Инструкция за отопление на стрелкитестраница2/2
Дата17.11.2022
Размер31.8 Kb.
#115590
ТипИнструкция
1   2
Инструкция за отопление на стрелките - Редакция
Свързани:
5 билки с потенциал да облекчат протичането на COVID, Алое вера ползи и лечение
Раменни нагреватели. Използват се следните нагреватели с дължина L = 2700mm, 3200mm, 3700mm, 4700mm със средна мощност 300W на линеен метър.

 • Проводници на нагревателите се укрепват с изолирани скоби по траверсите по оста на стрелката. Ел.връзките им се изпълняват директно в кутията ТЗС.

 • Часта на гумираните проводници извън коловоза, както и захранващите кабели се защитават с гофрирана тръба.

  - Таблата за дистанционно управление на включване и изключване на УОЖПС са снабдени с двуботонни кнопки или с двупозиционни превключватели със светлинна сигнализация за положението “включено” и надписи за управлението на кой ТРОС се отнасят. Същите се монтират стаята на дежурния ръководител.
  5. Наличие на апратура за автоматизирано управление на ел.отопление на жп стрелките със дисплей за визуализация.

  4. Отговорност за правилната експлоатация и опазването на УОЖПС носят работниците и служителите на гаровото стопанство, поддържането на железния път, служителите на ЕНС и ССТ .  1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

  1. Съоръженията на УОЖПС са основно средство на Секциите за сигнализация и телекомуникации (ССТ), а съоръженията по захранване от контактна мрежа са основно средство на Енергосекциите (ЕНС), като всяко от поделенията отговарят за изправността на съответните съоръжения.


  2. Включването на понижаващите трансформатори на местата където ел.отопление на жп стрелките е от КМ, става със заповед на директора на ЕРП, за топли проби не по-късно от 10-ти октомври-ежегодно.Изключването на трансформаторите в зимния приод се допуска само при повреди на високоволтовата част.
  4. Железопътните секции са длъжни да осигурят минимално разстояние от 15mm между раменната релса и плъзгалките на нормално разполагане на раменните нагреватели.
  5. Поддръжката на нисковолтовата част: ел.табла, кабели, разделителни трансформатори, нагреватели е задължение на Секциите за сигнализация и телекомуникации.
  6. Ежегодно в срок до края на месец октомври комисии в състав:

  Извършват топла проба и проверка състоянието на УОЖПС за зимния сезон. Резултатите се отразяват в Протокол, подписан от всички членове на комисията.
  7. В план графиците си за профилактични поддръжки на съоръженията техниците ЕМА/ЕС и ЕК от ССТ задължително включват технологичните операции по преглед на УОЖПС като:

  • Табла

  • Кабели

  • Нагреватели

  През летния период един път месечно притягане на раменните нагреватели, така че същите плътно да прилепнат към петата на релсата.
  През зимния период един път месечно се извършва преглед и се подменят неработещите елементи или се отстраняват други причини за това. Извършването на прегледа, както и всички видове работи по елементи на УОЖПС се отразява в книга VII-54.
  8. Гаровото стопанство през зимния период ежедневно извършва почистването и смазване на плъзгалките.
  9. Включването и изключването на електрическото отопление на жп стрелките се отразява в книга.........................................


  ОХРАНА НА ТРУДА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

  1. Задължителни за всички служители имащи отношение към УОЖПС са условията за безопасна работа в гарови райони, правилата за безопасност при работа в електрически уредби до 1000V, Наредба 47, Наредба 49 и Наредба 51.


  2. Забранено е да се започва работа по стрелково отопление без да е отразено в книга VII-54 и без разрешение дежурния ръководител движение.
  3. Непосредствената работа по УОЖПС се извършва за една стрелка най-малко от 2-ма души.
  4. При монтаж или подмяна на раменни нагреватели задължително между езика и раменната релса, на една от плъзгалките се поставя дървено трупче за предпазване на ръцете на работещия персонал.
  5. Не се допуска монтаж или подмяна на неизправните нагреватели в тъмната част на денонощието.
  6. Всички демонтирани нагреватели се прибират, за да не застрашават безопасната работа на маневрения и гаров персонал.
  7. При констатиране на неработещ нагревател ръководител движение уведомява Диспечер ССТ София, Пловдив, Горна Оряховица и вписва констатираната неизправност в книга VII-54.
  8. Настоящата инструкция е задължителна за всички длъжностни лица в системата на ДП “НК ЖИ”.

  Сподели с приятели:
 • 1   2
  ©obuch.info 2024
  отнасят до администрацията

      Начална страница