Инициатива ‘партньорство за умения и заетост’ партньорство с потребители на кадри наДата17.10.2018
Размер152.5 Kb.
#90512
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ДИРЕКЦИЯ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ИНИЦИАТИВА ‘ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ’

(ПАРТНЬОРСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ` 2014 )Дата

Час, място

Събитие

Провеждане на срещи с работодатели от факултети/филиали

(по представена програма)

Аграрно индустриален факултет
01.02.-31.07
Работни срещи на преподаватели от Аграрно-индустриалния факултет с работодатели във връзка с провеждане на студентски практики по програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

15.05-17.05

РУ

Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника – среща с работодатели, производители и дистрибутори на земеделска техника.

15.05-17.05

РУ

Среща на студентите от Аграрно-индустриалния факултет с работодатели

16.05

РУ

Работна среща на преподаватели и работодатели за обсъждане на:

- учебни планове, практическите упражнения, студентски практики;

- възможности за организиране на професионални ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и докторанти;

- професионалното ориентиране на студентите, реализация на завършилите студенти;

- възможности за сътрудничество на университета с бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност.


16.05

РУ

Провеждане на Студентска научна сесия в Аграрно-индустриалния факултет с представители на работодатели.
Машинно-технологичен факултет

01.04–31.05*

Посещения на студенти във фирми, запознаване с фирмите, възможностите за провеждане на стажове и започване на работа: “Монтюпе - ЕООД” Русе; “SL Industries” Русе; “Спарки – АД” Русе, “МТМ ООД” Русе; “ВИТТЕ Аутомотив България - ООД” Русе; и др.

Установяване на нови връзки с други работодатели.15.05-31.05

*

Провеждане на Студентска научна сесия във факултет “Машинно-технологичен” с представители на работодатели.

Провеждане на конкурси:

- “Конкурс за най-добър студентски проект, разработен с CAD-системи”;

- “Студентски конкурс за сръчност и бързина при работа с CAD-системи”.

Провеждане на Вечер на специалността.


13.03

01.04–31.05
*

Среща с представители на строителния бизнес във връзка с разкриване на новата специалност “Строително инженерство” в МТФ. Препоръки от бизнеса, възможности за практики и бъдеща реализация на завършилите студенти.
Среща на студентите от Машинно-технологичния факултет с работодатели. Презентации на директори и управители на фирми.
Работни срещи на преподаватели от Машинно-технологичния факултет и работодатели за обсъждане на:

- Учебна документация;

- Провеждане на практически упражнения и стажове;

- Провеждане на Студентски практики по програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.


Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

- професионално ориентиране на студентите, реализация на завършилите студенти;

- възможности за сътрудничество на Университета и Факултета с бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност.


Факултет “Електротехника, електроника и автоматика”

Април-май

АЕЦ Козлодуй

Посещение на студентите от IV курс от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика в АЕЦ “Козлодуй”.

10-20 май

РУ

Срещи с представители на фирми от областите на:

 • Телекомуникациите;

 • Електрониката;

 • Компютърните системи и технологии;

 • Автоматиката и управляващата техника и технологии.

 • Възобновяеми източници.

Април

МБАЛ Русе

Посещение на студентите от специалност Електроника ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в отделение Образна диагностика към МБАЛ Русе.

Май

2Г.204,

16 часа


Вечер на специалностите във Факултета. Награждаване на отличилите се студенти в различни прояви.

Октомври, Декември

РУ

Срещи на студенти с представители на потребители на кадри и браншови организации.

Март,

Май


РУ

Работни срещи с работодатели за обсъждане на учебни програми планове, провеждане на съвместни практически упражнения, производствени практики и др.

Март,

Май Октомври, ДекемвриРУ

Участие на Деканското ръководство и ръководителите н катедри в организираните от университета с работодатели кръгли маси, работни срещи, семинари и др.

Транспортен факултет

15.05.

РУ

Среща с работодатели.

17.05.

РУ

Заседание на съвета на работодателите и обсъждане на

учебна документация. Обсъждане на възможности за сътрудничество на университета с организации и фирми, подписване на договори за съвместна дейност.15÷17.05.

РУ

Изложение “Автомобилна и земеделска техника” – среща с работодатели от сервизи и фирми, дистрибутори на автомобилна техника.

07÷31.05.

РУ

Студентска научна сесия с участие на работодатели.

Факултет Бизнес и мениджмънт

Април-Май
Дни на кариерата 2014

• Представяне на специалностите на Факултет „Бизнес и мениджмънт”

• Представяне на Алманах на завършващите студенти

• Презентация на присъстващите работодатели

• Дискусия на тема: „Възможности за реализация на студентите”

• Представяне на възможности за стаж, осигурени от Факултет „Бизнес и мениджмънт”

• Представяне на резултати от проекти на ФБМ

• Представяне на студенти с летящ старт в кариерата

• Работни срещи между студенти и работодатели
Ориентиране в тъмното” - Тренинг за професионална ориентация

Панел 1


• Нека поискат точно мен! (Как да впечатля потенциалния работодател с автобиография)

Панел 2


• Мотивирай ме да наема теб! (Как се изготвя мотивационно писмо)

Панел 3


• „Неудобните въпроси” (Поведение пред работодателя по време на интервю)
Дни на алумни “Европеистика”
Работни срещи и дискусии с работодатели и членове на съвета на настоятелите на ФБМ за осигуряване на места за провеждане на студентски практики и анализ на резултатите


Факултет Природни науки и образование

18.12.2013


март
Педагогически специалности

 • Среща с директори, инспектори от РИО, Община Русе и учители от началния курс и детски градини, представители на социални заведения

 • Среща с базови учители и директориСпециалности ПНУП, СП, НУПЧЕ и БЕИ

май

 • Вечер на специалността (отделни за различните направления), с участието на студенти, директори на училища и детски градини, представители на инспектората и учители.

ноември
 • Форум по дидактика

март
 • Работен семинар на тема „Изисквания за участие в студентско-докторантската научна сесия на РУ „Ангел Кънчев” ???

май

 • Студентско-докторантска научна сесия с участието и на учители, чуждестранни студенти от университети, с които има сключени проекти и договори по програми Еразъм и ЦЕПУС.

април
 • Представяне на документален филм "Баба Тонка. Отвъд легендата" с автори Веселина Антонова и Детелина Каменова, реж. Елена Машкова.

април
 • Архивното богатство на Русенския държавен архив и ползване на неговите фондове – среща-разговор на студенти и преподаватели с работещите в Русенския държавен архив.

15.04.2014 г
 • Среща с Румяна Пашалийска, директор на Музея за литература в София • Представяне на книгата на Змей Горянин "Моят приятел Елин Пелин"

10.05.2014 г.
 • Обсъждане на романа на Милен Русков "Възвишение" и срещата с автора

регулярно
 • Съвместни инициативи с Регионална библиотека «Любен Каравелов»Специалности КН и ИИТБ

22.05.

 • Вечер на специалността, с участието на студенти, преподаватели от катедрата и гости от фирми и занимаващи се с производство на софтуер.

регулярно

(от 28.11.2013)


 • Срещи с представители на софтуерни фирми за представяне на дейността им пред студентите

регулярно

 • Участие в Академичната инициатива на Oracle-България.

януари,

февруари

 • Срещи за обсъждане на възможности за приемане на студенти на стаж в софтуерни фирми

регулярно

 • Участие на служители на софтуерни фирми в учебния процес

08.02.2014

28.06.2014 • Дипломни защити на студентите от магистратура Софтуерно инженерство, на която традиционно участват и представители на софтуерни фирми.

март
 • Посещение на 12 студенти от професионалното направление в Мусала Софт за запознаване с дейността на фирматаСпециалност ПОМИ

14.05.2014
 • Вечер на специалността, с участието на студенти преподаватели, представители на инспектората, директори на училища и учители

май

 • Студентска научна сесия с участието на чуждестранни студенти от университети, с които има сключени проекти и договори по програми Еразъм и ЦЕПУС и с преподаватели от средните училища

Юридически факултет

12.05.2014


Лекция на тема: „Актуални въпроси на Международното частно право“ с лектор Jurgita Grigiene (Университет Витаутас Магнус, Литва)


14.05.2014
Симулация на административен процес – Административен съд - Русе

16.05.2014
Вечер на правните клиники


Факултет Обществено здраве и здравни грижи

10-30.04
Съвместен семинар за учебните практики и стажове по Ерготерапия.

14.03.2014
Честване на Световния ден на социалната работа със студенти, преподаватели, социални работници и работодатели от сферата на социалните дейности

19.03.201
Участие на преподавател от специалностите от професионално направление „Социални дейности“ в симпозиум „Социалното посредничество – златен ключ за споразумяване" по  Проект BG051РО001-7.0.07- 0062 ”Социална интеграция без граници”. Представяне на доклад на тема "Семейства в криза – диагностициране и очаквани резултати от оказаната подкрепа в „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. 

27.03.2014
Представяне на специалностите от професионално направление „Социални дейности“ в деня на отворените врати на Русенски университет

11.04.2014
Преподавателите от професионално направление "Социални дейности" доц. д-р Сашо Нунев, ас. Георги Стефанов и гл. ас. д-р Силвия Крушкова участват в конференция на тема "Участниците в семейния процес - професионализъм за благото на детето" (Проект BG051РО001-7.0.07- 0062 ”Социална интеграция без граници” - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси).

11.04.2014
Участие на преподавателите от професионално направление "Социални дейности" в кръгла маса на тема „Приют „Добрият самарянин” - 1 година в помощ на бездомните в Русе“ по повод навършването на една година от откриването на социалната услуга.

12-13.04.2014
Реализиране на двуднена аналитечна групова работа на екипа по Проект  BG051РО001-7.0.07- 0062 ”Социална интеграция без граници” с участието на  д-р Джейми Окър, експерт към Сдружение МиКК - Германия, зам. изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, директора на Дирекция „Закрила на детето“ към  Агенцията за социално подпомагане, директора на Дирекция за социално подпомагане - Русе, председателя на Сдружение "Център Димика" - Русе, управителя на„Европейски център за медиация и арбитраж”, доц. д-р Сашо Нунев от Русенски университет, юристи, адвокати и социални работници.

15.04.2014
Създаване на Клуб на сиоциалния работник, в който членуват студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление “Социални дейности”, социални работници, представители на НПО и работодатели в сферата на с оциалните услуги.

25.04.2014
Членове на Клуб на социалния работник (студенти, преподаватели, социални работници и представители на НПО) участват в дебат в Община Русе под надслов „Опознайте правата си и ги отстоявайте!“, в рамките на проекта „Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права“. В дебата участват директора на Център „Рализ“, представители на гражданско сдружение „ДНЕС“ и ученици от русенски училища. 

13.05.2014
Провеждане на лектория за Закона за защита от дискриминация и дейността на Комисията за защита от дискриминация с членовете на Клуб на социалния работник и студенти от специалностите от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“. Информацията представя Валентина Николаева – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация за Област Русе.

28.05.2014
Провеждане на среща с кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам. кмета по хуманитарни дейности г-н Иван Григоров и директора на дирекция „Здравни и социални дейности“ г-жа Мариела Личева по проблеми на развитието на социалните услуги в Община Русе.

Филиал Силистра

м. февруари-март

Гимназии, СОУ, професио-нални гимназии

Провеждане на анкета с работодатели и кандидат-студенти във връзка с установяване на потребността от определени специалности във Филиал-Силистра.

м. март-април

Филиал -Силистра

Провеждане на среща между бивши студенти, намерили добра реализация в различни професионални области, с работодатели, абсолвенти и преподаватели от Филиал-Силистра.

м. март-април

РИО на МОМН

Срещи в РИО на МОМН с потребителите на педагогически кадри (училища, библиотеки, медии и др.) и с ръководствата на базовите училища в град Силистра за обсъждане на въпроси от взаимен интерес.

Участници: Ръководство на Филиала, ръководители катедри, директори на училища от област Силистрам. април

Община Силистра

Провеждане на тристранна среща между представители на Община Силистра, работодатели и преподаватели от Филиал-Силистра.

Участници: Представители на Общината, Ръководство на Филиала, ръководители катедри, директори на училища от област Силистра и представители на културни и обществени институции (медии, музеи, библиотеки, Община, Областна управа).април

Филиал -Силистра

Демонстративен тренинг “Как да си намеря работа”

Участват абсолвенти и работодатели.В дните на Майските празници

м. май


Филиал -Силистра

Провеждане на традиционния Ден на отворените врати.

Отчитане на резултатите от проведените конкурси за есе, превод и мултимедийна презентация.

Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и ученици от училища в Силистра.


м. май

гр.Силистра

Посещение на студенти в частни автосервизи и срещи с работодатели

м. май

Фирмени офиси в гр. Силистра

Провеждане на срещи с работодатели от следните предприятия:

1. ЕМИ - АД

2. Хром АД

3. Фазерлест АД

4. Лесилмаш 98 АД

Участници: студенти, ръководството на Филиала и преподаватели от катедра ТПМНВ дните на Майските празници

Филиал -Силистра

Вечер на специалността ФИ

Провеждане на състезание „Минута стига” със студенти от специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика”

Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и ученици от училища в Силистра.


В дните на Майските празници

Филиал -Силистра

Мултимедийни презентации на тема, свързана със спецификата на специалността ТТТ.

Представяне: студенти от специалност ТТТ.

Присъстват: студенти, преподаватели от катедрата, ученици от професионалните гимназии.


В дните на Майските празници

Филиал -Силистра

Провеждане на викторина със студенти от специалност Електроинженерство.

Присъстват студенти, преподаватели от катедрата, ученици от професионалните гимназии.Филиал Разград

06.05-20.06
Работни срещи на Ръководството с Управители на фирми от региона. Установяване на нови контакти.
Посещения на студентите във фирми свързани с професионалните направления във Филиала.


Филиал-Разград

Семинар-обучение на завършващи студенти: „Поведение и изисквания при кандидатстване за работа”

22.05.

10.00ч.

Филиал-РазградДен на Филиал-Разград:

 • Среща на успешно реализирани и настоящи студенти;

 • Работна среща на Консултативния съвет към Филиал-Разград;

 • Представяне на студентски разработки пред представителите от бизнеса;

Заключителна университетска проява

НОЕМВРИ 2013
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕД МЕДИИТЕ

НОЕМВРИ 2013
УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДИСКУСИЯСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница