Инструкция mt66312c доставка Инсталация Подготовка Експлоатация Поддръжка normacel® 24 СъдържаниеДата10.07.2017
Размер271.08 Kb.
ТипИнструкция
NORMACEL 24

EFACEC ENERGIA, S.A.

Medium Voltage Switchgear

Металклад въздушно изолирано КРУ

®

ИнструкцияMT66312C

Доставка


Инсталация

Подготовка

Експлоатация

ПоддръжкаNORMACEL® 24

Съдържание

1 – Описание

1.1 – Предпазни мерки

1.2 – Технически характеристики

1.3 – Електрически характеристики

2 –NORMACEL® 24 шкафове

3 – Експедиция

3.1 – Опаковка

3.2 – Състояние

3.3 – Приложени материали

3.4 – Размери и тегло

4 – Прием

4.1 – Контрол

4.2 – Транспортиране

4.3 – Складиране

5 – Инсталация

5.1 – Подготовка на пода

5.2 – Разопаковане

5.3 – Инсталация на място

5.4 – Вграждане

5.5 – Инсталация на кабели

5.6 – Закрепване към пода

5.7 – Асемблиране на крайни панели

5.8 - Връзки

6 – Подготовка

6.1 – Обща

6.2 – Захранване с напрежение

6.3 – Контрол на кабели

6.4 – Сфазиране

7 – Експлоатация

7.1 – Панел за управление на шкафа

7.2 – Отделение на прекъсвач

7.3 – Заземителен нож

7.4 – Достъп до кабелно отделение

7.5 – Напрежеенови трансформатори

8 - Поддръжка

8.1 – Почистване на полюси на прекъсвача

8.2 – Смяна на преводно отношение на ТТ

8.3 – Смяна на предпазител на НТ

8.4 – Почистване и смазване

8.5 – Проверка на контактите на заземителен нож

9 - Аксесоари

Page 34


Page 32

Page 23


Page 21

Page 11


Page 10

Page 4


Page 8

Page 2


1

NORMACEL® 24

1 - Описание

1.1 – Предпазни мерки

Оборудването може да се управлява дистанционно и съдържа бързодвижещи се части.

Неспазването на предпазните мерки моье да доведе до сериозни физически и материални щети.

!Внимателно прочетете инструкциите преди да предприемете кавито и да били действия.

Инструкциите трябва да са достъпни за всеки извършващ инсталация, операции и поддръжка..

Описаното оборудване е проектирано и тествано според дадените номинални стойности. Използването му извън тези стойности може да доведе до сериозни физически и материални загуби..Шкафа и прекъсвача са оборудвани с множество блокировки позволяващи лесно и безопасно използване. Не ги насилвайте.

В шкафовете с изваждаем прекъсвач:Никога не тествайте прекъсвача когато пружините са заредени или прекъсвача е включен

Трябва да се изключи и пружините да се отпуснат.

(Виж DIVAC® инструкции)

Никога не оставяй прекъсвача в междинно положение, или в тестово или в работно положение..

За да разединиш използвания токов кръг не е достатъчно да изключиш прекъсвача, трябва да го поставиш и в тестово положение.

Преди поддръжка извади прекъсвача от шкафа.

Добрата работа и експлоатационен живот на прекъсвача зависят от правилното му приложением използване и поддръжка.. Проверявайте операциите да се извършват само от квалифициран персонал, напълно запознати с инструкциите и предпазните мерки в това ръководство и са запознати същи с инсталиране и поддръжка намрежи средно напрежение и оборудване за средно напрежение.

2

NORMACEL® 241.1 Технически характеристики

Електрически

Номинално напрежение

Номинално изолационно ниво

Честота

Ток на шиниТок на тройник

Ток на к.с.

Кратковременен ток

Механични


Ниво на защита (IEC 529)

Кожух


24 kV

Импулс 125 kV

Инд. честота 50 kV - 1 min

50 Hz


630 up to 2000 A

630 up to 2000 A

40-63 kA

16-25 kA (1 or 3 s)

IP3 (IP4 при поискванеt)

2mm thick multifolded and bolted aluminium-zinc coated

sheet steel. The doors and panels are electrostaticaly coated

with an epoxy-polyester primer and then stove enamelled.

RAL 7032

-5 


40 

35 


95 %

1000 m(BS стандарти също)

2350 mm

1630 mm


800 mm

1000 mm
Стандартен цвят

Нормални експлоатационни условия

Мин. температура

Макс. температура

Макс. температура за 24 часа

Макс. влажност

Надморска височина

Приложими стандарти

IEC 298, 694, 517, 529, 56, 129


Размери

Височина


Дълбочина

Широчина


- До 1250 A шини

- До 2000 A шини


1.2 Електрически характеристики

Номинално напрежение

kV
24

Инд.честота

kV

50Импулс

на вълна

kV

125


Кратковременен ток

kA
16

Номинален ток

A
630

1250


1600

2000


630

1250


1600

2000
25

3
NORMACEL® 24

2 –NORMACEL®24 шкафове

12

1

132

3

45

14

1516

17

67

8

910

11

1819

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718

19

ИзолаторШина

Отделение шини

Тройник

Бушинги


Токови трансформатори

Заземителен нож

Напреженови разделители

Кабелен накрайник

Кабелно отделение

Кабели


Вентилационни отвори

Отделение НН

Метална завеса

Конектори НН

Отделение прекъсвач

Полюси на прекъсвач

Оперативен механизъм прекъсвач

Оперативен механизъм заземителен нож

4

NORMACEL® 24

Вход/изход шкафове

CB

CT

ESVT

CB Прекъсвач

ES Заземител

CT ТТ


VT НТ

5

NORMACEL® 24

Куплиращ шкаф

VT

CBVT

CB Прекъсвач

VT НТ

6

NORMACEL® 24Свързващ шкаф

CT

CT ТТ7

NORMACEL® 24

3 - Доставка

3.1 – Опаковка

Щкафовете се доставят индивидуално.

Няколко типа опаковки са налични според изискванията на клиента и вида транспорт.

Следващата снимка показва два типа опаковка:

- Дървен сандък

- Дървено пале с найлон

The NORMACEL® 24 Switchboard се доставя с мобилните части (прекъсвач)

засстопорени вътре в тестова позиция.

3.2 – Състояние

Прекъсвачч: Изключен

Земен нож: Включен

Работен разединител: Изключен

8

NORMACEL® 24

3.3 – Приложени материали

Акесоари за асемблиране в отделна опаковка.

Кутията с аксесоари ина необходимите инструменти за асемблиране:

- Комплект винтове за шкафовете, шините и куплиране на заземителния кръг.

- Компоненти за шините.

- Всички аксесоари необходими за експлоатацията.

- Найлоновата торба съдържа следните документи:

NORMACEL® 24 инструкции

Инструкции прекъсвач

3.4 – Тегло и размери:

Package external

dimensions (mm)

WHD


950 2500 1730

950 2500 1730

950 2500 1730

1150 2500 1730

1150 2500 1730

1150 2500 1730

Cubicle

type


Вход/изход

Куплиращ


Свързващ

Вход/изход

Куплиращ

Свързващ


Rated

current


≤1250 A

1250 A


< In ≤

2000 A


Aprox.

Weight (kg)


850

850


600

900


900

600
9NORMACEL® 24

4 - Прием

4.1 - Контрол

- Идентифицирай в получените шкафове:

Функцията чрез оглед на табелката

- Провери доброто състояние на материалите

- Потвърди наличието на отделни пакети

Всички нередности да се отбележат в товарителницата

Важно

Шкафовете трябва да останат фиксирани на палетите до асемблирането им.4.2 - Транспорт

Шкафовете могат да се пренасят със следното оборудване:

Подемник

Мотокар


Палетна количка

4.3 - Съхранение

Да се съхраняват с опаковката, на добре вентилирано, сухо място без прах, вода и агресивни химически агенти, при температура от -25ºC до +40ºC.

40º max


-25º max

10

NORMACEL® 24

5 - Инсталация

5.1 – подготовка на пода

Максималните неравности на пода да са 2 mm/m за да се получи лесен монтаж и добър финален вид

5.2 - Разопаковане

На мястото за инсталация и в предвидения ред:

- Маха се найлона.

- Отваря се вратата на кабелното отделение.

- Орвиват се 4-тр винта ( фиг. 17) придържащи шкафа на палето.

- Завъртете шкафа за да го освободите от палето и го сложете на пода.

5.3 - Инсталация

Мястото трябва да позволява правилна инсталация и експлоатация на оборудването.

Гледайте чертежите доставени след поръчка.

100*

1630


100*

1700


100*

2350


Странияно

100*


100*

Отпред


0*

M

MM

M

MM

M

* -ако се използват ТТ препоръчваме800mm минимум между стената и шкафа

за да е възможа смяната на ТТ.

1700

1700


11

NORMACEL® 24

5.4 - План

TNORMACEL® 24 може да бъде инсталирано в/у канал или под пригоден за това.

План за вход/изход шкаф

D

E

План за куплиращ и свързващ шкафA

E

A, D, E – Според широчината на шкафоветеB – Според бр. на отделения НН

C – Според броя на кабелите СН

Размери

≤ 1250 A


800 mm

600 mm


720 mm

≤ 2000 A


1000 mm

800 mm


920 mm

A

DE

12

NORMACEL® 24

Припкрепването на КРУ към пода е според условията:

Равен под:

- 2 фиксиращи точки на средните шкафове;

- 4 на всеки краен шкаф.

Под с неравности:

- 4 точки на всички шкафове (виж следващата картинка)

Проверка на закрепващите винтове

Препоръчително е да се проверчват периодично винтовете

На КРУ и тези за пода

Основен токов кръг (електрически контакти)

Винтовете на медните шини за изолаторите

Всички винтове са 8.8 клас. Препоръчителните усилия са дадени в таблицата:

Електрически контакти

Според DIN 43673

Усилие масло или маса

M6

M8M10

M12


M16

4.5


Вградени в епоксидна смола (N.m)

Без масло

10.5

26

5086

200


5

12

2540

100


10

20

4080

N.m


Маса MOS2

5.5


15

30

60120

13

NORMACEL® 24

5.5 – Инсталация на кабел

Конструкцията на помещението трябва да позволява поставянето на кабели, както е дадено (например 4 кабела на фаза.):

757

437


1630

873


In

≤A


1250Широчина (A) mm

800

1000


B (mm)

600


800

C (mm)


210

250


D (mm)

400


500

5.6 – Прикрепване на шкафове

извадете подвижните части (прекъсвач).

Поставете шкафа според схемата (доставена с КРУ).

Отстранете 4-те уши за повдигане (фиг. 13) преди окончателно свързване.

Шкафовете са свързани по меьду си с 5 M8 винта, as както е показано:

2 винта на кабелно отделение

14

NORMACEL® 24

FASTENING DETAIL

Sc re w A,M8x16H

Washer A8,4

Sc rew-nut

5.7 – Асемблиране на крайни панели

Необходимо е да се затворят шинните отделения на крайните панели. Панелите се захващат чрез 8 броя M8x50 винта.

Ако шкафовете не са с отделение НН с трети панел се затваря кабелния канал.

Low voltage cables

gutter panel

1

215

NORMACEL® 24

5.8 - Връзки

Обща информация и инструкции за свързване

Когато асемблираш шини заземител и кабели е нужно:

Да спазваш инструкцията за сглобяване.

Да спазваш усилието за стягане на винтпве.

Използвай аксесоарите доставени с КРУ или еквиваленти.

Подготовка на контактни повърхности

Не е необходима подготовка когато свързваш мед с мед и алуминий с алуминий.

Когато свързваш алуминий с мед трябва да обработиш повърхностите с метална четка и да ги намажеш

с неутрален вазелин.

5.8.1 – Свързване на шини

За да се достигнат шините (свързани с M6 винтовее) трябва да се отстрани покривния панел.

Извършвайки това може да се сглобят шините както е показано на картинката.

Дебелината на шините е според номиналния ток (2.5mm за In<1250A ; 4mm за

1250A≤In<1600A ; 8mm за 1600≤In<2000A)

За крайните и панелите между шкафовете (секционен и свързващвъзможно е да се адаптират за всяка фаза

, един или два подсилващи елемента, които карат шината да остане коректно върху изолатора.

16

NORMACEL® 24

5.8.2 – Свързване на заземителния кръг

Основния заземителен кръг е върху кабелното отделение. След инсталация на КРУ следва да се свържат частите на заземителните шини.

5.8.3 – Свързване между отделните КРУ

На края на КРУ, заземителната шина е свързана с основната оплетка. Заземителната шина може да бъде свързана както е показано на картинката.

Легенда:


1 – Винт M 8x 30 8.8

2 - Гайка CFA 8

3 - Гайка CFA 8

4 – Заземителна шина

5 – Оплетка от подстанцията

6 – Плоска шайба M 8

7 - Винт M 8x30 8.8

8 - Гайка H M 8 8.8

9 - Гайка H M 8 8.8

17

NORMACEL® 24

5.8.4 – Свързване на кабели СН

Оборудването позволява следните връзки

Шкаф In ≤1250 A (широк 800 mm)

1 или 2 кабела на фаза с максимално сечение 500 mm2.

Шкаф 1250 A< In ≤2000 A (широк 1000 mm)

2 или 4 кабела на фаза с макс. сечение 500 mm2.

Общи

Характеристиките са гарантирани само при спазване на следните ограничения:Макс. сечение на кабела - 500 mm2

Макс. широчина на връзката - 60 mm (широк 800 mm)

Инструкциите трябва да се спазват при свързване на кабели СН:

- Спазвайте конекторите, кабелните плочки за свързване и асемблирането им с винтове.

- Прилагайте препоръчаните усилия за стягане.

Свързващите части са без отвори. Необходимо е да се пробият според използваните накрайници. Инструкциите са в съответстсвие със сегашните производствени стандарти. Не може да се изпозват

500 mm2 (или по-големи) алуминиеви накрайници.

Могат да се изпозват други накрайници стига да се вписват в указаните ограничения.

Информация за разпробиване според използваните накрайници

За да се получи лесно разпробиване и спазване на разстоянието между отворите използвайте следното решение:

Закрепете със стеги накрайника към свръзката.

Използвайте накрайника като шаблон за да отбележите отворите.

Извадете накрайника.

Махнете стегите.

Пробийте и отстранете шуплите.

Сглобете.

1 hole 14

4 hole 10,5

30

30

20=

=

16,530

16,5


Връзки за всички ≤240 mm² накрайници и за

Al-Cu 300 и 400 mm² накрайници

Връзки за Al-Cu 500 mm² накрайници и

за Al 300 и 400 mm² накрайници

18

NORMACEL® 24

60

Подготовка на контактни повърхности50

Ако връзката е мед с мед или калайдисан алуминий със същия, не е необходима подготовка

Ако е с алуминий трябва да се почисти с телена четка и да се намаже с неутрален вазелин.

200


Кабелни връзки

1 – Шайба CFA8

2 – кабелни шини

3 – кабели

4 – кабели

5 – кабелен пасаж

6 – кабелни скоби

7 – средни екраниращи плочи

8 – странияни екраниращи плочи

9 – подпорни екраниращи плочи

10 – Винт M8x20

11 – Винт M8x50

12 – Нит гайка M8

13 – гайка H M8

19

NORMACEL® 24

Последователност на свързване

След срязване на кабелните пасажи (5) (в случай на един кабел на фаза се реже само един) сложете ги на кабелите.

Свържете краищата (3 and 4) към връзката (2), съблюдавайки коректната позиция

Сложете горна екранираща плоча (8)

Слоьете пасажа (5) над екраниращата плоча (7 and 8)

Сложете скобите (6 and 11), над пасажа. Сглобката се поставя над горната плоча

(според рисунката) с два M8x50 винта, една A M8H гайка и една CFA 8 шайба.

Свържете екраниращата плоча както е показано.

При 4 кабела на фаза сложете 3 дублиращи сгънати горни плочи (7) между двете странични плочи.

Кабелния пасаж се срязва по картинката.

20

NORMACEL® 24

6 – Подготовка

6.1- Проверки

Ако КРУ е било скалдирано на влажно място се препоръчва 24 часа преди това да се включат нагревателите.

Преди доставка NORMACEL® 24 е механияески и електрически проверен..

6.1.1 – VisВисуялни проверки

Не забравяйте да проверите всички странни предмети вътре в шкафа.

Проверете връзките на шините, кабели, заземителни шини, трансформаторите и кабелите НН.

Проверете коректното асеблиране на предпазителите, шини, кабелни дефлектори и панелите в кабелния отсек.

6.1.2 – Механични проверки

Блокировки и врати.

Ключалки блокиращи операциите.

Стегнатост на механизмите.

Сттегнатост на електрическите връзки.

Ръчното зареждане на механизмите.

Ръчни операции с прекъсвача.

Изваждане и поставяне на прекъсвача.

Забележка:

Не извършвайте операции ако пружините са натегнати и прекъсвачча е включен

или кабелите НН не са изключени.

Като предпазна мярка се препоръчва:

Извадете предпазителите на мотора.

направете ръчноизключване- включване- изключване, за да разредите пружината

6.1.3- Диелектрични тестове средно и ниско напрежение

Тези тестове са направени във фабриката и след това са опционални.

6.1.4- Тестване на ниско напрежение

Освен тест според схемата се препоръчва и тест според специфичниите функции.

21

NORMACEL® 24

6.2 – Подготовка

Преди да захраните КРУ за първи път следвайте инструкциите

Уверете се, че всички прекъсвачи са изключени и са в секционна позиция.

Заземителните ножове са отворени.

Кабелните и шинните отсеци са асемблирани.

6.2.1- Първи шкаф Вход:

Захранете кабелите. Проверете дали лампите на индикаторите за напрежение светят.

Захранете шините като вкарате, блокирате и включите прекъсвача.

6.2.2- В случай, че има втори вход:

След захранването на "A" шкаф, проверете фазите L1, L2, L3 и лампите за напрежение, дали светят.

Захранете "B" кабелите и проверете дали светят лампите L1, L2, L3.

Проверете фазовата последователност с уред "C" :

- Поставете "C" мъжки пъг в “A” шкаф L1 тестови сокет.

- Поставете мъжки плъг в “B” шкаф L1 тестови сокет.

Ако има последователност:

- Ламите на А и В светят.

- Лампата на устройство С не свети.

Ако няма последователност:

- Лампите на А и В намаляват силата си на светене.

- Лампата на устройство С свети.

Повторете операцията и за фази L2 и L3.

Забележка:

За да проверите дали работи устройството, свържете го за две от фазите на един от шкафовете, лампата трябва да свети.

L1

L2

L3L1

L2

L3При последователност лампата не свети.

22

NORMACEL® 24

7 - Експлоатация

7.1 – Контролен панел на шкафа

NORMACEL24

1

23

4

56

7

81 – Включен заземителн нож

2 – Заземителен нож (включен/изклчючен) мнемосхема

3 – Отвор за манивела за заземителен нож

4 – Ръчка срещу обратно връщане

5 – Блокировка при отворен заземителен нож

6 – Отвор за манивела за изваждане/поставяне на прекъсвач

7 – Блокировка срещу включване на прекъсвач

8 – Позиция на прекъсвача (тест/работа) мнемосхем

7.2 – Circuit breaker compartment exploitation

Прекъсвача има две функционални позиции:

Поставен (работна позиция)

Изваден (тестова позиция)

Изваден (тестова)

Поставен (работна)

23

NORMACEL® 24

7.2.1 Поставяне в тестова позиция

За да се постави прекъсвача в тестова позиция е необходимо да се използва указаната количка показан в "аксесоари"

и да се изпълнят следните последователни операции:

След като поставите прекъсваяа на количката го преместете към вратата на отделението.

Отворете вратата.

Подравнете количката към входа.

стегнете резетата отстрани на количката и бутнете прекъсвача за да влезе в шкафа.

Ако резетата не влизат добре нивелирайте количката.

Бутнете прекъсвача и разединете количката от шкафа чрез резетата..

Прекъсвача е в тестова позиция вече

Уверете се , че конектора НН е на правилното място. За да асемблирате конектора бутнете блокировката .

След като е поставен закопяайте конектора и отново поставете блокировката в изходно положение..

Затворете вратата на отделението.

24

NORMACEL® 24

7.2.2 – Поставяне на прекъсвача в работна позиция

Поставянето става при затворена врата на отделението (стандарт).

При изискване на клиента може да става и при отворена врата.

За да се постави в работна позиция се използва манивела показана в аксесоарите.

Последователност на операциите

Уверете се че заземителния нож е отворен

Уверете се че прекъсвача е изключен.

Уверете се , че конектора НН е на правилното място..

За да поставите прекъсвача в работна позиция, сложете манивелата и въртете по часовниковата стрелка.

Механияна индикация показва когато прекъсвача е в работна позиция.

В работна позиция може да бъде включен.

Control panel tag

PUSH THE LEVER

BEFORE TURNING

Блокировки

Прекъсвача не може да е в работна позиция ако::

Заземителния нож е включен (блокировка не позволява поставянето) ;

Комнектора НН не е включен. (блокировка не позволява поставянето) ;

Прекъсвачът е включен (блокировка го изключва автоматично).

25

NORMACEL® 24

7.2.3 – Поставяне на прекъсвача в тестова позиция (започва се от работна позиция)

Ако прекъсвача е в работна позиция трябва да се изключи за да се постави в тестова позиция,

инче блокировка ще го изключи автоматияно когато започне движението.

За да се постави в тестова позиция се използва същата манивела но се върти обратно на часовниковата стрелка.

Когато прекъсвача достигне тази позиция механичен индикатор показва това.

Control panel tag

PUSH THE LEVER

BEFORE TURNING

7.2.4 – Изваждане на прекъсвача от шкафа

За да се извади прекъсвача се следва подобна процедура (абсолютно обратна) както при поставянето на прекъсвача вътре:

Отворете вратата на отделението

Убедете се, че конектора НН е изваден

Приравнете количката към отделението.

Нагласете страничните дръьки (заключвайки резетата) дръпнете прекъсвача.

Извадете го от шкафа и го сложете на количката.

Отместете количката.

26

NORMACEL® 24

Блокировка не позволява прекъсвача да се върне в обратно положение.

Има блокировкаопция) която не позволява връщането на прекъсвача обратно. С нея прекъсвачча е застопорен в тестова позиция

7.2.5 – Работа с прекъсвача (oопция)

Тази опция (поо желание на клиента) позволява ръчно включване и изключване.на прекъсвача докато е в работна позиция.

Оборудването се състои от два бутоона (поставени на вратата) свързани с механично устройство за включване и изключване на прекъсвача.

7.3 – Работа със заземителния нож

За да се манипулира заземителния нож ссе изпозва лост.

Движението на заземителния нож е независимо от скоростта на движение на ръката на оператора.

7.3.1 – Включване на заземителния нож

Проверете дали прекъсвача е в тест позиция.

Проверете прекъсвача да не е блокиран в изключено положение.

Поставете лоста (с дългата част нагоре) в отвора.

Control panel tag

DISPLACE THE HANDLE

BEFORE OPERATING E.S.

Преместете ръчката на механизма срещу връщане (намира се до отвора за заземителния нож преместете я в дясно и я оставете така докато извъшвате движението– вижте контрол панела)

Завъртете по часовниковата стрелка (приблизително 180º)

Извадете лоста.

27

NORMACEL® 24

7.3.1 – Изключване на заземителния нож

Проверете да не е блокиран във включено положение.

Поставете лоста (с дългата яаст нагоре) в отвора.

Преместете механизма срещу връщане (ръчката се намира до отвора и трябва да се премести в дясно и да се държи така докато започне движението – вижте контролен панел)

Control panel tag

DISPLACE THE HANDLE

BEFORE OPERATING E.S.

Завъртете срещу часовниковата стрелка (почти 180º)

Извадете лоста.

Блокировки

Заземителния нож не може да се включи ако прекъсвача е в работна позиция.

Заземителния нож не може да се включи ако е блокиран в отворена позиция (само в шкафове с тази опция).

28

NORMACEL® 24

7.4 – Достъп до кабелно отделение

За да имате достъп до кабелното отделение следвайте процедурата:

Извадете прекъсвача от шкафа (както е в точка 7.2.3).

Включете заземителния нож (както е в точка 7.3.1).

Извадете вратата на отделението.

Извадете винтовете на изваждаемата основа - 4 винта на челния панел.

извадете и гайките - 2 гайки до, които има достъп от долното отделение.

Дръпнете частта вътре в отделението на прекъсвача.

Извадете изваждаемата основа.

withdraw the

4 screws

Withdraw


the 2 nuts

След като е извадена основата имате достъп до кабелите.

Достъпа до кабелиите е от предната част на шкафа.

29

NORMACEL® 24

7.5 – Използване на напреженови трансформатори

NORMACEL® 24 шкафовете са проектирани за да се използват фиксирани и изваждаеми трансформатори.

7.5.1 – Изваждаеми

Могат да се извършват операции с трансформаторите в шкаф по време на работа.

Поставяне на НТ в работно положение

Изваждаемите НТ се поставят в работно положение когато вратата на отделението е затворена.

Използвайте манивелата, показана в аксесоари, за да поставите НТ в работна позиция. Тази процедура е същата както при прекъсвачите.

При започвване на движението по поставяне, предния панел е блокиран и не може да се махне.

НТ в работно положение

Изваден НТ

30

NORMACEL® 24

Изваждане на трансформаторите в тестова позиция

За да ги поставите в тестова позицияя се използва същата манивела но се върти в обратна посока.

Забележка:

За да отстраните капака на отделението , трансформаторите трябва да са в тестова позиция.

Смяна на предпазител

За да имате достъп до предпазителите е необходимо:

Поставете НТ в тестова позиция.

Извадете предния панел.

Извадете НТ от шкафа.

Сменете предпазителя.

7.5.2 – Фиксирани НТ

Фиксираните НТ може да са с или без предпазители, за да имате достъп до тях е необходимо заземителния

нож да е включен.

Смяна на предпазители за фиксирани НТ.

Изключете прекъсвача за да изключите и целия шкаф.

Поставете прекъсвача в тестова позиция.

Включете заземителния нож.

Отворете предния панел.

Извадете PVC изолатора като отвиете винтовете.

Сменете предпазителите.

Върнете PVC изолаторите и завийте винтовете.

Затворете вратата.

Изключете заземителния нож.

Поставете прекъсвача в работна позиция.

Включете прекъсвача.

31

NORMACEL® 24

8 - Поддръжка

Поддръжката на прекъсвача е показана в инструкжциите за него.

8.1 – Почистване на полюсите

It Препоръчва се да се почистват всеки път когато прекъсвача е изваден.

Почиства се със сух плат или леко напоен в обезмаслител (e.g. BALTANE) ако е много омаслен.

Честотата на почистване се определя от замърсеността на околната среда.

Ако полюсите са много замърсени се препоръчва да се почистят и полюсите на останалите прекъсвачи когато е възможно.

8.2 – Смяна на преводното отношение на НТ

Има два начина на смяна, според типа трансформатор:

Първична серия/паралел връзка (кабелно отделение).

Вторияна стъпкова (контакти НН отделение).

8.3 – Смяна на предпазител на НТ

Виж глава 7.3.2 съдържаща смяна на предпазител.

8.4 – Почистване и смазване

Електрически контакти

Секционните контакти са изцяло приготвени във завода. При нормални условия на употреба не се изисква да се смазват отново. В случай на тежки експлоатационни условия (корозивна атмосфера, прах, често изваждане и поставяне, и т.нпрепоръчваме проверка един път годишно за почистване и смазване

За тази цел:

- Обезмаслете използвайки разтворител (при никакви обстоятелства не използвайте препарат).

- Нанесете тънуък слой неутрален вазелин. За да не поставите повече смазка от необходимото, смажете само конекторите без накрайниците и почистете със сух плат вазелина, който е в повече.

- Остриетата на заземителнния нож, трябва да се смажат по същия начин.

- Всички сглобки също трябва да се смазват.
Продукт тип

"Contactal" грес

(проводни части)

Industrial Neutral Vaseline

Molybdenum Disulphide grease

(механични части)

Разтворител
Име

"Contactal"


Industrial Neutral Vaseline

"Lubrymoly"

M1 Type

-
32NORMACEL® 24

8.5 – Проверка на контактите на заземителния нож

При нормалнни операции не се наблюдва ерозия на контактите. Обаче ако имаме включване на пиков ток на к.с.

или операции с високи средни стойности на тока, необходимо е да се проверят и да се отстранят стопените перли с мека шкурка. Контактите може да бъдат леко намазани с неутрален вазелин както при секционните контакти.

9 - Аксесоари

Заземителен лост (по един на КРУ)

Манивела за прекъсвач

Манивела за НТ

Ключалки за заземителен нож и прекъсвач

(опция)


Количка за изваждаеми НТ една за КРУ)

Количка за прекъсвачи (една или две –

зависи от големината на КРУ - доставя се по

една за КРУ)

За да се извади прекъсвача трябва да се куплира количката.

Блокировки

Ако количката не е куплирана добре, блокировка не позволява движението на прекъсвача.

За всяко NORMACEL® 24 КРУ се доставя по една количка.

Interloc k c lic ks

Levellin g s

Лост за ръчно зареждане на прекъсвача.

33

EFACEC ENERGIA - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.

Medium voltage switchgear

After-sales service

Oporto

Arroteia Leça do Bailio Apartado 10184466-952 S.Mamede de Infesta Portugal

Tel: (351-22) 9562850 - 9562615 Mobile: (+351) 96 8032961

Fax: (351-22) 956 28 89

Oporto


Arroteia Leça do Bailio Apartado 1018

4466-952 S.Mamede de Infesta Portugal

Tel: (351-2) 951 20 15 Fax: (351-2) 956 28 89ExportArroteia Leça do Bailio Apartado 1018

4466-952 S.Mamede de Infesta Portugal

Tel: (351-2) 951 20 15 Fax: (351-2) 952 09 00LisbonRua da Garagem, 1 Apartado 527 Carnaxide

2796-952 Linda-a-Velha Portugal

Tel: (351-1) 416 36 00 Fax: (351-1) 416 36 20




Каталог: cms -> user -> files
files -> За трети път софия филм фест гостува на к а з а н л ъ к на 27 октомври се открива третото издание на
files -> Програма на „София филм фест" 27-30 октомври 2014 г., Казанлък Третото издание на „София Филм Фест в Казанлък"
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера
files -> Гр. Стара Загора, зск кв. Индустриален 13
files -> Отчет за дейността на Общински съвет Гурково за Мандат 2007-2011 г
files -> Регистър на земеделски земи и земи в горски фонд
files -> Техническа спецификация предмет на поръчката
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница