Инструкция за безопасна работастраница1/5
Дата04.08.2018
Размер0.97 Mb.
ТипИнструкция
  1   2   3   4   5ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви за покупката на нашият райдер, надяваме се че смe удовлетворили очакванията Ви.Това ръководство е създадено за да опознаете вашата машина и да я използвате безопасно и ефикастно.Не забравяйте и не изгубвайте това ръководство, ако продадете машината.


Вашата нова машина е била създадена в съответсвие с текушите

норми и е безопасна и надежднаакосеизползвазакосенеисъбираненатреваследвайкииндикациитепосоченивтова ръководство (правилна употреба). Използвайки машината за друго предназначение или неспазване на инструкциите се счита за "неправилна употреба" (Раздел. 5) който ще отмени гаранцията и производителя ще откаже отговорност и ще прехвърли вината на потребителя.СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Това ръководство описва механичната и хидростатичната трансмисии, както и версии включващи аксесоари които е възможно да не се предлагат за вашия регион.H F 2 _ _ _ _ _ _

Запишете модела на вашата машината тук


M A _ _ _ _ _ _ _ _ _

Запишете серийният номер на вашата машина тук

  1. Декларация за съответсвие

С настощето декларираме, че този продукт отговаря на нормите и директивите посочени в декларацията за съответсвие приложена към документите на продукта.

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Трактор Косачка

HF2315 • HF2417 • HF2622

СЪДЪРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТ ........................................................ 2

Инструкция за безопасна работа2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЧАСТИ

............................................................................................ 3

Обяснения как да разпознавате машината и нейните части3. РАЗОПАКОВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ ............................. 4

Explanations on how to remove the packing

and on how to assemble separated parts

4. КОНТРОЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ................................ 5

Позиция и функция на всички контроли5. УПОТРЕБА НА МАШИНАТА....................................... 7

Осигурява индикации за безопасна работа5.1 Препоръки за безопасност................................... 75.2 Защо сработват у-вата за безопасност............. 8

.

5.3 Предварителни дейности преди стартиране... 8

5.4 Употреба ва машината.......................................... 9

5.5 Употреба при наклони.......................................... 12

WARNING!
5.6 Транспортиране..................................................... 13

5.7 Съвети за правилно косене ........................... 13

5.8 Обобщаване на основните операции при различни условия

DANGER!
.................................................................................... 136. ПОДДРЪЖКА .............................................................. 14

Цялата нужна информация за поддръжка на машината в отлично състояние6.1 Препоръки за безопасност ..................................... 14

6.2 Рутинна поддръжка .................................................. 14

6.3 Проверки и настройки ............................................. 15

6.4 Демонтиране и обновяване ..................................... 18

7. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ............................. 20

Дава съвети за употреба на машината съобразно изискванията за защита на околната среда8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ............................. 21

Помощ за отстраняване на проблеми9. АКСЕСОАРИ ПО ЗАПИТВАНЕ .................................... 22

Описание на предлаганите аксесоари
10. СПЕЦИФИКАЦИИ ........................................................ 23

Описание на основните спецификации на машината1. БЕЗОПАСНОСТ
1.1 ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Особено при спускане от наклона;

– скоростта на машината трябва да бъде ниска при наклони и завои;

– наблюдавайте за издатини и вдлъбнатини ;ВНИМАНИЕ
A) ТРЕНИРОВКА

Прочетете внимателно преди да изполвате машината.

никога не косете срещу лицето на наклона.
6) Полагайте специално внимание при теглене на товари

1) Прочетете внимателно инструкциите. Запознайте се с управлението на и правилната експлоатация на машината.

2) Не позволявайте на деца или хора не запознати с това ръководство да работят с машината. Местните закони може да определят минимална възраст на оператора на машината.3) Никога не косете, когато има в близост деца хора или животни.

4) Оператора е отговорен при инциденти .

5) Не превозвайте хора.

6) Всеки оператор трябва да получи професионална и практическа инструкция. Тази инструкция съдържа:

– нуждата от поддръжка и концентрация по време на работа;

– контрола по наклон няма да се подобри при употребата на спирачка.B)ПОДГОТОВКА
1) При косене винаги носете затворени обувки и дълъг панталон. Не работете с машината ако носите сандали или сте на бос крак.

2) Огледайте предварителното терена, който ще косите и премахнете предмети, които биха възпрепятсвали вашето косене.3) ОПАСНОСТ! БЕНЗИНЪТ Е ЗАПАЛИМ:

– съхранявайте гориво в подходящи контейнери за тази цел;

– презареждайте само отвън и не пушете в близост;

доливайте гориво преди да запалите двигателя.Никога не отвивайте капачката на резервоара по време на работа на двигателя, или когато двигателя е горещ;

– Ако се разлее бензин, постарайте се да подсушите цялата разлята течност преди да стартирате двигателя;

– завивайте всички капачки .

4) Подменяйте уплътнения при нужда.

C) РАБОТА
1) Не работете в непроветрено място, където може да се задържат изгорелите газове.

2) Косете само през деня или при добра дневна светлина.

3) Преди стартиране на двигателя, освободете ножа и поставете лоста на неутрална скорост.

4) Не изполвайте при наклони по-големи от 10° (17%).

5) Запомнете, че няма такова нещо като безопасен наклон. Придвижването по наклон изисква специално внимание.

За да се защитите от преобръщане:

– не спирайте и не тръгвайте, когато се изкачвате или слизате по наклона;

– натискайте съединителя бавно и не изключвайте от скорост,
7) Спирайте ножовете преди да преминете през терен с различно покритие от трева.

8) Никога не изполвайте машината с дефектни капаци или без тях.

9) Не променяйте настройките на двигателя и не го претоварвайте.

10) Преди да напуснете операторското място проверете:

– поставете лоста в позиция паркинг;

– спрете двигателя и извадете ключа.

11) Спрете двигателя преди и извадете ключа преди :

– да извършите почестване или отпушване;

– проверка на машината;

– след удар с чужд обект;

– Ако започне вибрация проверете веднага.

12) Откачете зацепването на ножовете преди дълго съхранение или транспортиране.

13) Спрете двигателя и изключете от предавка:

– преди презареждане;

– преди премахване на коша.

D) ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
1) Пазете всички болтове, гайки в добро работно състояние.

2) Никога не съхранявайте бензин в близост до пушек или искри.

3) Изчакайте двигателя да изстине преди да приберете машината в затворено помещение.

4) Подменяйте износени части при необходимост.

5) Проверявайте коша за износване и влошаване.

1.2 ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЛЕПЕНКИ
Тези лепенки се считат за неразделна част от машината.
Ако лепенка се отлепи, свържете се с вашият дилър за подмяна. Значението им е обяснено надолу.

15 16 17 18 19 20


15 = Запалими изпарения .

16 = Носете защитни очила.

17 = Пазете далеч от деца.

18 = Корозираща течност. Ако течността влезе с контакт с очите, изплакнете веднага с вода и извикайте лекар

19 = Прочетете инструкциите за експлоатация.

20 = Риск от експлзия.


1 2

3 4 1.3 РЕГУЛАЦИИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ

Предлага се комплект за теглене по заявка.5 6 Този аксесоар се монтира съгласно осигурените инструкции.

При теглене не превишавайте покзаните стойности.1 = Предупреждение: Прочетете инструкциите преди работа с машината.

2 = Предупреждение: Извадете ключа от контактния ключ и прочетете инструкциите преди да извършите дейност по поддръжка и ремонт.

3 = Опасност! Изхвърляни обекти: Не изполвайте машината без предпазен капак или кош.

4 = Опасност! Изхвърляни обекти: Пазете далеч наблюдатели.

5 = Опасност! Преобръщане: Не изполвайте тази машина при наклони по-големи от 10°.

6 = Опасност! От наранявания: Уверете се, че няма деца в близост до машината по време на работа.

7 8 9

7 = Опасност от порязване. Движещи се ножове! Не слагайте ръце или крака под отвора с ножовете.

8 = Предупреждение: Не променяйте микросуичовете.

9 = Избягвайте наранявания причинени от ремъка: Не изполвайте машината без предпазните капаци

0


2


.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЧАСТИ
2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАШИНАТА

Табелката разположена под шасито на лявата страна съдържа важна информация.

Серийният номер (5) ще бъде поискан при справка за резервни части или техническо съдействие.
11


1 8 6 7 4 5 2 3


10 = Опасност: Прочетете инструкциите преди работа с машината.

11 = Опасност: Двигателя отделя токсичен карбон моноксид.

12 = Опасност! Бензина е запалима течност. Спрете двигателя преди допълване с гориво.

13 = Предупреждение: ауспуха се нагрява по време на работа и остава горещ и след това.
14 = Това е рециклиращ се продукт. Съдържа олово.
1. Акустично ниво на шума съгласно директиви 2000/14/EC, 2005/88/EC

2. Знак за съответсвие според директиви

2006/42/EC, 2005/88/EC, 2004/108/EC3. Година на производство

4. Тип на машината

5. Сериен номер

6. Тегло в кг.

7. Име и адрес на производителя

8. Номинална мощност на двигателя (при 2800 об/мин.).

КАК ДА ОПОЗНАЕТЕ ВАШАТА МАШИНА
Подготовката, употребата и поддръжката са описани в това ръководство. Много е важно да различавате ясно компонентите на вашата машина.
Моделът на вашата машина е показан на “идентификационната табела” в точка 4.

3. РАЗОПАКОВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ
Поради транспортни причини, някои компоненти не са монтирани директно във фабриката. Окончателното сглобяване се изпълнява следвайки следните прости инструкции.
3.1 СВРЪЗКА НА АКУМУЛАТОРА


ВАЖНО

СУХО ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!Откопчайте еластичния колан

(2), извадете акумулатора,
2

Отвиите капачките (5) и 7
Налейте електролита
(4) (не се доставя -
киселина: спец. гравитация
1.280 или 31.5° Baumé)
Разпределете поравно
Между шесте клетки,
както е показано на

6

инструкцията (3), при-
Ложена към акумулатора.
1

Затворете шесте капачки (5)

И започнете зареждане.
Поставете акумулатора на машината. Свържете
5

4

Червения кабел(6) къмполож.клема (+) и послеотриц. клема (7) към

3
отриц. терминал (–) чрез
Винтовете както е показано

Гресирайте терминалите

със силикинова грес

като се уверите, че

предпазната капачка

на червеният кабел (6)е

Поставена коректно.Акумулатора (1) е разположен зад двигателя и се държи на място от еластичен колан (2).

2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ
Различни основни компоненти може да бъдат идентифицирани на машината, и имат следните функции:
1. Косилен апарат: това е корпуса с въртящите се ножове.
2. Ножове: те режат тревата.
3. Колекторен канал: това е частта, която свързва косилният апарат с коша.

Каталог: img
img -> Мароко нова година екзотика от „1001 нощи”
img -> Имперски тур кръстопът на цивилизации, на границата между два свята. Тук свършва Европа и започва Африка. Една многоцветна мозайка от древна култура, ориенталски пейзажи и прекрасна природа
img -> 1 ден: Казабланка
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница