Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6 І. Цел на термовизионното обследване. Подобряване на превантивната поддръжка на енерго механичните съоръжения във Вик РусеДата06.07.2017
Размер27.55 Kb.
#25044
ТипИнструкция

/


Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6
І.Цел на термовизионното обследване.

Подобряване на превантивната поддръжка на енерго - механичните съоръжения във Вик Русе.

Обследването цели откриване на точки и зони с висока температура, ранно откриване и отстраняване на проблемите с прегряване на съоръженията.

За ВиК Русе това са :ел. проводи и кабелни линии; проходни плочи; шинопроводи;

трафо килии; разпределителни уредби; ел.табла; ел.апарати; болтови връзки; лагерни възли и др.
ІІ.График за използване на камерата.


Месец

ПЕР

ПЕР

ПЕР

Април

Русе – ПС и сградиМай
Ново село

РМР Русе;ЦУ

Юни

Сл.поле

І-ви подем

ІІ-ри подем

Юли

ВетовоАвгуст

Две могили

Борово
Септември

Бяла

ПСОВ Бяла

Ценово

Октомври

Щръклево

Иваново
Ноември

резерва


Уредът се получава в края на месеца при предаване на отчетите на ПЕР в ЦУ.

След обследване на обектите и снимане на характерни зони , уредът се връща в ЕМО до 25-то число с цел анализ и подготовка за предаване на следващия ПЕР.
ІІІ.Организация на обследването.

При обследване на обекта първо се прави снимка на фасадата на ПС с цел да се знае от кой обект са снимките.

Обследването се извършва при /загрели/ съоръжения – не по-малко от 30 минути непрекъсната работа.

При заснемане в приложения типов протокол се записва мястото, където е направена снимката. Пример –№ 4 Клеми на ВП на ПА2.

Тези протоколи се предават заедно с уреда , за да може да се анализират снимките.

При констатиране на голямо прегряване +30 ºС над околната температура се вземат незабавни мерки за подмяна на болтове; притягане; подмяна на елементи с цел отстраняване на проблема. След ремонта се замерва отново зоната и се заснема.

Особено внимание да се обърне на ел. връзките на ел. апаратите, които захранват мощни съоръжения и са трудно достижими за притягане – близо са до пода, скрити зад прегради и др.

При извършване на обследването се спазват правилата за безопасност на труда при работа в близост до съоръжения под напрежение и въртящи се части.

Обследването е безконтактно и следва да се изпълнява от разстояние не по-малко от 50 см от тоководещи части.

За по-точни измервания работете с камерата 5 минути след като я включите.


ІV.Работа с камерата.

А. Начални стъпки.
Б.Устройство.

В. Управление на камерата.Г.Свързване с кабел.
Д. Разчитане на снимките.30.01.2017 г. Съставил:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница