Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 годинаДата01.02.2018
Размер51.45 Kb.
#52221
ТипИнструкция
Инструкция за ползване

Последна актуализация: 8.11.2016 година

 1. ВХОД

В системата се влиза с:

Email - Вашият имейл

Парола - паролата, която Ви е предоставена по email. 


След вход в системата е необходимо да въведете ЕИК по БУЛСТАТ!

На екран ще се заредят данните на фирмата: наименование, адрес, име и телефон на служител за контакт, които трябва да поддържате актуални.


Следва да изберете година и тримесечие, за което ще въвеждате информация.
В случай че не сте извършвали продажби на жилища през тримесечието маркирайте отговор „НЕ“ на въпрос „Фирмата Ви реализирала ли е продажби през тримесечието“. Ще се визуализират възможни причини за липса на продажби. Вие трябва да изберете причина, или да отговорите със свободен текст, след избор на „друго (посочете) …“ след което да продължите (бутон „Продължи“), за да бъде записана въведената от Вас информация.


 1. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ – ОНЛАЙН ИЛИ ЧРЕЗ ЗАРЕЖДАНЕ ОТ ФАЙЛ

Ако фирмата Ви е имала продажби на жилища през тримесечието имате две основни възможности за попълване на данни:


- Зареждане на данните (импортиране) от файл-шаблон, свален от онлайн платформата;
- Попълване на данните онлайн.
Възможна е и комбинация от двете – зареждане на данни от файл, запис и онлайн въвеждане. ВАЖНО: Заредените от файл данни трябва първо да бъдат записани в базата преди да се продължи с онлайн въвеждане.


  1. Зареждане на данни (импортиране) от файл-шаблон.

Използва се файл във формат Excel, предварително свален (експортиран) от програмата.

За да свалите файла-шаблон избирате:

 • Фирмата Ви реализирала ли е продажби през тримесечието - ДА;

 • Избирате вида на продажбите от трите възможности под „Изберете вид продажба / начин на попълване (онлайн или зареждане от анкетна карта)“;

 • Изтегляте съответния шаблон за попълване от линка „СВАЛЯНЕ НА ШАБЛОНИТЕ ЗА EXCEL.

Във всеки шаблон има 3 страници (sheets) – „Методологически указания“, „Указания за попълване в Excel“ и страница с анкетната карта („price“ или “PRICE_OLD“), с указания за попълването на файла.

За да заредите попълнения файл-шаблон избирате:

 • Фирмата Ви реализирала ли е продажби през тримесечието - ДА;

 • Избирате вида на продажбите от трите възможности под „Изберете вид продажба / начин на попълване (онлайн или зареждане от анкетна карта)“;

 • Маркирате „Зареждане от анкетна карта“ от възможните начини за попълване, вдясно на екран;

 • В отворилия се прозорец, чрез бутон „Моля изберете файла, който искате да заредите“, изберете попълнения файл-шаблон и го заредете с избор на бутон „Зареди“.

ВНИМАНИЕ: За да заредите успешно файла-шаблон той трябва да отговаря на вида продажба, която сте избрали, а именно:

 • за „Продажби на нови (новопостроени) жилища“ – файл-шаблон с име PRICE.xls’;

 • за „Продажби на стари (съществуващи) жилища, общинска, държавна или фирмена собственост“ – също файл-шаблон с име PRICE.xls’;

 • за „Покупко-продажби между домакинствата“ – файл-шаблон с име PRICE_OLD.xls’.
  1. Попълване на данните онлайн.

След влизане в програмата трябва да спазвате следната последователност:

 • Избор на година и тримесечие с продажби;

 • Отговор с „ДА“ на въпроса „Фирмата Ви реализирала ли е продажби през тримесечието“;

 • маркирате съответния вид продажба и начин на попълване - „Попълване онлайн“.

 • следва въвеждане онлайн на данни за извършените през тримесечието продажби след избор на бутон „Продължи“.
  1. Комбинирано. Последователно изпълнение на точките 2.1 и 2.2.

ВАЖНО!!! Заредените от файл данни трябва първо да бъдат записани в базата преди да се продължи с онлайн въвеждане. 

 1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ЖИЛИЩА  

Всяка клетка, в която се въвеждат данни е с точно дефиниран формат и не се позволява въвеждането на данни с различен формат.
Основната част от информацията се нанася чрез избор от падащо меню. В този случай програмното осигуряване (ПО) не позволява въвеждане на свободен текст
След като сте въвели продажбите за тримесечието, съхранявате информацията с избор на „Запиши данните в базата“.  1. Формат.

За следните показатели информацията се въвежда в съответствие със заложени формати:

 • Район/квартал“ – избира се от падащо меню. Ако липсва в списъка, трябва задължително да се въведе. Името на района / квартала се изписва без съкращения и без кавички, с ГЛАВНИ букви, като се поставят следните означения:

  • за район / квартал / улица / булевард / площад : Р-Н, Ж.К., КВ., УЛ., БУЛ., ПЛ.;

  • за местност: М.;

  • за комплекс / курортен комплекс / апарткомплекс – К-КС / К.К. / А.К;

 • Площ“, „РЗП на къщата“ и „Площ на дворното място“ – въвеждат се само с цяло число;

 • Крайна продажна цена на имота, в лева“ – въвежда се само с цяло число;

 • Такса за обслужване, заплатена от купувача“ и „Първоначално обявена цена“ – въвеждат се само с цяло число;

 • Месец и година на обявяване на жилището за продажба“ – въвеждат се само с цифри: месец с 2 разряда, година с 4 разряда, за разделител се използва точка (например: 05.2015)

Точния формат на всяко клетка се показва на екран при позициониране с мишката върху съответната клетка.  1. Изтриване на ред.

Изтриването на ред става като се нулира месецът. Всички клетки на реда биват нулирани автоматично и след избор на Запиши данните в базата редът е изтрит от базата с данни.

  1. Преглед и корекция.

Тази операция може да използвате след като сте записали данни и желаете да ги прегледате, и да нанесете корекция. След коригиране на данните отново натиснете бутона „Запиши данните в базата“, за да се запазят промените. 1. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДАННИТЕ

Заложени са предупредителни контроли при въвеждане на данните в ИС Цени на жилища. 


Ако цифровите полета се оцветят в червено по време на въвеждането, това е предупредителен контрол, който Ви подсказва, че може би сте въвели некоректен запис. В този случай генерирано от системата съобщение Ви сигнализира за вида на грешката - много голяма или много малка стойност.

В края на въвеждането е необходимо да изберете „Запиши данните в базата“. За да запишете успешно данните ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ ПОЛЕТА с изключение на: „Такса за обслужване, заплатена от купувача“, „Първоначално обявена цена“ и „Месец и година на обявяване на жилището за продажба“. Ако сте пропуснали да въведете някой от показателите или е открит грешно въведен запис, ще бъде посочен грешният или непълен ред.Работата по въвеждане на данните в анкетната карта приключва с успешното им записване в базата.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ за попълване на анкетната карта, можете да намерите в ИС Цени на жилища!
Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages -> Forms
Forms -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница