Интернет стратегията на Ислямска държава д-р Боян ХаджиевДата08.07.2017
Размер144.79 Kb.
#25182
Интернет стратегията на Ислямска държава

д-р Боян Хаджиев

Настоящата публикация се съсредоточава върху част от инструментите, които Ислямска държава (ИД) използва в своята пропаганда стратегия. Целта е да се разкрият някои основни тенденции и нови моменти в взаимодействието между ИД и новите информационни възможности, предоставени от Интернет.

Ислямска държава притежава широка легитимна подкрепа във виртуалното пространство. Причина за това е добре премислената и последователната кампания, която се води в социалните медии и Интернет като цяло. ИД успешно се адаптира от чат-форуми към социалните медии. Увеличаващата се активност на ИД в социалните медии, в много отношения отразява новото естество на съвременните войни и мястото на технологиите в тях. Все по-важно значение придобива битката „за умовете и сърцата на хората“, а тази битка използва нови инструменти – онлайн базираните технологии.

Децентрализираната структура на Интернет подпомага и улеснява усилията за разпространение на пропаганда, позволяваща ИД да прокара своята история по нов начин. Представянето на гледната точка на ИД пряко и без цензура е от изключително важно значение за постигането на влияние в информационната среда. Противодействието срещу тази пропа­ган­да е почти невъзможно, тъй като тя произлиза от множество отделни източници. Но все пак проследяването на информационното съдържание и разбирането на онлайн стратегията на Ислямска държава е важна част от успешната борба с нея.

ИД и социалните мрежи. За разлика от по-изолираните онлайн форуми, които преди бяха най-използвани от радикалните групи, все повече Twitter и Facebook са инструменти, които терористичните организации използват за комуникация. ИД навлиза в тези платформи и става все по-лесно за всеки неин член да създаде информационно съдържание, което може да бъдат видяно от всеки.

Социалните медии заемат водещо място в стратегията на Ислямска държава. Чрез тях се прилагат разнообразни техники за набиране на бойци и разпространяване на пропаганда. Един от популярните инструменти е приложението Fajr al-Bashaer или Зората на добрите вести, което позволява изпращане на новини и актуална информация за дейностите на ИД в Сирия и Ирак. Чрез приложението представители на ИД имат възможност да разпространяват информация, да публикуват позиции и да демонстрират способности пряко пред потребителите. Така се създава възможност много хора да получават информация от Ислямска държава и евентуално да се превърнат в нейни последователи.

Друга тактика, която ИД разработи е да споделя снимки в Twitter на административни услуги в областите под неин контрол. Тези снимки имат за цел да демонстрират способността на организацията да управлява.

Изследване в Twitter показва че съществуват над 30 000 акаунта, които споменават ИД положително. Освен това има над 700 000 потребители, които обсъждат терористичната група в Мрежата1. Противо­действието срещу потребителските акаунти е много трудно, тъй като изтриването или блокирането на определен акаунт води до почти моменталното създаване на нови. Тези тенденции показват важното значение, което заема информационният елемент в стратегията на ИД.

Друга популярна техника е хаш тагването. ИД използва хаш тагване, за да концентрира посланията си във фокус групи и да приложи специфично адресиране към своите аудитории. В Twitter и Facebook може да се наблюдава такова хаштагване на информация свързана с ИД. По този начин радикалната организация разпространява свое информационно съдържание в световен мащаб. Освен това се използват и популярни хаштагове като #worldcup2014, където се пускат заплахи в опита да се всее страх сред хората. По същия начин, след като президентът Обама одобри въздушни удари срещу ИД в Ирак, онлайн се появява хаштаг #MessageFromISIStoUS със заплаха за отмъщение2.

При важни събития като превземането на Мосул в Тwitter се наблюдава рязък скок на посланията, свързани със събитието. По този начин организацията се опитва да привлече внимание и да оповести своите мотиви за борба. След като ИД превзе Мосул, неговите съобшения се насочиха предимно към Запада. Ислямска държава изпраща послания както на арабски, така и на английски език, което показва, че тя се стреми към по-широка публика. Трябва да се отбележи, че „западните“ мюсюлмани са важна цел на социалната медийна пропаганда ИД. Групата осигурява превод на повечето свои медийни продукти на различни (западни) езици3.

ИД успешно използва социалните медии, за да набират членове. Публичният характер на социалните медии е идеална основа, улесняваща достигането до целевите аудитории. Като цяло поддръжниците в социалните мрежи са млади хора около 16-35 години, представители на различни националности.

ИД все повече овладява социалните мрежи. Успешните действия срещу ИД неминуемо включват и активни мерки в интернет пространството. Разбирането на новите измерения на информационната среда и важното значение на постигането на пропаганди цели чрез Интернет, е задължително условие за сполучливото противодействие срещу организацията.

Интернет списания. Друг важен елемент от онлайн стратегията на Ислямска държава е списанието Dabiq и бюлетина Islamic State Report. ИД започна публикуването на онлайн списания, следвайки примера на Ал-Кайда (списанията Inspire и Azan). Бюлетинът на Ислямска държава и списание Dabiq предоставят трибуна както за комуникация, обучение и ко­ординация, така и за разпространение на пропаганда.

Основната част на списанията се състои от разнообразни статии, ин­тер­вюта, пропагандни материали и снимки. Статиите в списанията от­разяват различни проблеми и спомагат за постигането на широк спектър от пропагандни цели. Част от статиите са задълбочени анализи за политическата, военна и икономи­ческата ситуация, отразяващи гледната точка на авторите и основните лидери на Ислямска държава. Също така, в списанията присъстват обръщения от водачите на организацията, отделни статии са посветени на загинали бойци или на популяризиране на успешни военни сражения. Списанията се съсредоточават върху идеите за единство, търсене на истината, свещената война и общността. По един емоционален начин се описва битката на организацията за възобновяването на златните години на Исляма. Целта е да се радикализират повече хора и да се увеличи подкрепата за организацията. Набирането на хора е една от най-важните цели, които постига Ислямска държава чрез използването на Интернет.Основна цел на тези медийни продукти е да представят начина на живот в Ислямска държава и основните ѝ цели. Освен това списанията служат са представяне на същността на борбата и справедливата ѝ кауза. Основните аудитории, към които са насочени посланията са:

- Общностите, подкрепящи терористичната организация;

- Млади хора, които са призовани да се присъединят към борбата;

- Потенциални симпатизиращи местни и чуждестранни публики;

- Членове на Ислямска държава и други радикални групи;

- Медиите;

- Противниците на терористичната организация;

- Световната общественост.

Привличането на вниманието на тези аудитории е в основата на интернет стратегията на Ислямска държава. Целта е да се разпространява страх сред вражеските аудитории и да се вдъхновяват близки до организацията общности.

За разлика от Ал Кайда, която се фокусира върху борбата с външния враг (най-вече САЩ) и създаването на терористични клетки на територията на врага, то ИД първоначално се фокусира върху борбата с близки врагове. Основната цел е да се създаде един фундамент на държавата и да се справи с близкото си обкръжение, а чак след това да се обърне поглед към външния свят. Първоначална цел са централните правителства в Ирак и Сирия, след това общности в тези държави, непосредствени съседи и накрая западните страни.Общи изводи за интернет списанията (бюлетините) на Ислямска държава са няколко:

Първо, графичното оформление и качествените характе­рис­тики на изданието са на много високо ниво. Лидерите на Ислямска държава приемат сериозно интернет пространството като важна част от стратегията на организацията. Не бива да се подценяват големите усилия и уменията, които прилагат активистите на Ислямска държава в създаването, оформянето и разпространението на подобни медийни продукти.

Второ, съдържанието на списанията е насочено към разнообразни аудитории – потенциални симпатизанти, медиите, обществото на врага и др. Целта е на относително ниска цена организацията да постига силни пропагандни ефекти, възползвайки се от липсата на контрол в Мрежата и възможностите за пряко споделяне на информационно съдържание.

Трето, основните цели, които авторите на списанията се опитват да постигнат са радикализиране, набиране на нови членове, разпространяване на страх и представяне на своята позиция пряко пред широката общественост. Списанията са един от компонентите на интернет стратегията на организацията. Внимателното им подготвяне и периодичното им разпространяване са доказателство, че Ислямска държава се стреми да постига определени политически, пропагандни и оперативни цели чрез тях.

Видео клипове. Друг важен елемент от медийната стратегия на ИД в Интернет са видео клиповете. Тези информационни продукти се отличават с разнообразно съдържание, високо качество и в повечето случаи предварителен и внимателен замисъл.

Съществуват различни видове видео клипове разпространявани от ИД. Всеки от тях спомага в различна степен за привличане на внимание, разпространяване на страх, радикализация, набиране на хора и подкрепа. Тези видео клипове могат да бъдат обособени в няколко групи.Продуцентски клипове. За тях е характерно, че са сложни, качествени и имат най-висока стойност (както в характеристиките така и като влияние). Обикновено тези видео клипове включват широк спектър от материали и са обект на дълга подготовка, обра­ботка и продуцентска работа. В предишни периоди терористичните организации ограничаваха броят на тези клипове, тъй като изработването им изисква повече ресурси и допълнително време. В случая с Ислямска държава това не е така. Все по-често организацията създава и разпространява подобен тип видео клипове. Един от най-актуалните примери за това е видео клипът „Пламъците на войната“ (The Flames Of War4) − пропаганден филм на Ислямска държава. Той е създаден в модерен стил, пълен с ефекти, въздействащи образи и аудио оформление.

Този филм се характеризира с високи графични характеристики. Използвани са разнообразни мултимедийни ефекти. Наслагване на образи, музика и религиозни текстове с цел по-емоционално въздействие. Тези ефекти са придружени от „разказ“, обясняващ какви са целите на Ислямска държава, каква е каузата на организацията и кои са нейните врагове. Цитира се Корана, коментират се политически и военни въпроси, свързани с битката, която води Ислямска държава. Освен това филмът демонстрира смелостта и непоколебимостта на бойците на организацията, което има за цел да сплаши врага и да вдъхнови нови последователи, които да се влеят в редиците й. Една от основните цели на филмът е привличането на млади мюсюлмани от цял свят, които да се присъединят към редиците на Ислямска държава и да защитават нейната кауза. Авторите на Пламъците на войната се стремят да повлияят на по-младата аудитории и да създадат жажда за мъст и война. Този филм е доказателство, че съвременните терористични организации не са „изостанали“ и „неуки“ фанатици, а са отлично подготвени, внимателно планиращи и изключително добре запознати с възможностите на съвременната информационна среда и знаят как да се възползват от нея. Ислямска държава е най-способната и добре развитата в това отношение терористична организация.

Операционни видео клипове. Те са кратки и отразяват изпълня­ването на атака или влизането в битка. В предишни периоди тези видео клипове нямат високо качество и продуцентска стой­ност в графичен или друг редакционен аспект. В случая с Ислямска държава това не е така. Организацията заснема бойни клипове с високи графични достойнства, като в някои случаи добавя и допълнителни ефекти като музика и текст. Поради достъпния и бърз начин за съз­даване, този тип видео клипове са заснемани често. Освен това те имат значимо влияние, тъй като представят реални кадри от водената борба или демон­стрират смелостта на бойците на Ислямска държава. Поради тази причина те вдъхновяват и допринасят за увеличаването на популярността на организацията сред младите мюсюлмани и тяхното радикализиране.

Заложнически видео клипове. От гледна точка на продуцентските аспекти и дължината на видеото те се доближават до операционния вариант на клиповете. Основната им цел е да се създаде страх и това се постига на относително ниска цена. В повечето случаи са внимателно организирани и получават широк отзвук в традиционните медии, тъй като притежават редица характеристики за висока новинарска стойност (драма, конфликт, емоции, актуалност, зрелищност и т.н.). Подобни видео клипове се превръщат във важна част от пропагандата стратегия на Ислямска държава и са в основата на всяването на страх в противниците на организацията. Заснемането на екзекуциите на западните журналисти, на иракски и сирийски граждани изпращат послания, че за Ислямска държава не признава ограничения в използването на насилие. Стратегията на ИД прославя насилието в създадените от нея видеоклипове и снимки, независимо дали става дума за насилие над християни или над местни мюсюлмани. Основната цел е да се привлече максимално много внимание към каузата на организацията. За ИД всякакво внимание е добро внимание. Склонността им към преднамерено подготвяне на сцени с насилие, заснемането и разпространението им отразява безмилостна природа на ИД и безгрижното й отношение към репутацията сред по-широката мюсюлманска общност. Подобни кадри представляват послания, характеризиращи се с жажда за мъст, непреклонност и желание да се демонстрира сила.

Този тип информационни материали, свързани с насилие имат за цел привличане на внимание и всяване на страх. Заснема­нето на екзекуции демонстрира важното значение, което има разпространяването на информация и достигането ѝ до общество­то на врага. Чрез новите технологии Ислямска държава се стреми към увеличаване и удължаване на влиянието на определени реални събития. Заснемането и директното разпространение на екзекуции или успешни операции увеличава ефекта и постигнатите резултати.

Освен това, прикачването в Интернет на информационното съдържание прави невъзможно пренебрегването и отричането на събитието. Новинарската стойност на подобни клипове е висока и е обект на интерес от традиционните медии, което е основна цел за информационната стратегия на Ислямска държава. По този начин те осъществяват натиск над вражеските общества и правителствата им.

Изявления. Тези видео клипове отразяват позицията на организацията изразена най-вече от лидерите ѝ. Целта е да се поема отговорност за атака, да се заплаши врага, да се изрази политическа позиция или да се наберат хора и ресурси. Характеризират се с висока продуцентска стойност, подготовка и предварително детайлно планиране на всички подробности за постигане на максимален ефект.

Тренировъчни видео клипове. Те са предназначени за вътрешна употреба, но имат силна пропагандна стойност и ефекти върху „външните аудитории“. Тези клипове отразяват начини за подготовка на бойците. Те са особено ценни, защото спомагат за набирането на хора, показват тренировките и живота на бойците. Особено популярен тренировъчен видео клип на Ислямска държава е от лагера в Нинеуа5. Видео клипът е внимателно подготвен и се използват различни техники за привличане на внимание. Добавена е и въздействаща музика, а качеството на изображението е изключително високо. Основната цел е да се радикализират и привлекат нови членове към организацията. Демонстрира се готовността, подготвеността и уменията на добре екипирани бойци от Ислямска държава. Наред с това в кадър са включени и големи групи от новопостъпващи бойци, очакващи своята бойна подготовка.

Друг пример за тренировъчен видео клип е „Надпревара към доброто“ (Race Towards Good), в който се показва средствата и методите, чрез които Ислямска държава подготвя своите бойци. В този информационен продукт има два елемента, които заслужават внимание. Първо, освен възрастни бойци клипът показва и подготовката на малки деца, които са обучавани в медресета и военни лагери. Това отново е демонстрация, че Ислямска държава не признава никакви модерни норми и е готова да използва всички необходими средства в името на постигането на своите цели. В дългосрочен план подготовката на млади индивиди за водене на джихад е изключително тревожна тенденция, тъй като тези деца изграждат ценностна система, включваща омраза, нетолерантност и насилие над другите.

Второ, хората, които са заснети говорят на руски език като през цялото време вървят комбинирани арабски и английски субтитри. Представянето на рускоезични активисти показва, че Ислямска държава разширява все повече своята подкрепа и много мюсюлмани от различни националности вече са част от нея. С други думи, проблемът с Ислямска държава обхваща доста по-широк кръг от националности.

За разлика от списанията при видео клиповете може да се постигне много по-силен ефект благодарение на мултимедийните възможности и непосред­ственото заснемане на терористични дейности. От друга страна в списанията намират място по-широки и задълбочени анализи и представяне на позиции. Ето защо може да се каже че различните информационни източници (в случая списания и видео клипове) се допълват и служат на обща стратегия за постигане на определени пропагандни цели от Ислямска държава.

В обобщение, характеристиките на голяма част от видео клиповете показват умения и знания за боравене със съвременните информационни технологии. Представените съдържания демонстрират, че Ислямска държава, нейните членове и симпа­ти­занти имат потенциала и уменията да се възползват и адаптират към новата информационна среда.

Терористичните видео клипове като цяло са обект на широко внимание и достигат до многобройни потребители в Интернет. В Мрежата има много места, на които Ислямска държава прикачва и разпространява своите видео съдържания. Това означава, че ефектите на тези информа­ци­онни източници са силни и противодействието срещу тях е почти невъзможно. Важно е да се отбележи, че възможността за непосредствено коментиране и моментална обратна връзка е важна характеристика на Интернет, от която Ислямска държава извлича полза. Много от симпатизантите на тази организа­ция изразя­ват откритата си подкрепа и влизат в дискусия с други потребители, което от своя страна води до радикализация или откриване на съмишленици.

Информационно-пропагандните операции на Ислямска държава изглежда, че имат две основни цели: да провокира страх в своите противници, както и да привлекат мюсюлмани от цял свят. Тези цели се постигат умело. В първия случай, най-ужасяващите клипове от обезглавявания на журналисти доведоха до реакция на Запада. А в същото време все повече млади мюсюлмани припознават каузите и целите на Ислямска държава или поне намират изгода от присъединяването си към нея.

Съвременните технологии позволяват на терористичните организации да се възползват от новите информационни средства за постигане на своите стратегии. Това става най-вече чрез адаптиране към Интернет и разпространяване на информационно съдържание директно и без ограничения до значими аудитории. Условията, които създават информационните технологии, открива много повече възможности за реализацията на пропагандни цели по един ефективен начин.

Интернет заема все по-важно значение в стратегията на радикалните организации. Инструментите и техниките, използвани от Ислямска държава, са сложни и разнообразни. Погрешно е да се смята, че организацията е неспособна да използва новите технологии. Напротив, все по-видимо е сполучливото използване на информационната среда за постигането на разнообразни цели. Ето защо, дългосрочна стратегия и следенето на активността на организацията в Интернет се превръща във все по-важен компонент от политиката за превенция.

Все по-често Ислямска държава ще се стреми да компенсира своите недостатъци във военно отношение с увеличава­не на оползотво­рява­нето на възможностите, които предоставя Интернет за пропаганда и психологическа война. Това засилва значението и ролята, която се отда­ва на внимателното подбиране на представяните образи за символичен или идеологически ефект. Чрез адаптиране към новите технологии Ислямска държава успява на една ниска цена да постига значими резултати. Информацията в съвременните конфликти има изключително важно значение и представителите на Ислямска държава в пълна степен осъзнават това. Изграждането на образи и разпространението им ди­рек­­тно към целеви аудитории допринася за моделирането на информационно-конф­ликт­ната среда. Разпространението на определена гледна точка, послания и символи става все по-значима част от конфликта в Ирак и Сирия.

Линията, която Ислямска държава следва е създаване на подходящ информационен материал, бързото му прикачване в Интернет, копиране на (част) от съдържанието от традиционните медии, създаването на страх или възмущение в обществото на врага, а то от своя страна упражнява натиск над правителството си в дългосрочен план.

Ислямска държава с помощта на малко усилия и ресурси постига мулти­плициращ ефект и поставя враговете си в позиция да опровергават или да обясняват ситу­ацията, която е отразена в създаденото от ислямистите информационно съдържание. Това от своя страна води до редица отрицателни последици за противниците на Ислямска държава.

Използването на разнообразни средства и създаването на различни информационни материали демонстрира важното значение, което Ислямска държава отдава на информационната война. Нанасянето на щети над образа на противника се превръща във важна задача за джихадистите в Ирак и Сирия. В средство за постигане на тази задача се превръща Интернет, който прави възможно постигането на дълготрайни ефекти и реализацията на основни цели на ИД (привличане на внимание, радикализация и др.) . Ислямска държава демонстрират т.нар. пълен контрол над медийното съдържание и отразяване и така организацията придобива много по-голямо влияние. Тя създава, редактира, моделира и директно разпространява своите информационни послания. По този начин постига радикализация, разпространение на мотиви и привличане на внимание.

Реакцията към видео клиповете, снимките и интернет списанията, разпространени от Ислямска държава е доказателство за огромното въздействие на Интернет в моделирането и промяната на характеристиките на съвременното бойно поле. Все по-често противниците на Ислямска държава ще се съобразяват с новите им способности и ще трябва да отделят подобаващо внимание на информационния елемент в стратегията си.

1 http://techcrunch.com/2014/10/15/isis-tactics-illustrate-social-medias-new-place-in-modern-war/

2 Melchior, J. K., ISIS Tactics Illustrate Social Media’s New Place In Modern War Posted Oct 15, 2014 достъпно към ноември 2014 г. на адрес:

http://techcrunch.com/2014/10/15/isis-tactics-illustrate-social-medias-new-place-in-modern-war/

3 Пак там.


4 Филмът може да бъде видя на адрес: http://leaksource.info/2014/09/21/flames-of-war-islamic-state-feature-length-propaganda-recruitment-film/ достъпен към ноември 2014 г.


5 http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/islamic_state_releas.php

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница