Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимоДата03.01.2017
Размер133.65 Kb.
#11658
ТипИнструкция
Безконтактен инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!!!

Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо:

 1. Да направите 3 поредни измервания

 2. Да вземете предвид средната стойност от 3-те измервания

 3. Да се прочетете инструкциите за ползване, преди употреба

Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за Вашата покупка!

Вие се сдобихте с качествения продукт безконтактен инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с продукта, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за употреба.

Предназначение:
Безконтактният инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия, е подходящ за измерване на телесната температура на хора, дори и на новородени деца под 3-месечна възраст. Измерването се извършва без контакт на челото.

Ecomed TM-65E може да измерва и температурата на околна среда, течности и повърхности. Диапазонът за измерване на телесна температура е 34 - 43.0°C (93.2 - 109.4 °F), а на обекти е 0° - 100.0°C (32 - 212 °F).


Безконтактният инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия, позволява прецизно, безконтактно (около 0,5 до 3 см разстояние) измерване на телесната температура над веждите между челото и слепоочието.

Стойността на излъчената енергията се измерва, и се превръща в стойността на температурата. Четенето се появява в рамките на няколко секунди. Термометърът има безшумен режим, което ви позволява например, да измерите температурата на бебетата, без да нарушавате съня им.
Устройство/ символи:

  1. LCD дисплей

  2. LED индикатор за висока температура

  3. Бутон MODE (Режим)

  4. Бутон MEM (Памет)

  5. Бутон SCAN (Сканиране)

  6. Сензор

  7. Капак на отделението за батериите

  8. Символ за процес на измерване

  9. Нощен режим

  10. Символ за измерване на телесна температура

  11. Символ за измерване температура на предмет

  12. Показване на температурата

  13. °C - Целзий

  14. °F - Фаренхайт

  15. Символ за изтощена батерия

  16. Символ за висока температура (>=38°C/ 100.4°F)

  17. Символ за нормална температура (<38°C/ 100.4°F)

  18. Символ за паметта /30 слота за памет/


Комплектът съдържа:

 • Безконтактен инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия

 • Батерии LR03/ 1.5V/ AAA

 • Калъф за съхранение

 • Инструкция за употребаСпецифични групи хора

Използвайте само устройството за конкретната цел, описана в инструкциите за употреба. Всяка злоупотреба ще анулира гаранцията.


• Уредът не е предназначен за търговска употреба.
• Използвайки този термометър, той не е заместител на консултация с лекар. Консултирайте се с вашия лекар, във всеки случай, преди да започнете медикаментозно лечение.

Няма абсолютни стандарти на телесната температура. Водете на отчет вашите лични показания, за да се позволи на вашия лекар да прецени дали е необходимо медицинско лечение или не.


Не предприемайте измерване в рамките на 30 минути след физически упражнения или след баня.
• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и/ или познания, освен, ако не е под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, или освен, ако те са инструктирани в използването на устройството.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
• Температурата в областта на челото и слепоочието се различава от вътрешната температура, която се измерва орално или ректално.

Вазоконстрикция, ефект, който свива кръвоносните съдове и охлажда кожата, могат да възникнат по време на ранните етапи на треска. В този случай, температурата, измерена чрез безконтактния инфрачервен термометър, може да бъде необичайно ниска. Ако измерването не съответства на възприятието на пациента или е необичайно ниско, повторете измерването на всеки 15 минути. Можете също да измерите вътрешната температура на тялото с помощта на конвенционалния устен или ректален термометър.


• Препоръчително е да се извършват най-малко три измервания с най-малко 1 минутен интервал.

Ако показанията са различни, приемете най-високата стойност като референтната стойност.


• Контролни измервания с помощта на обикновен термометър се препоръчва в следните случаи:

- Ако стойността е изненадващо ниска


- За новородени до 100 дн

- За деца под тригодишна възраст, които имат по-слаба имунна система или които реагират необичайно в присъствието на треска


- Ако използвате термометъра за първи път, или искате да се запознаете с него
• Кожата на бебетата реагира много бързо на стайна температура. Поради това, не мерете температура с безконтактния инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, по време или след кърмене, тъй като температурата на кожата може да бъде по-ниска от вътрешната телесна температура.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не променяйте конструкцията на устройството и не се опитвайте да го поправите сами, ако възникне грешка или продуктът е повреден, тъй като това ще анулира гаранцията. Свържете се с вашия дилър. Ремонтите трябва да са извършени от оторизирани сервизни партньори.
• Не използвайте термометъра, ако е повреден.
• Не отваряйте устройството. Той съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от деца.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не потапяйте термометъра във вода или други течности. Той не е водоустойчив.
• Сензорът трябва да се почиства след всяка употреба, вижте инструкциите в почистване и поддръжка.
• Избягвайте контакт с директно докосване на сензора.
• Не тръскайте термометъра, да не го изпуснете.
• Пазете устройството от пряка слънчева светлина, високи или ниски температури, мръсотия и прах.
• Ако термометъра няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите.
Моля, уверете се, че опаковката от полиетилен се държи далеч от обсега на деца! Опасност от задушаване!
Приложения и опаковане
Моля, проверете на първо място, че устройството не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвайте. Изпратете на сервизен център.

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковане, моля, свържете се с вашия дилър незабавно.
Първи стъпки: Премахване/ Поставяне на батериите
Aко символът за батерията се появява на дисплея след определен период на експлоатация, трябва да поставите нови батерии. Ако символът на батерията се появява заедно с "Lo" на дисплея, батериите трябва да бъдат заменени, преди да приемете друго измерване. Използвайте две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA).


Отстраняване:

Свалете капака на отделението за батерията и го плъзгате надолу, както е показано. Извадете батериите. Сложете две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA). Уверете се, че батериите са точно поставени. Сложете капака на отделението за батериите отново.

ВНИМАНИЕ:

•Не разглобявайте батериите!


• Почистете контактите на батерията и устройството, ако е необходимо, преди пускането на батериите!
• Извадете изтощените батерии от устройството веднага!
• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! Ако киселина от батерията изтече върху някоя от тези части, изплакнете засегнатото място с обилно количество прясна вода и незабавно да потърсете лекарска помощ!
Ако батерията е погълната да се потърси незабавно медицинска помощ!
• Трябва да се сменят всички батерии едновременно!
• Трябва да се сменят батерии само от същия тип. Никога не използвайте различни видове батерии или използваните батерии с нови!
• Поставете батериите правилно, спазвайки поляритета!
• Съхранявайте отделението за батериите запечатано!

• Извадете батериите от устройството, ако то няма да се използва за продължителен период от време!


• Дръжте батерията далеч от обсега на деца!
• Не се опитвайте да зареждате тези батерии! Има опасност от експлозия!
• Не изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!
• Съхранявайте неизползваните батерии в техните опаковки, далеч от метални предмети, за да се избегне късо съединение!
• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството, поставете ги в контейнер за отпадъци.


Преди употреба
• Трябва да останете в стабилна среда, в продължение на най-малко 30 минути преди измерване на температурата.
• Не приемайте температурата на бебето по време на или непосредствено след кърмене.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не трябва да пиете или ядете непосредствено преди или по време на измерването, и трябва да избягвате всякакви физически натоварвания.
Почистете областта, от която се мери температурата. Премахнете всякаква мръсотия, косми или пот и от сензора на термометъра.
• Не изваждайте термометъра от позицията на измерване, докато няма сигнал за края на четенето.
• Ако сензорът се замърси по време или след четене, почистете го с памучен тампон, потопен в алкохол, преди да поставите термометъра.
• Винаги приемайте температурата на същото място, защото показанията ще варират в различни среди.
Термометърът е клинично тестван и неговата безопасност и точност са инспектирани и потвърдени, при условие че се използва в съответствие с тези инструкции.


Промяна на мерна едиица /°C или °F/
Можете да измерите температурата в градуси по Целзий или по Фаренхайт. За да изберете мерната единица следвайте стъпките:
1. Устройството трябва да бъде изключено.
2. Натиснете SCAN бутон 5, за да включите устройството. Елементите на дисплея ще се покажат (инициализиране на дисплея).
3. Натиснете бутоните MODE- и MEM – едновременно, и задръжте за около 3 секунди. По този начин ще промените мерната единица или на ° C или ° F. Когато избраната единица се появи на дисплея, изчакайте, докато устройството издаде звуков сигнал, за да потвърдите избора. След това, уредът е готов за следващото измерване в избраната мерна единица.


Промяна на режим на измерване /4 режима/
Можете да изберете един от четирите режима на измерване.

 1. Измерване на телесна температура

 2. Измерване на температура на предмет/ обект

 3. Измерване на телесна температура - Нощен режим

 4. Измерване на температура на предмет/ обект - Нощен режим


A. b. c. d.
За да изберете един от 4-те режима, натискайте MODE бутон 3, колкото пъти е необходимо, докато на дисплея излезе един от символите, които търсите.

/Нощният режим дезактивира тоновете на бутоните, за да се избегне ненужния шум./


А.) Измерване на телесна температура

 1. Изберете опцията за режим на измерване а.)
  2. За да започнете измерването, насочете сензора в средата на челото на пациента на разстояние между 0.5 и 3 см. Ако по челото на пациента има косми, пот или мръсотия, го почистете, и отново измерете.
  3. Натиснете и задръжте SCAN – бутона 3.
  4. Пуснете SCAN бутона 3. Ще чуете кратък звуков сигнал.
  5. Резултатът от измерването ще бъде показан на дисплея.

 1. След около 30 секунди, термометъра ще се изключи автоматично.

6. Ако измерената температура е по-ниска от 38.0 °C (100.4 °F), на дисплея ще се появи символ усмивка на лицето и звуков сигнал. Ако измерената температура е равна или по-висока от 38,0 °C (100.4 °F), ще се появи символ намръщено лице, ще чуете трикратен звуков сигнал и индикаторът ще светне в червено.


Б.) Измерване на температурата на обект
1. Изберете режим на измерване б.)

2. За да започнете измерването, насочете сензора на термометъра към обекта на разстояние 0.5 - 3 см.


3. Натиснете и задръжте SCAN бутон 3, за няколко секунди.
4. Освободете SCAN бутон 3. Ще чуете кратък звуков сигнал.
5. Резултатът от измерването ще бъде показан на дисплея.
6. След около 30 секунди, термометъра ще се изключи автоматично.


Припомняне на съхраняваните данни
Инфрачервеният безконтактен термометър може да съхранява до 30 резултата.
Можете да видите съхранените данни с кратко натискане на MEM-бутона 4, когато устройството е включено. С всяко следващо натискане на MEM-бутона 4, можете да виждате предните резултати (слотове за памет 1-30).


Изтриване на съхранените данни
Безконтактният инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия, съхранява автоматично всички измерени стойности. В случай, че всички 30 слота памет са използвани, най-старата съхранена стойност автоматично ще се изтрие, за да се запише нов резултат.

Ако искате да изтриете всички съхранени стойности, натиснете и задръжте MEM-бутона 4, за най-малко 3 секунди, когато уредът е включен. На дисплея ще се покаже слот номер "0" и 4 бипкания ще се чуят за потвърждение.
Съобщение за грешки:
На дисплея ще се появи символът, ако температурата е по-висока от 43С (109.4°F) за човек или 100°C (212°F) за обект.

На дисплея ще се появи символът, ако температурата е по-ниска или равна на 34°C (93.2°F) за човек или 0°C (32°F) за обект.

На дисплея ще се появи символът, ако температурата е твърде висока или твърде ниска. На околната среда 40(104°F) или за човек 16°C (60.8°F).

Празен дисплей. Проверете батериите.
Измервателния сензор е най-чувствителната част на термометъра. Трябва внимателно да почиствате обектива, за да се избегнат повреди.
а. След измерване, почиствайте уреда с памучна кърпа и 70% обикновен алкохол или спирт.
б. Нека обектива да изсъхне за поне една минута.
в. Устройството трябва да се съхранява при -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F). Относителна влажност <85%.
г. Термометърът да се съхранява на сухо място, далеч от течности и пряка слънчева светлина, да не се потапя върха в течности.
Забележка: В случай, че устройството е било изпуснато, проверете за повреди. Ако не сте сигурни, трябва да го занесете в сервизен център.
Почистване и поддръжка

Махнете батериите, преди да почистите устройството.

• Никога не използвайте силни почистващи препарати или твърди четки.

• Почиствайте уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена. Никога не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда само след като е напълно изсъхнал.

• Извадете батериите от уреда, ако не желаете да го използвате за продължителен

период от време, в противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, и го предпазвайте от прах и влага.
Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така, че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.
Технически спецификации

Име и модел: Безконтактен инфрачервен термометър Ecomed TM-65E, Medisana AG Германия

Захранване: 2 батерии/ 1.5 V/ тип LR03/ AAA
Обхват на измерване:

Телесен режим 34 - 43 °C/ 93.2 - 109.4 °F


Обект режим 0- 100 °C (32.0- 212.0 °F

Резолюция на дисплея: 0,1 °C / 0.2 °F


Капацитет на паметта: До 30 четения

Безшумен нощен режим ( за да не безпокоите спящото си дете )


Аларма за висока температура: Над 38 °C/ 100.4 °​​F
Автоматично изключване: Ок. 30 секунди след последното измерване
Работна температура: 16 - 40 °C/ 60.8 - 104 °F, отн. влажност на въздуха макс. 85%
Температура на съхранение/ транспорт: -20 - 50 ° C/ -4 - 122 °F, отн. влажност на въздуха макс. 85%
Размери: Ок. 12.3 х 50.5 х 4.9 см
Тегло: Ок. 80 гр с батериите

Калъф за съхранение: От плат

EAN код: 40 15588 23400 2

Гаранционен период: 24 месеца
Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Наредба №7 от 23 септември 1999 г
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Brealloy mk bredent
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Дигитален термометър Medisana tm 750, Germany


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница