Инструкция по збр ревизия: 0 правила за ползване настраница1/3
Дата14.06.2022
Размер86 Kb.
#114628
ТипИнструкция
  1   2   3
8.5.0 RI 3-1"ХАРМОНИ 2012" ЕООД гр.София

8.5.0 РИ 3/1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗБР

Ревизия: 0

ПРАВИЛА ЗА ползване на лични предпазни средства

Стр.

Вс. стр. 4Вид на изданието:

оригинал 

копие № …….
контролирано 

неконтролирано 
Срок на преразглеждане:

12 месеца 

6 месеца 


Хронология на измененията:

Дата

Ревизия

Внесено изменениe стр. №

Предложил

Утвърдил

стара

нова

фамилия

фамилия

подпис


Притежатели на контролирани копия:Име, фамилия

Длъжност

Копие №

Дата на получаване

Подпис

1
Главен инженер

12
Инспектор ЗБР

оригинал
Разработил:

инж.Гошо Гогов

Координатор ЗБР
21.02.2022

Утвърдил:

Иван Елкин

Управител
24.02.2022
Име, фамилия

Длъжност

Подпис

Дата

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда за отпускане, ползване и съхранение на лични предпазни средства в "Хармони 2012" ЕООД.
2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички лични предпазни средства използвани от дружеството.
3. ПОЗОВАВАНЕ: Работната инструкция се позовава на :
3.1. БДС ISO 45001:2018 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане".
3.2. Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
3.3. Процедурa 6.1.2 ПР 1 "Идентификация и оценка на риска на работните места".
3.4. Процедурa 7.5.0 ПР 3 "Управление на записите.
4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ: За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. БДС ISO 45001:2018 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане".
4.2. Процедура 6.1.2 ПР 1 "Идентификация и оценка на риска на работните места".
4.3. Както и тези дадени по долу:
4.3.1. Лично предпазно средство – е всяко приспособление (екипировка), проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение или принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.
4.3.2. ЗБР - Здраве и безопасност при работа.
4.3.3. КУТ - Комитет по условия на труд.
5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Управителя носи отговорност за осигуряване на необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло в дружеството.
5.2. Работниците задължително използват предоставените им лични предпазни средства и отговарят за тяхното съхранение.
5.3. Ръководителите на звена и Инспектор ЗБР контролират използването на лични предпазни средства от работниците.
6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
6.1. Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организацията на работа.
6.2. Лични предпазни средства се осигуряват за ползване от работещите в дружеството по изготвяният "Списък на личните предпазни средства използвани в "ХАРМОНИ 2012" ЕООД" (8.5.0 ОД-3/1/1), съгласуван и утвърден от Управителя.

Списъка се изготвя от Инспектор ЗБР и съдържа:


- работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
- вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
- конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства и срока за износване.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница