Инструкция за безопасна работа с товароподемен кранДата28.09.2017
Размер46.41 Kb.
ТипИнструкция
Утвърждавам: ……………..

/ /


ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

С ТОВАРОПОДЕМЕН КРАН

До управление на товароподемни кранове се допускат лица, които имат документ за правоспособност и след проверка на техните знания и практическата подготовка от комисия. 1. Не се допуска до експлоатация нерегистрирана повдигателна уредба, пред органите за технически надзор. Преди пускането в експлоатация се извършва технически преглед на повдигателната уредба, съставя се ревизионен акт и се заверява ревизионна книга на уредбата.

 2. На всяка повдигателна уредба (кран) трябва да бъдат обозначени неговият инвентарен номер, регистрационен номер и пределната му товароподемност.

 3. След извършването на какъвто и да е ремонт на крана се прави щателен преглед и изпитване на празен ход и натоварване, за което се съставя акт и записва в дневник.

 4. Забранено е почистването, регулирането и всякакъв ремонт на съоръжението, ако не е изключено електрозахранването и не са блокирани движещите се и ходови части.

 5. След приключване на работа, електрозахранването се изключва от главно ел. табло, и се вземат мерки срещу неконтролирано преместване (самоход) на крана.

 6. При монтажа, експлоатацията и поддържането на крана се спазват изискванията в техническата документация на завода - производител.

 7. Площадката, където работи кранът, подкрановият път, трябва да бъдат добре осветени.

 8. Командната кабина трябва да се заключва винаги, когато в нея не остава краниста.

 9. Преди включване на главния прекъсвач краниста е длъжен да провери всички прекъсвачи да бъдат на нулево положение.

 10. При спиране на работа главния токов прекъсвач трябва да се изключва.

 11. При издигане и пренасяне на материали в пакетирано състояние се вземат предварителни мерки срещу разсипването им. Товарите се издигат и спират на 30-40 см, за да се провери устойчивостта на товара, след което се продължава издигането.

 12. Издигнатия товар се пренася на височини най-малко 0,5 м над срещнатите предмети.

 13. Абсолютно е забранено балансирането на товари посредством теглото на хора.

 14. Всички движения и спирания трябва да стават плавно, без сътресения.

 15. Промяната на посоката на движението може да става само след спиране на нулевото положение в обратна посока.

 16. Спускането на товара да става само с помощта на контролера, а не при изключен ток със спирачка.

 17. Не се допуска до работа повдигателна уредба с неизправни спирачни системи, сигнални и контролни устройства.

 18. Товарният полиспаст на крана при работа трябва да бъде във вертикално положение. Не се допускат отклонения на полиспаста (за - тласкане или изтегляне на товара) от и извън вертикала на въжето.

 19. Забранява се извършването на операции, при които на куката е закачен товар с неопределено тегло, изтегляне на затрупан или замръзнал товар. Забранява се изтеглянето и влаченето на товари при наклонено положение на въжето.

 20. По време на работа на крана кранистът не трябва да извършва никакви операции с него, без да е подаден сигнал от ръководителя на обекта или от сигналист, назначен за тази цел. Забранява се изпълнението на сигнали дадени от други лица, а така също и сигнали, дадени едновременно от бригадир и други лица.

 21. За прикачване приемане и откачване на товарите се назначават правоспособни прикачвачи. Прикачвача дава установените знаци за краниста след закачване, отваряне, откачване и подаване на товара.

 22. Преди започване на работа прикачвачите са длъжни да проверят състоянието на прикачните съоръжения (сапани, вериги, скоби, куката и всички приспособления за подема на товара) и да закачват товара правилно:

 • въжетата трябва да са без възли, без скъсани нишки, а веригите - без износени звена.

 • въжетата за връзване на издигания товар да се разполагат равномерно по товара и се поставят подходящи подложки между въжето и острите ръбове на товара.

 1. Прикачвачите, които приемат товара, който е на височина 2 -2,5 м. от земята, избират място, където няма хора и при движение на крана съпровождат товара до мястото на разтоварването, предупреждават работниците, намиращи се на пътя на товара, като крановикът дава предупредителни звукови сигнали.

 2. При извършване на работа без пряка видимост на товара от краниста, се назначава сигналист. За различните операции с крана са установени следните сигнали:

а) повдигане товара нагоре – ръката малко огъната в лакътя и повдигната длани нагоре;

б) спускане товара надолу-ръката малко огъната в лакътя и спусната с дланта надолу;

в) движение на крана по релсите – сигналът се дава с ръка по необходимото направление за движение на крана;

г) спиране-плавни движения на ръката в дясно и в ляво;д) внезапно спиране-същото, но с двете ръце. Движенията се извършват бързо и в хоризонтална посока.

 1. Забранява се оставянето на товари на повдигателното въже през време на почивката, както и стоенето на хора под товара по всяко време.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРАНИСТА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ ОПЕРАЦИИ С ПОВДИГАТЕЛНАТА УРЕДБА:

 • да проверява действието на спирачните механизми и на придвижването и механизма за повдигане на товара;

 • да проверява изправността на крайните изключватели;

 • да проверява сигнализацията и осветителната инсталация;

 • да се убеди в изправността и закрепването на въжетата и окачването и здравината на захранващите електрически кабели;

 • да преглежда въжетата всеки ден, при което най-малко веднъж на три месеца трябва да извършва почистване на въжетата с желязна четка, след което ги смаже с горещо масло;

 • при неизправни и не обезопасени стълби, площадки и други елементи на крана да уведоми писмено техническия ръководител на обекта, който е длъжен да вземе срочни мерки за отстраняване на повредите и привеждане крана в изправност;

 • при повдигане на товара той е длъжен да го задържи на 15-20 см за проверка на правилното му окачване и устойчивост и при нормално състояние продължава работа.
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 8SPO -> Povd s-nia
Povd s-nia -> Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
Povd s-nia -> Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
8SPO -> Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
8SPO -> Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
8SPO -> Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
8SPO -> Утвърждавам: (подпис и печат)
Povd s-nia -> Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница