Интервю с евродепутата Румяна Желева, публикувано на 18 ноември във вестник “New Europe”Дата23.07.2016
Размер58.11 Kb.
Интервю с евродепутата Румяна Желева, публикувано на 18 ноември във вестник “New Europe”:


Вие сте един от първите 18 пряко избрани евродепутати от България. Интегрирахте ли се вече в работата на ЕП, какво е сътрудничеството Ви с другите евродепутати? Имате ли общи инициативи?
 
Когато трябва да се включиш в работата на ЕП в средата на мандата – както това се случи с нас, българските евродепутати, не разполаш с никаво време за избор, дали да се интегрираш или не и как. Просто трябва да го направиш! Още с идването ми в Брюксел трябваше да навляза изключително бързо в „обичайното” ежедневие на останалите членове на ЕП. Дейността на ЕП е така организирана, че времето за предварителна подготовка е много ограничено. Динамиката е изключителна, а често е необходимо да се реагира светкавично. В действителност най-трудно е не привикването към напрегнатото ежедневие и динамиката на самата работа, а възможността да се приоритизират нещата и да се поставят акцентите върху главното, важното, перспективното. Това се решава, когато депутатът и националната делeгация в съответната политическа група имат своите приоритети и работят за тях. Аз организирам моята работа като депутат на основата на този принцип и се радвам, че участвам в комисии и делегации, предоставящи ми напълно възможността да го реализирам на практика. И двете комисии, в които работя са свързани изцяло с работата ми преди мандата и ме радва усещането, да се чувствам „в свои води”. Предишният професионален опит и последователността в поведението и политическата ориентация са важна предпоставка за бързата и успешна интеграция.
 
Разбира се, много важно е и сътрудничеството с другите евродепутати – чуждестранните и българските колеги. Като българска делегация в ЕНП-ЕД моите колеги и аз лично срещаме пълно разбиране и подкрепа от страна на нашите колеги в политическата група от всички националности без изключения. В българската делегация  в ЕНП-ЕД сътрудничеството и доброто взаимодействие е от изключително значение. Всеки от нас е изразена индивидуалност, но в интерес на общите каузи действаме сплотени и като екип. Пример в това отношение е колективната ни реакция по-повод излъчения по BBC4 филм „Изоставените деца на България”. Трябва да признаем, че бяхме принудени да предприемем действия не само заради филма, но също така и в отговор на изключително острата реакция на нашите колеги-депутати от Великобритания.
 
Сътрудничеството и взаимодействието в групата на 18-те български депутати е от съществено значение. Това е националната ни делегация, т.е. надявам се и занапред тя да действа като национален отбор в името на националните каузи на страната ни. Пример за реализацията на взаимодействието сред 18-те български депутати е писмото от името на всички на вниманието на участниците в Междуправителствената Конференция (МПК), състояла се на 18 и 19 Октомври 2007 в Лисабон, за изписването на думата "евро" на кирилица.
  
Какви са основните цели и приоритети в работата Ви до края на този мандат?
 
Основна моя цел като евродепутат са инициативите на двете комисии, в които работя – тази по регионално развитие (където съм член), както и в комисията по заетост и социална политика (където съм заместник член), така че да реализирам в максимална степен националните интереси на България, както и да допринеса за бъдещото по-добро развитие на ЕС и просперитета на европейските граждани чрез по-добро европейско законодателство и по-ефективни политики в двете сфери. Както е известно, България има своите приоритети както в областта на регионалното развитие, така и в социалната политика и заетостта. По-висока степен на усвояване на структурните фондове и на кохезионния фонд, разширяване на възможностите за мобилност, реализиране на практика на свободния достъп до трудовите пазари на страните-членки за нашите граждани – ето само няколко от многото примери.
 
Като депутат в ЕП смятам за свое задължение да информирам българските граждани за това което се случва в ЕП, за възможностите, които им се предлагат от европейските институции, както и да защитавам интереса на България в съответните текстове (било то законодателни или инициативни), които разглежда и гласува ЕП.
 
Успяхте ли да свикнете с ритъма на Парламента? Какви са най-големите предизвикателства в ежедневието на един евродепутат?
 
Да, аз успях. Но за моите близки пълното ми отдаване на новите ми задължения и натовареният ритъм все още е предизивикателство.
  
Как оценявате работата си в ЕП до сега?
 
Положително - все пак четири месеца от началото на мандата е твърде кратко време за по-пространна оценка.
  
Кои са докладите, по които работите в момента? Какво е значението им за българските граждани?
 
В момента съм внесла поправки по досиетата "Черноморско взаимодействие – нова инициатива за регионално сътрудничество" (в комисията по регионално развитие) и "Стратегия на общността 2007-2012 за здравословни и безопасни условия на труд" (в Комисията по заетост и социална политика).  В момента изготвям становището на Комисията по регионално развитие по доклада "Средносрочен преглед на Шестата програма за действие в областта на околната среда".
 
Как поддържате връзка с избирателите си? Как ще работите за популяризирането на Европейския парламент в България до следващите общи избори за членове на ЕП през 2009 година?
 
На 7-ми септември 2007г. открих в гр. Бургас Европейски информационен център на българските евродепутати от парламентарната група на ЕНП-ЕД. Този център има амбицията да обхване Югоизточен Планов Регион, т.е. областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.
 
Откриването на европейски информационни офиси беше поето от нас – кандидатите за членове на ЕП от листата на ГЕРБ – като ангажимент по време на кампанията. Радвам се, че изпълнихме обещанието, поето към нашите истински работодатели – българските граждани. Дейността на центъра в Бургас е да популяризира в България инициативите и законодателството на ЕП, както и работата на ЕНП-ЕД и да  осигурява постоянна обратна връзка с гражданите. Фокус на работата на Европейския информационен център е да предоставя актуална информация за моята работа в комисиите по регионално развитие и по заетост и социални въпроси. Дейностите на центъра включват организиране на обучения, семинари и кръгли маси по актуални теми, свързани с членството ни в ЕС, европейските фондове и европейското законодателство. Офисът на Европейския информационен център работи също така и като моя приемна за срещи и обсъждания с граждани.
 
Една от най-важните му задачи е да информира българските граждани за текущи инициативи, програми и проекти на ЕС, по които има предвидени финансови ресурси от ЕС - за кого се отнасят, как гражданите и организациите да кандидатстват, какви са условията и т.н. Точно такава беше темата на информационния семинар, които организирах в Бургас на 19 и 20 Октомври. На него експерти представиха двете „отворени” оперативни програми - "Развитие на човешките и ресурси" и "Конкурентноспособност". Семинарът предизвика голям интерес както сред представителите на държавни агенции и общинската администрация, така и сред предприемачи и неправителствени организации. Тази инициатива ще бъде продължена с представянето на другите оперативни програми, включително и с практически обучения. Пак по инициатива на Европейския информационен център организирахме форум за дискусия на модерни практики и инструменти за управление на общинските бюджети, европейските подходи за децентрализация на местното управление и дефицитите на българския модел. През месец ноември, който посвещаваме на малките населени места и селските райони, планираме организирането на серия семинари, които ще представят на гражданите Програмата за развитие на селските райони и ще ги осведомят за възможностите за получаване на финансиране по нея. Това са само малка част от инициативите, които Европейският информационен център организира.
 
В изпълнение на предизборния си анагажимент за откритост към гражданите, поддържане на обратна връзка и прозрачност ежемесечно издавам Информационен бюлетин с фокус върху регионалното развитие и социалната политика. Заедно с моя екип се стремя информацията в него да не се ограничава само до това, което се случва в двете комисии, където аз работя, а да отразява и работата на българската делегация в ЕНП-ЕД и интересните моменти в работата на самата политическа група. А в най-голямата параламентарна група на ЕП винаги има важни решения и новини. Самият електронен вариант на информационния бюлетин, както и повече полезна информация за мен, моя екип и моята работа можете да получите на Интернет страница:
www.rumiana-jeleva.eu.
 
С моя екип сме избрали за лого на нашата работа в
България «Да 'преведем' Европа на български», с което в пряк и преносен смисъл се опитваме да доближим случващото се в институтциите на ЕС и в частност в ЕП възможно най-близко до нашите граждани. Убедена съм, че политиците са длъжници в това отношение на гражданите и смятам, че принципите на работата ми досега – откритост, прозрачност и ефективно действие, няма да се променят до края на мандата през 2009.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница