Информация за 42-рата годишна асамблея на Международната конфедерация на асоциациите на морските капитаниДата28.07.2017
Размер157.49 Kb.
#26765
Информация за 42-рата годишна асамблея на Международната конфедерация на асоциациите на морските капитани (IFSMA) и 21-вата годишна асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA)
През месец май – 12-13 май 2016 г. се проведе годишната асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA) в Корк, Ирландия. Домакин на събитието беше ирландската асоциация на морските капитани. За първи път откакто БАМК е член на CESMA освен председателя на БАМК делегат беше и нашия колега Иван Цонев, избран за заместник член на БАМК в съвета на CESMA на последното общо събрание. Това не само ни дава възможност да участваме по-активно в работата на асамблеята, но и по-пълно да информираме нашите членове за това, какво е станало, какви решеняи са взети и т.н. Асамблеята започна със съвета на председателите на асоциациите – членки, който практически управлява конфедерацията. Съветът беше открит от президента на конфедерацията Хубер Ардилон и президента на Ирландската асоциация на морските капитани Шиниьд Реен, първата жена президент на тази асоциация (Council of Master Mariners of Ireland). Присътваха представители на асоциациите членки без Португалия, Испания, една от италианските асоциации и Черна гора. В приветствието капитан Ардилон спомена за целите и ролята на CESMA в европейската морска индустрия и по-специално морските капитани като водещ сегмент на морските специалисти, работещи на море. Подчертано беше, че все още в европейските институции морския транспорт не е от водещите, за което свидетелства изказване на френски комисар, че морска Европа не съществува и трябва да се създдаде. От името на холадската асоциация на морските капитани беше направено предложение за промени в устава на CESMA и включване в съвета на ковчежник на организацията, който да се занимава с финансите, бюджета и събирането на членския внос. От името на БАМК направихме предложение да не се увеличава съвета, а да се одобрят средства и ковчежника да присъства на годишните асамблеи (по принцип CESMA финансира участието на президента, заместник-президента, вицепрезидента (ако има такъв). Предвид възрастта на генералния секретар той промени предложението да се назначи заместник генерален секретар, който да се грижи за бюджета и в същото време да е запознат с работата на генералния секретар. Решено беше БАМК (Д.Димитров) да обобщи предложението, да го изпрати до секретариата и то да бъде разпратено за мнение и одобрение на организациите – членки. Предвид разрастването на организацията (за годината има привлечена Асоциацията на капитаните на големи яхти в Италия) бяха предложени и избрани заместник президент и вицепрезидент. Досегашният заместник президент Джорджо Рибарич от словенската асоциация на капитаните подаде оставка съгласно устава след два мандата на този пост. Имаше постъпило само едно предложение за заместник президент – това на Роберто Сурез от асоциациата на капитаните на Триест. Това е млад капитан с опит, все още действащ на море. За вицепрезидент беше предложен и избран досегашня заместник президент Джорджо Рибарич. Одобрени бяха резюметата от 20-тата асамблея от Виареджо 2015 г., както и финансите и бюджета на организацията. Действителният бюджет през 2015 г. е бил 13378 евро при проектен 13500 евро и беше одобрен бюджет за 2016 г. в рамките на 14000 евро (за сравнение бюджетът на IFSMA е 87000 английски лири).

Докладът на генералния секретар Фредрик ван Вайнен започна с обзор на всички събития, в които CESMA е участвала през 2015 г.:CESMA LOGBOOK 2015

13 Jan Brussels SAGMAS

21 Jan Brussels ANNA Project

30 Jan Trieste Funeral Captain Romano Serra

05 Feb Teddington e-Compliance

12 Feb Brussels EU Seminar Maritime Accident Investigation

17 Feb Rotterdam ACCSEAS (final conference)

19 Feb Rotterdam ACCSEAS (final conference)

03 Mar Brussels CESMA Boardmeeting

04 Mar Brussels EU Shipping Week Conference

24 Mar Brussels EESC Seminar on EU Maritime Surveillance

25 Mar Venice Motorways of the Seas Conference

16 Apr Estoril Annual General Assembly EMPA

17 Apr Lisbon Courtesy visit to EMSA

07 May Amsterdam Financial committee CESMA

15 May Viareggio CESMA Council Meeting

16 May Viareggio CESMA Annual General Assembly

28 May Athens European Maritime Day

18 Jun Copenhagen Short Sea Shipping conference

19 Jun Copenhagen Short Sea Shipping conference (cont.)

01 Sep Antwerp Promotion Mr.Patrick Verhoeven (ECSA)

09 Sep Brussels SAGMAS

16 Sep Athens IPATCH (anti piracy) meeting

23 Sep Amsterdam Meeting Maritime Security Alliance

25 Sep Bristol Autonomous Ships Seminar (NI)

29 Sep Brussels Mona Lisa Project (workshop)

07 Oct Amsterdam Symposium Electronic Naut. Charts (NVKK)

08 Oct Copenhagen Safety4 Sea project (workshop)

15 Oct Loano (It) Captain’s Day (Italian Yacht Masters)

16 Oct Genoa Meeting Collegio Capitani

20 Oct Amsterdam Interview ANNA project (final event)

27 Oct Brest Safer Seas

28 Oct Brest Safer Seas (cont.)

28 Oct La Spezia WIDERMOS final conference

05 Nov Rotterdam Europort exhibition

10 Nov Gothenburg MONA LISA 2.0 (final event)

18 Nov Brussels Preparing EU Maritime Day 2016 (Finland)

19 Nov Amsterdam NI seminar (reliance on electronic data)

01 Dec Brussels SAGMAS

03 Dec Athens AnNa Project (final conference)

07 Dec Brussels MSP Conference (DG MARE)

09 Dec Brussels TRAINMOS (final conference)
Представители на CESMA практически са участвали на всички значими форуми, касаещи морските капитани на европейско ниво и европейски проекти и конференции в сферата на морския транспорт. Разгледан беше статута на новините на CESMA, които се издават четири пъти годишно. Част от делегатите изразиха недоволство от сайта на организацията, който не работи. Увеличения бюджет на организацията е във връзка с подобряване на сайта и подобряване на външния вид на новините, които се разпростаняват сред европейските институции и по-специално в морските институции ЕМСА, комисията по транспорт. В доклада бяха обобщени най-важните моменти от дейността и решенията на CESMA през годината. В дискусиите председателят на БАМК по повод какво дава CESMA на своите членове, благодари на съвета на организацията и най-вече на генералния секретар за помощта по решаването на проблема на нашия колега капитан Собаджиев. Това е един аспект от дейността на организацията, който в даден момент за всеки от нас може да се окаже от първостепенна важност включително и за физическото ни оцеляване. В заключителната работа на съвета на CESMA през първия ден се включи директорът на администрацията на пристанище Дъблин и бивш президент на Ирландката асоциация на морските капитани. В края на съвета на CESMA беше изнесена презентация от името на БАМК относно баланса между изискване за теоретична и практическа подготовка на капитаните и изискването за документиране на процесите и реални действия при плаване в стеснени и пристанищни акватории. Решено беше да се обсъди проблема съвместно с Европейската морска пилотска асоциация и да се предприемат реални действия за облекчаване на обмена на информация в последния момент и формалното подписване на документи.

На 13 май (петък) се проведе самата асамблея в една от залите на Националното морско училище на Ирландия, намиращо се в Рингаскиди на няколко километра южно от Корк. Откриването беше направено от директора на морското училище съвместно с президента на CESMA и президента на Ирландската асоциация. В първата част на деня се проведе семинар с четири изключително интересни презентации.

Първата разглежда европейския проект SEAHORSE, който изследва възможностите и методологията за използване на опита по безопасност на авиационната индустрия и прилагането му в морското корабоплаване. Всъщност проблемът е бил обобщен на базата на опита на всички критични индустрии – морска, авиационна, автомобилна, отбрана, спешна и аварийна помощ, фармацефтика, енергетика, т.е. индустрии, пряко свързани със застрашяване на човешкия живот. Много от практиките в авиационната индустрия, в която безопасността и културата на безопасност са на много по-високо ниво, с подходяща технология, методология и адаптация могат да помогнат за решаването на проблемите в морския сектор. При изследването на проблемите в морската индустрия са открити 46 пропуска като нежелание да се докладват инциденти и опасни събития (near misses), натиск от страна на индустрията, стандартизация и централизация, комерсиализиране на проблема с безопасността. Разработени са различни сценарии за действие и идеи за необходимите ресурси и тяхното оптимално изразходване, както и проект за стандарт за разследване на инциденти и докладване. Детайлно е изследвана ролята на човешкия фактор в морските инциденти с акценти на прекалено многото документи и формуляри, които се попълват, използването на лични спасителни средства, спазването на мнимално изискваните часове за почивка, използването на различните навигационни системи за наблюдение и определяне мястото на кораба и други. Информация за проекта може да се намери на сайта на проекта: www.seahorseproject.eu.

Втората презентация беше свързана с проекта MONA LISA и беше представена от капитан Улф Свендберг от морската адмнистрация на Швеция. Проектът е насочен към улесняване на морския трафик в европейските морски пространства и осигуряване на безопасно корабоплаване чрез интелигентни технологии и решения. Направен е анализ за управлението на движението на корабите. Статистиката показва, че всяка година средно стават по 30 сериозни инцидента в авиационната индустрия и 700 в морската индустрия. Проектът разработва начините за подобряване на ефективността от обмен на информация (практиката показва, че кораб, посещаващ 6 европейски пристанища, трябва да приготви около 80 различни документа) и възможностите за обмен на информация относно планирания път на кораба, създаване на стандартен формат за планиране на пътя на кораба за ранно предупреждение и предотвратяване на инциденти.

Третата презентация беше на Майкъл Кингстън от лондонската група Marine Trade and Energy Group и беше свързана с предстоящото влизане в сила на Кодекс за плаване в полярните райони и необходимите изменения в основните международни конвенции SOLAS, MARPOL, STCW. Значима роля във въвеждането в сила на правилата за плаване в полярни води играят застрахователните компании, които за създали наръчник за добри практики при плаване в полярните райони.

Последната четвърта презентация представи президента на Nautical Institute Робърт Маккейб. Нейното заглавие “Е-навигация“ („E-navigation”) е свързано с актуалната в момента електронизация на навигационните системи. Процесът на преминаване от ръчно определяне на мястото на кораба към автоматизирано води до загуба на ситуационна ориентираност. Затова институциите, отговорни за поддръжка на навигационно оборудване във Великобритания и Ирландия са подготвили стратегически план относно планирането и поддръжката на навигационните и комуникационни системи в корабоплаването, създаване на системи за точно определяне на мястото на кораба по радарни способи. Работи се по обновяване на електронните карти и навигационните пособия в реално време. Относно традиционните средства за навигация позицията на специалистите от института е, че средствата за визуално определяне на мястото на кораба ще бъдат винаги необходими въпреки новите технологии. Разработват се умни буйове, поддържа се системата е-Лоран в някои части на Европа като алтернатива на GPS системите, но за съжаление такава система не съществува в южното полукълбо.

Семинарът завърши с дискусия по изнесените презентации. След обяд беше проведена 21-вата годишна асамблея. След откриване от президента на CESMA Убер Ардийон беше обсъден доклада на генералния секретар Фредерик Ван Вайнен и работата по резолюциите от предишната асамблея във Виареджо.

Относно криминализацията на действията на капитаните беше изнесена информация от председателя на асоциацията на капитаните на Генуа Джовани Летич относно случая с падането на пилотската кула в Генуа и подвеждането под отговорност на назначеното лице на компанията на кораба Jolly Nero, капитана, третия помощник капитан (вахтен по време на инцидента), старши помощник капитана, главния механик и пилота. Получена е информация в CESMA, че след изкарване на кораби за скраб на брега в Индия и Пакистан капитани са обвинени и преследвани от организации на зелените (с.9 от последните новини на CESMA). Друг характерен аспект на криминализацията е третирането на действията на капитаните във френски води – всяко замърсяване е преднамерено. На търговски кораб украински капитан е изчезнал след обвинение за замърсяване във Франция, със заплаха за 15 години затвор и 15 млн. Евро глоба.

Направен беше обширен анализ на проблемите с пиратството, преместването на силите на АТАЛАНТА от сомалийския бряг в Средиземно море, активизирането на пиратството в Далечния Изток, Гвинейския залив и проблема с намаляването на корабните екипажи, влошаването на качеството на самите екипажи и влиянието му за защита на кораба от пиратски набези. От позицията на опита IMO няма нападнат кораб от пирати при скорост на кораба над 17 възла.

По отношение на умората хърватската асоциация на капитаните направи предложение да се включи в Международната конвенция за вахтената служба на море изискване за минимум 6 часа почивка след качване на капитана на борда на кораба при смяна на екипажа. Често капитанът пътува за да достигне кораба повече от ден и е неработоспособен без почивка след качване на борда.

Обсъдени бяха безопасността на пътническите и роро корабите, проблемите със спасителните лодки, зависимостта на съвременните корабоводители от корабните компютри и навигационно оборудване, развитието на идеята за европейски кодекс за сигурност особено в светлината на мигрантската вълна в Средиземно море. Все още стои казуса когато търговски кораб забележи плавателен съд с мигранти, какво трябва да направи. От една страна капитанът е задължен да окаже помощ на бедстващи на море, но от друга, за екипажа от 10-15 човека не е безопасно да се справят с 300 човека, понякога и повече на един плавателен съд. Делегатите отчитат необходимостта от обявяване на аварийна ситуация от ООН в района на Средиземно море и решаване на проблема на брега.

Разгледани бяха и последните тенденции при маневриране на корабите и инцидентите при швартоване във връзка с постоянното увеличаване на размерите на корабите, намаляването на корабните екипажи, недостатъчната здравина на бреговите пушки за новите и големи кораби. От белгийската асоциация на морските капитани беше провокирана дискусия относно намаляването на времето за стажуване и възможната замяна на част от стажа на море с обучение на симулатор. Делегатите се обединиха около идеята, че обучението на симулатор е полезно и понякога там без реални разходи може да се симулира някоя много рядко срещана ситуация, но реалната практика на море не трябва да бъде намаляна. Решено беше резолюциите на CESMA от предишната асамблея да останат в сила, които са: 1. Относно криминализиране действията на капитаните;

 2. Относно пиратството;

 3. Относно умората и снабдяването на кораба с екипажи;

 4. Относно безопасността на ро ро и големите пътнически кораби;

 5. Относно безопасността на спасителното оборудване;

 6. Относно наемането на европейски моряци и офицери;

 7. Относно нелегалната имиграция в Средиземно море;

 8. Относно електронната навигация;

 9. Относно бъдещето на използването на симулаторите в морската индустрия.


На 25 и 26 май се проведе 42-рата годишна асамблея на Международната федерация на асоциациите на морските капитани (IFSMA) в Истанбул, Турция с домакин Турската социация на морските капитани. След незабравимото посрещане на 24 вечерта с кораб по историческия Босфор на фона на традиционна турска музика асамблеята беше открита от председателя на турската асоциация на морските капитани капитан Бирол Байрактар, който наблегна на факта, че капитаните освен че са професионалисти, са и посланици на своите страни в чужбина. Капитан Ханс Санде, президент на IFSMA, в краткото си слово за откриване на асамблеята уведоми делегатите, че от три седмици е назначен нов генерален секретар на IFSMA, капитан Джим Скорер, бивш комодор от английските военноморски сили и служител на Тринити хаус. През 2015 година федерацията има един нов член – Индонезийската асоциация на морските капитани. Капитан Санде сподели проучване на асоциациите на корабособствениците, че с развитието на световното корабоплаване в близките години ще бъдат необходими 24 процента повече моряци и недостигът на моряци в световен мащаб ще е около 2 %, а прогнозата на 2020 година са този недостиг да достигне 20 %. Други акценти бяха подобряването на положението с пиратските нападения на кораби, развитието на технологиите и разработването на идеята за кораб без екипаж като кораб на бъдещето, който ще се управлява от брега. Дневният ред на асамблеята беше приет без изменения от първоначално предложения с пълно единодушие, както и резюметата от предишната годишна асамблея от Виня дел Мар, Чили и групата по резолюциите в състав Фриц Ганцхорн от Дания и Вили Витих от Германия. Докладът на генералния секретар беше представен от помощник генералния секретар Пол Оуен.В доклада беше отбелязана ролята на IFSMA в процеса на законотворчество на IMO. Бавната работа по изменение на съществуващата нормативна уредба е следствие от мудността на националните администрации и националните органи, които ратифицират приетите документи. В международен план добра новина за морския бранш е превръщането на Международната асоциаиция на фаровите власти (IALA) от неправителствена организация в междуправителствена огранизация, което означава, че тя ще бъде финансирана от ООН и ще има по-висок статус, което ще и позволи да работи по-добре. За да се популяризира работата на IMO, в организацията е създаден статут на посланици на IMO по света. След запознаване със статута от името на БАМК председателят на УС беше предложен от IFSMA на IMO за такъв посланик в нашия район и сега е в процедура на одобряване от международната морска организация. В доклада бяха засегнати представителството на IFSMA през 2015 година в различни форуми като срещата на Международната морска спасителна федерация във Финландия, срещата с новоизбрания генерален секретар на IMO г-н Китак Лин от Южна Корея. В дискусиите по доклада се включиха много делгати. Потвърдено беше, че все по-голяма част от комуникацията с членовете на IFSMA ще става чрез уеб сайта и инициираната група на организацията във фейсбук. Специално внимание беше отделено на идеята за създаване на S-mode (понятие от е-навигацията, стандартен формат на електронното навигационно оборудване) с цел да се облекчи и унифицира обучението и тренировката и да не е необходимо при смяна на кораба всеки път капитанът и помощник капитаните да преминават обучение за електронни карти. Обсъдено беше стимулирането на обмен на информация за срещнатите проблеми за да могат всички да се поучат от грешките и тяхното решаване. Отбелязано беше със загриженост наближаването на 01.07.2016 г., когато ще влязат в сила измененията на SOLAS относно изискването на деклариране на общата маса на контейнерите, за което много страни в морския бранш не са готови.

По предложение на американската асоциация на морските капитани беше прието следващата годишна асамблея да се проведе през месец април 2017 г. в Чарлстън, Южна Каролина, САЩ. В тази връзка постъпи формално предложение от заместник президента на IFSMA Вили Витих за промяна в регламента на провеждане на годишните асамблеи, като всяка четна година, когато има избори, асамблеята да е по-кратка и формална, занимаваща се само с административни въпроси, а всяка нечетна година да бъде обвързана с основна тема и да се провежда като конференция с някоя заинтересувана страна – университет, научен институт или друга научна организация. Предложението беше дискутирано и отложено за решение при следващата асмаблея. Единодушно беше прието предложение предишния генерален секретар да бъде удостоен с почетно членство.Новият генерален секретар Джим Скорер представи стратегически план за работа на IFSMA в бъдеще, състоящ се от пет основни момента:

 1. Криминализация на действията на морските капитани – обединени усилия съвместно с други международни организации и профсъюзи;

 2. Умения и компетентност;

 3. Роля на капитаните в управлението на кораба на бъдещето;

 4. Управление на безопасната експлоатация на корабите – подобрено снабдяване на корабите с екипажи, задължително изваждане на капитана от състава на носещите вахта;

 5. Връзки с обществеността и други организации – организацията да бъде глас на капитаните в IMO, представлявайки повече от 11000 морски капитани.

Основната идея е IFSMA да събира и обобщава мненията на действащите капитани и да поставя актуалните проблеми пред международната морска организация. Специфични важни теми ще бъдат обсъждани в работни групи, които ще се оглавяват от асоциации-членки, които са най-запознати с проблемите, и резултатите ще се представят на секретариата. Резолюциите ще се обсъждат предварително от комитет по резолюциите, който ще обобщава всички действия на организацията до момента, всички приети резолюции (общо 41 до момента) и ще предлага на годишната асамблея резолюциите за приемане предварително за да могат да бъдат пълноценно обсъждани по време на асамблеята и да бъде улеснено вземането на решения. Първия ден от асамблеята завърши с невероятна гала вечеря в яхт клуба на Фенербахче и беше продължение на посрещането с разходка по Босфора с кораб.

Вторият ден от асамблеята започна с представяне на статията „Признаване на професионалния моряк“ от капитан Джон Маккан от името на канадската асоциация на морските капитани. Това е програма за професионално развитие на моряците за да се окуражи професионализма в канадската морска индустрия, да се напомни за традиционните професионални навици и умения и необходимостта от тяхното познаване и използване, както и посочване на ролята на асоциацията на капитаните в тяхното професионално израстване и защо един капитан трябва да членува в асоциацията и какво получава от членството си. За постепенно израстване канадската асоциация на морските капитани е приела асоциирано членство на всички навигационни помощник капитани от кадет, т.е. в асоциацията може да членува всеки, който е завършил морско образование за навигатор. Асоциацията продължи с представяне на турската капитан Тугсан Чолак относно конвенцията за управление на баластните води, методите за третиране и подмяна на баласта и проблемите пред капитаните, свързани с прилагането на конвенцията, която се очаква да влезе в сила около края на тази календарна година. Индийската асоциация на морските капитани чрез капитан Субир Субхедар представи проблема с прилагането на измененията в Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море във връзка с глава Превоз на товари и изискването от 01.07.2016 г. масата на контейнерите да бъде проверявана преди натоварване. Според автора страните извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (развитите държави) не са готови да прилагат това изискване и ще се създаде проблем за капитаните. От изключителен интерес беше представянето на кораба наа бъдещето от капитан Алън Грейвесен от Наутилус Холандия и Великобритания. Бяха посочени някои тенденции в усъвършенстването на технологиите в корабостроенето и разработките на консорциум с лидер Ролс Ройс за кораб без екипаж. Основните моменти могат да се видят в показания филм от You tube https://www.youtube.com/watch?v=vg0A9Ve7SxE. Показана е идея за кораб, който се управлява дистанционно от брега. Постепенното намаляване на корабните екипажи ще бъде съпроводено със създаване на повече работни места на брега за управление на корабите. Японската асоциация на морските капитани по традиция представи поредния си видео филм, свързан с морската професия и проблемите пред капитаните на тема ефективни практики на управление на ресурсите на мостика с акцент на необходимостта от визуално наблюдение, както и избягване на предоверяване на електрниката. Нашето представяне „Теоретична подготовка или опит, документиране или реални действия“ беше едно логично продължение на представяния от японците филм. В нашата статия наблягаме на момента, че е необходим балансиран подход и че теоретичната подготовка е еднакво важна с практическите умения, а документирането не трябва да води до загуба на ситуационно ориентиране. Със съвременните средства на комуникации информацията може да се обменя достатъчно време предварително за да може капитаните и навигационните помощник капитани при плаване в стеснени райони и пристанищни акватории да се съсредоточат върху реалното управление на кораба. С развитието на технологиите и интеграцията беше свързана презентацията на индийския капитан Суреш Бардваш. Асамблеята завърши с исторически разказ на турския капитан и професор Рефик Акдоган относно плаването на кораба Карадениз към европейски пристанища през 1926 г. за представяне на Турция и търговските и възможности в големите западноевропейски пристанища.

Асамблеята в Истанбул завърши с приемането на три изявления: 1. Относно изискванията към снабдяването на корабите с минимален екипаж при плаване в оживени за корабоплаване води;

 2. Необходимостта изпълнителният комитет на IFSMA да изготви обща позиция с Международната асоциация на морските пилотски организации относно унифицирането на формата за обмен на информация между пилот и капитан, която да бъде обменяна предварително преди навлизането на кораба в стеснени и пристанищни райони;

 3. Пет предизвикателтва в бъдещата работа на IFSMA.

В скоро време всички документи от асамблеята ще бъдат качени на сайта на федерацията www.ifsma.org.
Димитър Димитров 17.06.2016 г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница