Инструкция за употреба. Важна информация преди първата употреба ! Почистете и дезинфекцирайте частите от 1 до 10 на помпата преди първата употреба виж т. 5 от ИнструкциятаДата21.12.2018
Размер103.5 Kb.
ТипИнструкция
NUK ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА ЗА КЪРМА LUNA

Скъпи майки, за вашите бебета майчината кърма е най-ценната храна. Поради тази причина NUK развива цялостна програма, имаща за цел да осигури практични подходящи продукти от ежедневна нужда, за да бъде кърменето удоволствие за вас и вашето бебе. Тази лесна за обслужване помпа е създадена в помощ на кърменето. Моля, отделете 5 мин. и се запознайте с настоящата инструкция за употреба.

1. Важна информация преди първата употреба

! Почистете и дезинфекцирайте частите от 1 до 10 на помпата преди първата употреба – виж т. 5 от Инструкцията.

2. Описание

2.1 Предназначение

NUK LUNA Електрическата помпа за кърма е предназначена за изцеждане и събиране на майчина кърма – на работното ви място или когато бебето не е при вас, в къщи или по време на път. Тя е подходяща за поддържане и стимулиране на лактацията, както и ако кърменето е временно прекратено. Тя спомага за облекчаване на напрежението в гърдите.

Изцедената кърма може да се събира, съхранява, замразява, затопля и да се храни бебето с нея благодарение на NUK контейнера, с който е окомплектована помпата.

Помпата е за индивидуална употреба.

2.2 Действие

NUK LUNA Електрическата помпа за кърма е електрически уред, който предлага следните предимства:

 • дву-фазната система за изцеждане на кърмата имитира естественото сукане на бебето

 • лесна за индивидуално настройване сила на всмукване

 • ергономична фуния

 • мек силиконов уплътнител

 • възможност за работа, както включена в ел.мрежа посредством адаптор, така и с батерии

2.3 Противопоказания

Ако гърдите са възпалени, инфектирани, силно болезнени е препоръчително да не се използва помпа за кърма или да се използва особено внимателно. Ако не сте сигурна за състоянието си е добре да се направи консултация с лекар или акушерка.

2.4 Странични ефекти

Ако реакцията на вашите гърди е различна от очакваната, моля консултирайте се с лекар или акушерка.

2.5 Символи и означения

В отделението за батерии:

+ и - - за правилно ориентиране на полюсите на батериите

задраскан контейнер – да не се изхвърлят батерии или мотора заедно с битови отпадъци

i – насочва към инструкцията за употреба

! – насочва към придружаващи документи

LOT – сериен номер

Задраскан контейнер за боклук – да не се изхвърлят батериите заедно с битовите отпадъци
На самия мотор:

BP5 – име на модела

CE – съответствие с европейски директиви

Два квадрата един в друг – степен на защита ІІ като ел.уред

Човече в квадрат – електромедицински уред, тип BF

! - насочва към придружаващи документи

Две линии, прекъсната и непрекъсната – посока на ел. ток 4.5 волта, максимум 0.5 ампера
3. Информация за сигурност

3.1 Обща информация

Моля прочетете внимателно инструкцията преди да използвате помпата.

Използвайте тази помпа само според нейното описано предназначение.

Този електрически уред може да се използва само от възрастни.

Помпата трябва да се използва само с оригиналния адоптор за ел.мрежа.

Уверете се в съответствието между препоръчаното напрежение на тока за помпата и това във вашата мрежа.

Не потапяйте мотора във вода, това е опасно и ще се повреди самия мотор.

Не излагайте уреда на директна слънчева светлина, UV лъчите се отразяват неблагоприятно на материала.

Пазете малките части на помпата извън обсега на малки деца.

Ако използвате някакъв мехлем за третиране на гръдните зърна, моля консултирайте се дали той трябва внимателно да се измие преди изцеждане на гърдите.

Отстранявайте батериите, когато са изтощени или няма да използвате уреда за известно време, за да не повреждат мотора.

Не използвайте презареждащи батерии, при тях напрежението е по-ниско и помпата не може да работи с пълен капацитет.

За да е в сила гаранцията на вашия уред, не използвайте аксесоарите не според тяхното предназначение, не използвайте неоригинални резервни части и не предприемайте ремонт в неоторизиран сервиз.

Помпата може да не работи добре, ако се използват части от друг производител.

Ако адаптора е повреден, то той трябва да се смени.

Във всички случай на не добро функциониране, помпата трябва да се върне на производителя / неговия представител за определена територия/. Всички останали действия по ремонт правят вашата гаранция невалидна.

Не отваряйте електрическия мотор за да го ремонтирате, това обезсилва вашата гаранция.

Тъй като кърмата е предназначена за новородени бебета, то съществено условие е да следвате съветите на вашия лекар.

3.2 Хигиена

Събирането и съхранението на кърма предполага спазването на специални хигиенни изисквания, за да се осигури здравословно развитие на вашето бебе. В т.5 са описани изискванията за почистване и стерилизиране, които имат за цел да предотвратят развитието на бактериални инфекции. Помпата за кърма трябва да се почиства внимателно, за да се осигури максимална сила на всмукване.

3.3 NUK контейнер за кърма.Ако се забелязват признаци на износване / например надраскване от вътрешната страна/, то контейнера трябва да се смени с нов.

Всички части, които не се използват трябва да се държат извън обсега на малки деца, за да се предотврати опасност от задавяне или задушаване.

Чай и сокове може да причинят оцветяване на контейнера и аксесоарите.

Храната за бебетата трябва да се дава в препоръчаните от производителя количество и консистенция.

Шишета с храна, които са затворени не е препоръчително да се затоплят в микровълнова фурна, защото съществува риск от експлозия или повреждане на материала, както и от изгаряне от неравномерно затоплена храна.

NUK шишетата и бибероните са съвместими със серията NUK FIRST CHOICE.

3.4 NUK биберони за хранене.

Почистете и стерилизирайте бибероните преди първата употреба, както и след всяка следваща. Препоръчва се използването на NUK парен стерилизатор. Когато преварявате, моля уверете се, че в съда има достатъчно вода, за да се предотврати повреждането на бибероните / 5 минути преваряване са напълно достатъчни/. Бибероните не трябва да се

почистват в съдомиялни машини или да се стерилизират в микровълнови фурни, за да се избегнат повреди и деформации.

Важно за здравето и сигурността на вашето дете! Съхранявайте в хигиенична среда, далеч от директна слънчева светлина. Винаги проверявайте температурата на храната преди да я дадете на детето. Този продукт може да се използва само под родителско наблюдение. Бибероните за хранене не бива да се използват като биберон залъгалка. Прекалено дългото сукане на течности от биберон може да предизвика кариес. Не потапяйте биберона в сладки субстанции или медикаменти.

Проверявайте бибероните преди употреба като ги издърпате внимателно в различни посоки – особено ако детето има зъби. Сменете биберона, ако има признаци на износване или повреждане, за да се избегне опасността малки частици да бъдат погълнати.

Не оставяйте бибероните в разтвори за стерилизация по-дълго от указаното от производителя време, за да предпазите материала от повреждане.

От хигиенични съображения и заради сигурността, сменяйте бибероните след около 1-2 месеца употреба.

NUK бибероните да се използват само с NUK FIRST CHOICE шишета. NUK бибероните и NUK контейнерите за кърма съответстват на стандарт EN 14350.
4. Части на помпата
1.силиконов уплътнител

2. клапа

3.фуния

4.свързващ ринг

5.клапа

6.контейнер

7.затварящ диск

8.предпазна капачка

9.биберон за хранене

10.ринг за биберона

11.стойка за помпата

12.щепсел за включване на адаптора

13.електрически мотор

14. предупредителна лампа, ако волтажа е много нисък

15. бутон за включване и изключване

16. бутон за отключване на отделението за батерии

17. капак за отделението за батерии

18. регулатор за силата на всмукване

19. адаптор

20. щепсели за адаптиране към различни стандарти на контакти
5. Почистване и стерилизация

Хигиената е от съществено значение, когато се касае за майчина кърма. Всички части на помпата, които са в контакт с майчината гърда и кърмата трябва да се използват стерилни.

5.1 Честота на почистване

Всички части от 1 до 10 трябва да се почистват и стерилизират внимателно след всяка употреба.

5.2 Почистване

Изключете адаптора от мрежата преди почистване на помпата.

Клапан 5 трябва да се почиства нежно и внимателно, защото груби четки могат да го повредят.

 1. ако сте използвали силиконовия уплътнител 1, то тогава го отстранете от фунията 3

 2. отвийте мотора 13 и свързващия ринг 4 от шишето 6.

 3. отстранете клапан 5 от долната част на фунията 3.

 4. отвийте свързващия ринг 4 от мотора 13.

 5. отстранете мотора 13 от фунията 3.

 6. отстранете клапан 2 от фунията 3.

 7. всички аксесоари на помпата от 1 до 10 трябва първо да се измият на течаща вода, за да се отстранят остатъците от мляко по тях. Препоръчително е да използвате почистващия препарат NUK.

 8. забършете мотора 13 с влажна кърпа.

Важно: Никога не потапяйте мотора и адаптора във вода.

5.3 Стерилизация

Преди да стерилизирате трябва да почистите частите, както е описано в 5.2

Важно: Мотора 13, адаптора 19 и базата 11 не трябва да се стерилизират при никакви обстоятелства.

За стерилизиране на останалите части е препоръчително да се използва NUK парен стерилизатор или да се преверяват за мах 5 минути във вряща вода, след като се уверите предварително, че водата в съда е достатъчно.

Внимание: При стерилизация във микровълнова фурна препоръчваме използването на NUK стерилизатор за микровълнова, за да не се причини повреда на материалите. Преди нова употреба, се уверете, че частите са изстинали.
6. Сглобяване на помпата – фиг.1

1. Поставете клапан 2 във фунията 3 като острото връхче да сочи нагоре.

2. Поставете мотора 13 върху фунията 3.

3. Завийте свързващия ринг 4 към мотора 13.

4. Поставете клапан 5 в долната част на фунията 3.

5. Завийте заедно така окомплектования мотор към контейнера за кърма 6.

6.Ако желаете да използвате силиконовия уплътнител 1, го поставете върху фунията 3 и го притиснете плътно.

Важно: за да работи добре помпата, силиконовият уплътнител трябва да прилепва плътно.


 1. Захранване с ел.енергия

7.1 Използвайте само приложения в комплекта адаптор.

1. Отворете отделението за батериите чрез лек натиск върху бутон 16.

2. Поставете щепсела на адаптора 12 в гнездото, което се намира в отделението за батерии.

3. Затворете с капака отделението за батерии – поставете крачетата на капака в съответните улеи и с помощта на бутона 16 затворете капака, ще чуете леко щракване.

Забележка: Помпата не бива да работи без да е затворен капака 17.

4. Ако е необходимо сменете щепсела 20, за да съответства на вашия стандарт контакти.

5. Включете адаптора 19 в мрежата.

7.2 Оригиналният адаптор съответства на стандартите на контаки в Европа. За останалите стандарти са приложени допълнителни щепсели. Те се сменят като първо се отстрани стария щепсел посредством натиск върху палеца в основата на щепсела, след това се измъква стария и на негово място се вмъква новия щепсел.

7.3 Работа с батерии

Препоръчва се употреба на батерии тип ААА, 3 бр. от 1.5 волта.

Зареждащи батерии не трябва да се използват, те са с нисък волтаж и не съответстват на помпата. Предупредителната лампичка 14 ще ви сигнализира, че напрежението е твърде ниско. Когато тя стане червена, това означава да се сменят батериите. След пълно изтощаване на батериите лампичката вече не свети.

 1. Отворете отделението за батерии чрез натискане на бутон 16.

 2. Поставете батериите, уверете се, че са ориентирани правилно полюсите.

 3. Затворете отделението за батериите като поставете крачетата на капака в съответните улеи и с помощта на бутона 16 затворете капака, ще чуете леко щракване. 1. Действие с помпата

Преди работа с помпата внимателно измивайте ръцете си с оглед на спазване на висока хигиена.

Важно! Първо поставете регулатора за силата на всмукване 18 на най-ниската степен чрез завъртане на бутона.

 1. Позиционирайте фунията 2, така че гръдното зърно да попадне в центъра. Внимателно притискайте фунията към вашата гърда. Дръжте помпата във вертикално положение.

! Ако помпата е под твърде голям ъгъл или падне, то тя ще се изключи автоматично.

 1. Включете помпата с бутона 15.

Важно! Помпата автоматично симулира сукателните движения на вашето бебе, когато е поставено на гърда.

Фаза І – през първата минута ритъма на изцеждане е къс с цел да стимулира потичането на кърмата. След появата на първите капки кърма може да се премине към втора фаза.

Фаза ІІ – за да превключите на тази фаза, отново натиснете бутона за включване 15. През тази фаза ритъма се променя към бавен и интензивен, за да се осигури максимален поток на кърма.

 1. Сега можете да регулирате силата чрез регулатора 18, за да получите оптималната за вас. За да увеличите, движете се към посока „+”. За да намалите – движете се към „-„. През втората фаза силата автоматично се увеличава, затова започнете в началото от по-ниската степен.

Важно: за да не се повреди помпата, уверете се, че изцедената кърма не достига по-горе от клапан 5.

 1. За изключване на помпата – натиснете бутона 15.

 2. След използване поставете помпата вурху поставката 11 за стабилност.

 3. Отвийте контейнера от свързващия ринг като го държите във вертикална позиция.

 4. Веднага след приключване на работа с помпата, измийте внимателно всички части от 1 до 10.


8.1 Хранене с изцедената кърма.

1. Завийте биберона 9 върху контейнера посредством ринг 10.

8.2 Съхранение на изцедената кърма

1. За съхранение на кърмата затворете добре с ринг 10 и диска 7.

2. Означете върху контейнера датата, на която сте прибрали кърмата за съхранение.


 1. Съвети за успешно изцеждане на кърмата

Правилното изцеждане се нуждае от малко практика, необходимо е известно време за привикване.

9.1 Честота на изцеждането – зависи от индивидуалните ви нужди. Ако не сте заедно с бебето, но искате да поддържате лактацията, то тогава трябва да се придържате към към режим от 6 до 8 изцеждания в денонощието/ включително 1 през нощта/ . Във всички останали случаи се съобразявайте с индивидуалните си особености.

9.2 При изцеждане на гърдите редувайте, следвайте принципа на кърмене.

Кърмата в първата фаза се изцежда на кратки интервали, симулирайки сукането на бебето, което в първите минути суче жадно и трябва да предизвика потичането на млякото. След това се преминава към по-бавен, но с по-силно засмукване ритъм – това съответства на поведението на бебето на майчината гърда.

9.3 Количество на кърмата

Не се учудвайте, че кърмата не потича веднага. Това не е необичайно. С течение на времето количеството на произвежданата кърма се определя от дневните нужди на бебето. То варира и в различните части на деня.

Препоръчително е приемането на много течности. Това стимулира лактацията.

Не увеличавайте прекомерно силата на всмукване, това не означава повече кърма.

9.4 Рефлекс на потичане на кърмата

Слагайки бебето на гърда, вие отключвате рефлекс за потичане на млякото. За да стимулирате това при изцеждане с помпа: изберете си спокойно място и удобна поза. От голяма помощ е използването на NUK компрес за кърмачка преди изцеждането на гърдите. Много помага визуалния контакт с бебето. Ако и двете гърди реагират, можете да използвате сет за кърмачки за събиране на кърмата и от другата гърда.


 1. Съвети за хигиена

Хигиената е изключително важна, както по отношение на частите на помпата, така и вашата лична. Препоръчваме ежедневен душ и внимателно измиване на гърдите, по възможност без сапун в областта на зърната


 1. Съхранение на кърмата

Ако тя няма да се използва веднага, трябва да се прибере затворена в контейнера в хладилник. В хладилника се прибира само контейнера, не цялата помпа.

11.1 Кърмата може да се охлажда, замразява и размразява в контейнера. Не пълнете контейнера повече от 150мл, защото при замразяване се получава разширяване.

11.2 Съвети за съхраняване на кърмата

Прясно изцедена кърма

стайна температура

хладилник

камера на хладилник

фризер

6-8 часа

72 часа при 4 градуса

2 седмици

6 месеца при -18 градуса

Размразена кърма, затворен

контейнер

хладилник

24 часа при 4 градуса

Размразена кърма, отворен

контейнер

хладилник

12 часа при 4 градуса

Размразяваща се кърма

-бавно в хладилник

-на стайна температура,

консумация веднага след

размразяването

-на течаща студена вода или

при загряване в топла вода до

37градуса и следва хранене

Около 24 часа при 4 градуса


За постигане на най-добра температура на размразяване от около 37 градуса се препоръчва използването на NUK нагревател за шишета и бурканчета. Капачката на контейнера трябва да се отвие при затоплянето на контейнера.

Важно: Размразяването на кърмата и затоплянето й не е добре да става в микровълнова фурна, защото се унищожават нейните най-ценни съставки

Преди да нахраните бебето, разбъркайте добре съдържанието на контейнера или шишето.

След размразяване на кърмата, тя не бива да се замразява отново.

Преди замразяване контейнера може да се допълва с нова прясно изцедена кърма в рамките на 24 часа и като се напълни, тогава да се замрази като се спазват следните изисквания: събиране на студена със студена кърма. За повече медицински съвети се обърнете към вашия лекар.
12.Проблеми

Проблем

Причина

Възможно решение

1. Помпата на работи

1. Няма захранване

2. Липсва клапана 5 или е

поставен неправилно
3.Не е била държана

вертикално

 1. проверете батериите

 2. проверета адаптора
 1. проверета състоянието на

клапана
1. дръжте помпата изправена

2. Слаба сукателна способност

1. Изтощени батерии

2. Зададена е мин. сила

1. сменете батериите

1. увеличете силата

3. Прекалено силно изцежда

1. Зададена е макс. сила

1. намалете силата

4.Необичайни шумове

1. голям поток на кърма
2. помпата издава

дрънчащ звук

1.намалете силата на

всмукване

2.това е нормален шум13 Технически данни

Медицински продукт съгласно

93/42/EEC

Клас І

NUK биберон за хранене

NUK контейнер за кърма

Съответства на стандарт EN 14350

Температурни граници

 • при използване

 • при съхранение


От 8 до 40 градуса С

От 8 до 40 градуса С

Сила на захранване

 • адаптор – КS07-045-0800

KSD 10-045-0800

Y06FE-045-0800G

Y10DE-045-0800G

 • батерии


100-240 V/50/60Hz,

4.5 VCD, 800mA

Тип ААА, 1.5V
 1. Изхвърляне

В Европейския съюз знака задраскан контейнер означава, че този продукт не може да се изхвърля заедно с битови отпадъци. Това се отнася за електрическия мотор и батериите.

15. Гаранция

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 24 месеца от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предяваване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата на покупка.

Производител МАПА Германия, предтавител за територията на Република България :

БЕБОЛИНО” ООД, София, ул. „Христо Иванов Големия” 9, тел. 02 955 75 00, 855 07 06


ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ


 1. Беболино”ООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

 2. Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

 3. Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

 4. В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.
Дата на рекламация

Дата на ремонт

Причина за рекламация

Подпис на техника


Място и дата на продажбата Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница