Иновации Резюме 3d


Моделът включва четири основни области на училищното развитиеPdf просмотр
страница2/5
Дата16.03.2023
Размер0.99 Mb.
#116920
1   2   3   4   5
Модел Резюме
Свързани:
Моят опит с чуждостта есе
Моделът включва четири основни области на училищното развитие:

1. Училищно управление

2. Педагогически практики

3. Защитена среда в училище

4. Партньорство с родителите
Приобщаващо училищно управление
• Визия на училището с ясен приоритет върху приобщаващото образование.
• Политика с фокус върху работата в екип.
• Квалификационна програма за учителите.
• Училищна политика за ранно разпознаване на трудности в ученето.
• Подкрепа за педагогическия и непедагогическия персонал.
Приобщаващи педагогически практики
• Идентифицирани са силните страни в ученето на всяко дете.
• Преподаването е с разнообразни методи.
• Оценяването е диференцирано.
• Учителите работят активно с всички ученици, включително с децата с нужда от допълнителна подкрепа.
• Учителите работят в екип за децата с нужда от допълнителна подкрепа.
• Класните стаи са подредени, така че да отговарят на нуждите на децата.
• Има добронамереност и приемане в класната стая.
Защитена среда в училище
• Процедура за докладване за закрила на детето.
Подбор на персонала, съобразен с принципите на детската закрила.
• Кодекс на поведение за възрастните, който указва неприемливо поведение.
• Политика за закрила и безопасност на учениците.
• Еднакво право на закрила за всеки ученик.
• Консултиране на политиката за закрила и решенията с ученици и родители.
Партньорство с родителите
Визия на училището, която определя ясно ролята на родителите в училищния живот.
• Учителите споделят с родителите развитието на детето и си сътрудничат с тях.
• Училището създава равни възможности за участие на всички родители в училищния живот.
• Училището дава възможности на родителите за участие в различни инициативи, клубове и др.
Стъпки за въвеждане на модела за приобщаваща училища среда Анализ на училищната среда; Избор на приоритети и поставяне на конкретни измерими цели; Формиране на екипи и разпределяне на отговорностите; Изработване на план, съгласно избраните приоритети;
Работа за реализация на плана; Проследяване на напредъка.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница