Информация за развитието на пазара на недвижими имоти в българия и прогнозни очаквания за 2006 годинаДата28.10.2018
Размер37.5 Kb.
#103336
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ И ПРОГНОЗНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА 2006 ГОДИНА

През м. септември 2002 г. в България се въведе “индекс на недвижимите имоти и инвестиционната активност на българския пазар” – REMI. България е първата страна от Централна и Източна Европа, която установява национален индекс за недвижими имоти. Индексът се счита за сериозен индикатор на инвестиционната активност и бизнес развитието. Публикува се ежемесечно от българската национална браншова организация на агенциите за недвижими имоти, която е пълноправен член на Международната федерация за недвижими имоти (FIABCI). Информацията се подава от 157 фирми, членуващи в браншовата организация и покриващи 80% от българския пазар на недвижими имоти.

За цялата 2005 г. индексът REMI – продажби се е покачил с 43.3 пункта. За третото тримесечие на 2005 г. REMI – продажби бележи ръст от 9.3 пункта (5,33%), а за последното тримесечие на 2005 г. – ръст от 12.4 пункта (6,75%).

Според българския Национален статистически институт към 31 декември 2005 г. общият брой на жилищата в България е близо 3 716 милиона, от които 63% се намират в градовете, а останалите 37% - в селата. 14,08% от всички жилища в страната са концентрирани в София-град. На второ място е Пловдив с 8,15% и на трето място е Варна с 5,82%. През 2005 г. 33,2% от всички жилища в страната са двустайни, 32% - тристайни.

На 27.06.2006 г. в българския печат излезе официална публикация на базирана във Великобритания международна консултантска агенция за закупуване на недвижими имоти – Assetz International Ltd, озаглавена “Пазарът на имоти в България продължава да затвърждава позицията си като един от най-нагорещените пазари в Европа”.

Според Assetz International Ltd българският пазар на имоти е в период на “бум” към момента, като очакваната годишна възвръщаемост е от около 20%. Все още цените на имотите в България са сред най-ниските в Европа, като с предстоящото влизане в ЕС и добрите перспективи, които стоят пред българската икономика в средносрочен и дългосрочен аспект, настоящият момент е изключително подходящ за закупуване на имоти с инвестиционна цел. Според публикуваното изследване в България са перспективни за закупуване имотите в туристическите курорти, големите градове и столицата.

За доброто развитие на недвижимия пазар в България, според компанията, спомагат няколко основни фактора: 1) Нарастване на средния ръст на туризма в България с 22% годишно; 2) Относително ниски нива на лихвените проценти, което прави финансирането на покупки чрез ипотечни кредити по-достъпно; 3) Постоянно намаляване на лихвените проценти, които към настоящия момент варират около 5.95% (за кредитите в лева); 4) Плавно, но осезаемо покачване стандарта на средностатистическия българин; 5) Нарастване годишната доходност от инвестираните средства в недвижими имоти – през м. март 2006 г. беше 116%, а през м. юни 2006 г. е 137% (по този показател България се нарежда на първо място измежду 14-те страни, изследвани от Assetz International Ltd – за сравнение: възвръщаемостта на инвестициите в недвижими имоти в Кипър през м. юни 2006 г. е 86%, а в Турция – 34%); 6) Положителна тенденция е намаляването на първоначалната вноска за закупуване на имот – от 30% на 25%; 7) Навлизане в България на нискобюджетни авиокомпании, които правят възможно бързото и евтиното придвижване до България и др.

В същото изследване се посочва като важно предимство в България създаването на стабилен пазар за препродажба на имоти, което осигурява на инвеститорите спокойствие и възможност за възвръщане на направените от тях инвестиции. Изследването обхваща и средните нетни приходи от отдаване под наем на закупени имоти – тези приходи възлизат на 17.1% от инвестираните парични средства, което отново е най-високият процент сред изследваните 14 страни.

Същевременно, компанията предупреждава, че високата възвръщаемост обикновено върви и с по-големи рискове на пазара на недвижими имоти, както и че стремителното увеличение на цените на пазара на недвижими имоти в България ще бъде до голяма степен “укротено” през следващите години.

Assetz International Ltd разглежда и евентуалната възможност членството на България в ЕС да бъде отложено и влиянието на този факт върху пазара на недвижими имоти. Според компанията, която тук се позовава на експерти от Центъра за европейски реформи, това би повлияло само за кратко на пазара и не би могло да има някакво дългосрочно влияние върху икономическото развитие на страната. Посочва се, че евентуалното отлагане няма да повлияе на инвеститорите, които имат по-дългосрочни намерения. За тях е по-добре да навлязат на българския пазар сега, когато цените са по-ниски, отколкото след влизането на България в ЕС, когато пазарът ще е по-сигурен, но и с по-високи цени.

Като заключение в изследването се посочва, че докато България продължава да покрива ангажиментите си за членство в ЕС, инвеститорите в недвижима собственост могат да са сигурни, че дългосрочните инвестиции в имоти в страната ще им донесат високи печалби.

В края на всяка календарна година се провежда икономически форум за страните от Югоизточна Европа, в който централно място заема анализът на пазара на недвижими имоти в страните от Югоизточна Европа и прогнози за развитието му през следващата година. През м. ноември 2005 г. в България се проведе Седмият икономически форум. Ето накратко какъв анализ бе направен:

Изследването на пазара на недвижими имоти обхваща 5 теми:

I. Състоянието на пазара на жилища в България през 2005 г. Основни тенденции за периода.

Посочени са 4 основни тенденции: 1) Забавяне ръста на цените във всички областни градове; 2) Относителна стабилност на цените на жилищата в София; 3) Варна изпреварва София по средна цена на квадратен метър; 4) Значително по-бърз растеж на цените в малките градове.

Тук обаче е направена една уговорка – Макар и темпото на покачване на цените на жилищата като цяло да е намаляло в сравнение с “бума” през 2004 г., при луксозните жилища в цялата страна и особено в София се наблюдава трайно покачване на цените им, което ще продължи и през цялата 2006 г. До този момент ценовият скок при този специфичен тип имоти е 30%. Пазарните анализатори отчитат и известна промяна в типа търсене, когато се касае за луксозни имоти. Значително нараства интересът към луксозните затворени жилищни комплекси със самостоятелна инфраструктура, охрана и обслужване.

От м. май 2005 г. до края на същата година е отбелязана известна стабилност в броя на сделките с жилища – около 20 000 за месец.II. Динамика на цените по градове в страната.

Посочени са 4 основни тенденции: 1) Забавяне ръста на цените в сравнение с 2004 г.; 2) В градовете София, Варна, Бургас и Стара Загора ръстът на цените е по-нисък от средния за страната; 3) Продължава тенденцията за поскъпване на луксозните жилища основно в София и Варна; 4) Трайно стабилизиране на цените в масовите сегменти (панелни жилища и компрометирани имоти).

Посочват се средните цени на жилища (в евро) във водещите 7 града в България: 1) Варна – 713 евро/кв.м.; 2) София – 710 евро/кв.м.; 3) Бургас – 570 евро/кв.м.; 4) Пловдив – 470 евро/кв.м.; 5) Благоевград – 430 евро/кв.м.; 6) Плевен – 410 евро/кв.м.; 7) Стара Загора – 340 евро/кв.м.

Използвани са данни на българския Национален статистически институт, за да се посочат петте града с най-бърз растеж на цените за 2005 г.: 1) Смолян – 33,5%; 2) Враца – 24,6%; 3) Кюстендил – 17,4%; 4) Търговище – 15,2%; 5) Ямбол – 14,5%.


III. Фактори за търсенето на пазара.

1. Като основен фактор се посочва динамиката на жилищните кредити, и по-конкретно: а) нарастване на жилищните кредити с около 50% в сравнение с 2004 г.; б) стабилизиране на лихвените нива до около 8% (за кредитите в евро) и др.

2. За важен фактор се приема търсенето на имоти от чуждестранни граждани и българи, живеещи в чужбина, и по-конкретно: а) трайно повишаване търсенето на жилища от чужденци с цел инвестиция или като “втори дом”; б) повишаване търсенето на жилища в райони с природни забележителности, планините и морските курорти; в) засилен интерес от чужденци за покупка на жилище в София и др.

3. Определящ фактор е предлагането на нови жилища, а именно: а) през 2005 г. двойно са са увеличили разрешителните за строеж; б) в сравнение с 2004 г. рязко е повишена динамиката в сектора на жилищното строителство; в) броят на новостроящите се сгради е най-голям в района на Бургас, следван от градовете София и Варна и др.IV. Пазарът на жилища в Европа.

На проведения форум се отбелязват няколко интересни факти, касаещи развитието на пазара на недвижими имоти в България: 1) Нарастването на цените на жилищните имоти в Ирландия, Великобритания и Франция пренасочва интереса към нови пазари, включително и към България; Отбелязва се годишен ръст на цените на жилищата на страните, членки на ЕС, както следва: за 2002 г. – 6.8%; за 2003 г. – 7.0% и за 2004 г. – 7.4%; 2) Бързият растеж на цените на недвижимите имоти през последните 3 години направи собствениците на тези имоти по-богати, което пък от своя страна предполага наличие на повече и по-големи ресурси за инвестиция и др.V. Прогнози за развитие на пазара на жилищни имоти за 2006 г.

Посочени са 5 основни тенденции: 1) Трайно увеличаване на строителството на жилищни сгради; 2) Увеличаване на броя на сградите с обща площ над 5000 кв.м.; 3) Нарастване на капитала на дружествата със специална инвеститорска цел; 4) Спад на цените в масовия сегмент – панелни жилища и непривлекателни квартали; 5) Плавно и постоянно нарастване на цените на луксозните имоти – до около 15%.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница