Инструкция за експлоатация перална машина с горно зарежданеДата05.10.2016
Размер162.01 Kb.
ТипИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПЕРАЛНА МАШИНА С ГОРНО ЗАРЕЖДАНЕИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД


ОПИСАНИЕ НА ВАШАТА МАШИНА

Контролен панел

Дръжка за отваряне на капака

Крачета за нивелиране (при някои модели)

Дренажен маркуч

Скоба

Маркуч за чиста вода

Захранващ кабел


Монтаж

 • Отстраняване на транспортните скоби

Преди да използвате машината трябва първо да извършите следните операции:

Те включват отстраняването на всички елементи, които са предназначени да обездвижат барабана по време на транспортирането. • махнете пералнята от подложката (проверете дали клинът , който поддържа двигателя не е все още в машината)(Диаграма D 3).

 • с отвертка развийте четирите болта (Диаграма D 4)

 • развийте двeтe гайки (Диаграма D 5) с ключ 10 или 13 (според модела) и отстранете средната скоба

 • върнете болтовете в първоначалната им позиция

ВНИМАНИЕ

Трябва да затворите двата отвора, използвайки капачетата , намиращи се в плика с аксесоари. (Диаграма D 6) • отстранете клина, блокиращ барабана (Диаграма D 7). За да направите това:

-- вдигнете капака на пералнята

-- махнете клина

-- махнете клина като завъртите четвърт оборот

-- освободете вратичките на барабана, заключени в долно положение като натискате едновременно двете части.


Отстранете държачите на маркуча . Трябва да покриете получилите се отвори с капачетата (намиращи се в плика с аксесоари)(Диаграма D 8).
Вашата пералня е била тествана преди да напусне завода, затова може да има останала вода в казана или в отделението за прахове.


 • Свързване към студена вода

Свържете маркуча, както е показано на Диаграма D10.

 • в единия край към свръзката на гърба на пералнята

 • в другия край към кранче ¾’.
 • Изтичане на мръсната вода

Поставете скобата, която се намира вътре в пералнята на края на маркуча за мръсна вода. (Диаграма D 11). Ако свързвате пералнята директно към канала е препоръчително да оставите въздух между маркуча за мръсна вода и тръбата на мръсния канал, за да не се връща мръсната вода обратно в пералнята.

Маркучът за мръсна вода трябва да се постави на височина от 65 до 90см по-високо от основата на пералнята. (Диаграма D12)


ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАНЕТО

 • Отваряне на пералнята

 • проверете дали програматорът е в положение 0.

 • Според модела, вдигнете дръжката на капака или натиснете бутона за отваряне

 • Капакът ще се отвори. Отворете барабана натискайки бутона на предната вратичка

 • Поставете прането

За оптимално изпиране поставяйте прането сортирано и сгънато, разпределяйки го равномерно, без да препълвате барабана. Смесвайте големи и малки неща за да постигнете по-добър баланс.

 • Затворете барабана


ЗАРЕЖДАНЕ С ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

(Диаграма D 14)

 • Контейнера за пране може да съдържа прах за пране или течност, но течен детергент не бива да се използва за програми с предпране и/или отложен старт (в зависимост от модела).

 • Концентрирания омекотител трябва да се разрежда с топла вода.

 • Концетрираната белина трябва да се разреди

 • За да напълните правилно контейнерите отворете изцяло капака

 • Не надвишавайте нивото MAX

 • Разпределяне на перилните препарати

Количеството на перилния препарат зависи от твърдостта на водата, степента на замърсеност на прането и количеството пране.
Обърнете внимание на инструкциите върху опаковката на перилния препарат. В повечето случаи производителите препоръчват количества, които са за максимално пълна пералня. Дозирайте препарата според количеството пране, което сте поставили в пералнята.


 • Перилни препарати за вълнени и деликатни тъкани

Използвайте подходящи препарати за тези тъкани. Избягвайте да поставяте препарати директно в барабана, тъй като те вредят на метала.


 • Преди първото пране

Преди да използвате пералнята за първи път ви препоръчваме да пуснете програма Памук 90о, без предпране, без в барабана да има пране и с ½ от перилния препарат, който обикновено използвате, за да изчистите евентуални остатъци от производството на машината.


Контейнер за прах за предпране

Контейнер за прах или течност за основно пране

Омекотител
Белина

Прах за пране

Течен детергент

ПрограмиранеЕтап от изпиранетоСтарт/Пауза

Вид пране и температура
Обороти на центрофугата

Бутон за отложен старт (при някои модели)

Опции


Програмиране на цикъла за пране
Завъртете програматора за да изберете най-подходящата програма и температура според типа на вашето пране.


Индикаторът започва да мига (ако сте избрали само изплакване) или при само центрофуга мига бутон .

Чрез ключизбирате:

 • или подходящата скорост на центрофугата; (оборотите на центрофугата се ограничват автоматично при програми за деликатно пране, вълнени дрехи и ръчно пране)

 • или мокри дрехи – цикълът на изпиране приключва с леко центрофугиране на 100 оборота

 • или спиране при казан пълен с водаПри селектор на позиция:

Например “600”

Например позиция “100”

Позиция


Изполвайте бутони за опциите, които желаете

Светят избраните опции

Изберете незабавен старт с бутона СТАРТ/ПАУЗА

Индикаторът свети постоянно. Светлините светват последователно, като показват фазата на прането.

Или използвайте селектор (според модела) за да включите отложения старт (от 1 до 19 часа) и натиснете

Индикаторите ще светват последователно докато започне прането

Добавяне или махане на пране по време на работния цикъл
Натиснете бутона за да прекратите работата на машината

Добавете или извадете нещата. (При избран отложен старт, до започване на прането може многократно да отваряте и затваряте пералнята без това да променя настройките).

Натиснете за да рестрартирате работата на машината


Индикатор мига

Индикатор свети постоянноОтмяна при програмиране, пране или на положение ПАУЗА
Завъртете на положение О. Това може да се прави по всяко време

Всички светлини изгасват

Край на цикъла
След центрофугиране при някои модели отворът на барабана автоматично се завърта нагоре за по-лесен достъп. Тази операция трае най-много 3 минути.

Индикаторът STOP светва постоянно, което показва, че цикълът е приключил.

Завъртете на положение О. Сега вече може да отворите капака и да извадите прането.


Индикаторът STOP свети постоянно

Поддържане на филтъра на помпата

Филтъра на помпата за отцеждане трябва да се почиства редовно. За подробности вижте вижте раздел Почистване на помпения филтър.


За да изберете най-подходящата програма за Вашето пране следвайте инструкциите върху дрехите

Примерни порограми:
Памук / бяло

Цветно / синтетика


Деликатно

Вълнено


Тип текстил

Специални програми

Ръчно пране

Бързо изпиране

Допълн. програми

Само изплакване

Само центрофуга

Продъл-жителност на цикъла

Таблица с програми

кг • Тези функции могат да се използват самостоятелно или в комбинации. Нелогичните комбинации са невъзможни.

Продължителността на циклите е дадена като средна, без включени “опции”. Тя може да варира според килограмите, температурата и др.

Ако включите предпране трябва да добавите между 18 и 25 минути.

Ако включите допълнително изплакване трябва да добавите 17 минути.


Детайли за програмите

 • Памук / бяло - за бяло пране или цветен памук. Когато перете цветно температурата не бива да надвишава 60о. Първите няколко минути пералнята автоматично претегля прането и определя необходимото количество вода и продължителността на програмата.

 • Цветно / синтетика – за пране състоящо се от деликатно цветно, синтетично пране или смесени тъкани

 • Деликатно – за мрежести тъкани и деликатен текстил

 • Вълнен текстил

 • Ръчно пране – за пране съдържащо коприна и изключително деликатен текстил. Програмата е с внимателни механични движения и без центрофугиране между изплакванията. Цикълът приключва с леко центрофигиране органичено до 600 об./мин.

 • Тази програма Ви позволява да освежите малко количество пране – 2.5кг, което е леко замърсено. Прането може да е бяло, памук, цветно или синтетично. Времето за изпиране е ограничено до около 30 минути. При тази програма температурата е до 40о. За тази програма количеството прах за пране трябва да се намали наполовина.

 • Само изплакване:

отделно изплакване последвано от избор на :

 • изпомпване и центрофугиране

 • или само изпомпване (сушене чрез изкапвне)

 • или стоп с пълен барабан.

 • Само центрофуга – тази функция позволява отделно изпомпване и центрофугиране.


ОПЦИИ


 • Предпране – за пране силно замърсено напр. с кал, кръв и др. Специфичното първоначално пране със студена вода е последвано от загряване до 30 градуса. Фазата на пране със студена вода позволява замърсяващите частици да бъдат отделени преди да се загрее водата. Важно: Прахът за пране трябва да се постави в контейнерчето със знак.

 • Ненамачкване. Тази функция намалява намачкването по време да прането и улеснява гладенето.

 • Допълнително изплакване

 • Отложен старт (при някои модели). Може да отложите старта на програмата с 1, 3, 6, 9, 12, 15 или 19 часа за да използвате евтина електроенергия или пералнята да започне да пере в удобно за Вас време. За да направите това използвайте бутон .и изберете времето, когато да започне прането, след което натиснете . Дори ако забравите да натиснете Вашият избор ще бъде запаметен след няколко секунди. Трите светлинни индикатора, показващи цикъла на изпиране ще светват последователно до началото на прането.

 • Спиране с пълен казан. Тази опция позволява прането да бъде извадено преди центрофугирането, както и центрофугирането да бъде отложено за да се намали намачкването на дрехите. Когато се използва тази опция свети индикаторът (изплаквне/центрофуга). Ако искате да изцедите, изберете подходяща скорост на въртене от бутон . Програмата ще приключи автоматично; Ако желаете може изберете сушете чрез изкапване при обороти на центрофугата “100”.


ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРАНЕ


Всичко може да се променя преди да е натиснат бутон старт/стоп.


 • След като вече е започнал цикъла.

Може да промените вида текстил, например от памук на синтетика. В този случай проверете дали са се запазили опциите, избрани преди това. Трябва да потвърдите новия си избор чрез натискане на бутона . В този случай е възможно пералнята да източи част от водата.


 • По време на цикъла

В зависимост от модела са възможни следните промени без да се натиска бутона .

- може да смените температурата за същия вид текстил. В случай, че водата вече е загрята до по-висока температура, загряването спира автоматично и цикълът продължава.

- може да промените оборотите на центрофугата

- може да изберете сушене чрез изкапване на 100 оборота или стоп с пълен казан.

- може да активирате допълнително изплакване преди цикъла да е стигнал до изплакване (да светне ).

- може да деактивирате всички опции, в случай, че вече не са приключили.
 • По време на отложения старт (само за някои модели).

Всякакви модификации на програмиране са възможни по време на отложения старт. - - може да прoмените отложения старт с натискане на бутона .

- ако искате изобщо да изключите отложения старт завъртете бутон на положение 0 и след това за кратко натиснете бутона .

- може да активирате предпране и ненамачкване.


 • След като цикълът е приключил.

Когато индикаторът STOP свети постоянно може да програмирате отново без да има нужда да завъртате ключ в положение 0. Необходимо е само да завъртите някой от ключовете или да натиснете бутон. Индикаторът започва да мига. Сега машината е готова за препрограмиране.
АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


 • Система за безопасност при отваряне на капака. В момента, в който започне прането капакът се заключва автоматично. Когато цикълът е приключил, или когато пералнята е спряла с пълен казан, капака се отключва. Ако искате да отворите капака по време на пране трябва да натиснете бутона и да изчакате 1-2 минути, докато системата отключи капака. Tова отлагане във времето може да бъде различно, защото пералнята може да изчаква охлаждане. Капака не може да се отвори, ако температурата в пералнята е такава, че може да се изгорите.

 • Водна система за безопасност. Постоянното следене на нивото на вода по време да работа предотвратява преливания

 • Система за безопасност на центрофугата. Вашата пералня е снабдена със система, която в случай на неравномерно разпределяне на прането в барабана намалява оборотите на центрофигиране и дрехите могат да останат мокри. В такъв случай пренаредете прането и програмирайте ново центрофугиране.

 • Система Анти-пяна. Вашата пералня може да определи дали се получава прекалено много пяна при въртене на барабана. В такъв случай машината започва да изпомпва. След това цикълът се рестартира самонастройвайки оборотите, а в случай на нужда се включва и доплънително изплакване.


ПОДДРЪЖКА НА ПЕРАЛНЯТА

 • Почистване на помпения филтър (Вариант 1)

Начинът за достъп до помпения филтър се различава за различните модели перални (виж варианти 1 и 2). Този филтър служи на задържа дребни предмети, които случайно сте забравили в дрехите си и предпазва помпата.

За да почистите филтъра направете следното:


- Отворете вратичките на барабана. На противоположния край ще видите пластмасов детайл. (Диаграма D 15).

 • Освободете го. (Диаграма D 16). За да направите това:

-- поставете лост (например молив или отвертка) в отвора на детайл .

-- с лоста натиснете вертикално надолу и същевременно бутайте детайла нагоре и надясно докато излезе.

- извадете детайл .

- леко завъртете барабана към предната част на машината с отворени вратички (Диаграма D 17).

- може да стигнете помпения филтър през отворите освободени от изваждането на детайл .

- извадете филтъра (Диаграма D 17).

- махнете предметите, които са се събрали в него

- изплакнете го (Диаграма D 18).

- върнете го на мястото му като натиснете силно и след като сте се уверили, че мястото му е почистено.

- сложете обратно детайл в отворите на дъното и натиснете наляво докато прилегне (Диаграма D 19).
 • Почистване на помпения филтър (Вариант 2)

Ако вашата пералня няма детайл , показан на диаграма D 16 трябва да направите следното: • Завъртете барабана в позиция, при която вратчиките сочат надолу. Така ще видите детайл (Диаграма D 20).

 • Ако пералнята ви има болт - развийте го.

 • На някои модели този детайл има щипка. В този случай освободете детайл чрез натискане на щипката и приплъзване на леко надясно.

- тогава при всички случаи завъртете барабана отново, отворете вратичките и извадете детайл като го приплъзнете в посоката на стрелката (Диаграма D 21)

 • завъртете барабана леко към предната част на пералнята с отворени врати (Диаграма D 22)

 • може да достигнете филтъра през отворите, освободени от .

 • махнете филтъра от мястото му (Диаграма D 22)

- отсранете предметите, които са се събрали в него

- изплакнете го (Диаграма D 18).

- върнете го на мястото му като натиснете силно и след като сте се уверили, че мястото му е почистено.


 • поставете обратно детайл и завийте , изпълнявайки всички горепосочени операции в обратен ред.
 • Почистване на машината

За почистване на всички пласмасови части използвайте само гъба или мека кърпа, напоени с вода и течен сапун. Не изполвайте абразивни прахове, метални и пластмасови гъбички, препарати, съдържащи алкохол.


 • Грижа за вътрешните детайли

За по-добра хигиена ви препоръчваме: • да оставяте за кратко капака на пералнята отворен след пране

 • да почиствате гумените и пластмасови части, до които имате достъп поне веднъж месечно, използвайки леко хлориран препарат. Пуснете цикъл изплакване за да почистите от този препарат.

 • Пускайте цикъл на изпиране на 90о поне веднъж месечно.

 • Почистване на кутията за препарати

 • Натиснете щипките от двете страни на кутията едновременно за да я извадите. (Диаграма D 24);

 • Отстранете сифончетата от задната част на кутия и отделете кутията от предния и капак . (Диаграма D 25);

 • Измийте всичко под течаща вода

 • Върнете на мястото им всички части на кутията и след това върнете самата кутия под капака на пералнята.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница