Инструкция за извършване на ангажименти за договорени


документи, регулиращи управлението на средствата от Европейските структурни иPdf просмотр
страница3/54
Дата03.01.2022
Размер0.81 Mb.
#111775
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Instrukcia.pdf
Свързани:
3460201-¦Р¦ ¦-¦¬¦-¦¬TБTВTА¦-TВ¦¬¦-¦-¦-¦-¦-TБ¦¬TГ¦¦¦-¦-¦-¦¦, ДЕЛОВА-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ-ТЕОРИЯ-11Б-2017-1, Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители в държавната администрация, DDS-08-2005-CASH-REPORTS-II-2005-ministries, Списък на документите на браншови модел на доставяне на води
документи, регулиращи управлението на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (EСИФ) през следващия програмен период.
Настоящата инструкция може да се прилага и през настоящия програмен период
2007-2013 г.
Управляващите органи на ОП за програмен период 2014-2020 г., като отчетат спецификите на всяка програма, следва да вземат предвид изискванията на Инструкцията при подготовката на системите за управление и контрол, както и при изготвянето на детайлните правила за допустимост на разходите, дефинирайки разходите за одитна проверка под формата на ангажимент за договорени процедури като допустим или недопустим разход по съответната програма.
За всяка ОП, за която проверка от типа на ангажимент за договорени процедури е определена като допустим разход, Сертифициращият орган ще наблюдава качеството на предоставяната услуга, както и отчитане на резултатите от нея в хода на верифициране на разходите от съответния УО, като извърши анализ на база извадка, включваща изпълнението на 10 ангажимента за договорени процедури.
В случай, че въпреки прилагането на настоящата Инструкция се установят пропуски и грешки при извършването на одитните проверки, Сертифициращият орган (СО) ще предложи тези разходи да бъдат изключени от списъка на допустимите разходи по съответната ОП, предвид липсата на добавена стойност по отношение процеса на верифициране/сертифициране на разходите към ЕК.


4


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница