Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програмаДата23.07.2016
Размер39.45 Kb.
ТипИнструкция
ТРЕТА ФАЗА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ″ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза .Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ


ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат),.
Разпечатаният формуляр подписан от студента се представя в Учебен отдел, където съответната инспекторка нанася успеха и се подписва и полага печат. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
Подаването на формулярите за кандидастване от студентите за стипендии за успех и специални стипендии е в стая 328.
Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и:

Служебна бележка за специална стипендия!!!

ВАЖНО!!!!! Служебните бележки за специална стипендия трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) - единият остава в деловодството на ПУ "ф-л Л.Каравелов", а вторият екземпляр остава при студента (с който той кандидатства за специална стипендия).

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”ДЕЙНОСТ

СРОК

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта

8 декември 2014 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища

8 декември 2014 г.

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

8 декември 2014 г.

Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища (по специалности - за стипендиите за успех и по факултети - за специалните стипендии) въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2014/2015 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти

до 8 януари 2015 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

13 януари 2015 г., вторник, 23:59 ч.

Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 13 януари 2015 г.) и съпътстващите ги документи във висшите училища

16 януари 2015 г., петък, според работното време на висшето училище

Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

23 януари 2015 г.

Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 

26-28 януари 2015 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

30 януари 2015 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища

4 февруари 2015 г., сряда

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта)

9 февруари 2015 г., понеделник, 23:59 ч.

Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите

до 13 февруари 2015 г.

Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи

до 20 февруари 2015 г.

Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 година

от 23 февруари 2015 г.

Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите

до 10 март 2015 г.

Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН

до 20 март 2015 г.

  За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и специална стипендия на: eurostipendii.mon.bg


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница