Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 гДата29.06.2017
Размер25.65 Kb.


информация

за дейността на РИОСВ – Монтана

за периода 11.07.2008 г. - 17.07.2008 г.

През периода експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 26 проверки на територията на област Монтана и област Видин. Съставен е един акт за нарушение на екологичното законодателство.

По-важните проверки са:

Извършена е проверка на завод “Миджур” в с. Горни Лом към “Видекс”АД, гр. София по приложение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Проверени са складове за съхранение на взривни вещества и суровини. Складовете са сухи, проветриви, неелектрифицирани, с естествена обваловка, снабдени с паспорти, информационни листи за безопасност, таблици за съвместно складиране на вещества и противопожарни табла, които са оборудвани с всички необходими противопожарни средства. Между складовете има противопожарни водоеми. Спазени са условията за съхранение посочени в информационните листи за безопасност.

В гр. Монтана са извършени проверки по приложение на ПМС № 120/30.05.2008 г. на следните обекти: “Полтритпродъктс” ЕАД, “Гала – М” ООД, “Гала” ЕООД и “Валка” ЕООД. Установено е, че “Полтритпродъктс” ЕАД, гр. Монтана изпълнява задълженията си като производител на опакована стока за вътрешния пазар – птиче месо и разфасовки и членува в колективна система, съгласно сключен договор с организация по оползотворяване – “Екобулпак” АД, гр. София. Констатирано е, че “Гала – М” ООД и “Гала” ЕООД изпълняват задълженията си като производители на опакована стока за вътрешния пазар – птиче месо и разфасовки и членуват в колективна система, съгласно сключен договор с организация по оползотворяване – “РЕПАК” АД гр. София. “Валка” ЕООД изпълнява задълженията си като производител на опакована стока за вътрешния пазар - хляб и хлебни изделия и членува в колективна система, съгласно сключен договор с “РЕПАК” АД гр. София. Ръководствата са запознати с промените и изискванията на ПМС № 120/30.05.2008 г. и са им предоставени от РИОСВ – Монтана новите тарифи с продуктовите такси за опаковките.

В „Едика” ООД, гр. Берковица е извършена проверка по изпълнение на предписание на Директора на РИОСВ – Монтана. При проверката се констатирало, че от предписанието не са изпълнени т. 1 и т. 2. За констатираното нарушение на управителя на обекта е съставен акт.

Извършена е проверка в „Бертекс” АД – шивашки цех в гр. Берковица. Констатирано е, че на обекта се извършва разкрояване на текстилните материали, гладене и опаковане. На управителя на фирмата е дадено предписание за изготвяне на необходимите документи за издаване на разрешително за дейности с отпадъци.

В кариера за глина „Благово”, с. Благово, общ. Монтана към „Балкан Керамик Груп” АД, гр. София е извършена проверка. Дружеството като наследник на „Подова керамика” ООД гр. Монтана притежава концесионно право за добив на глина и експлоатация на находището. През 2008 г. в РИОСВ – Монтана е представен годишен технически проект. Към момента на проверката дейностите в находището не са започнали. На терена липсва техника и работен персонал. Състоянието на кариерата е добро. Нарушения не са констатирани.Извършена е контролна проверка на терени в горския масив в местността и около проход „Петрохан” в землищата на общ. Вършец и общ. Годеч във връзка с недопускане нерегламентирано събиране, изземване и извозване на скални късове червен пясъчник във вид на плочи. Не е засечена техника, хора и видими следи от извършване на подобен вид дейности.

Проверка във връзка с прилагане на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е извършена на два вида торфени мъхове – Sphagnum fallax Sphagnum cuspidatum на торфено блато, намиращо се на прохода “Петрохан”. Същата е осъществена в изпълнение на утвърдения график на РИОСВ – Монтана за мониториране на видове за 2008 г. Измерен е прираста на двата вида торфени мъхове, географските координати и надморската височина на находището.
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница