Инструкция по збр ревизия: 0 правила за ползване на


Забележка 1: Списъкът се обявява пред работещите. Забележка 2страница2/3
Дата14.06.2022
Размер86 Kb.
#114628
ТипИнструкция
1   2   3
8.5.0 RI 3-1
Забележка 1: Списъкът се обявява пред работещите.
Забележка 2: Не се разрешава закупуването на ЛПС и специално работно облекло извън утвърдения списък.
6.3. Лични предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа в готов за ползване вид.
6.4. При получаване на лични предпазни средства работниците се обучават за ползването им и за следене на годността им.
6.5. Личните предпазни средства трябва:
- да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
- да отговарят на условията на съответното работно място;
- да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
- да съответстват на размерите на използващия ги.
При необходимост от ползване на повече от едно лично предпазно средство същите трябва да са съвместими и да имат доказана ефективност срещу съответните опасности.
6.6. Личните предпазни средства се използват само по предназначение. При изключителни и специфични обстоятелства изключения могат да се допускат от Инспектор ЗБР при работа, след съгласуване с Управителя.
6.7. При откриване на неизправности на личните предпазни средства работникът следва да уведоми Ръководителя на съответното звено и Инспектор ЗБР:
1) При повреда или загуба на лични предпазни средства по вина на работника, преди срока на износването им същият заплаща остатъчната им стойност. За целта се съставя протокол от комисия в състав: Инспектор ЗБР, представител на КУТ и Ръководителя на съответното звено.
2) Ако личните предпазни средства станат негодни за ползване или загубят защитните си свойства преди изтичане на определения срок за износване, не по вина на работНИКА на същия се осигуряват нови такива. За целта се съставя протокол от горепосочената комисия, в който се описват причините за преждевременното износване.
6.8. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа личните предпазни средства се връщат на Инспектор ЗБР.
6.9. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) след изтичане на срока на износване не подлежи на връщане.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница