Интердисциплинарен докторантски форум Единен център за иновацииДата05.10.2016
Размер213.97 Kb.
#11131

Интердисциплинарен

докторантски форум
право съединение 5 групиране 4
Единен център за иновации

Да обменим идеи: гаранция за успех!

О Т Ч Е Т

6-7 април 2016 г. София

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН

Организатор:Център за обучение – БАН, Кариерен център към ЦО-БАН

www.edu.bas.bg

Съорганизатор:Единен център за иновации – БАН

www.jic-bas.eu

Съорганизатор:Фондация ,,Еврика‘‘

http://www.evrika.org/

Събитието беше осъществено с подкрепата на:Фондация „Заедно в час“

www.zaednovchas.bgО Т Ч Е Т

за организацията и провеждането на

Интердисциплинарен докторантски форум

6-7 април 2016г., СофияИзготвен от:

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Организатори и спонсорство на събитието:

Интердисциплинарен докторантски форум бе организиран от Център за обучение – БАН, Кариерен център към ЦО-БАН, Единен център за иновации – БАН и Фондация ,,Еврика‘‘ (съорганизатори). Събитието бе осъществено с подкрепата на Фондация „Заедно в час”.

Дати на провеждане:

6-7 април 2016г.Продължителност:

09.00 – 17.45ч. (6 април 2016г.)

09.00 – 17.15ч. (7 април 2016г.)

Място на провеждане:

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.

зали на Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)

Използвани средства за комуникация при предварителното популяризиране:


 • информационен имейл до директорите и научните секретари на всички ПНЗ при БАН

 • информационен имейл до докторантите и младите учени към ПНЗ при БАН (изпратен трикратно до база данни с над 1200 контакта – като покана за участие или присъствие като слушатели,)

 • информационно съобщение на уеб-сайта на БАН, в раздел „Новини”

 • информационно съобщение на уеб-сайта на Център за обучение – БАН

 • информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН

 • информационно съобщение във Фейсбук страницата на GCDF Bulgaria, обединяваща сертифицираните кариерни консултанти в България, вкл. работещите във ВУЗ

 • информационно съобщение във Фейсбук страницата на Проект Ученето Удоволствие

 • информационно съобщение в електронния седмичник на Фондация за реформа в местното самоуправление

 • лични контакти

Присъстваща аудитория:

 • 8 гост-лектори от 6 организации (фигурират с име, месторабота, имейл и заглавие на лекцията в програмата на събитието, както и в списъка с контакти, посочени в Сборник с материали от Интердисциплинарен докторантски форум)

 • 2-ма поканени гости (Боряна Кадмонова – фондация „Еврика”; проф. Ренна Дюлгерова – БАН)

 • 54-ма участника с устни/постерни презентации (фигурират с име, институт/ВУЗ, имейл, заглавие и резюме на презентацията в програмата на събитието, както и в списъка с контакти, посочени в Сборник с материали от Интердисциплинарен докторантски форум)

 • 8 модератора – учени от БАН (доц. д-р Оля Стоилова; проф. дбн Димитър Иванов; доц. д-р Йоана Спасова-Дикова; проф. дфн Екатерина Бъчварова; проф. дбн Евдокия Пашева; гл. ас. д-р Шазие Мяшкова; гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова; Даниела Леви)

 • 3-ма члена на организационния екип (техническа част) от БАН (Райна Грозданова; Йорданка Червенкова; Калин Лазаров)

 • 13 слушатели от БАН/ВУЗ (посочили информация за контакт в предоставен на място списък)

общо: над 88 лица

Форма за обратна връзка:

Имейл до гост-лектори, презентатори и слушатели с информация по събитието и молба за обратна връзка по отношение на неговото провеждане, изпратен след приключване на Интердисциплинарния докторантски форум.Същност и основни цели:

Интердисциплинарният докторантски форум бе предназначен за докторанти, които се намират на различен етап от своята изследователска дейност, с основна цел – обмен на идеи и подкрепа на интердисциплинарното мислене.

Докторантите имаха възможност да обсъдят както своите изследователски въпроси и подходи, така и интересите и желанията си за кариерно развитие с утвърдени учени от областта и свои колеги от сродни научни направления.

Събитието беше проведено със следните конкретни цели, подпомагащи кариерното развитие на докторантите: • осигуряване на подкрепяща среда, в рамките на която докторантите да могат да обсъдят своята проблематика, цели, методи и резултати;

 • подаване на обратна връзка от страна на опитни учени и други докторанти, относно текущата изследователска работа, предлагане на насоки за усъвършенстването й, както и за бъдещи научни търсения и разработки;

 • предоставяне на ценни съвети на младите изследователи, относно възможностите за академично, изследователско, индустриално и нетрадиционно кариерно развитие;

 • осигуряване на възможност за създаване на контакти, обмен на идеи и опит сред докторанти от сродни научни области;

 • създаване на единна общност от учени с цел бъдещо сътрудничество.

Организация и провеждане:

Участието в Интердисциплинарния докторантски форум бе безплатно за всички присъстващи.

Докторантите, които проявиха желание да участват с устна/постерна презентация в Интердисциплинарния докторантски форум, попълниха и изпратиха форма за участие в електронен вид на уеб-сайта на Център за обучение – БАН. Формата изискваше от участниците следната информация:


 • Име и Фамилия

 • Институт на БАН/ВУЗ

 • Научен ръководител

 • Форма на докторантура

 • Година на зачисляване

 • Имейл, мобилен телефон

 • Заглавие на презентацията / научното направление

 • Предпочитана форма на презентация: постерна /устна

 • Анотация (до 250 думи): кратко представяне на проблематика, цели, методи и резултати

Събитието включваше серия лекции от гост-лектори, предназначени за всички докторанти и сесии с презентации на докторанти от сродни научни области, водени от модератори – експерти в съответната област. По време на тези сесии всеки докторант, който бе одобрен за устна презентация, разполагаше с 15 мин. (вкл. обсъждане), за да представи основните акценти от разработвания от него дисертационен труд/изследване – цели, методи и резултати, както и да акцентира върху специфичен проблем, по който се нуждае от конструктивна обратна връзка. Бе посочено предварително, че е желателно презентациите и постерите да са представени на достъпен език, с оглед на това обсъждането на темите да се проведе в по-широк кръг.

По време на Интердисциплинарния докторантски форум бяха представени: • 7 лекции от 8 гост-лектори от 8 организации

В табличен вид (по азбучен ред на малкото име) са посочени имената на гост-лекторите, тяхната месторабота (вкл. уеб страница) и темите на представените лекции:


Име, фамилия


МестоработаТема

Венцеслав Станчев/Марин Пандев

Единен център за иновации – БАН www.jic-bas.eu

,,Enterprise Europe Network - Технологичен трансфер. Шансове за млади учени‘‘

Вера Рускова

Център за развитие на човешките ресурси www.hrdc.bg

,,Възможности за финансиране на проекти по Програма „Еразъм+”

Екатерина Василева

Фондация „Заедно в час“ www.zaednovchas.bg

,,Представяне на програма Заедно в час – възможност за работа с принос към обществото‘‘

Мария Костова

Българо-американска комисия по образователен обмен ,,ФУЛБРАЙТ‘‘ www.fulbright.bg

,,Стипендии ,,Фулбрайт‘‘ за изследователска дейност на докторанти - възможности за специализации в САЩ през учебната 2017-18г.‘‘

Нели Кочева


Фондация „Заедно в час“ www.zaednovchas.bg

,,Представяне на програма Заедно в час – възможност за работа с принос към обществото‘‘

Петър Теодосиев


Списание ,,БГ Наука‘‘ www.nauka.bg

,,Комуникация на науката в България‘‘

Стоян Кюлев

Център за развитие на човешките ресурси www.hrdc.bg

,,Възможности за финансиране на проекти по Програма „Еразъм+”

гл. ас. д-р Тодор Галев


Институт за изследване на обществата и знанието, БАН www.issk-bas.org

,,Как да комуникираме научните резултати с медиите‘‘ • 41 устни презентации (PowerPoint) на участници от БАН, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Национален център по обществено здраве и анализи, разпределени в сесии по следните 8 научни направления:

 • НАНОНАУКИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

 • БИОРАЗНООБРАЗИЕ

 • БИОМЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

 • КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

 • АСТРОНОМИЯ, КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

 • КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, РИСКОВЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

 • ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

 • ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО

В табличен вид са посочени имената на участниците, съответният институт/ВУЗ и темите на представените устни презентации:


Име, фамилия


Институт / ВУЗТема

Аделина Митева

Институт за космически изследвания и технологии, БАН

,,Полупроводникови квантови ями с променлив състав под влияние на постоянно електрично поле с потенциал за наземни и космически приборни приложения‘‘

Александър Атемин

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

,,Роля на дестабилизацията на Ctf4 белтъка в процеса на репликация на ДНК‘‘

Анелия Иванова

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

,,Mrc1 регулира стабилността на S-фазния арест‘‘

Антония Терзиева

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, БАН

,,Роля на γδ Т клетките за успешната бременност при жената‘‘

Бела Василева

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

,,Роля на хроматин-ремоделирането в устойчивостта на клетките към ултравиолетова светлина‘‘

Бойка Андонова-Лилова

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН

,,В търсене на нови материали за костни заместители‘‘

Борислава Кукурина

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

,,Изследване на дългосрочния ефект на замърсяването с тежки метали върху генетичната структура на популации Taraxacum officinale‘‘

Ваня Манева

Национален институт по метеорология и хидрология, БАН

,,Използване на сателитни данни за определяне на инсолацията в конкретна точка от земната повърхност‘‘

Ваня Младенова

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, БАН

,,Ефектът на биодобавка върху успеха на суперовулацията и качеството на получените ооцити при бели лабораторни мишки‘‘

Ваня Стефанова

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

,,Значение на хроматиновата организация на генома за качеството на човешки сперматозоиди‘‘

Васил Василев

Институт за литература, БАН

,,Религиозен опит в литературата по време на криза и война - между двете световни войни‘‘

д-р Вася Атанасова

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН

,,Уикипедия в науката – дали, кога и как?‘‘

Веселина Узунова

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН

,,In vitro и in vivo приложения на новия алкилфосфохолин Еруфозин‘‘

Георги Антов

Институт по физиология на растенията и генетика, БАН

,,Мутационен скрининг на гените BRCA1, BRCA2 и STK11 при пациенти от Българска популация с рак на млечната жлеза‘‘

Десислав Динев

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН

,,Комплекси на Cu(II) и Co(II) с Шифови бази с обещаваща антитуморна активност‘‘

Десислава Градинарска

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, БАН

,,Нова биотехнология за криоконсервация на сперматозоиди при вида Canis lupus familiaris‘‘

Десислава Колева

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика

,,Приложение на трансформация на Мелин при оценяване на опции‘‘

Десислава Стоянова

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

,,Видов състав, екологични изисквания и разпространение в България на водни хетероптери (Heteroptera, Nepomorpha)‘‘

Димитрина Бабикова

Институт по полимери, БАН

,,Синтез и охарактеризиране на функционални блокови съполимери с потенциално приложение за насочено доставяне на лекарствени вещества в клетки и клетъчни органели‘‘

Женя Иванова

ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра „Социология и науки за човека”

,,През детските очи. Свободното време на деца в риск‘‘

д-р Зорница Спасова

Национален център по обществено здраве и анализи

,,Климатичните бежанци‘‘

Ибрахим Молла

Институт за гората, БАН

,,Изменения на почвени показатели и свойства след пожар в зависимост от дървесния състав‘‘

Иван Янакиев

Институт за изследване на изкуствата, БАН

,,Концертния строй а1=432Hz, темперацията ,,Отворени квинти‘‘ и влиянието им върху възприятието за музика‘‘

Ивана Илиевска

Институт по физика на твърдото тяло, БАН

„Изследване на материали с цел приложение в ортодонтията“

Илиана Петрова Саласар

Институт за изследване на изкуствата, БАН

,,Танц и ритъм в лечебни психофизични практики. Синергийни взаимовръзки‘‘

Ирена Борисова

Институт по полимери, БАН

,,Електроовлакнени хибридни полимерни материали с фотокаталитични свойства‘‘

Костадинка Сезанова

Институт по обща и неорганична химия, БАН

,,Влияние на реакционната среда върху биомиметично синтезирани калциеви фосфати‘‘

Кристина Капанова

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН

,,Нов хибриден еволюционен алгоритъм за създаване на невронни мрежи‘‘

Mилена Главчева

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН

,,Комплекси на Zn(II) с Шифови бази – потенциални агенти за борба с рака на гърдата‘‘

Михаела Алексова

СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

,,Микробиологична оценка на резистентността и устойчивостта на почви, третирани с пестициди‘‘

Надя Нейкова

Национален институт по метеорология и хидрология, БАН

,,Стохастични модели на дневните суми на валежите с хибридни разпределения‘‘

Ния Петрова

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН

,,Енергетика на формирането на подредени белтъчни макродомени в тилакоидни мембрани от Pisum sativum и Hordeum vulgare‘‘

Росица Христова

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

,,Ролята на хроматин-ремоделиращия комплекс – Ino80 в конфликтите между ДНК полимеразата и РНК полимеразата по време на S-фазата на клетъчния цикъл‘‘

Румяна Сусуркова

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, БАН

,,Анализ на естествените регулаторни Т-клетки при жени с репродуктивни неуспехи‘‘

Таня Терзийска-Кунева

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика

,,Представяне на ресурси за кариерно ориентиране и развитие на умения за управление на кариерата‘‘

Теменужка Спасова

Институт за космически изследвания и технологии, БАН

,,Диференциран подход при мониторинг на природни обекти на базата на аерокосмически данни от различни спектрални диапазони"

Теодор Митев

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

,,Вилаетската печатница в Русе и културната политика на управителите на Дунавския вилает (1865-1877)‘‘

Траянка Григорова

Институт за изследване на населението и човека, БАН

,,Способността да мислим за чувствата. Кога храната заменя думите?‘‘

Цвета Стоянова

Институт по невробиология, БАН

,,Ензимни инактиватори: принципи на определяне и значение за биологията и медицината‘‘

Цветелина Величкова

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

,,Геомагнитни индикатори за подготвящи се земетресения‘‘

Яна Събева

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет

,,Невербални техники на комуникация на съвременния български ИТ бизнес‘‘ • 13 постерни презентации (постери, подготвени по предварително зададен максимален размер) на участници от БАН и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, разпределени в следните 5 научни направления:

 • БИОМЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

 • ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • НАНОНАУКИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

 • АСТРОНОМИЯ, КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

 • КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, РИСКОВЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

В табличен вид са посочени имената на участниците, съответният институт/ВУЗ и темите на представените постерни презентации:


Име, фамилия


Институт / ВУЗТема

Венета Лобутова

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

ГЕОПРОСТРАНСТВЕНА СЕГРЕГАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА САМОКОВ

Вероника Немска

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЛАКТОБАЦИЛИ ОТ ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ ПРОБИ КАТЪК

Георги Дановски

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

СВЪРЗВАНЕ НА POLΗ И POLΚ ПОЛИМЕРАЗИ НА МЕСТАТА НА UV ИНДУЦИРАНИ ДНК УВРЕЖДАНИЯ

Дарина Стоянова

Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”, БАН

ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА НИСКОМОЛЕКУЛНИ СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ НА ОСНОВАТА НА СКУАРИЛИЕВО БАГРИЛО КАТО ДОНОР НА ЕЛЕКТРОНИ

д-р Ивелина Василева

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

РОЛЯ НА ХРОМАТИН-РЕМОДЕЛИРАЩИЯ КОМПЛЕКС INO80 В ЗАЩИТАТА ОТ РЕПЛИКАЦИОНЕН СТРЕС

Константина Стефанова

Институт по инженерна химия (академично специализирано звено - АСЗ), БАН

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ПЪЛНЕЖИ

д-р Мина Тодорова

ПУ ,, Паисий Хилендарски‘‘

НОВИ МЕРОЦИАНИНОВИ БАГРИЛА С РАЗШИРЕНА Π‒СПРЕГНАТА СИСТЕМА ‒ ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ, МЕДИЦИНАТА И ФОТОХИМИЯТА

Мирела Напетова

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТЪМНИТЕЛНО-ДВОЙНИ ЗВЕЗДИ С ПУЛСАЦИИ

Орлин Георгиев

Национален институт по метеорология и хидрология, БАН

ВИСОЧИНА НА АГС В ГРАДСКА СРЕДА

Петър Ботев

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

РОЛЯ НА ХРОМАТИН-РЕМОДЕЛИРАЩИЯ КОМПЛЕКС SRCAP В ПОПРАВКАТА НА ДВОЙНО-ВЕРИЖНИ СКЪСВАНИЯ В ДНК

Соня Узунова

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

IN SITU CHROMATIN BINDING ASSAY В S. CEREVISIAE – НОВ ПОДХОД ЗА ИЗУЧАВАНЕ СТАБИЛНОСТТА НА СПРЕЛИТЕ РЕПЛИКЦИОННИ ВИЛКИ

Теодора Дянкова

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПЪТИЩА НА ДНК ПОПРАВКА

Цанислава Генова

Институт по електроника, БАН

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТУМОРНИ ТЪКАНИ В ОБЛАСТТА НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ ЧРЕЗ СИНХРОННА ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПЕКТРОСКОПИЯ

Подробната програма на Интердисциплинарния докторантски форум е включена и като част от Сборник с материали от Интердисциплинарен докторантски форум.

Представените лекции от гост-лектори бяха изключително полезни и интересни за аудиторията. Гост-лекторите предоставиха за разпространение сред присъстващите своите презентации.

Устните/постерните презентации на участниците бяха подготвени на високо ниво, като много от тях се отличаваха не само с отлично представената научна информация, но и с желаната за целите на събитието интердисциплинарност в представянето пред аудитория, обединяваща млади експерти с различни специалности. Дискусиите след всяка презентация бяха оживени и градивни.

Всички гост-лектори и участници с устни/постерни презентации получиха индивидуални писмени удостоверения за своето участие в събитието. Всички присъстващи получиха екземпляр от Сборник с материали от Интердисциплинарен докторантски форум, както и материали, предоставени от Център за обучение-БАН и Център за развитие на човешките ресурси по програма Еразъм+.

На участниците, представили устни презентации, бяха зачетени съответните кредити.

В рамките на събитието беше проведен коктейл за участниците.

Интердисциплинарният докторантски форум беше отразен, посредством присъствен списък и снимков материал.

Награди за отлично представени презентации

След детайлно оценяване от специализиран екип от модератори-жури на изнесените по време на форума устни/постерни презентации, 7 участника бяха предложени за награда за отлично представени презентации (диплома и парична награда).

Проф. дбн Евдокия Пашева, Ректор на Център за обучение – БАН, връчи наградите на докторантите по време на церемония по Официално награждаване, която се проведе на 14 април 2016г. от 16.00ч. в заседателната зала на Център за обучение – БАН.

Награда за отлично представена устна презентация получиха:

1. Димитрина Бабикова (Институт по полимери, БАН)

2. Ибрахим Молла (Институт за гората, БАН)

3. Александър Атемин (Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”, БАН)

4. Теодор Митев (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН)

5. Теменужка Спасова (Институт за космически изследвания и технологии, БАН)

6. Кристина Капанова (Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН)

За отлично представена постерна презентация беше награден Орлин Георгиев (Национален институт по метеорология и хидрология, БАН).

При определянето на наградените презентации екипът от оценяващи експерти анализира задълбочено всички представени устни/постерни презентации по следните критерии: • Актуалност/полезен ефект на темата

 • Компетентност/задълбочени знания по темата

 • Поведение пред аудитория/умения за увлекателно презентиране

 • Дизайн/оформление на презентацията

Сборник с материали:

Във връзка с Интердисциплинарния докторантски форум бе подготвен, отпечатан и разпространен сред аудиторията, сборник с материали. Сборникът съдържа резюмета от представените материали по време на форума – устни/постерни презентации, както и информация за контакт с участниците и гост-лекторите (изданието е с цветни корици, с обем 70 стр., в тираж 100 броя).Използвани средства за комуникация при популяризиране на проведеното събитие след неговото приключване:

 • информационен имейл до гост-лектори, презентатори и слушатели

 • информационно съобщение на уеб-сайта на БАН, в раздел „Новини”

 • информационно съобщение на уеб-сайта на Център за обучение – БАН

 • информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН

Форма за обратна връзка:

Имейл до гост-лектори, поканени гости, участници и слушатели с информация по събитието и молба за обратна връзка по отношение на неговото провеждане, изпратен след приключване на Интердисциплинарния докторантски форум.Мнение, оценка, препоръки от гост-лектори, поканени гости, участници и слушатели /по имейл/:

Мария Лазарова, ИНБ (слушател)

Симпозиумът беше много информативен и изключително полезен, както за участващите, така и за слушателите.

По мое мнение трябва да се провежда регулярно.

Орлин Георгиев, НИМХ-БАН (презентатор)

Благодаря Ви за известяването и оценката, както и за чудесното начинание и организацията, съвсем честно казано не очаквах такава точност на програмата и организацията. Това изисква доста усилия.

Антония Терзиева, ИБИР, БАН (презентатор)

Организираният от вас интердисциплинарен докторански форум за мен лично беше изключително полезен. Организацията беше на много добро ниво, ще се радвам другата година отново да участвам. Благодаря за хубавото отношение и приятната атмосфера.

Яна Събева, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет (слушател)

Благодаря за поканата и за чудесната организация.

Желая ви успех и до нови срещи.

Михаела Алексова, СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет (презентатор)

Благодаря Ви за организирането на форума и възможността за участие в него. Организацията е на много добро ниво и е изключително полезно за нас докторантите- добиване на опит в презентирането и среща с други колеги, работещи в различни области на науката.

Таня Терзийска, СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика (презентатор)

Много се радвам, че имах възможността да участвам на Интердисциплинарния форум. Благодаря за възможността, беше много полезно за мен.

Перспективи:

Предвид проявения интерес към събитието, Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН планират установяване на традиция за ежегодно провеждане на Интердисциплинарния докторантски форум. За основна цел се предвижда привличането на все по-голям брой докторанти от институтите на БАН/ВУЗ за обмен на опит и перспектива за съвместна дейност, както и представянето на презентации с все по-високо научно-приложно качество.Контакти с организационен екип (научна част):


Име, фамилия


МестоработаE-mail

проф. дбн Евдокия Пашева

Център за обучение – БАН www.edu.bas.bg

eva@bio21.bas.bg

гл. ас. д-р Шазие Мяшкова

Център за обучение – БАН www.edu.bas.bg

shazi@abv.bg

гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова

Кариерен център към ЦО-БАН www.edu.bas.bg

vnedevabas@gmail.com

Приложения към настоящия отчет:

 • Екземпляр от Сборник с материали от Интердисциплинарния докторантски форум е приложен към настоящия отчет, вкл. подробна програма на събитието

 • Присъствен списък от Интердисциплинарния докторантски форум (76 регистрирани лица с име, месторабота/обучение в институт/ВУЗ, телефон и имейл)

 • Снимков материал от Интердисциплинарния докторантски форумКаталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница