Инструкция за употреба на дект телефонДата15.06.2017
Размер52.18 Kb.
#23602
ТипИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕКТ ТЕЛЕФОН


SAGEM D-10T
ПРЕПОРЪКИ

 1. Вашият ДЕКТ телефон не трябва да бъде инсталиран във влажна стая / баня, пералня, кухня/ или поне на 1,50 м далеч от водата. Вашият телефон трябва да работи на температура от 5 до 45 градуса.

 2. Използвайте захранващия кабел, свързващ базата с щепсела, като спазвате волтажа.

 3. Този телефон е предназначен за употреба при домашни условия и PSTN мрежа.ОСНОВНИ БУТОНИ

 1. R KEY - бутон за задържане на разговор

 2. MENU KEY –бутон за достъп до менютата

 3. END CALL C – бутон край на разговор; отмяна на меню; включване/изключване на слушалката; изтриване на съдържание

 4. * KEY – активиране / деактивиране на клавиатурата

 5. MICROPHONE - микрофон

 6. EARPIECE – телефонна слушалка

 7. NAVIGATION KEY – навигационни бутони; контрол на звука; достъп до спешните номера;

 8. REDIAL / CALLER ID LIST – достъп до последните 5 избрани номера; достъп до CALLER ID списъка; включване на пауза

 9. DIRECTORY – достъп до директорите

 10. TALK / OK – отговор на повикванията, избиране та номер, избор на меню

 11. LED – свети по време на разговор

 12. # KEY – изключване на микрофона по време на разговор.СИМВОЛИ ОТ ДИСПЛЕЯ


 1. CHARGING STATUS – статус на зареждане

 2. REDIAL / CALLER ID – повторение / разпознаване на номера

 3. DIRECTORY - директории

 4. MENU STATUS – статус наменюто

 5. KEYGUARD - клавиатура

 6. MICROPHONE MUTE – временно изключване на микрофона

 7. CALL - разговор

 8. SIGNAL STRENGTH – сила на сигнала / обхват/.


РАБОТА С ТЕЛЕФОНА


 1. Слушалката идва с комплект презареждаща се батерия / 3,6 вата, 300 милиапер часа/.

 2. След като поставите батерията на гърба на слушалката и изчакате слушалката да се зареди напълно, можете да настройте датата и часа:

 • натиснете бутона - + 2+ 2

 • на дисплея се изписва: 2-2 DD MM YY

 • използвайте клавиатурата, за да въведете дата-месец-година

 • натиснете бутона “слушалка”, за да потвърдите

 • на дисплея сега се изписва 2 – 2 HH: MM

 • използвайте клавиатурата, за да въведете часа

 • натиснете бутона “слушалка”, за да потвърдите.ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА


Преди да използвате слушалката, оставете я поне 16 часа да се зареди.

За да изключите слушалката, натиснете и задръжте бутон С, за поне 5 секунди. За да включите слушалката отново, натиснете същия бутон.

Слушалката авточатично се включва, когато се постави на базата.

Клавиатура

Клавиатурата може да бъде блокирана. За да активирате функцията: натиснете и задръжте бутон * , докато на дисплея не се появи символ “ключе”.

За да деактивирате функцията: натиснете и задръжте бутон * , докато на дисплея не изчезне символ “ключе”.ПОВИКВАНИЯ


Когато имате повикване, натиснете бутона “слушалка”, когато е на базата –просто вдигнете слушалкат.

За да приключите разговора, натиснете бутона С или поставете слушалката на базата.

За да проведете разговор: натиснете бутона “слушалка” и въведете номера. Също така можете да изберете номер от списъка, от директорията, от функцията за преизбиране. За да изберете номер от списъка с преизбраните номера: натиснете бутона R и последните избрани телефони ще се появят на екрана. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете желания номер. Натиснете бутона “слушалка” и телефона ще започне избира номера.

За да изтриете номер, запаметен в списъка за преизбиране, със стрелките отидете до него, натиснете и задръжте бутона С за 5 секунди.

За да изберете номер от списъка: натиснете бутона CALLER ID натиснете бутона два пъти. Последния запис ще се изпише. Използвайте стрелките, за да изберете желания запис. Натиснете бутона “слушалка” и телефона ще започне избиране на номера. За да изчистите запис от от този списък, натиснете бутона CALLER ID два пъти. Последният номер и списъка ще се изпишат. Използвайте стрелките, за да изберете желания телефонен номер. Натиснете и задръжте бутона С поне за 5 секунди.

Избиране от директорията


Натиснете бутона “отворена книга”. Първият номер в директирията ще се появи, използвайте стрелките, за да изберете желания телефон номер.

Настройка на звука при повикване


По време на повикване, вие можете да използвате стрелките за да изберете един от трите възможни нива на звук – веднага след затварянето, настройката ще бъде запаметена.

Таймер


10 секунди след началото на повикване, таймерът се активира. След края на разговора, на дисплея остава изписан за около 5 секунди.

Временно изключване на микрофона

По време на разговора, вие можете да изключите микрофона и така разговора ще остане в позиция на изчакване. За да активирате или деактивирате функцията, натиснете и задръжте бутона #.

ДИРЕКТОРИЯ


Вие можете да запаметите до 15 телефонна номера. Номерата могат да бъдат въведени ръчно като ги вземете от CALLER ID опцията или от списъка за преизбиране.

Създаване на нов номер: въведете телефонния номер. Натиснете и задръжте бутона “слушалка” ако е необходимо. Натиснете и задръжте бутона “отворена книга”, като символа трябва да се появи на екрана. Натиснете бутона ОК.

Прехвърляне на телефонен номер от памета за преизбиране или списъка CALLER ID.

Изберете номер от паметта за преизбиране или CALLER ID списъка. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да изберете телефонен номер, които искате да запазите в директорията.

Натиснете и задръжте бутона “отворена книга”. Директорията е отворена и символа “отворена книга” започва да светка.

Изберете празно място като използвате стрелка нагоре/надолу, ако е необходимо. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите.

Изчистване на запис


 1. Натиснете бутона “отворена книга”. Символът ще се появи на дисплея.

 2. Изполвайте стрелките, за да изберете телефонения номер, които искате да махнете.

 3. Натиснете и задръжте бутона С поне за 5 секунди.

Редактиране на запис

1. Натиснете бутона “отворена книга”. Символът ще се появи на дисплея. 1. Изполвайте стрелките, за да изберете телефонения номер, които искате да махнете.

 2. Натиснете и задръжте бутона “отворена книга”: натиснете бутона С за да изтриете един знак; натиснете и задръжте бутон С, за да изтриете всички номера. Въвезете нов номер и натиснете бутона ОК, за да потвърдите. Използвайте бутоните стрелка нагоре / надолу, за да редактирате други записи. Натиснете бутон С, когато свършите.

СПИСЪК НА ПОВИКВАНИЯТА 1. Използването на тази функция зависи от това дали телефонната мрежа поддържа услугата CALLER ID.

 2. Последните 20 повиквания се запаметяват автоматично в телефона, както датата и часа.

 3. Ако не е имало такъв телефон, които да се изпишат, на дисплея ще се светят 4 тирета.

 4. Когато паметта бъде запалнена, последните номера се изтриват автоматично.

НАСТРОЙКИ

Всички настройки за слушалката и базата се определят от слушалката. 1. Настройка на силата на звука: имате възможност да избирате между 3 нива: натиснете бутона “=” + 1+1+1; използвайте стрелките за да изберете силата на звъненето. Натиснете бутона Ок, за да потвърдите.

 2. Изключване на KEY BEEP ON/OFF: натиснете бутона “=” + 1 + 1 +4; използвайте стрелките, за да изберете между изключена/включена функция. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите настройката.

 3. Активиране / деактивиране на режим “автоматичното вдигане”: когато тази функция е активирана, когато вдигнете телефона от базата се включва разговора, не е необходимо да натиснете слушалката, за да отговорите. Натиснете “=” + 1 +2. Използвайте стрелките нагоре/надолу за да активирате/ деактивирате този режим. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите.

 4. Въвеждане на PIN код: за да предпазите вашата база от неправомерна употреба, трябва да промените паролата на уреда: по фабрични настройки тя е 0000. Натиснете бутона “=” + 2 + 6. Първо въведете текущия PIN, след това въведете новия. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите. Въведете новия код отново и натиснете отново ОК бутона.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница