Иновации Резюме 3d


… Как се изгражда приобщаваща среда в училище?Pdf просмотр
страница4/5
Дата16.03.2023
Размер0.99 Mb.
#116920
1   2   3   4   5
Модел Резюме
Свързани:
Моят опит с чуждостта есе
… Как се изгражда приобщаваща среда в училище?
Отговорът, който предлагаме е с участието на всички в общността: на директора на
училището, на учителите като екип, на родителите и учениците. Приобщаването е колективно усилие, което изисква истинско екипно действие.
Към училището днес има очаквания за промени в различни посоки. Приобщаващата училищна среда посреща голяма част от нуждата от промяна. В процеса на работа,
Център за приобщаващо образование, заедно с пет училища-партньори успяват, за първи път в български условия, да структурират училищните процеси по начин, който отговаря на новата училищна реалност и на очакванията за промяна в подкрепа на различието на всяко дете. Това ние нарекохме първи за България:
Модел за приобщаваща училищна среда
Моделът включва четири основни области на училищното развитие:

1. Училищно управление

2. Педагогически практики

3. Защитена среда в училище

4. Партньорство с родителите
Приобщаващо училищно управление
• Визия на училището с ясен приоритет върху приобщаващото образование.
• Политика с фокус върху работата в екип.
• Квалификационна програма за учителите.
• Училищна политика за ранно разпознаване на трудности в ученето.
• Подкрепа за педагогическия и непедагогическия персонал.
Приобщаващи педагогически практики
• Идентифицирани са силните страни в ученето на всяко дете.
• Преподаването е с разнообразни методи.
• Оценяването е диференцирано.
• Учителите работят активно с всички ученици, включително с децата с нужда от допълнителна подкрепа.
• Учителите работят в екип за децата с нужда от допълнителна подкрепа.
• Класните стаи са подредени, така че да отговарят на нуждите на децата.
• Има добронамереност и приемане в класната стая.
Защитена среда в училище
• Процедура за докладване за закрила на детето.
• Подбор на персонала, съобразен с принципите на детската закрила.
• Кодекс на поведение за възрастните, който указва неприемливо поведение.
• Политика за закрила и безопасност на учениците.
• Еднакво право на закрила за всеки ученик.
• Консултиране на политиката за закрила и решенията с ученици и родители.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница