предлагат; за цените, на които предлагат тези стоки; възможности за ползване на отстъпки; включване в промоции и т.н. Правят се проучвания за нови технологии, нови видове стоки, разширяване на асортимента и др.

ЕООД”ЛАРЕШКОВ” има сключен договор с “Техномаркет Европа”, като клиентите й могат да се възползват от промоциите, които хипермаркета предлага.


 • Конкурентни предимства

По същество конкурентното предимство представлява съществено преимущество на фирмата на фирмата спрямо останалите конкуренти, което й помага да се справи с конкурентните сили.

Основни конкуренти на ЕООД”ЛАРЕШКОВ” за територията на град Смолян и областта са магазин “АСПРА” и магазин “ГЕОРГ”, които са специализирани в продажбата на битови електроуреди и друга техника. Напоследък с развитието на технологиите и мобилните оператори, в града се появиха магазини от веригите Germanos, 2BE, Handy и др., занимаващи се с продажбата на мобилни апарати и аксесоари към тях. Точно поради тази причина става все по-трудно да се откроят конкурентните предимства и да се разбере дали всъщност фирмата притежава такива, които да я отличават от останалите.

За съжаление двата търговски обекта на територията на град Смолян не притежават никакви конкурентни предимства, които да ги отличават от другите магазини, занимаващи се със същата дейност. Всички магазини от този тип, намиращи се в града, са разположени в близост до жилищните райони; в близост до тях се извършва голямо автомобилно и пешеходно движение; стимулират импулсивните покупки; имат добра наличност на стоки в склада; асортимента в магазините е добър; снабдяват се на основата на дългосрочни договори; зареждат се целогодишно; предлагат транспорт до дома на клиента и монтаж; и пр. Всяко едно от горепосочените, би могло да бъде източник на конкурентно предимство за ЕООД”ЛАРЕШКОВ”, но тъй като се отнася и за останалите магазини от този тип в града, не би следвало да се определят като такива.

Може би единствено търговският обект на територията на град Чепеларе притежава конкурентни предимства, тъй като е единствен, предлагащ толкова богат асортимент от стоки. Но тези конкурентни предимства важат единствено за територията на град Чепеларе. Източниците на конкурентни предимства са: разположение на магазина в близост до жилищните райони; месторазположението допуска голямо автомобилно и пешеходно движение; повече импулсивни покупки; голяма наличност на изделията в склада; богат асортимент на стоките; целогодишно зареждане; снабдяване на основата на дългосрочни договори; малко на брой квалифицирани търговски работници; транспорт до дома на купувача;монтаж за някои от стоките.
Схема 2: Конкурентни предимства


Разположение на магазина в близост до жилищните райониМалко на брой квалифицирани търговски служители

Снабдяване на основата на дългосрочни договори

Целогодишно зареждане

БОГАТ АСОРТИМЕНТ

БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ

Месторазположението допуска голямо автомобилно и пешеходно движение

Транспорт до дома на клиента

Монтаж

Импулсивни покупки

Голяма наличност на изделията в склада 1. Подсистема на продажбите в ЕООД”ЛАРЕШКОВ”

Сега ще разгледаме подсистемата на продажбите в ЕООД”ЛАРЕШКОВ” по операции и документация.. Периодът на разглеждане ще бъде един месец. Разглежданите дейности и документи се изготвят поотделно и за трите търговски обекта на фирмата, след което се обобщават, и се представят за фирмата като цяло.
 • Класификатор на дейностите
    • Планиране на продажбите – И за трите търговски обекта по отделно се изготвят следните видове планове:

     1. План за продажбите в натура - В края на всеки месец се планират продажбите за следващия, в зависимост от реализираните продажби през текущия месец. Планът за продажби в натура се изготвя най-вече за да се преценят наличните количества от съответните стоки, и дали ще бъде необходимо доставянето на допълнително количество от някои видове стоки. Планът е неформален и не е в писмена форма.

     2. План за продажбите в стойност – Планът за продажбите в стойност също е неформален и не е в писмена форма. Изготвя се на база на плана за продажбите в натура, с цел да се преценят приходите от продажби през следващия месец.

     3. План за изразходваното количество гориво – Тъй като продажбата на някои видове стоки е съпроводена с транспорт до дома на клиента, се изготвя и план за изразходваното количество гориво. Планът е неформален и не е в писмена форма. Изготвя се на база изминати километри и изразходвано количество гориво през предходния месец.

Това планиране се извършва поотделно за трите търговски обекта на фирмата, след което резултатите се обобщават общо за фирмата.


      • Организиране на продажбите

Продажбите на фирмата са организирана по един и същи начин и за трите магазина. Организацията на продажбите включва: разопаковане; ценообразуване; подреждане; поставяне на етикети; предлагане на стоките; фактическа продажба; издаване на фактура, касова бележка, стокова разписка, гаранционна карта; транспорт до дома на клиента; заприхождаване на постъпилите парични средства; изписване на продадените стоки от склада.

При пристигането си в търговските обекти на фирмата стоките се разопаковат от опаковката, в която са транспортирани. След като бъдат заприходени в склада се определят разходите за тяхното придобиване, като към тези разходи се прибавя определен процент търговска надценка. Това се прави за един брой от съответния вид стока и по този начин се определя продажната цена на стоката. Ценообразуването се извършва от управителя на фирмата. Следо това стоките се подреждат в търговския обект, като се излатат по един брой от всеки вид стока /модел, марка/. Стоките се разполагат по стилажи и рафтове, като се подреждат в зависимост от вида стока, марката, модела и пр. Поставят им се етикети, в които са описани вида на стоката, марката, модела, определени технически параметри и цената. По този начин стоките са готови за продажба.

Предлагането на стоките се извършва в търговските обекти на фирмата от продавач-консултанти. Те помагат на клиентите при избора им на стока, дават им разяснения относно определени технически параметри и характеристики на стоките, дават им препоръки и мнения, стимулират също импулсивните покупки.

След като клиента избере определена стока и реши да я купи, му се издава фактура и касова бележка, а също и гаранционна карта. Продавач-консултантите издават тези документи на клиента и по този начин продажбата е завършена. След продажбата паричните средства се заприхождават в касата.

За някои по-обемни стоки се налага и транспорт до дома на клиента, който се извършва от шофьора на фирмата с един от фирмените микробуси.

След като определена стока е продадена, тя се изписва от склада. Фирмата притежава складова програма, посредствум която се въвежда документ-искане за разход.Чрез него от наличността се изписва продадената стока.
      • Контрол над продажбите

Цялостният процес на продажбите се контролира от управителя. Всекидневно той следи за наличните количества, за списъка от необходимите стоки, които трябва да се доставят и отчитането на продажбите.

В края на всеки месец във всеки от търговските обекти поотделно се правят справки и отчети за продадените количества и съответните обороти. След това резултатите от тези отчети се събират и се изгогвят отчетите общо за фирмата. Изготвят се следните отчети: 1. Отчет за продажбите в натура - В края на всеки месец се изготвя отчет, който отрязявя продадените количества стоки по видове. Отчетът е формален, в писмена форма и включва: шифър, вид стока, единична мярка, единична цена и количество.

Схема 3. Отчет за продажбите в натура

Шифър

Вид стока

Единична мярка

Единична цена

Количество2. Отчет за продажбите в стойност – Изготвя се на база на отчета за продажбите в натура, като се изчисляват продадените количества от всеки вид по продажната единична цена и по този начин се получава стойността на продадените стоки по видове. Отчетът е формален и е в писмена форма.
Схема 4. Отчет за продажбите в стойност

Шифър

Вид стока

Единична мярка

Единична цена

Количество

Стойност
3. Отчет за изразходваното количество гориво – Тъй като за някои от стоките е необходимо да бъдат транспортирани до дома на клиента, в края на всеки месец се изготвя отчет за изразходваното количество гориво. Отчета е в писмена форма и включва: вид автомобил, изминати километри, единична мярка, количество и стойност.
Схема 5. Отчет за изразходваното количество гориво

Автомобил /микробус/

Изминати километри

Единична мярка

Количество

Стойност

Пежо

Фолксваген

ОБЩО4. Инвентарен опис на стоките в склада – В края на всеки месец се прави инвентарен опис на стоките в склада, като по този начин се засичат наличните количества в склада, с наличните количества по документи /наличност от складовата програма/.
Схема 6. Инвентарен опис на стоките в склада


Шифър

Вид стока

Количество
4. Органицационна структура на управление на фирма ЕООД”ЛАРЕШКОВ” и вземане на управленски решения
ЕООД”ЛАРЕШКОВ” е малка фирма с персонал от осем човека. Структурата й на управление е линейна. Целият персонал е подчинен на управителя. Той определя функциите на всеки един и контролира изпълнението на задълженията им. Управленските решения се взимат от управителя. Основната счетоводна дейност – основно по воденето на стоките количествено /заприхождаване на стоките и изписването им чрез складовата програма/, заприхождаването на парите в касата и пр., се извършва от продавач-консултантите в трите търговски обекта на фирмата. Външна счетоводна фирма отчита стоките само стойностно, начислява работните заплати на персонала, подготвя и подава в НАП дневници за покупки и продажби на фирмата и справка-декларация по ЗДДС, както и извършва дейности по приключването на годината.

Организационната структура е разчленена по търговски обекти и включва: 1. Управител;

 2. За магазин Райково:

 • трима продавач консултанти;

 1. За магазин Смолян:

 • двама продавач-консултанти;

 1. За магазин Чепеларе:

 • двама продавач-консултанти;

 1. Шофьор


Схема 7. Организационна структура на управление на фирма ЕООД”ЛАРЕШКОВ”

Основните функции на управление в организацията се изпълняват от управителя. Той решава, т.е планира, организира работата и контролира изпълнението. Управителят определя дали да се включат нови стоки или да се разработят нови дейности, какви точно ще бъдат те, определя и срока за осъществявянето им. Решава как ще се разработват нещата, които са планирани, определя стъпките и начините на действие, разпределя задачите. Той осъществява контрола, т.е. дали са постигнати целите и нужното качество на работа.
Схема 8. Длъжности и вземани решения


Дейност (решение)

Длъжности

Управител

Продавач-консултант

Шофьор

Разопаковане на стоките
Х
Ценообразуване

ХПодреждане на стоките
Х
Поставяне на етикети
Х
Предлагане на стоките
Х
Фактическа продажба
Х
Издаване на фактура, касова бележка,стокова разписка, гаранционна карта
Х
Транспорт до дома на клиентаХ

Заприхождаване на паричните средства
Х
Изписване на продадените стоки от склада
Х
План за продажбите в натура

ХПлан за продажбите в стойност

ХПлан за изразходеното количество гориво

ХОтчет за продажбите в натура

ХОтчет за продажбите в стойност

ХОтчет на разхода на гориво

ХИнвентарен опис на стоките склада

Х

Х


 • Разопаковане на стоките – След като бъдат доставени стоките се разопаковат от опаковката, с която са транспортирани. Тази дейност се осъществява от продавач-консултантите.

 • Ценообразуване – Управителят сам взема решение за цената на стоките. Той взема това решение на база разходите за закупуване на съответната стока, като и се прибави определен процент търговска надценка. Освен това той прави проучвания и се съобразява с цените на основните конкуренти и другите фирми в тази сфера на дейност.

 • Подреждане – Стоките се подреждат в търговските обекти на фирмата от продавач-консултантите. Те разполагат стоките по стилажи и рафтове, като ги подреждат в зависимост от вида на стоката, марката, модела, и пр. Освен това целят подреждането на стоките да е максимално добре направено, т.е. да има достатъчно място клиентите да разгледат стоките, и да бъде естетично.

 • Поставяне на етикети – Продавач-консултантите поставят етикети на стоките, които съдържат вида на стоката, марката, модела, определение технически параметри и цената. По този начин купувачите получават доста от необходимата им информация за стоката, а тези които търсят конкретна марка или модел могат много лесно да се ориентират в разнообразието от стоки.

 • Предлагане на стоките – Осъществява се от продавач-консултантите. Те предлагат стоките на клиентите, като им помагат в избора на конкретен вид стока, дават им разяснения относно определени технически характеристики на стоките, както и мнения и препоръки. Стимулират импулсивните покупки.

 • Фактическа продажба на стоките – Осъществява се от продавач-консултантите в магазинната мрежа на фирмата. Продажбата на дадена стока е придружена с издаването на фактура, касова бележка, стокова разписка, гаранционна карта. Тези документи отново се издават от продавач-консултантите. С издаването и подписването им и от двете страни се счита че продажбата е завършена.

 • Транспорт до дома на клиента – За някои по обемни стоки се изисква да бъдат транспортирани до дома на клиента. Транспорта се осъществява от шофьора на фирмата с един от двата фирмени микробуса. За целите на фирмата шофора попълва пътен лист, на база на който се изготвя и отчета за изразходваното количество гориво.

 • Заприхождаване на паричните средства – В края на всеки работен ден оборотите от касовите апарати се заприхождават в касата на фирмата. Това става чрез въвеждане на приходен касов ордер в счетоводната програма, като се въвежда общия оборот за деня. Оборотите от трите търговски обекта на фирмата се събират и така се получава общия оборот на фирмата за деня.

 • Изписване на продадените стоки от склада – Извършва се от продавач-консултантите всекидневно, като в складовата програма чрез искане за разход се изписват продадените количества стоки.

 • План за продажбите в натура – Изготвя се от управителя. Той е неформален и не е в писмена фирма. Има за цел да установи дали наличните количества на стоките ще бъдат достатъчни за последващите продажби, или ще се наложи доставка на допълнително количество и какво е това количество.

 • План за продажбите в стойност – Изтогвя се от управителя на база на плана за продажбите в натура. Той също не е формален и не е в писмена форма. Изготвя се с цел да се преценят бъдещите приходи от продажби.

 • План за изразходваното количество гориво – Изготвя се от управителя на база изразходвано количество гориво през предходни периоди. Не е формален и не е в писмена форма.

 • Отчет за продажбите в натура – В края на месеца управителят прави отчет за продадените стоки в натура. Този отчет се прави на база на действителните продажби. Управителят прави сравнения с предходните отчети и по този начин контролира обема на продажбите, както и работата на продавач-консултантите.

 • Отчет за продажбите в стойност – Отчетът за продажбите в стойност съшо се изготвя от управителя на база на отчета за продажбите в натура. На него се отразяват оборотите на фирмата за месеца. Управителят отново прави сравнения на оборотите за текущия и предходните месеци и контролира движението им.

 • Отчет за изразходваното количество гориво – Изготвя се от управителя на база на попълнените пътни листи от шофьора. В отчета се включват изминатите километри, количеството гориво и стойността. Отчетът се изготвя в края на всеки месец. Управителя прави сравнение с предходните месеци и контролира разхода на гориво, както и дали шофьора изпълнява стриктно задълженията си.

 • Инвентарен опис на стоките в склада – Инвентаризацията се извършва в края на всеки месец от управителя и продавач- консултантите, които се водят и материално-отговорни лица и при получаването в склада стоката им е заведена. Инвентарния опис се изготвя за да се засекат наличните количества в склада с тези по документи. Ако се установи че има разминаване, се търси причина за това. Ако има виновно лице но се начита, чрез акт за начет.

След като бъдат въведени в складовата програма на фирмата, документите се оформят и подреждата в папки. Оформени по този начин те се предоставят на счетоводната къща, която обслужва фирмата. Документите се въвеждат и там в специалицирана счетоводна програма. Когато бъдат въведени всички документи за месеца, се сравняват резултатите получени във фирмата и тези в счетоводната къща. Когато се получат определени разминавания, всичко се проверява детайлно, като се търсят причините за това разминаване. След като се открият се правят корекции за да може разминаването да бъде премахнато.


5.Информационно осигуряване на решенията – документти, информация, организиране

Информационната система във фирмата може да бъде най-общо дефинирана като съвкупност от взаимосвързани компоненти, функциониращи като единно цяло за събиране, извличане, обработване, съхраняване и предаване на информацията за целите на планирането, координирането, контрола и вземането на решения в организацията. Чрез инфомационната система се извършват и дейности, свързани със съхраняването на данни и информация, в различна форма и на различни технически устройства, докато те станат необходими за нова обработка или за тррансфер към потребителя.


Необходимостта от информационна система се обуслявя от следните проблеми: невъзможност за ръчно обработване на огромния обем информация; невъзможност за бързо реагиране на предизвикателствата на пазара; невъзможност да се проследяват точно паричните потоци; невъзможност да се идентифицират силните и слабите страни на бизнес моделът; силна зависимост от качествата и лоялността на персонала.
Ако да разгледаме ежедневните доставки и продажби на определени стоки в магазините на фирмата, те представляват данни (от документите, постъпващи ежедневно), от които чрез подходяща обработка може да се получи справка за размера на месечните доставки и продажби по стоки. Тази справка се използва от управителя за планиране на следващите доставки за седмицата или месеца.

Използваните докумети за отчитане и характеризиране на продажбите в ЕООД“ЛАРЕШКОВ” са:

- Стокова разписка;

- Проформа фактура;

- Фактура;

- Касова бележка.

- Гаранционна карта

Основните дейности извършвани с информацията са: • Събиране на информация;

 • Съхранение на информация;

 • Обработка на информацията;

 • Разпространение и разделение на информацията.


6. Констатации, проблеми и препоръки


      • Констатации

- добро разположение на стоките в магазинната мрежа на фирмата, което помага на клиентите да се ориентират в голямото разнообразие от стоки;

- вежливо отношение на продавач-консултантите, което спомага за увеличаване на клиентите, респективно на продажбите;

- голяма наличност на стоките в складовете;

- богат асортимент на стоките в магазинната мрежа на фирмата;

- добро разположение на търговските обекти;

- наличие на квалифициран търговски персонал;- наличие на складова програма, позволяваща ежедневно следене на наличните количества и даваща възможност във всеки един момент да се знае от всеки вид стока каква наличност има;Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница