Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метърДата22.07.2016
Размер58.32 Kb.
#414
ИНТЕРВЮ

Партии още плащат наем от 10 ст. на квадратен метърВ София, Варна, Пазарджик, Перник и Стара Загора има най-много договори в нарушение на закона, твърди шефът на Сметната палата Валери Димитров

Наделина АневаПроф. Валери Димитров е роден на 2 юни 1954 г. в София. Професор по административно право. От 1991 до 2001 г. е правен съветник на Управителния съвет на БНБ. Депутат в 39-ото НС, председател на комисията по икономическа политика. На 7 април 2005 г. бе избран от НС за председател на Сметната палата. Женен, с две деца.

- Проф. Димитров, как 25-те партии, които получават субсидия, харчат парите на данъкоплатеца и за какво?
- Най-общо казано, тази субсидия е издръжка на тяхната политическа дейност. Това са пари за участие в политическия процес на сериозни партии, които имат сериозен електорат и имат влияние в политиката в страната. Тези средства отиват за издръжка на политическия апарат, за политически начинания, за участие в изборите и т.н. В този смисъл може да се каже, че преследват легитимни цели. Може да се постави въпросът във връзка с партии, които нямат сериозно присъствие в политическия живот, но определено стопанисват държавно или общинско имущество и получават доходи от него. Те са извън тези 25 партии. Макар че някои от големите също имат проблеми с преотдаване на държавни и общински имоти, които са им предоставени под наем. Констатирахме определени несъответствия за изискванията на закона. Уведомили сме ръководствата на тези партии, уведомили сме съответно областни и общински администрации. Те са поели ангажименти за отстраняването на несъответствията.
- След този цялостен анализ и след като беше забранено на партиите да имат стопанска дейност, можете ли да кажете дали тази субсидия стига на партиите, или трябва да се завиши?
- Определено смятам, че трябва да се завиши. Сериозните партии, които реално участват в политиката, трябва да имат по-високи субсидии. Личното ми мнение е, че тогава ще се прекрати натискът върху тях, съответно изкушенията. Затова смятам, че въпреки че субсидията беше увеличена, за сериозните партии тя не достига.
- Как си обяснявате факта, че някои от партиите не си плащат данъка върху даренията или са го платили в хода на проверката?
- Това беше нарушение, което установихме и през миналата година, но през тази вече има резултат. Ръководствата на партиите, които дължат данък, или го платиха, или поеха ангажимент до края на тази година изцяло да изчистят тези задължения.
- Какво ви обясниха например ВМРО и СДС - защо не са се издължили в срок?
- Обясниха, че имат финансови затруднения, но до края на годината ще се издължат. Оказа се, че някои партии, особено големите, не знаят собственото си финансово-имуществено състояние. Някои от тях имаха много сериозни проблеми със счетоводството, особено партии със силно разклонена мрежа от териториални структури. Но партиите предприеха мерки след нашия контрол.
- Като скрита форма на субсидия е и ползването на помещения от партиите. Вашата проверка установи, че 40 партии ползват помещения, без да имат право на това. На какво основание са сключени договорите с тях?
- Тези договори са сключени още при старото законодателство. Тук не можем да виним партиите или съответните областни и общински администрации, защото по силата на стари текстове държавата трябваше да подпомага политическия процес. На тази основа са предоставени ред помещения, сключени са договори. Така че това е заварено положение. Но според сега действащия закон за политическите партии право на такива помещения имат само партии, които са парламентарно представени или са спечелили над 1 процент гласове от парламентарните избори. Голям брой партии вече са загубили тези качества и нямат право да ползват общински и държавни помещения.
- Има обаче сключени договори и през 2006 г. Партия "Българска социалдемокрация" например е получила помещение в Асеновград с договор от 04.05.2006 г. със срок до следващите парламентарни избори.
- Това не е толкова вина на съответните политически партии, колкото на ръководителите на общинските и областните администрации. Кметовете и областните управители трябва вече да познават промените в закона за политическите парти и да знаят, че не на всяка партия се дължи предоставяне на помещение при привилегирован наем.
- За кметовете и областните управители, сключили договори в нарушение на закона, ще има ли санкции?
- Не са предвидени такива санкции, но ние сме ги уведомили, че има неспазване на изискванията на закона и трябва да прекратят договорите.
- Какъв срок сте им дали за това?
- Не е определен срок. Трябва да преразгледат договорите си и при следващия одит ние ще видим какво е изпълнено от нашите препоръки.
- "Партия на българските комунисти" в Стара Загора е получила помещение с договор от 1 септември 2006 г. за срок от три години. Смятате ли, че ръководството на община Стара Загора не е било наясно, че тази партия не е представена в парламента и не е взела 1% от действителните гласове на изборите?
- Най-вероятно, но не можем да преценим защо е нарушен законът. Най-вероятно е продължен стар договор.
- Допустимо ли е тази "Партия на българските комунисти" още 3 години да ползва евтини помещения?
- Това е неизпълнение на изискванията на закона.
- Трябва ли да се въведе санкция за кметове и областни, за да се дисциплинират оттук нататък?
- Това е въпрос на преценка на законодателя.
- Кой е най-драстичният наем на квадратен метър на помещения, дадени на партии?
- Има наеми от порядъка на стотинки. Има наем от 10 стотинки на квадратен метър. Но това е в малките градове. В столицата обаче голяма част от наемите са преразгледани и повишени в средата на миналата година - наемът за помещение на места вече е около 100 лв. Проблемът е с неясния регламент в закона за политическите партии за определяне размера на наема. Законът е оставил едно празно пространство. Законодателят трябва да създаде много ясно уредба, прецизна и точна. По мое мнение отклоненията от пазарните цени би трябвало да бъдат обосновани. В момента има неяснота и недообмисленост в закона, която позволява различни практики. Затова не можем да бъдем много критични.
- Има ли регламент каква квадратура на помещение може да получи голяма и по-малка партия?
- Няма такова изискване. Разпоредбите на закона са пределно общи. Би било добре да има една по-детайлна уредба как и на кого какви помещения се предоставят.
- В кои общини и областни администрации се натъкнахте на най-много договори с партии, които нямат право да ползват помещения?
- Общинските администрации с по-голям брой договори, сключени с партии, които нямат право на помещения, са тези в София, Варна, Пазарджик, Перник, Стара Загора и др.
- Тези, които в нарушение ползват помещения, ще бъдат ли принудени поне с анекс към договорите да плащат по пазарни цени?
- Най-малкото би следвало те да плащат пазарен наем.
- Какво се случва в София с помещенията, дадени на партиите, някои от тях ползват ли се за бизнес цели?
- През следващата година ще акцентираме в проверките си точно на този въпрос - как се ползват помещенията. В така наречените договори за съвместна дейност, които законът позволява, помещението се ползва примерно за кафе, но е предвидено, че партията, когато има мероприятия, ще ползва помещенията като клуб. Самият закон създава двойнствено положение - от една страна, забранява отдаването, а в същото време го допуска, доколкото това подпомага основните цели на партията. Това не е особено ясен текст, който допуска противоречиво тълкуване. Но имайте предвид и българската традиция - повече от 100 години кръчмите са били ползвани като политически клубове и място за политически дебати. Въпросът е, че не бива политическите цели на една партия да бъдат подменяни с бизнес цели. За мен има ясен критерий - една партия няма практически никаква политическа дейност, а в същото време извлича доходи от предоставени помещения.
- Има ли в София случаи на преотдаване на помещения от големите партии?
- Преди имаше абсолютна забрана за преотдаването на помещения под наем, но после се направи поправка в закона, с която се разрешава преотдаване или съвместно ползване, когато това подпомага дейността на партията. Не може помещенията, дадени на една партия, да се превърнат във фризьорски салон, в ресторант, в хотел.
- Кои от парламентарно представените партии получават приходи от преотдадени под наем помещения?
- БЗНС-НС, БЗНС, ВМРО, Движение "Гергьовден", Зелената партия на Каракачанов, НДСВ, СДС и ССД.
- Готвите предложения за промени в закони. Какви са те?
- Вече споменах за ясните критерии за определяне на наема на квадратен метър за помещения, ползвани от партиите. Трябва да се преразгледа нормата, която задължава партиите да приемат дарения от участници в обществени поръчки. И да се преразгледа процедурата по закриване на политически партии, която сега е много усложнена. Голям брой партии практически не могат да бъдат закрити. Това са партии призраци, те не изпълняват разпоредбите на закона, но все още се водят действащи политически партии. В момента се предвижда доброволно прекратяване на съществуваща партия. Но това е много трудно при несъществуващи фактически ръководства. Освен това ще поискаме да бъде удължен срокът на одита на политическите партии, който с последните промени е едва 3 месеца.
- Преди ден получихте награда от камарата на частните съдебни изпълнители. Те могат ли да помогнат и при неизрядните партии?
- Получих тази грамота за работата ми като народен представител и председател на комисията по икономическа политика. Бях активен участник в подготовката на закона за частните съдебни изпълнители. Изпълнението на съдебни решения в момента е много по-ефективно. За да се извадят партиите от неправомерно заети помещения, трябва да има изпълнителен лист. Поне засега законодателят не е предвидил такива варианти.

в. “Сега”, 27.11.2007 г.
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
bg -> Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница