Инсталиране и начални стъпки за програмиране на lightjockey версия 5 за Windows 95/98/Me/2000/xp инсталиранеДата22.07.2017
Размер195.94 Kb.
#26340
Инсталиране и начални стъпки за програмиране на

LIGHTJOCKEY

Версия 2.5 за Windows 95/98/Me/2000/XP


Инсталиране

Следвайте инструкциите: 1. Инсталиране на хардуер.

 2. Инсталиране на софтуер.

 3. Конфигурация на хардуера.

 4. Свързване на сериен линк.

Възможно е и да смените реда на стъпките за инсталиране като започнете със софтуера.
Инсталиране на хардуер

Контролерът е снабден както със софтуер, така и със свързан към него хардуер, който позволява управление на DMX-512 устройства от вашия компютър. Вие трябва да инсталирате и конфигурирате този хардуер, преди да започнете работа с LightJockey.


Windows 2000 или Windows XP

Номера на версията е изписан върху компакт диска. От страницата на Martin, http://www.martin.dk, вие можете да си свалите и по-нова версия.


За да инсталирате драйверите, вие трябва да се регистрирате под Windows 2000 с администраторски права.
Контролерът поддържа четири типа хардуер под Windows 2000/XP:

 • LightJockey PCI карта.

 • LightJockey 4064 8-битова ISA карта.

 • LightJockey PCMCIA интерфейс.

 • LightJockey USB интерфейс.


Как да инсталирате PCI картата в системата Windows 2000/XP

Има два типа карта: карта PCI 2048 канала и карта PCI 512 канала. Инсталирането и за двата типа е идентично.Внимание! Картата може да бъде повредена от статично електричество. За да я предпазите от подобни повреди, освободете статичния електрически заряд като преди да започнете работа с хардуера, докоснете заземен метален предмет; освен това, избягвайте да докосвате чувствителни електронни компоненти.
Инсталиране на картата:

 1. Изключете компютъра.

 2. Остранете захранващия кабел.

 3. Махнете капака на компютъра.

 4. Открийте слота за разширение на компютъра и отстранете капака, който се намира на гърба на шасито на компютъра.

 5. Като държите картата за скобата и ъгъла, пъхнете медните контакти на картата в слота. Уверете се, че сте я поставили добре.

 6. Закрепете картата към шасито.

 7. Поставете обратно капака и свържете захранващия кабел.

 8. Свържете изходящите DMX кабели към картата. Има два конектора на версията PCI 2048 (горния има изход за DMX линк 1 и 2; долния има изход за DMX линк 3 и 4 или изход за DMX линк 3 и вход за DMX линк). Версията PCI 512 има един конектор, който поддържа както вход, така и изход за DMX линк.

 9. Рестартирайте компютъра. Windows автоматично ще разпознае картата, която сте инсталирали, с помощта на Found New Hardware wizard и ще стартира.

 10. Използвайте тази програма (Found new hardware wizard), за да откриете 4064 PCI файла, който се намира в папка Hardware Drivers\PCI_ISA от LightJockey CD-ROM.

 11. След като вече сте инсталирали драйвера и сте стартирали Windows, кликнете с десния бутон на мишката върху иконата My Computer; след това кликнете върху Properties, за да отворите диалоговия прозорец System Properties.

 12. Кликнете на Hardware.

 13. Кликнете върху Device Manager, за да отворите диалоговия прозорец Device Manager.

 14. Проверете дали виждате между устройствата Martin PCI4064: DMX PCI Card.

 15. Преминете към следващата стъпка.


Инсталиране на PCI/ISA драйвер

 1. Като използвате Windows Explorer, отворете папка Hardware\PCI_ISA от CD-ROM-а или ако вече сте инсталирали LightJockey, отворете под-папката със същото име от папка Martin LightJockey.

 2. Кликнете два пъти върху приложението Installer, за да го стартирате (ако драйвера вече е инсталиран, вие ще получите съобщение за това).

 3. Кликнете върху Install Driver.

 4. Кликнете върху Locate Card(s) и ще видите всички инсталирани карти ISA или PCI.

 5. Не е необходимо да рестартирате Windows. Преминете по-нататък (инсталиране на софтуер).


Инсталиране на карта LightJockey 4064 ISA под Windows 2000/XP

Картата има две версии: 2048 DMX channel Club версия; и 512 channel DJ версия. Процеса на инсталиране е идентичен.Внимание! Картата може да бъде повредена от статично електричество. За да я предпазите от подобни повреди, освободете статичния електрически заряд като преди да започнете работа с хардуера, докоснете заземен метален предмет; освен това, избягвайте да докосвате чувствителни електронни компоненти.
Настройка на DIP превключвател към картата

Този превключвател служи за определяне на мястото в паметта, което ще бъде предоставено на картата. 1. От Desktop, кликнете с десния бутон на мишката върху My Computer и изберете Properties, за да отворите прозореца System Properties.

 2. Кликнете върху Hardware, за да се отвори следващата страница.

 3. Кликнете върху Device Manager, за да отворите следващия прозорец.

 4. Изберете View-Resources by type.

 5. Разширете Memory, за да разгледате списък, подобен на този от следващата илюстрация.

 6. Ако:

 • Не е открито устройство в паметта, ще работи настройката за превключвателя, зададена по подразбиране (и вие можете да продължите с Инсталирането на картата).

 • Ако е открито устройство в паметта, използвайте следващата таблица, за да определите свободно място в паметта и да зададете настройка на превключвателя.

 1. Настройте като: преместите пинове с име “Pins On” в позиция ON; другите пинове в позиция OFF.

 2. Затворете прозореца Device Manager, за да продължите с Инсталиране на картата.


Инсталиране на картата

 1. Изключете компютъра.

 2. Отстранете захранващия кабел.

 3. Махнете капака на компютъра.

 4. Намерете слота за ISA разширение и отстранете капака, който се намира на гърба на шасито на компютъра.

 5. Като държите картата за скобата и ъгъла, пъхнете медните й контакти в слота. Уверете се, че тя е добре поставена в слота.

 6. Закрепете картата към шасито.

 7. Поставете отново капака и свържете захранващия кабел.

 8. Свържете DMX изходящия кабел към картата.

 9. Рестартирайте компютъра и продължете с инсталиране на драйвера.


Инсталиране на драйвер PCI/ISA

Windows не може да открие автоматично картата, след като тя е инсталирана. Програма за инсталиране на драйвера можете да откриете на LightJockey CD-ROM. 1. Като използвате Windows Explorer, отворете папката Hardware Drivers\PCI_ISA от CD-ROM-а; или ако вече сте инсталирали LightJockey, отворете под-папка със същото име от папка Martin LightJockey.

 2. Кликнете два пъти върху приложението Installer, за да стартирате инсталирането. (Ако драйвера вече е инсталиран, вие ще видите съобщение за това).

 3. Кликнете върху Install Driver.

 4. Кликнете върху Locate Card(s) и ще видите всички инсталирани карти.

 5. Не е необходимо да рестартирате Windows. Преминете към инсталирането на софтуера.

Обърнете внимание, че след като сте инсталирали картата, тя може да не се появи в Device Manager, но това не значи, че тя няма да функционира добре. В този случай, запишете адреса от паметта, който ползва картата и когато в бъдеще инсталирате друго устройство, уверете се, че то не ползва същия адрес от паметта.
Инсталиране на LightJockey PCMCIA интерфейс под Windows 2000/XP

Този интерфейс предоставя два DMX линка с 512 канала. Единия линк може да се използва за DMX вход. Относно инсталирането на интерфейса, вижте Ръководството за употреба на LightJockey PCMCIA Adapter. След като инсталирате интерфейса, продължете с инсталиране на софтуера.

Не отстранявайте и не свързвайте повторно интерфейса, докато контролера работи, тъй като има вероятност да се получи грешка при повторното инициализиране на интерфеса.
Инсталиране на LightJockey USB/DMX интерфейс под Windows 2000

Има три вида интерфейс: Original LightJockey USB/DMX; LightJockey USB/DMX II-in; LightJockey USB/DMX II-out.

Kъм един компютър можете да свържете до четири LightJockey USB/DMX out интерфейса и един LightJockey USB/DMX II-in. Необходим е LightJockey версия 2.5 или по-нова.
Преди да използвате интерфейса с контролера, вие трябва да инсталирате съответния драйвер за USB устройство. Всеки от интерфейсите изисква свой собствен драйвер.


 1. Изключете компютъра и всички проложени към него интерфейси.

 2. След като Windows открие интерфейса, ще се появи Found New Hardware wizard, който ще иска от вас драйвер за EZ-USB устройство.

 3. Кликнете върху Next.

 4. Изберете опцията Search for a suitable driver for my device; след това кликнете върху Next.

 5. Изберете опция Specify a location; след това кликнете върху Next.

 6. Кликнете върху Browse, за да откриете папката с драйвера. Кликнете върху ОК.

 7. Ако в папката бъде открит подходящ драйвер, програмата ще посочи в списък имената на драйверите и техните местоположения. Проверете дали наистина е открит подходящия драйвер. Кликнете върху ОК.

 8. Windows ще инсталира драйвера; проверете дали името на устройството е обновено.

 9. Кликнете върху Finish и ако имате и други интерфейси, повторете процедурата от стъпка 2 до края.

 10. За да сте сигурни, че драйверите са правилно инсталирани и са готови за употреба, отворете My Computer; изберете Properties; изберете Hardware; и кликнете върху Device Manager.

 11. Разширете входа Universal Serial Bus Controllers и проверете дали се виждат необходимите драйвери.

За да сте сигурни, че LightJockey насочва DMX данните към правилния интерфейс (в случай, че работи с няколко интерфейса), винаги свързвайте: • Всички USB/DMX интерфейси към USB портовете на компютъра, преди да сте включили компютъра към ел.мрежата. Това включва също първоначална настройка и конфигурация.

 • Всеки интерфейс към съответстващия му USB порт на компютъра.Инсталиране на LightJockey USB/DMX интерфейс под Windows XP

Има три вида интерфейс: Original LightJockey USB/DMX; LightJockey USB/DMX II-in; LightJockey USB/DMX II-out. Вие можете да свържете до четири LightJockey USB/DMX out интерфейса и един LightJockey USB/DMX II-in към един и същи компютър. Необходим ви е LightJockey версия 2.5 или по-нова.Преди да използвате интерфейса с контролера, вие трябва да инсталирате съответния драйвер за USB устройство. Всеки от интерфейсите изисква свой собствен драйвер.

 1. Изключете компютъра и всички интерфейси, свързани към него.

 2. След като Windows открие интерфейса, ще се появи Found New Hardware Wizard, който ще търси драйвер за EZ-USB устройство.

 3. Изберете Install from a list or specify location; след това кликнете върху Next.

 4. Изберете Don’t search, I will choose the driver to install; след това изберете Next.

 5. От списъка с видове хардуер, изберете Universal Serial bus controllers; след това кликнете върху Next.

 6. Кликнете на Have Disk.

 7. Кликнете на Browse, за да откриете папката с драйвера, след което кликнете на ОК.

 8. Ако в папката е открит подходящ драйвер, програмата ще изпише името на драйвера и местоположението му. Проверете информацията, за да сте сигурни, че е открит подходящия драйвер. Кликнете на Next.

 9. Може да се появи предупреждение за това, че драйвера няма цифрово означение. Кликнете върху Continue Anyway, за да продължите.

 10. Windows ще инсталира драйвера. Проверете в последния прозорец дали устройството е определено коректно.

 11. Кликнете върху Finish и ако има и други интерфейси, повторете процедурата от стъпка 2 до края.

 12. За да сте сигурни, че устройствата са правилно инсталирани и са в готовност за работа: кликнете с десния бутон на мишката върху My Computer; изберете Properties; изберете Hardware; кликнете върху Device Manager.

 13. Разширете Universal Serial Bus Controller и проверете дали драйвера е правилно изписан.

За да сте сигурни, че LightJockey насочва DMX данните към правилния интерфейс (в случай, че работи с няколко интерфейса), винаги свързвайте:

 • Всички USB/DMX интерфейси към USB портовете на компютъра, преди да сте включили компютъра към ел.мрежата. Това включва също първоначална настройка и конфигурация.

 • Всеки интерфейс към съответстващия му USB порт на компютъра.


Инсталиране на LightJockey PCI карта под Windows 95/98/ME

 1. Изключете компютъра.

 2. Отстранете захранващия кабел.

 3. Махнете капака на компютъра.

 4. Намерете слота за PCI разширение и отстранете капака, който се намира на гърба на шасито на компютъра.

 5. Като държите картата за скобата и ъгъла, пъхнете медните контакти на картата в слота. Уверете се, че сте я поставили правилно.

 6. Закрепете картата към шасито.

 7. Поставете отново капака и свържете захранващия кабел.

 8. Свържете DMX изходящия кабел към картата.

 9. Рестартирайте компютъра. Windows автоматично ще открие картата, след като тя е била инсталирана и ще се стартира програмата Found New Hardware wizard.

 10. Използвайте програмата, за да локализирате файла 4064PCI.inf, който се намира в папка Hardware Drivers\PCI_ISA на LightJockey CD-ROM.

 11. След като сте инсталирали драйвера и сте стартирали Windows, кликнете с десния бутон на мишката върху My Computer; след това, кликнете върху Properties, за да отворите диалоговия прозорец System Properties.

 12. Кликнете върху Hardware.

 13. Кликнете върху Device Manager, за да отворите диалоговия прозорец Device Manager.

 14. Проверете дали устройството Martin PCI4064: DMX PCI Card се вижда в списъка с Martin устройства.

 15. Преминете по-нататък и инсталирайте PCI/ISA драйвера.


Инсталиране на PCI/ISA драйвер

 1. Използвайте Windows Explorer, за отворите папка Hardware Drivers\PCI_ISA от CD-ROM-а; ако вече сте инсталирали контролера, отворете под-папката под същото име, която ще намерите в папка Martin LightJockey.

 2. Кликнете два пъти върху приложението Installer, за да стартирате.

 3. Кликнете на Install Driver.

 4. Кликнете на Locate Card(s) и ще видите новите, инсталирани карти.

 5. Рестартирайте Windows.

 6. Продължете с инсталиране на софтуера.


Инсталиране на LightJockey 4064 ISA карта под Windows 95/98/ME

Настройка на DIP превключвател към картата

 1. От Desktop, кликнете с десния бутон на мишката върху My Computer.

 2. Изберете Properties; Кликнете върху Device Manager; Кликнете на Properties.

 3. Изберете Memory, за да разгледате списък, подобен на по-долу посочения.
 1. Ако няма устройство, което да заема адрес от паметта от 00D2000 до 00D2DDD, превключвателя на картата ще приеме настройката, зададена му по подразбиране; вие можете да продължите с Инсталиране на картата. В противен случай, изберете неизползван адрес от паметта, като използвате за ориентация следващата таблица.


 1. Настройте превключвателя за неизползвания адрес от паметта, като преместите пинове, означени под името “Pins ON” на позиция ON; преместете останалите пинове в позиция OFF.

 2. Затворете прозореца Device Manager.

 3. Сега можете да инсталирате картата на вашия компютър.


Инсталиране на картата

 1. Изключете компютъра.

 2. Отстранете захранващия кабел.

 3. Махнете капака на компютъра.

 4. Намерете слота за ISA разширение и отстранете капака, който се намира на гърба на шасито на компютъра.

 5. Като държите картата за скобата и ъгъла, пъхнете медните й контакти в слота. Уверете се, че тя е добре поставена в слота.

 6. Закрепете картата към шасито.

 7. Поставете отново капака и свържете захранващия кабел.

 8. Свържете DMX изходящия кабел към картата.

Обърнете внимание, че след като картата бъде инсталирана, тя може да не се появи в Device Manager. Ако това се случи, запишете си адреса от паметта, който използва картата и когато инсталирате следващото ново устройство, уверете се, че то няма да използва същия адрес.


Инсталиране на LightJockey ADP интерфейс с паралелен порт под Windows 95/98/ME

Този интерфейс с паралелен порт позволява лаптопи под Windows 95/98 и компютри без слот за ISA разширение да изпращат DMX през паралелния порт. Интерфейса предоставя 512 DMX канала за един линк. 1. Изключете компютъра и отстранете захранващия кабел.

 2. Вкарайте ADP интерфейса в 25-пиновия паралелен порт и го закрепете с 2 винта.

 3. Ако не ползвате порта за клавиатура или PS/2 порта за мишка, свържете мъжкия PS/2 конектор към порта. Ако няма свободни портове, освободете един за мъжкия конектор от интерфейса. След това свържете клавиатура или мишка към женския PS/2 конектор.

 4. Продължете с Инсталиране на софтуер. Забележка: Тъй като паралелния порт не предоставя достатъчно електричество за DMX трансфер, интерфейса ще си набавя мощност от порта за клавиатурата или от порта за мишката. Ако светодиодния индикатор на интерфейса не свети, значи не се подава захранване от порта за клавиатурата или мишката; отстранете кабелите и повторете процедурата. При някои компютри, особено при лаптопите, може да се наложи да активирате паралелния порт, както и порта за клавиатурата, и порта за мишката, за да можете да използвате DMX ADP. Тези, които ползват лаптопи, трябва да деактивират функцията за спестяване на мощност, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране на интерфейса.


Инсталиране на LightJockey PCMCIA интерфейс под Windows 95/98/ME

Има три вида интерфейс: Original LightJockey USB/DMX; LightJockey USB/DMX II-in; LightJockey USB/DMX II-out. Вие можете да свържете до четири LightJockey USB/DMX out интерфейса и един LightJockey USB/DMX II-in към един и същи компютър. Необходим ви е LightJockey версия 2.5 или по-нова.


Преди да използвате интерфейса с контролера, вие трябва да инсталирате съответния драйвер за USB устройство. Всеки от интерфейсите изисква свой собствен драйвер.

 1. Включете компютъра и интерфейсите към него.

 2. След като Windows открие интерфейса, ще се появи Found New Hardware Wizard, който ще търси драйвер за EZ-USB устройство.

 3. Кликнете на Next.

 4. Изберете Search for best driver for your device; след това кликнете на Next.

 5. Изберете Specify a location и кликнете на Browse, за да локализирате папка, която съдържа драйвера. След това, кликнете на Next.

 6. Aко в папката бъде открит подходящ драйвер, програмата ще изпише името и местоположението му. Проверете дали информацията е коректна и кликнете на Next.

 7. Изчакайте, докато Windows изгради отново базата данни за драйверите; след това кликнете на Finish.

 8. Aко разполагате и с други интерфейси, повторете процедурата от стъпка 2 до края.

 9. За да сте сигурни, че драйверите са инсталирани правилно и са готови за употреба, отворете Device Manager.

 10. Разширете Universal Serial Bus Controllers и проверете дали драйверите са изписани правилно.

За да сте сигурни, че LightJockey насочва DMX данните към правилния интерфейс (в случай, че работи с няколко интерфейса), винаги свързвайте:

 • Всички USB/DMX интерфейси към USB портовете на компютъра, преди да сте включили компютъра към ел.мрежата. Това включва също първоначална настройка и конфигурация.

 • Всеки интерфейс към съответстващия му USB порт на компютъра.


Как да отстраните PCI/ISA драйвер

Отстраняването на драйвера може да доведе до спиране на функционирането на друг тип хардуер. Не го отстранявайте, ако не сте сигурни, че той не е необходим за други устройства. За да го отстраните: 1) Като използвате Windows Explorer, отворете папка Hardware Drivers\ISA\W2K от CD-ROM (или ако вече сте инсталирали LightJockey, отворете под-папката със същото име от папка Martin LightJockey). 2) Кликнете два пъти върху приложението Installer, за да го стартирате. 3) Кликнете на Remove Current Driver. 4) Кликнете на Close.


Инсталиране на софтуер

LightJockey компакт диска използва функцията за автоматично стартиране на Windows, за да стартира програмата за инсталиране, веднага щом вкарате диска. Ако тази функция не е активна и инсталирането не започне автоматично, кликнете два пъти върху програмата Launch.Exe, която се намира в рутера на CD-ROM.


Ако вече сте инсталирали LightJockey, преминете към Конфигуриране на хардуер.
За да инсталирате на компютъра, без CD-ROM устройство: 1) Копирайте съдържанието на директории DiskX на отделен 1.44 МВ диск; 2) Вкарайте диска със съдържание Disk1 в компютъра; 3) Стартирайте setup.exe.
Следвайте процедурата:

 1. Когато инсталационната програма стартира, ще се появи следния прозорец.
 1. Кликнете или върху Install LightJockey x.x + Offline Visualizer или върху Install LightJockey x.x, за да инсталирате.

 2. Ще се появи следния прозорец.
 1. Кликнете на Next.

 2. Aко Destination Directory е подходяща, кликнете на Next. Aко не е, определете друга, като използвате бутон Browse, за да изберете подходяща директория; след това натиснете Next.

 3. Приемете папката с програмата по подразбиране или изберете друга от списъка.

 4. Кликнете на Next.

 5. Прегледайте настройките и кликнете на Next, за да продължите.

 6. Кликнете на Finish.

 7. Стартирайте LightJockey като кликнете на иконата LightJockey, която се намира в папката с програми от старт менюто на Windows.

 8. Продължете с конфигуриране на хардуера.


Конфигуриране на хардуера

Стартирайте LightJockey и от основния прозорец: 1. Кликнете на Setup →Hardware.

 2. Кликнете на Detect hardware. LightJockey ще търси наличен хардуер и ще се появи списък със всички налични хардуер устройства. Това може да отнеме до 20 секунди.

 3. Изберете подходящия хардуер като кликнете върху неговото име от списъка.

 4. Кликнете на ОК, за да се върнете към прозореца Hardware Setup.

 5. Когато се появи предложение да рестартирате контролера, направете го.

 6. Продължете с процедурата по Свързване на сериен линк.


Свързване на сериен линк

Пин-out на 3-пиновите DMX конектори е съвместим със стандарта за DMX-512. Тъй като някои устройства имат 5-пинови конектори, може да са ви необходими адаптерни кабели. (като: 5-пинов към 3-пинов адаптер; 3-пинов към 5-пинов адаптер; 3-пинов към 3-пинов адаптер за обръщане на фазата). Винаги затваряйте линка с помощта на 120 ома краен щепсел.


XLR кабели за свързване на интерфейса
LightJockey PCI 512 и 4064 ISA DJ карти – тези карти са снабдени с кабели SUB-D to XLR. DMX изхода е през женския XLR, а DMX входа през мъжкия XLR.
LightJockey PCI 2048 и 4064 ISA Club карти – тези карти са снабдени с три кабела SUB-D to XLR. DMX изхода е през женския XLR, а DMX входа през женския XLR.
DMXADP интерфейс – свържете 3-пиновия XLR към женския XLR изход на интерфейса.
PCMCIA интерфейс

Когато използвате: 1) 1 PCMCIA интерфейс, изходите за линкове 1 и 2 се намират, според означенията върху кутията на прекъсвача; 2) 2 PCMCIA интерфейса, изходите за линкове 3 и 4 се намират върху кутията на прекъсвача, свързана към втората PCMCIA карта.


USB интерфейс – свържете линка към 3-пинов XLR конектор на USB интерфейса.
Свързване на устройства

 1. Свържете изхода на контролера към входа за данни на първото устройство. За DMX устройство с 5-пинов вход, използвайте кабел с 3-пинов мъжки и 5-пинов женски конектор. За DMX устройства с 3-пинов вход, използвайте кабели с 3-пинов мъжки и женски конектор. За устройства, работещи под Martin RS-485 протокол, използвайте кабел за обръщане на фазата, с 3-пинов мъжки и женски конектор.

 2. За да свържете допълнителни устройства, свържете изхода на устройството, най-близо до контролера, към входа на следващото устройство. Когато свързвате DMX устройство към Martin устройство с пин 3 студен (-), използвайте 3-пинов адаптер за обръщане на фазата.

 3. Затворете линка. Използвайте XLR краен щепсел и го приложете към изхода на последното устройство от линка.


Съвети за изграждане на сигурен сериен линк

 • Използвайте покрити кабели с двойка усукани проводника, предназначени за устройства RS-485. Стандартен микрофонен кабел не е подходящ.

 • Не използвайте конектор тип “Y”, за да разклонявате линка. За тази цел използвайте сплитер.

 • Не претоварвайте линка. Можете да свързвате максимум 32 устройства. Ако използвате сплитер, можете към всяко от разклоненията да вържете до 32 устройства.


Въведение към програмирането
Контролери

Обърнете внимание, че екрана и бутоните могат да имат известни разлики при различните софтуерни версии.


Основен екран

Main menu – Главно меню

Seq & Cue Toolbars – Лента с инструменти за секвенции и реплики

Cue List Toolbar – Лента със списък на репликите

Offline Visualizer – Офлайн визуализатор

Fixture Toolbar – Лента с инструменти на устройствата

Page tabs – смяна на страниците

Fixture icons – икони на устройствата

LightJockey Desktop – Десктоп на контролера LightJockey

Control windows – прозорци за управление

Status bar – лента за състоянието
Лента инструменти на секвенциите


 1. Поле за името на секвенцията

 2. Бутон за преглед на управлението на секвенцията

 3. Бутон за Създаване/Изтриване на секвенция

 4. Бутон за Запис на секвенция

 5. Бутон за извикване списъка със секвенции

 6. Поле за номер на сцената (избрана сцена: всички сцени)


Лента инструменти на репликите

 1. Поле за името на репликата

 2. Бутон за преглед на управлението на репликата

 3. Бутон за създаване/изтриване на реплика

 4. Бутон за запис на реплика

 5. Бутон за извикване на списъка с реплики


Лента с инструменти за списъка от реплики

 1. Поле за избрания към момента списък с реплики

 2. Бутон за превключване/смяна на списък с реплики

 3. Бутон за създаване/изтриване на списък с реплики

 4. Бутон за записване на списък с реплики

 5. Бутон за извикване на списък със списъци от реплики

 6. Бутон за бекграунд управление на реплика

 7. Бутон за статично управление на реплика

 8. Бутон за управление на компакт диск

 9. Бутон за директен достъп MCX

 10. Бутон за директен достъп 2518

 11. Бутон DMX вход

 12. Бутон MIDI вход

 13. Бутон за директен достъп 2532


Лента с инструменти на устройствата

 1. Бутон за интензитет

 2. Бутон за движение

 3. Бутон за цвят

 4. Гобо бутон

 5. Бутон за сноп лъчи

 6. Бутон за ефекти

 7. Бутон за управление на ниво/разширение

 8. Бутон лампа

 9. Бутон за пренастройка

 10. Бутон за скриване/показване на контролерите на устройствата

 11. Бутон за Групи устройства

 12. Бутон за избор на всички устройства

 13. Бутон за отмяна на избора на всички устройства

 14. Бутон за избор на режим на работа на устройство

 15. Бутон за предишно устройство

 16. Бутон за следващо устройство

 17. Бутон за избиране само на едно устройство

 18. Бутон фолоу-спот ефект

 19. Бутон за управление на димните ефекти

 20. Бутон за затъменение

 21. Бутон Master Intensity


Конфигуриране на устройства

Светлинното шоу обикновено се разделя на реплики, които вие програмирате и след това пускате на плейбек като ги избирате от списъка с налични.

Репликата насочва към максимум 12 секвенции, които стартират едновременно и се изпълняват паралелно.

Секвенцията се състои от сцени. Сцените се изпълняват една след друга, последователно и могат да имат различни дължини.

Изпълнението на репликите следва принципа: отдолу нагоре. Тоест, ако на контролера е зададен ефект, той търси инструкции от дъното на репликата. Ако контролера Off/Snap/Fade е на позиция Snap или Fade, LightJockey изпълнява инструкиите от секвенцията и преминава към следващия ефект. Ако контролера Off/Snap/Fade е на позиция Off, LightJockey търси инструкции в следващата по-висока секвенция. Ако един ефект е програмиран в две секвенции едновременно, контролера изпълнява инструкцията, която е по-близо до дъното.
Стъпки на програмиране


 1. Създайте нова реплика.

 2. Програмирайте до 12 секвенции:

 • Създайте нова секвенция

 • Програмирайте до 999 сцени: 1) добавете сцена; 2) програмирайте устройства (изберете устройсва, настройте ефекти, настройте ефект snap или fade); 3) задайте време за затихване и сцена.

 • Запишете секвенцията.

 • Добавете секвенцията към репликата.

 1. Запишете репликата.


Създаване на реплика

Репликата, която се намира на десктопа, се нарича избрана реплика.

Ако искате да създадете нова, кликнете върху бутона New/Clear Cue от лентата с инструменти за реплика. Сиво поле за реплика означава, че е създадена нова (празна) реплика. То става жълто, когато добавите секвенция към избраната реплика. Действието на избраната реплика може да се види на прозорците за управление. Например, курсора Pan/tilt се премества напред и назад, като показва движението. Това ви дава възможност да виждате ефектите от вашето програмиране, без да разполагате с действителни устройства.
Създаване и редактиране на секвенции

Секвенцията от десктопа се нарича избрана секвенция.

За да създадете нова и да изтриете предишната, кликнете върху бутона New/Clear Sequence от Лентата с инструменти за секвенции. Полето, съдържащо името на секвенцията, променя цвета си от жълт в сив, като показва, че е създадена нова секвенция; то става жълто, когато сте програмирали инструкция.

За да редактирате секвенция, издърпайте я от Списъка със секвенции до десктопа. Запишете промените като кликнете върху “Save Sequence”.


Избор на устройства

Преди да програмирате устройствата, вие трябва да ги изберете. Иконата е светло или тъмно червена, когато устройството е избрано; и синя, ако то не е избрано. За избиране и отказ от избиране на дадено устройство, кликнете върху иконата на съответното устройство. Когато желаете група от идентични устройства да бъдат програмирани за изпълнение на едно и също нещо, вие можете да ги избирате и програмирате заедно. Ако искате устройствата да изпълняват различни неща, тогава е необходимо да ги избирате и програмирате самостоятелно.


Програмиране на ефекти

Вие можете да управлявате и програмирате ефекти посредством диалоговите прозорци за управление, които графично изобразяват всеки от ефектите.

Тези прозорци се отварят и затварят с помощта на бутоните от Лентата с инструменти за устройствата. За всеки прозорец за управление има отделен бутон. Има и бутон Show Fixture Controls, който отваря и затваря всички често използвани прозорци за управление. След като веднъж сте отворили даден прозорец, вие можете да го местите на различни места, на екрана.
Настройка на контролера Off/Snap/Fade

По подразбиране, бутона е настроен на позиция Off и е осветен в червено. Ако кликнете върху него един път, той става жълт и приема позиция Snap. Aко кликнете върху него два пъти, той става зелен и приема позиция Fade. Оставете бутона при настройка Off, освен ако не възнамерявате да програмирате команда.

Ако искате ефекта да се изпълнява при максимално висока скорост, настройте бутона на позиция Snap. Aко искате да зададете време за затихване (за постепенно въвеждане и затихване на ефект), задайте настройка Fade.
Настройка на сцена и време за затихване

Времето за изпълнение на една сцена, както и времето за затихване на ефект се въвеждат в Диалогов прозорец за управление на секвенция.


Добавяне, вмъкване и изтриване на сцени

Една секвенция може да има от 1 до 999 сцени. Сцените се добавят, вмъкват или трият, като използвате бутоните от Диалоговия прозорец за управление на секвенция.


Записване на секвенции

Секвенциите приемат имена и се записват с помощта на диалогов прозорец за Запис на секвенции. Кликнете върху Save Sequence, за да запишете промените към съществуваща секвенция или Save as New Sequence, за да създадете нова секвенция на мястото на предишната избрана.


Добавяне на секвенции към реплика

Windows техниките за издърпване и пускане (drag и drop) могат да бъдат използвани за добавяне, изтриване или пренареждане на единици от списъците на LightJockey. Единият вариант да добавите секвенция към реплика е да отворите списъка с налични секвенции, след това да отворите Прозореца за управление на реплика и посредством техниката издърпване (drag) да преместите секвенцията до желаното от вас място в репликата.


Записване на реплики

Репликите се озаглавяват и записват с помощта на диалогов прозорец за Запис на реплики. Кликнете върху Save Cue бутона от лентата с инструменти за реплика; или върху Cue диалоговия прозорец, за да отворите диалогов прозорец за Запис на реплика. Кликнете върху Save Cue, за да запишете промени към съществуваща реплика; или върху Save New Cue, за да създадете нова.


2532 Direct Access Контролер

LightJockey поддържа Martin 2532 Direct Access Controller, с помощта на който могат да се възпроизвеждат на плейбек реплики и секвенции 1. Свържете 2532 към сериен порт на LightJockey компютър.

 2. Включете към захранването 2532.

 3. Кликнете върху Setup →Hardware Setup, за да отворите диалогов прозорец Hardware Setup.

 4. Кликнете върху Direct Access (посредством RS323).

 5. Кликнете върху Enabled.

 6. Kликнете върху съответния СОМ порт.

 7. Кликнете върху ОК. Ще се появи прозорец, който предлага да рестартирате LightJockey.

 8. Кликнете върху Yes.

 9. Кликнете върху 2532 Direct Access бутона от Лентата с инструменти за списък реплики, за да отворите диалогов прозорец 2532 Direct Access.

Каталог: public -> MANUALS -> MARTIN-Light -> text files
text files -> Mac 250 krypton/entour ръководство за употреба изхвърляне на продукта
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix y ръководство за употреба
MANUALS -> Ръководство на оператора
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
MANUALS -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
MANUALS -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта
text files -> Martin smartmac размери Всички размери са дадени в милиметри. Инструкции за безопасност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница