Инструкция за осигуряване на безопасни условия на възпитание по физическо обучениеДата30.11.2018
Размер31.73 Kb.
#107017
ТипИнструкция

Утвърждавам,

Директор: ....................

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

І. ПРОВЕЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

1. Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.

2. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.

3. Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части (винтове, обтегачи, възли, точки и др.)

4. Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намаляват удара при отскоци от уреди или от евентуални падания.

5. Да се осигуряват средства за увеличаване на триенето между контактните части на тялото и уреда (например магнезий за ръце при игра на високи уреди, за краката при игра на греда и др.).

6. Да се поддържа реди последователност при изпълнението на упражнения, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и други и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплахи и др.

7. Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнение на трудни елементи от упражненията и да осигури пазене в случай на несполучливи опити (например при подскоци и отскоци).

8. Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическото състояние на учениците; при наличие на отклонение от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи.

9. На момичетата, ненавършили 15 год. възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или причинят деформация на органи в областта на малкия таз.

10. Задължително е учениците да имат спортно облекло. В час да се допускат само ученици в игрално облекло.

11. Играта с топка да бъде с умерена сила, за да се предпазят от удар учениците, стъклата и осветлението.

12. Абсолютно забранено е катеренето по шведската стена без наблюдението на учител.

13. Забранява се на учениците влизането във физкултурния салон без учител.

14. Забранява се ритането на топка в салона.

15. Забранява се внасяне на закуски в съблекалните и салоните.

16. Забранява се дъвченето на дъвка по време на час по физическа култура.

17. Задължително е пазенето на съблекалните чисти.

18. Абсолютно забранено е пушенето.

ІІ. ФИЗКУЛТУРНА ПЛОЩАДКА

1. Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка (асфалт и др.) или сгурия, която да се полива всекидневно. Тя трябва да бъде с намалена твърдост, за да не се допускат наранявания при бягане или на тялото при падания.

2. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони трябва да бъдат закрепени здраво и стабилизирани.

3. Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани.

4. При хвърляния на уреди строго да се съблюдава да няма хора на мястото около попаденията или в периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатият уред.

5. Местата за занимания по физическо възпитание трябва да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температурата, настилката, разположението на уредите и др.

6. Организирането и провеждането на спортните игри в училищния двор става само в присъствието на преподавател. Не се допуска учениците да играят самостоятелно, без наблюдение от учител.

7. На учениците строго се забранява катеренето по дърветата в двора на училището, по оградата, спортните съоръжения на физкултурната площадка и др.

8. Забранява се игра и хвърляне на остри или твърди предмети в училищния двор и физкултурната площадка.

9. Учениците се задължават строго да спазват указанията изискванията на учителя, водещ часовете по физическо възпитание

10. Ако по време на час по физическо възпитание топката падне на улицата, ученикът внимателно излиза на уличното платно под наблюдението на преподавателя.

Учителите по физическо възпитание се задължават да инструктират учениците от всички класове за безопасност в часовете по физическо възпитание.

Спазването на настоящата инструкция е задължително всички.

За неспазване на инструкцията всеки ученик носи индивидуална отговорност.


ИЗГОТВИЛ: ....................................

/......................................../
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 18 Obrazovanie
vhod -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
18 Obrazovanie -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
18 Obrazovanie -> Инструкция мерки, които следва да се предприемат при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители
18 Obrazovanie -> Обн. Дв бр. 70 от 10 Август 2004г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница