Интернет-базираната форма на обучение (Web-базирано обучение) предлага на обучаемите в най-голямаPdf просмотр
страница4/5
Дата21.11.2022
Размер156.14 Kb.
#115626
1   2   3   4   5
WEB-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ- ОБРАЗОВАТЕЛНА ВИЗИЯ
Свързани:
ЗА ЕДИННИЯ УЧЕБНИК И РЕФОРМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ОБРАЗОВАТЕЛНА ВИЗИЯ
Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment
Moodle е една от малкото платформи, които поддържат български език. Във всеки един от курсовете може да се намерят ресурси за курса, задания, речници, тестове. Платформата поддържа различни начини за комуникация. Moodle е система с отворен код, което означава, че е защитен от авторско право софтуерен продукт, който предоставя на потребителите си свободата да използва и да променя ресурсите, които са му предложени.
Mambo Open Source Content Management System (CMS) е лесен за използване, приятелски настроен и достъпен софтуер за голям спектър от потребители.
Mambo Open Source може да бъде използвана в различни сфери, една от които е електронното обучение.


Таблица 3.2. Сравнителен анализ на съвременни платформи за Web-базирано обучение
Софтуерна платформа
Лого
Потребителски профили
Особеност
Средства за комуникация
ARCADE (Architecture for Reusable CoursewareAuthoring and DElivery)
(Софийски университет)
• Автор на курсове;
• Инструктор;
• Администратор на курсове
Системен администратор;
• Обучаем.
Авторите на курсове създават и модифицират мета-данните за курса, описват структурата на курса, въвеждат електронните материали на системния сървър и експортират курса в HTML формат.
• Електронна поща;
• Чат
• Форум
• Дъски за съобщения eLSe (eLearning Shell)
(Русенски университет)
• Обучаем;
• Преподавател;
• Автор;
• Системен администратор.
Учебните материали (лекции, тестове, анотация,
семестриално разписание, литература и др.) се подготвят като отделни файлове. Форматът на файловете може да бъде DOC, RTF, PDF, HTM, TXT. В рамките на лекционния курс и набора от файлове към дисциплината е допустимо прибавянето и на хипер-връзки. Позволява използването на графики, таблици, диаграми, снимков материал, музикални фрагменти, видеоклипове. Допустимо е използването на файлове от тип JPEG, GIF, BMP.
Други елементи на системата са набор от шаблони за дизайн и предоставяне на статистическа информация за обучаемите.
• Дъски за съобщения;
• Форум
Система FLAME (Flexible Learning andAssessment ManagementEnvironment)
(ВА “Г.Раковски”)
• автори (създаващи учебни материали)
• курс-дизайнери (отговорници за курс)
• консултанти (ръководещи учебни групи)
• контролни органи (наблюдаващи обучението)
• обучаеми (изучаващи определени курсове)
Учебният курс е редица от модули, съставени от отделни теми (на един автор). Всяка лекция или задание за упражнени се създава като отделен файл. Файловете могат да бъдат записани в съответния формат или в HTML. За разработване на лекциите се предлага колекция от шаблони. За упражненията се използват и готови (външни)
програми, оформени като изпълними файлове. Системата осигурява средства за планиране и наблюдение на учебния процес, контрол и оценка (автоматична и ръчна) на резултатите от обучението. Лесна е за усвояване и удобна за работа. Използва изцяло софтуерни продукти с отворен код, което я прави достъпна за голям брой образователни институции.
• Вътрешна електронна поща;
• Стандартна електронна поща;
• Дискусионен форум
• Чат
• Табло за съобщения
Платформа за електронно обучение
АЕЛ-
"Латона България" АД
Връзката със системата е защитена чрез уникално потребителско име и парола.
Всеки потребител има определени ролеви профили, които от своя страна включват задължителни или факултативни курсове.
Системата AEL е интегрирана платформа за компютърно обучение и управление на учебното съдържание. Тя е предназначена както за образователните институции, така и за вътрешнофирмено обучение.
AEL е оптимизирана за:
Ø Синхронно обучение, при което обучаващият контролира целия урок, като създава, координира и контролира образователната среда.
Ø Асинхронно обучение – при самообучение и съвместни проекти. Функциите на платформата AEL улесняват:
• преподаването и оценяването;
• създаването и управлението на учебното съдържание;
• административната работа;
• събирането на статистическа информация, необходима за вземането на решения за планиране, прогнозиране и контролиране процеса на обучение.
• Дискусионен форум;
• Чат;
• Електронна поща.
Система PeU
(Пловдивски университет
“П. Хилендарски”)
• Посетители;
Обучаеми;
• Преподаватели;
• Автори;
• Администратори;
В основата на системата е не лекцията, разработена от един автор, а множество от информационни единици,
разположени в интегрирана база от данни. PeU е изградена на базата на т.нар. Reusable Learning Objects (RLO)
(многократно използваеми обекти за обучение)–малки блокчета от учебното съдържание, които могат да бъдат използвани в различни учебни курсове. RLO могат да бъдат редактирани по всяко време, като промените се отразяват автоматично във всеки електронен учебен курс, включващ редактирания обект.
• Електронна поща;
• Електронно табло;
• SMS;
• Чат;
• Аудио-конференция;
• Видео-конференция


В таблица 3.3. е направен сравнителен анализ на най-популярните средства за комуникация, използвани при Интернет-базираното обучение.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница