Информация за финансирани проекти от пудоос през 2008 ГДата06.02.2018
Размер125.95 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2008 Г.

Разпределението на средствата по компоненти на околната среда показва, че през 2008 година най-много средства са изразходвани за инвестиционни обекти в областта на водите, главно за изграждане на довеждащи колектори, малки водоснабдителни обекти, ГПСОВ, корекции и укрепване на реки и дерета, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, въздуха, биоразнообразието и други.


Политика в областта на управление на водите

Пречиствателни станции за отпадъчни води:

Столична община- Инженерингово изпълнение на компактни съоръжения за ПСОВ - "Брезовица" в ПП "Витоша"; Община Ситово - Пречиствателна станция за отпадъчни води - с. Ситово; Община Антоново - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Антоново; Община Несебър - ПСОВ - Обзор - Бяла - реконструкция на вторични утаители.Канализационни мрежи:

Община Минерални бани - Канализация с. Сърница - ІІ етап; Община Мизия - Дъждовно-дренажна канализационна система, кл. 26 и ул. "Милин камък" - първа зона; Община Пазарджик -Довършителни работи на канализация в индустриална зона на гр. Пазарджик; Община Стара Загора - Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Кольо Ганчев", гр. Ст. Загора; Община Варна - Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите м/у буна 109 и яхтено пристанище, к.к."Св. Константин и Елена"; Община Дряново - Изграждане на канализация на кв. Изгрев, гр. Дряново; Община Айтос - Канализация на с.Карагеоргиево; Община Шумен - Канализация на с. Мадара - етап; Община Нови Пазар - Канализация на кв. "Дружба", гр. Нови Пазар; Община Долни Чифлик - Изграждане на битова канализация по ул. "23 Септември", "Сокачев", "Янтра", "Черно море", "Бръшлян" и "Камчия" в гр. Долни Чифлик; Община Садово Канализация с. Болярци, община Садово - Главен колектор I и IV; Община Айтос - Канализация с. Карагеоргиево; Община Дулово - Градска канализация" Дулово, подобект: "Довеждащ колектор по ул. "Искър" и ул. "Добруджа" - профили 117 и 101; Община Рила Довеждащ канализационен колектор от гр. Рила до съществуваща ПСОВ гр. Кочериново; Община Ардино - Реконструкция на Главен колектор и корекция на речното корито на р. Ардинска ; Община Димово - Смесена канализация на гр. Димово - I етап; Община Ботевград - Канализация с.Скравена - колектор Гл. Профил ІV от ОК 1 до ПТ65, профил 65 от ПТ65 до ОК15, профил 63 от ОК115 до ОК114, профил 64 от ОК114 до ОК124, профил 15 от ОК65 до ОК127, профил 17 от ОК127 до ОК257, профил 20 от ОК257 до ОК29; Община Минерални бани - Канализация с. Горно Сираково; Община Сатовча - Главен колектор с довеждащи канализационни клонове - югозападна зона с. Кочан; Община Асеновград - Канализация с. Конуш; Община Благоевград - Канализация с. Логодаж с МПСОВ; Община Благоевград - Канализация с. Долно Лешко с МПСОВ; Община Благоевград - Канализация с. Церово с два броя МПСОВ; Община Благоевград - Улична канализация (клон 12, клон 13 и клон 14) и уличен водопровод в участък от ОТ 47 до ОТ 52 и от ОТ 70 до ОТ 78, с. Бело поле; Община Родопи - Канализация на с. Брани поле и с. Белащица, I етап - Главен отвеждащ колектор, II етап - Главни колектори с. Брани поле; Община Берковица- Канализация на кв. "Раковица", гр. Берковица - ІІ етап - Главен колектор ІІ; Община Белослав - Битово-фекална канализация с. Страшимирово - ІІ етап; Община Белослав - Битово-фекална канализация с. Страшимирово - IV етап; Община Белослав - Битово-фекална канализация ул. "Средна гора", гр. Белослав О.К. 367 - О.К. 366 - О.К. 376 ; Община Троян - Канализация на град Троян по ул. Хр. Ботев подобект: "Главен колектор IV (РШ 15-РШ10 до ОТ 233) Главен колектор IV от ОК 711 до ОК 674 и профил 1-7 гр. Троян; Община Панагюрище - Канализация на с. Поибрене - ул. "Иван Пашов", ул. "Ибър" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий"; Община Козлодуй -Изграждане на канализация в участъка от бл. 32 до пристанището - ул. "Хр. Ботев" и ул. "Радецки", гр. Козлодуй - ІІ етап от РШ5 до РШ 22 и РШ 29 до р.Дунав; Община Сандански - Канализация на с. Ново Делчево; Община Раковски - Изграждане на главни канализационни колектори - гр. Раковски - етап 2008-2009 г.; Община Алфатар - Изграждане на битова канализация на гр. Алфатар; Община Силистра - Изграждане на канализационни клонове по ул. "Зелен синур" и "Венера" и част от ул. "Добро поле", "Волга", "Беласица", "Боровец", "Люлин", "Герена", "Руйна", "Ново Петрово" и "Лазурна", с. Калипетрово; Община Чепеларе - Канализация на с. Проглед /Главен колектор I за с. Проглед, от 77 до шосето Пловдив - Смолян и водопровод в трасето до колектора ; Община Хасково - Канализация и пречиствателна станция на група села - с. Текето и с. Тракиец - ІІ етап; Община Златоград - Главен канализационен колектор ІІ - В, гр. Златоград; Община Златоград - Канализация с. Долен - Главен колектор ІІ; Община Златарица - Изграждане колектор по левия бряг на река Бързица, гр. Златарица" и "Дюкер на река Бързица за връзка на колектор II с Гл. колектор I, гр. Златарица; Община Созопол - Канализация на с. Равадиново; Община Ардино- Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на кв. "Здравец", гр.Ардино; Община Раковски - Битова и дъждовна канализация на с. Стряма, общ. Раковски" подобект "Канали 1, 9, 10, 11, 12, отливен канал 3 от км 0+000 до км 0 +204; Община Сунгурларе -Инженеринг на вътрешна и външна канализационни мрежи, пречиствателна станция за отпадъчни води и съществуваща водопроводна мрежа в с. Манолич; Община Айтос - Канализация с. Тополица ; Община Айтос -Канализация с. Мъглен - Главен колектор - допълнителни средства; Община Раковски - Битова и дъждовна канализация на с. Стряма. Подобект: ГКІ от О.Т.320до О.Т.296, ГК ІІ от О.Т.296 до О.Т.221, канали 78, 79, 80, 81 и 82, отливен канал след преливник І - етап 2008; Община Провадия - Канализационен колектор по Долен индустриален квартал - кв.163, 164, 165 и 166 в гр. Провадия; Община Ботевград - Частично изграждане на битова канализация на част от улица "Гурко" между ОТ 137 и ОТ 162, част от улица "3-ти Март" към проекта за канализация на с. Врачеш; Община Ботевград - Частично изграждане на битова канализация в квартал "Зелин", улици: 3-та, 4-та, 5-та, 12-та, 13-та и 14-та към проекта за канализация на гр. Ботевград; Община Батак - Основен ремонт на В и К мрежата на ул. "Априлци от пл. 4-ти май до Капинчев мост - ІV етап; Община Хисар - Битова и дъждовна канализация на с. Паничери; Община Хисар - Битова и дъждовна канализация на с. Старосел; Община Айтос- Канализация с. Мъглен, община Айтос - ІІ етап; Община Марица -Канализация с. Костиево: Главен колектор извън регулация; Община Каварна - Канализация ул. "Оборище" ПР 18 - гр. Каварна; Община Каварна - Канализация на ул. "Александър Стамболийски" - Главен колектор III - V етап, гр. Каварна; Община Карлово -Допълнителни строителни работи, свързани с изграждане на канализационна мрежа с. Розино - Главен колектор I; Община Карлово - Допълнителни строителни работи, свързани с изграждане на канализационна мрежа с. Розино - Главен колектор I; Община Родопи - Канализация на с. Белащица; Община Хаджидимово - Реконструкция на канализационен колектор от гр. Хаджидимово до пречиствателна станция; Община Шумен - Доизграждане на улична канализация в кв. "Дивдядово", гр. Шумен; Община Родопи - Канализация на с. Злати трап - Главен канализационен колектор; Община Белово - Канализационна мрежа за битово - фекални отпадъчни води на с. Акаджиево; Община Ботевград - Частично изграждане на канализационни колектори по улиците: част от улица "Черешово топче", "Иван Вазов", "Хаджи Димитър", "Васил Левски" и улица "Оборище", "Осма", "Бенковски" и "Паисий" към проекта за канализация на с. Новачене; Община Велинград - Канализация на с. Драгиново; Община Сандански - Канализация с. Лешница ; Община Бяла Слатина - Канализация Профил 63 и Профил 87 б от съществуваща РШ до ОК 225 на ул. "Л. Каравелов", гр. Бяла Слатина; Община Бяла Слатина - Канализация Профил 101 на ул. "Акация", гр. Бяла Слатина; Община Бяла Слатина - Канализация на Профил 81 ул. "Цар Асен", гр. Бяла Слатина; Община Бяла- Битова канализация в кв. 28, гр. Бяла; Община Смядово - Канализационна мрежа на гр. Смядово - ОК 532-536 по ул."Черноризец Храбър", "З. Величков"; "П. Волов", "Баба Тонка", "Марица", Пр. 90-94 от ОК 88-91; ул. "Владайско въстание", Пр. 94-97; Община Гурково- Отводняване на кв. 47, 48, 49 и 50 в с. Паничерево ; Община Марица - Канализация на с. Трилистник, подобект: канал 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30 и преливник 3 с отливен канал; Община Ловеч - Канализация и пречиствателна станция на кв. "Продимчец", гр. Ловеч; Община Пазарджик - Канализиция на с.Мирянци - Главна битова кананализация-Іви етап; Община Пазарджик - Канализация на с.Добровница - Гл.колектор І; Община Бяла Слатина - Главен колектор ІІІ от ОК 323 до ОК313 гр. Бяла Слатина ; Община Самоков -Допълнителни средства за канализация на с.Доспей; Община Летница - Канализация по ул.Бузлуджа от ОТ44 до ОТ11; Община Стамболийски - Канализация с.Триводици; Община Септември - Канализационна мрежа с.Ковачево - Външен колектор за временно заустване и вътрешна канализационна мрежа-Главен колектор – I Община Сатовча - Изграждане на канализация за отпадъчни води в кв.9,10,11,13,16,18,19,23,24 и 33 в с. Долен; Община Суворово - Бит. кан. 34,35,36,37,38,47,48,49,55,55А,56-с.Чернево; Община Димитровград -Канализация с.Каснаково; Община Кресна - Изграждане на довеждащ колектор на отпадъчни води на с. Горна Брезница; Община Крумовград - Канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с.Студен кладенец; Община Струмяни - Канализация Микрево - Горна, Долна и Нова махала 2 етап; Община Първомай - Изграждане на канализационна мрежа на ул. Босилек, кв. Дебър; Община Мадан - Канализационна мрежа с. Буково; Община Гоце Делчев - Частична улична канализация с. Брезница 2 етап.

Малки водоснабдителни обекти:

Община Ковачевци - Водоснабдяване на с. Косача - помпена станция; Община Крумовград - Водоснабдяване на с.Подрумче; Община Момчилград-Допълнително водоснабдяване на с.Неофит Бозвели и с.Лале; Община Батак- Бърз пясъчен филтър с. Нова махала; Община Своге- Водопроводни връзки - изместване и подмяна на етернитов водопровод Ф 75мм в кв. "Козарник" гр. Своге; Община Сатовча - Водоем за питейна вода в с. Туховище; Община Карлово - Водоснабдяване на с. Васил Левски, община Карлово; Община Карлово - Подобряване инфраструктурата на кв. 2, 3, 5, 13, 24, 167, 167А, 169, 175 гр. Карлово - реконструкция водопровдна мрежа и ремонт на улични настилки; Община Шумен - Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа с. Мадара - І-ви етап; Община Ботевград - Водоснабдяване на с. Новачене, общ. Ботевград - изграждане на довеждащ водопровод, резервоар 150м3 и захранващ водопровод за селото; Община Кубрат-Изграждане на външен водопровод с. Севар - с. Мъдрево с обща дължина 4 500 метра - ІІ етап; Община Дулово - Реконструкция на водопровод от ВК "Зли дол" до село Правда, общ. Дулово; Община Перник- Външно водоснабдяване на с. Лесковец; Община Сунгурларе - Водоснабдяване на с. Пчелин; Община Самоков - Допълнително външно водоснабдяване на с. Клисура; Община Болярово- Реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа с. Воден; Община Смолян -Допълнително водоснабдяване с. Смилян - ІІ етап; Община Неделино - Водоснабдяване на с. Еленка, община Неделино - Вътрешна водопроводна мрежа; Община Самоков -Външен уличен водопровод - с. Драгошиново, общ. Самоков; Община Челопеч - Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа - ниска зона, клон І, с. Челопеч – подетап ІІІ; Община Берковица - Реконструкция за захранващия водопровод за с. Боровци, общ. Берковица; Община Руен- Водоснабдителна система с. Добра поляна; Община Лозница - Изграждане на водопроводи в с. Ловско; Община Божурище - Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Божурище - ІІ етап; Община Сатовча - Резервоар за питейна вода с. Долен, община Сатовча; Община Венец - Напорен водоем V=450 куб.м за с. Венец; Община Кърджали - Водоснабдяване на кв. "Боровица", гр. Кърджали - ІІ етап; Община Ковачевци - Водоснабдяване на с.Косача - Помпена станция, Ч.Р., Н.Р. и главни водопроводи; Община Гоце Делчев - Водоснабдяване на с. Брезница - ул. Чала и ул. о.т. 75 до о.т. 75а; Община Трявна - Изграждане на водопровод за водоснабдяване на кварталите от високата зона на гр. Трявна; Община Ракитово - Вътрешна водопроводна мрежа с. Дорково - реконструкция І етап; Община Нова Загора - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Нова Загора, кв. VІ - ти, гл. клонове ІХ - трета част и Х със СВО; Община Белослав - Водоснабдяване с. Разделна - III етап; Община Белослав - Водоснабдяване с. Езерово" - III етап; Община Берковица - Изграждане на водопроводна мрежа с. Бързия ; Община Котел - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул. "Изворска" в гр. Котел; Община Котел - Изграждане на допълнителна водоснабдителна мрежа на с. Кипилово; Община Алфатар - Изграждане на главни клонове от вътрешната водопроводна мрежа на град Алфатар по улици: "Йордан Петров, "Албена", "Добруджа", "Дочо Михайлов" и "Христо Ботев; Община Берковица - Изграждане на водопроводна мрежа с. Замфирово; Община Вълчи дол - Ремонт на съществуващ водопровод с. Войводино - гр. Вълчи дол от каптаж Саръ баир до ПС № 1 гр. Вълчи дол; Община Златоград - Водоснабдяване на с. Долен; Община Дългопол - Реконструкция на помпена станция "Лопушна" и тласкател от помпена станция "Лопушна" до водоеми с. Медовец; Община Созопол - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново; Община Белица - Допълнително водоснабдяване на с. Дагоново; етап 2 - Транзитен водопровод с. Краище - с. Дагоново - от ОК 2 в с. Краище до ОК 127 в с. Дагоново; Община Главиница - Подмяна на АЦ водопровод по ул. "Ген. Атила Зафиров", с. Зафирово, общ. Главиница с ПЕВП тръби от съществуваща водопроводна шахта до точка 91; Община Главиница - Подмяна на АЦ водопровод по ул. "Ген. Атила Зафиров", с. Зафирово, общ. Главиница с ПЕВП тръби от точка 1 до съществуваща водопроводна шахта ; Община Батак - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Нова Махала, с. Фотиново; Община Челопеч - Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа - ниска зона, клон ІІ, с. Челопеч - подетап ІV; Община Венец- Напорен водоем V=450 куб.м за с. Венец; Община В.Търново - Водоснабдяване на село Габровци - външна част; Община Главиница - Водоем с.Суходол; Община Брезово - Подмяна на напорен тръбопровод в гр.Брезово; Община Бургас - Изграждане на водопровод от разпределителна шахта с. Мъглен до напорен водоем с. Драганово с цел водоснабдяване с. Драганово; Община Тетевен - Реконструкция на водпровод Рибарица - Тетевен от км 5 +320до км6+560; Община Летница - Водопровод по ул.Буздлуджа от ОТ44 до ОТ11; Община Вълчедръм - Водоснабдяване на с.Долни цибър І ви етап подетап; Община Кърджали - Водоснабдяване на кв. Боровица - ІІ етап; Община Бойница - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Бойница; Община Гоце Делчев - Водоснабдяване с. Лъжница, Никола Калъпчиев, ул.Родопи, ул.Партизани; Община Карнобат - Водоснабдяване с. Хаджиите от деривация "Камчия"; Община Карнобат- Водонснабдяване на с. Козаре от деривация "Камчия"; Община Бяла Слатина - Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улица Ст. Караджа и Крайбрежна, гр. Бяла Слатина; Община Угърчин - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Кирчево - допълнителни СМР; Община Кубрат - Реконструкция и подмяна на водпроводна мрежа с. Мъдрево; Община Цар Калоян- Водопроводи с. Констанденец; Община Бяла Слатина -Допълнително водоснабдяване с. Търнава от ШК 2 и реконструкция на съпътстващи водопроводи.

Корекции на реки и дерета: Община Мездра-Корекция на р. Моравишка - 2 етап, от км.0+360 до км. 0+841; Община Димитровград - Мероприятия за почистване и корекция на поясен отводнителен канал и дере и предпазване на спортен комплекс "Маге" от р. Марица при с. Крум, общ. Димитровград; Областна администрация – Варна- Ремонтно - възстановителни работи по корекцията на р. Камчия; Община Доспат - Корекция на р.Доспат; Община Мездра - Корекция на река Моравишка ІІІ етап - гр.Мездра; Община Смолян - Корекция на дере ул.Зора и кананализационен колектор с корекция на дере св.Иван Рилски; Община Смолян - Подпорна стена - р. Черна, гр. Смолян.
Политика в областта на управлението на отпадъците

За закупуване на сметосъбираща техника (специализирани автомобили за сметоизвозване и специализирани съдове за сметосъбиране) са отпуснати като безвъзмездна помощ средства в размер на 1 035 668 лв. на общини: Каолиново, Георги Дамяново, Якимово, Криводол, Цар Калоян, Смядово, Бобов дол, Борино и Девин.

По договор, сключен между ПУДООС и "Ел Ем Импекс" ЕООД за

„Събиране, съхранение, транспортиране и оползотворяване на негодни за употреба пневматични гуми” през 2008г. са преработени 47 741,70т негодни за употреба пневматични гуми. За дейността е изплатена сума в размер на 5 369 004.32 лв.

Като безлихвени заеми са усвоени средствата за проекти: Община Кюстендил за „Доставка на съдове за битови отпадъци” – 306 000 лв.; „Касиопея – 7” ЕООД – 1 000 000 лв. за „МВЕЦ на язовир Тича”; Община Панагюрище за „Закупуване на съдове за смет” – 502 480 лв. Община Търговище за „Изграждане на пункт за съхранение на излезли от употреба луминисцентни лампи” – 55 340 лв.; Община Белоградчик за „Закупуване на сметосъбираща техника” – 119 400 лв. Община Борино за „Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци” – 36 857,52 лв.; Община Доспат за „Закупуване на сметосъбираща техника” – 113 706 лв. Община Берковица за „Доставка на сметосъбираща техника втора употреба и контейнери” - 467 814 лв. „Хидроенерджи” ООД за „Изграждане на МВЕЦ Чаир дере” – 750 000 лв. „Интелект 21” АД за „Изграждане на предприятие за преработка на отпадъци от винопроизводство” – 1 000 000 лв. „Клокотница I” за „Рафинерия за производство на биодизел” – 1 500 000 лв. Община Червен бряг за „Разширяване обхвата на организираното сметосъбиране” – 179 000 лв. Община Хисар за „Оптимизиране системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване” – 350 000 лв. Община Лъки за „Съвременно сметосъбиране и сметоизвозване” – 169 303,02 лв. „Дакси” ЕООД за „Реконструкция на стопанска сграда в свинеферма за 60 бр. свине-майки при затворен цикъл на производство” – 100 000 лв. Община Хаджидимово за „Закупуване на съдове за ТБО” – 53 085 лв.

Извършени са мероприятия за събиране, третиране и постоянно съхранение на негодните за употреба пестициди в контейнери „Б – Б куб” на територията на община Монтана и събиране и обезвреждане на негодните за употреба пестициди на територията на община Руен. За 2008 г. са изплатени средства в размер на 369 430 лв.

В резултат на Национална кампания “За Чиста Околна Среда” с общини, НПО и училища са изразходвани средства са в размер на 118 672 лв.
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

Община Първомай - Комплексна система и конструкция за разполагане върху площадка на "Система за комбинирано производство на топлина и електроенергия с използване на ХОК" за детска градина "Първи юни" в с. Градина, Прървомай.


Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

През отчетната година са изплатени 639 231 лв. при реализиране на проекти за биоразнообразие. Средства са отпуснати за „Мониторинг и опазване на защитените видове лилиум в България”, „Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България - ІІ фаза”, „Осъществяване експертно проучване за изграждане на Национална мрежа за мониторинг на черноморските делфини в България и разработване конкретни мерки за понижаване отрицателното въздействие на риболова в периодите на хранителна размножителна миграция”.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в България е изградена Национална екологична мрежа, която съставлява част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Тя се състои от защитени територии, защитени зони и буферни зони. С изграждането на функционално единна мрежа от защитени зони за птици и тяхното опазване, България ще въведе изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици по отношение ключовите за тях местообитания. По НАТУРА 2000 са сключени два договора със СНЦ „Зелени балкани” и Българско дружество за защита на птиците за изграждане на представителна и функционално единна национална екологична мрежа в частта и от защитени зони за птиците. За проектите през годината са изплатени средства в размер на 158 483,88 лв.

Сключен е договор за реализиране на екопътека „Чудните мостове – с. Забърдо и с. Орехово, общ. Чепеларе” на стойност 39 989 лв.


Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура

За провеждане и участие в конференции, семинари, конкурси с екологична насоченост, образователна и информационна дейност са усвоени 133 815 лв.


Политика в областта на администрацията

Осигурени са средства за провеждане на семинари: за финансиране от ПУДООС на проекти, възложени от МОСВ и регионалните структури и обучение на специалистите- инвеститорски контрол за управление и контрол на проекти.Създаден е екип от експерти за осъществяване на предварителен контрол на проектите, постъпили в ПУДООС за законосъобразно вземане на решения от УС за финансирането им. Изискват се необходимите документи съобразно Закона за финансово управление и контрол, методическите указания на МФ и вътрешния одит.
Каталог: eea
eea -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
eea -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
eea -> Събиране (R13 и/или D15) на негодни за употреба батерии и акумулатори
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница