Иновации Резюме 3dPdf просмотр
страница3/5
Дата16.03.2023
Размер0.99 Mb.
#116920
1   2   3   4   5
Модел Резюме
Свързани:
Моят опит с чуждостта есе
Принципи на модела – Приобщаващата училищна среда се изгражда едновременно във всички нейни области – управление, класна стая, родители и защитена среда.
Самодиагностиката дава представа на екипа къде се намира училището и структурира работата му в посока приобщаваща училищна среда. Решенията се взимат след анализ на наличната информация и данни. Екипът от учители заедно обсъжда приоритети на работа, споделя опит, планира и изпълнява. Изграждането на приобщаващо училище е постоянен процес, а не еднократен акт или „идеално училище“. Менторството осмисля и помага да се приложи натрупания опит.
За първи път в български условия се предлага модел и цялостна методология за изграждане на приобщаваща училищна среда. Методологията се фокусира върху ролята не на отделния учител, а на всички участници в процеса – директор, екип, разнородната група на родителите и предлага конкретни стъпки за въвеждане. Работата на Център за приобщаващо образование по разработване на тази методология продължава с участието на петте училища 104 ОУ “З.
Стоянов” София, 171 ОУ “С. Попов” Нови Искър, 202 ОУ “Хр. Ботев” Долни Пасарел, ОУ “В.
Левски” Правец, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Ботевград.
Програма „Едно училище за всички” се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за
България”. Център за приобщаващо образование, заедно с училищата-партньори, създаде
български модел за изграждане на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във
всяко училище в страната.
© Център за приобщаващо образование 2016


Как се изгражда приобщаваща училищна среда – модел на
Център за приобщаващо образование и пет училища-партньори
Какво – защо …
Какво е приобщаващо образование и защо моделът, който създадохме е иновативен?
През последните 14 години следим и работим приобщаващото образование да се случва все по-органично и осъзнато в българското училище. Ако до скоро акцентът беше промяната в нагласите на учителите и родителите, че мястото на всяко дете е в общата класна стая, днес целите ни са да подкрепим училището чрез структуриране на работата му в посока израждане на приобщаваща училищна среда, така че всяко дете да може да развие напълно своите възможности.
Философията е проста, процесът е сложен. Зад „приобщаването“ като философия се крие нещо присъщо на всеки човек – уважение към другия и споделяне на един общ свят. За учителя, който подхожда към учениците си с разбиране и любов – всеки ученик е различен – един чете по-бавно, друг трудно седи на едно място, трети пише с лявата ръка, четвърти не успява да се сприятели с останалите и така до последното дете в класа. За родителя, неговото дете е уникално, различно. Различието само по себе си е ценност и ни обогатява – развива способността ни да мислим и да изпитваме емпатия.
Учениците все по-настойчиво изразяват нуждата си да останат различни и като такива да бъдат уважавани и разбирани. Учителите искат да бъдат преди всичко ефективни в клас, уважавани и подкрепени. Родителите искат детето им да се чувства добре в училище, а тяхното мнение да се зачита. Така стигнахме до един модел изграден върху взаимното уважение и зачитане.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница