Информационни клавишни комбинации за прозорцитеДата17.08.2018
Размер51 Kb.
#79997


Глава 3 - ПРОЗОРЦИ
Когато работите с компютъра посредством Windows, всичко се показва на екрана в рамки наречени прозорци. За да отворите даден прозорец, първо трябва да изберете икона или елемент от предложения списък. Щом чуете нужното име, с клавиша Enter давате команда за отваряне. Отварянето на Директориите става с помощта на програмата Windows Explorer и на екрана се появява рамката със списъка на обектите съдържащи се в тях. Най-същественото за тази програма е това, че тя е предназначена да обработва цели файлове и папки, а не съдържащите се в тях информационни единици.

В зависимост от формата на съдържащите се данни в информационните единици - файлове, техните прозорци се отварят с помощта на различни програми. Изгледа на повечето прозорци е стандартен, в най-горната лента, в ляво на екрана е изписано името на файла или папката и програмата, с която е отворена. В дясно има 3 бутона, за намаляване, увеличаване и затваряне на прозореца, удобни за работа с мишката. Под заглавната лента се намира Файл менюто, до него в хоризонтален ред са подредени останалите специфични за всеки вид програми менюта. Под тях е разположена лентата с инструменти, които са в графичен вид, пригодени за бърза работа с мишката. В лявата основна част от екрана се намира полето със същинската информация. Над това поле е Адрес бара, където в прозорче е отразено местонахождението, името на отвореният обект, пътя до него и неговият графичен символ. В дясно вертикално е разположен списъка със задачите за папки и файлове. Преминаването от поле в поле в една посока, става с бутона Tab, а обратно се връщате с Shift+Tab. Долният край на екрана е зает от лентата на Статус бара, показващ информация за моментното състояние на прозореца.
Информационни клавишни комбинации за прозорците

За да се ориентира за информацията на отвореният прозорец потребителят с нарушено зрение може да използва следните клавишни команди:


Бутон Insert + буква T, изчита заглавието на прозореца и програмата с която е отворен.

Insert + Tab, казва обекта, който в момента е фокусиран.

Insert + 1, от малката клавиатура, чете целият заглавен ред.

Insert + 3, от малката клавиатура прочита информацията от Статус бара.

Insert + B, изчита всичко отгоре до долу, което се вижда на екрана.

Insert + стрелка нагоре, дава информация само за стойностите в даден прозорец.
МЕНЮТА

Системата предлага три вида менюта, които могат да се ползват при отворените в прозорци програми. Като наименование са еднакви, но се различават по специфичните команди, в зависимост от вида на програмата.1. Файл меню

С Alt бутона се активира основното Файл меню и Jaws съобщава Меню бар Файл Ф. Това значи, че фокуса е застанал в началото на хоризонталната лента с менюта, конкретно на първото Файл меню и накрая казва подчертаната първа буква от Файл Ф. Със стрелка надясно се обхождат останалите менюта в лентата, стигайки до последното, започват да се изброяват отначало, повтаряйки се в кръг. Всяко меню съдържа списък с команди, който се отваря със стрелка надолу, затова се нарича още и падащ списък. Както самите хоризонтални Файл менюта, така и техните падащи списъци имат връзка помежду си. Преминаването от едно в друго става с лява или дясна стрелка. Движението по командите от падащите списъци се осъществява със стрелки надолу или нагоре. Тук също преминавайки първият или последният елемент от списъка, се повтарят циклично. Затварянето на активираните менюта става с бутона Escape. Когато е отворено менюто и падащият списък, натискате няколкократно Escape за да излезете напълно от тях. За да сте сигурни, трябва да чуете Leaving menu bar, което означава че е напусната лентата с менютата.2. Контекстно меню

С бутона Applications се задейства контекстното меню. Със стрелка надолу се отваря списъка с командите, специфични за всеки момент от етапа на работа с различните програми. Характерното за това меню е, че в зависимост от актуалното съдържание на екрана, предлага нужните за работата в момента команди.3. Системно меню

С комбинацията Alt + Space, се активира системното меню. Със стрелка надолу се отваря списъка с командите, чрез които може да управлявате състоянието на отворените прозорци. Конкретно да увеличавате, намалявате, определяте или възстановявате техният размер. Когато прозорецът е максимално голям, на екрана има повече информация и Jaws ще я види и прочете. Когато прозореца е с по-малки размери и в същото време на екрана се виждат и други прозорци Jaws не успява да прочете част от информацията, която не се вижда и ви обърква с данните от другите прозорци. Затова за незрящият потребител е най-добре да поддържа максимален размер на прозореца, с който работи.

Бързата клавишна комбинация бутон Windows + стрелка нагоре увеличава бързо размера на прозореца, а бутона Windows + стрелка надолу го намалява без да се ползва менюто.


РАБОТА С МНОЖЕСТВО ПРОЗОРЦИ

Обикновено когато се работи с компютъра се отварят повече прозорци. На преден план на екрана се вижда последно отвореният прозорец. Останалите са подредени зад него, по поредността на отваряне и не се виждат. Но те реално съществуват и програмите, с които са задействани работят едновременно. Действителна работа може да се извършва само с първия прозорец, тъй като Jaws вижда на екрана само него. Преминаването от прозорец в прозорец става с комбинацията Alt + Tab, като се задържи бутона Alt и се натисне еднократно Tab. Ако има повече от два отворени прозореца, се задържа Alt бутона и с всяко следващо натискане на Tab се отива на поредният отворен прозорец. По-точно казано, след задържане на Alt, при първото натискане на Tabа, се появява на екрана прозорче с иконките на всички отворени прозорци. Задържайки Alt, с всяко следващо чукване на Tab, фокуса се мести по хоризонтално наредените иконки и Jaws съобщава името на прозореца и програмата, която го поддържа. Като чуете името на търсеният прозорец пускате едновременно двата бутона и той се появява на екрана. Друга възможност за преминаване в множество отворени прозорци е клавишната комбинация Insert + F10, която отваря списък с техните имена. Обхождате списъка със стрелките и с Enter извиквате на екрана избраният прозорец.


ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ

Освен стандартните прозорци, по време на работа се отварят допълнителни прозорци наречени диалогови, тъй като чрез тях се осъществява виртуален диалог между потребителя и компютъра. Диалоговите прозорци са главните средства за комуникация между компютъра и потребителя в Windows и в програмите, базирани на Windows. Всеки диалогов прозорец представя всички възможни опции, асоциирани с дадено действие. Задават се опциите, а вие показвате как искате да бъде изпълнено действието. По-просто казано, чрез диалоговият прозорец програмата пита за нещо и дава възможност на потребителя да избере нещо и след това да потвърди. В диалоговите прозорци съществуват стандартни типове полета, в които потребителя може да направи своят избор. Ето най-често срещаните:Edit поле, това е поле, в което потребителя директно въвежда данни по задачата. Пише се по правилата, като в текстов документ.

Check Box, квадратно поле, в което се поставя отметка, придружено с пояснителен текст. Има две положения в зависимост от отметката, Checked или Not Checked, означаващи буквално да или не. Поставяне на отметка или премахване на такава, става с клавиша Space.

Radio button, това са кръгли на вид бутони, които също приемат като Check Box отметки. Разликата е в това, че радио бутоните предлагат повече от две възможни решения. Движението и отметката в тях става със стрелките. Заставайки върху даден радио бутон той автоматично приема отметка, а останалите се изчистват.

Combo Box, списък с възможности предлагани служебно от програмата. Избира се със стрелките.

Spin Box, това са полета, в които може да се избира както със стрелките, така и да се попълнят директно данните ръчно.

Бутони за потвърждение, такива са YES или NO, означаващи Да или НЕ, също така и OK или CANCEL, (ДА или ОТКАЗ). Диалоговият прозорец се отваря с Enter и затваря след активиране на един от тези бутони или с Escape. Преминаването от поле в поле в рамката на диалоговият прозорец се осъществява с клавиша Tab. Прозореца може да има само един бутон YES, за потвърждаване и някакъв пояснителен текст. Тогава фокуса застава на него и с Tab е невъзможно да се прочете текста в полето. Изобщо пояснителните текстове в диалоговите прозорци са проблем за незрящият потребител. С клавиш Tab се движи и чете само по полетата с опции и бутони. Преминаването от стандартният режим на работа с PC курсор към Jaws курсор помага да се прочетат всички текстове в полето на прозореца. Превключването на Jaws курсор става с комбинацията Insert + клавиша минус от малката цифрова клавиатура. Връщане обратно на PC курсор става с клавиша плюс от цифровата клавиатура. В режим с Jaws курсор четенето се извършва с цифровите клавиши от малката клавиатура.

В повечето диалози програмата предлага за потвърждение един от бутоните по подразбиране. Insert + E, това е клавишна комбинация, която води фокуса бързо до него, ако има разбира се такъв бутон.Един диалогов прозорец може да съдържа по-голяма и разнородна информация, която е разположена в отделни дялове, наречени табове. Заглавията им в рамки са подредени в горният край на прозореца. Всеки Tab се отваря в отделен екран. Преминаването от един в друг екран в рамките на един диалогов прозорец става с комбинацията Ctrl + Tab и обратно Ctrl + Shift + Tab.


Каталог: userfiles -> Rakovodstvo%20obuchiteli%20materials
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
Rakovodstvo%20obuchiteli%20materials -> Създаване на личен профил


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница