IP/08/1450 Брюксел, 3 октомври 2008 г. Посредством по-дълъг и по-добре организиран отпуск по майчинство Комисията подобрява равновесието между професионалния и личния живот за милиони работещиДата05.03.2018
Размер38.65 Kb.
#60998


IP/08/1450

Брюксел, 3 октомври 2008 г.Посредством по-дълъг и по-добре организиран отпуск по майчинство Комисията подобрява равновесието между професионалния и личния живот за милиони работещи

Милиони жени в цяла Европа ще имат право на по-дълъг и по-добре организиран отпуск по майчинство съгласно предложенията, оповестени днес от Европейската комисия. Направено е и отделно предложение, предназначено да подобри положението на самостоятелно заетите жени, като за тях се предвижда равностоен достъп до отпуск по майчинство, на доброволна основа. Двете инициативи представляват част от пакета с мерки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот за всички европейци, както за жените, така и за мъжете. С тях се цели актуализирането и подобряването на съществуващото законодателство на ЕС и предстои да бъдат предадени за обсъждане на Европейския парламент и на националните правителства. Междувременно европейските социални партньори започнаха преговори за подобряването на други форми на семеен отпуск, напр. родителския отпуск.

„Съвместяването на работата, семейството и личния живот е огромно предизвикателство за милиони европейци без оглед на пола“, заяви комисарят за трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла. „Прекалено често жените заплащат това, да имат деца, със загуба на доходите и перспективите за работа. Само 65,5 % от жените, които отглеждат деца, работят, сравнено с 91,7 % от мъжете. Нашите предложения за подобряване на отпуска по майчинство ще помогнат на жените да съчетаят работата и семейството, което ще подобри качеството както на техния личен, така и на семейния им живот. Те би следвало да допринесат и за повишаване участието на жените на пазара на труда и да спомогнат за посрещането на предизвикателствата на демографското застаряване: и в действителност страни, в които има повече работещи жени, бележат и по-висока раждаемост.“Подобряване на отпуска по майчинство

Съгласно предложението на Комисията за отпуска по майчинство (което преразглежда съществуващата Директива 92/85/ЕИО от 1992 г.) минималната продължителност на отпуска ще нарасне от 14 на 18 седмици и се препоръчва жените да получават 100 % от своята заплата, но се дава възможност на държавите-членки да определят таван за нивото на болничните. Освен това жените ще разполагат с по-голяма гъвкавост по въпроса, кога да вземат незадължителната част от своя отпуск (преди или след раждането), като по този начин вече няма да бъдат принудени да взимат конкретна част от отпуска си преди раждането, каквато понастоящем е законовата уредба в някои държави-членки.

Ще има и по-силна защита срещу уволнение, както и на правото на завръщане след отпуска по майчинство на предишното работно място или равностойно на него. Накрая, ще бъде въведено и правото след края на майчинството да се поиска от работодателя гъвкаво работно време, макар на работодателя да се дава правото да откаже да удовлетвори такова искане.

Повече права за самостоятелно заетите жени

Предложението за самостоятелно заетите жени е да им се предостави равностоен достъп до отпуск по майчинство като на наетите лица, но на доброволна основа (замества съществуващата Директива 86/613/ЕИО). Същевременно съпрузите и партньорите, съжителстващи на семейни начала (признати за такива по националното право), които неофициално работят в малки семейни предприятия като ферма или кабинета на местния лекар (т.нар. съпрузи помощници) ще имат, при поискване от тяхна страна, достъп до социални осигуровки до степен, най-малко съответстваща на равнището на социална закрила на официално самостоятелно заетите лица.Други разпоредби в областта на равновесието между професионалния и личния живот

Като част от същия пакет, Комисията публикува днес доклад за осигуряването на детски грижи в Европейския съюз, както и за постигнатото от всяка държава-членка с оглед целите, поставени от ръководителите на ЕС в Барселона през 2002 г. (вж. IP/08/1449).

На 17 септември 2008 г. социалните партньори на европейско равнище започнаха преговори относно родителския отпуск с оглед преразглеждане на съществуващото законодателство на ЕС (Директива 96/34/ЕО), което само е базирано на рамково споразумение, сключено между представители на европейските работодатели и профсъюзи. Целта е преговорите да бъдат приключени в рамките на девет месеца.

В дългосрочен план Комисията би искала да подобри и другите форми на семеен отпуск като отпуск по бащинство (краткосрочен отпуск в периода около раждането или осиновяването на дете), отпуск за осиновяване (отпуск, подобен на отпуска по майчинство, в периода около осиновяването на дете) и отпуск за полагане на грижи за членове на семейството, зависими от ползващия отпуска.Следващи стъпки

И двете предложения ще бъдат обсъдени в рамките на процедура за съвместно вземане на решения от Европейския парламент и от държавите-членки в Съвета (квалифицирано мнозинство) и съществува надежда, че през 2009 г. ще се стигне до споразумение. След това държавите-членки на ЕС ще имат две години, за да въведат законодателството в националното право.Допълнителна информация

Memo/08/603

Съобщение относно равновесието между професионалния и личния животhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en

Предложение за преразгледана директива относно отпуска по майчинствоhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en

Предложение за преразгледана директива относно самостоятелно заетите жени и съпрузите помощнициhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en

Уебсайт на Европейската комисия: анкета по въпроса за равновесието между професионалния и личния животHREF="http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница