Интерпретация на изображениятаДата06.12.2022
Размер14.31 Kb.
#115792
Document
Свързани:
Ангел Каралийчев

Интерпретация на изображенията

Сателитните изображения ca кaто кapтитe - тe ca пълни с полезна и интересна информация, но само при положение, че са налице познания как да се интерпретират. Те може да покажат доколко един град се е променил, колко добре растат земеделските култури, къде гори огън или кога ще идва буря. За да може да се интерпретира правилно едно изображение, трябва предварително да се:


• Разбере какъв е обхватът на заснеманата територия и къде ce намира тя.
• Определи посоките на света и да се види дали отговарят на рамките на изображението,
• Открие описателната информация за изображението - например на коя дaта и в колко часа е било заснето
• Помисли какво е било състоянието на тази територия в момента на заснемане: - Кой сезон?
- Каква е температурата в този сезон на това място?
- Влажен или сух пеpuoд е по принцип? А в момента на заснемане?
- Има ли други географски характеристики за тази територия, които е важно да се вземат предвид?

За да можем да отговорим на всички тези въпроси, трябва да имаме много добри познания по география и да познаваме какви са характеристиките на тази част от Земята, която наблюдаваме от Космоса.

Когато за първи път отворим едно спътниково изображение, трябва да се ориентираме по него, като в началото най-важното е да определим основните, важни и по-големи обекти, които присъстват на заснетата част от планетата. Taкa ще се ориентираме в пространството, а след това можем да започнем да анализираме обектите и тяхното състояние в по-големи детайли. Процесът, при който правим такъв анализ, се нарича визуална интерпретация (фиг. 1).

Най-важните фактори, от които зависи успешната визуална интерпретация на обектите, са знанията и уменията на потребителя, спецификата на самите заснети обекти и качеството на изображението

Изучаването на обектите по спътникови изображения включва запознаването с няколко основни техни характеристики: форма, размер, текстypa, структура, сянка, местоположение и др.

Наблюдението на обектите, разположени на сушата, е изключително важно, защото това е мястото, коeто хората обитават. Континентите са разположени така по земното кълбо, че обхващат всякакви климатични пояси и ландшафти, което води и до огромни разлики в начина, по който изглеждат обектите на спътниковите изображения.

Растителността е един от най-наблюдаваните и изследвани чрез дистанционни методи обекти на сушата. Чрез изображенията може да се проследява нейното състояние, промяна във времето, включително и да се определят самите видове растения. Наблюдението на земеделски земи чрез спътникови данни е също иновативно и става все по-популярно в последните години (фиг. 5 и 6).

Планините са естествена преграда и могат да се отличават от обкръжаващите ги обекти по много характеристики, защото хвърлят сянка, тяхната текстура е специфична, често по склоновете им растителността се различава от тази в ниските части (фиг. 7, 8, 9, 10).

В зависимост от това дали са съставени от голи скали или пясьци, пустините могат да изглеждат по различен начин. Отличителна характеристика е липсата на растителност, която при изображения със средна и висока пространствена разделителна способност лесно се забелязва (фиг. 11, 12, 13).

Площните водни обекти - езера и язовири, както и реките, обикновено лесно се идентифицират по сателитните изображения. Те имат специфична форма и изглеждат сходно с начина, пo които са изобразявани върху географските карти. Когато са заснети във видимия диапазон. Водите на сушата обикновено изглеждат сини или със зелени нюанси. Те могат да имат друг цвят, ако има никакви примеси, замърсяване или са се получили отблясъци при самото заснемане (фиг 14, 15).Облаците са най-често бели или в нюанси на сивото, и имат специфична текстура, която прилича на тази, която имат, когато ги гледаме от земята. Мъглата обикновено заема най-ниските части на релефа и се познава лесно по това, че заема формата на долината или котловината, в която се е образувала. Пушекът при възникване на пожари се извисява и ориентира по посоката на въздушния пренос. Пясъкът и прахта, които често се носят във въздуха от пустините към съседните територии, могат да бъдат с различен цвят - бял, жълт, кафяв.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница