Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствиеДата24.10.2018
Размер228 Kb.
ТипИнструкция

гр. София 1505, ул.”Оборище” № 102,

тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36

факс № 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg;
Блок за управление


Инструкция за монтаж и настройка

ЕС Декларация за съответствие

Производител: Automatismi Beninca SpA

Адрес: Via Capitello, 45 – 36066 Sandrigo (Vi) - Italia

С настоящето декларираме, че:контролният блок CL.ES.ER съответства на следните нормативи:

Директива за ЕМС: 89/336/ ССЕ, 93/68/CEE

Нисковолтова Директива: 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Това указание е написано за използване от квалифицирани монтажници.

Нищо от информацията в това указание не е предназначено за крайният потребител.

Запазете това указание за по-нататъшна употреба

Техникът трябва да снабди ползвателят с информация за работа степ-бай-степ, както и за действията в случай на повреда.

Предвидете монтирането на един многополюсен ключ с разстояние между контактите равно, или по-голямо от 3 мм в захранващата верига.Убедете се че електрическата система има прекъсвач против претоварване по ток.

Някои указания за монтаж изискват заземяване на крилото, в съответствие с действащите правила.

Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да съответстват на действащите правила.

Захранванията с различно напрежение трябва да бъдат физически разделени, или изолирани съответно с допълнителна изолация от най-малко 1 мм.

Закрепете допълнително захранващите кабели в близост до клемореда.

По време на монтаж, поддръжка и поправка, прекъснете захранването преди да отворите капака за достъп до електрически части.

Проверете отново всички свързвания преди включване на захранването.

Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени.Описанията и скиците/фигурите в това указание не са задължителни

Оставяйки основните характеристики на продуктът непроменени, производителят си запазва правото да модифицира същият от техническа, дизайнерска или търговска гледна точка, без това да е задължително отразено в настоящето указаниеТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Захранване на контролния блок 230 V аc

Работна температура -10 /+60 º C

Време за работа 2 минути

Захранване за 1 мотор 230 V ас

Максимална мощност на мотора 300 W

Степен на защита IP 56
Бенинка Луиджи – Управител

Сандриго 08/04/2008Контролен блок CL.ES
1. ОПИСАНИЕ

Контролният блок CL.ES може да управлява 1 електро-механичен туболарен мотор за сенници или охранителни щори.

Контролният блок има вградена функция за предпазване в случай на внезапен пориви на вятъра.
2. Аксесоари

Контролният блок може да бъде оборудван със следните аксесоари:CL.W: Датчик за вятър със скоба за закрепване
3. ОКАБЕЛЯВАНЕ

Клема №

Функция


Описание

L,N

Фаза, Нула

Захранване на контролният блок 230 V ас 50 Hz

M

Управление на мотора

Управлене отваряне / затваряне на мотора:

- СОМ (4): команда, общ

- Ор (3) : контакт ОТВОРИ

- Cl (5) : контакт ЗАТВОРИWIND

Датчик за вятър

Обвързване на датчика за вятър :

- а (9) : датчици, общ

- б (10) : сигнал за вятър


MOT

Свързване на мотора

Контакти на мотора:

  • СОМ (1): мотор, общ

  • Ор (6) : мотор ОТВОРИ

  • CL (8) : мотор ЗАТВОРИ

4. Управление на датчик за вятър

Ако датчикът за вятър е свързан към контролният блок, се постъпва както следва:

Съединява се датчика за вятър (анемометъра) към предварително настроеният уред (виж схемата) и се задава желаната скорост на вятъра чрез тримерът TR1 (виж разделът „ФУНКЦИИ НА ТРИМЕРА”).

По време на целият период, когато има подадено предупреждение за вятър, както и в следващите 8 минути, щората не може да бъде задействана с бутон. Когато изтече това време, управлението се възстановява автоматично.
5. ФуНКЦИИ НА ТРИМЕРА
За да настроите скоростта на вятъра, изберете желаната скорост използвайки тримера TR1, както е показано на скицата


6. РАБОТА

За да управлявате моторът, използвайте автоматични бутони или бутони от стабилният тип.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Докато има предупреждение за вятър, бутонът е напълно изключен
Приоритети за задействане: Ако едновременно са изпратени повече от един управляващи сигнали, например команда за вдигане на щората и предупреждение за вятър, приоритетите са следните:

1-ви – ветровият датчик>>2-ри бутона
Каталог: assets -> files -> Manuals -> Tubolar%20Motors
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
Manuals -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации
Manuals -> Инструкция за работа декларация за съответствие
Manuals -> Декларация от производителя за съответствие на машина
Tubolar%20Motors -> Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница