IP/08/1956 Брюксел, 12 декември 2008 г. Околна среда: По-добра защита на дивата природа в ЕвропаДата23.07.2016
Размер33.92 Kb.
#2033


IP/08/1956

Брюксел, 12 декември 2008 г.Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа

Богатото разнообразие на защитена флора и фауна в Европа нарасна днес още повече със значителното разширяване на „Натура 2000“ — мрежата на ЕС за защитени природни зони. Попълнението включва 769 нови територии и обща площ от 95 522 km2. По-голямата част от териториите са в новите държави-членки. Сега и Румъния и България добавиха за първи път зони към мрежата, включвайки зони по протежението на Черно море, обитавани от многобройни видова редки и застрашени растения и животни. Понастоящем „Натура 2000“ включва около 25 000 територии, покриващи почти 20 % от сушата на ЕС, което я прави най- обширната мрежа от взаимосвързани защитени зони в света. Това е основното оръжие на ЕС в борбата срещу загубата на биологично разнообразие.

Европейският комисар за околната среда Ставрос Димас отбеляза: „Всяко добавяне на нова територия към мрежата означава по-добра защита на европейските видове и местообитания. Радвам се, че новите държави-членки са добавили толкова много територии към списъците. „Натура 2000“ е гаранция за това, че бъдещите поколения ще се радват на богатото природно наследство на Европа.“Къде са разположени новите територии?

Повечето от новите територии са в България, Румъния и Полша и включват зони от Черноморския (България и Румъния) и Степния (Румъния) био-географски региони.

Черноморският регион включва делтата на река Дунав, която представлява една от най-обширните влажни зони в Европа и възлова точка на биологичното разнообразие. Характеризира се с цветя като теснолистен божур (Paeonia tenuifolia), волжски горицвет (Adonis volgensis) и 12 световно застрашени видове птици, в това число уязвимия къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и червеногушата казарка (Branta ruficollis), една от най-редките гъски в Европа. Делтата на Дунав е също така важна зона по отношение на рибата, с над 70 документирани вида, а в горите живеят редки влечуги като остромуцунеста усойница (Vipera ursinii).

България добави 252 територии, в това число планината Пирин, обитавана от множество растения като пирински мак (Papaver pirinica) и жълта тинтява (Gentiana lutea). Тя е богата и на диви природни видове като лещарка (Bonasa bonasia), сокол скитник (Falco peregrinus) и глухар (Tetrao urogallus).

Румъния добави 316 територии, включително планината Măcin в Степния регион, обитавана от пъстър пор (Vormela peregusna) и добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni). Регионът се характеризира също така с широко разнообразие на растителни видове, като редките янкева кутявка (Moehringia jankae) и румънска камбанка (Campanula romanica).

Полша добави 177 територии, в това число езерото Goplo с 19 различни типа местообитания, обитавано също така от липарис (Liparis Loeselii), както и от птици като дубла (Gallinago media) и голям воден бик (Botaurus stellaris).

В Обединеното кралство устията на Humber, Dee и Severn ще получат специален статус на зони за съхранение, с цел да се защитят уязвимите местообитания и дивата природа. Те са сред най-красивите устия в Европа, предлагащи истинска мозайка от крайбрежни местообитания.

Комисията планира по-нататъшно актуализиране на списъците на ЕС до края на 2009 г.

Повече подробности относно актуализираните списъци можете да намерите на:http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

Какво представлява „Натура 2000“ ?

„Натура 2000“ е мрежа от защитени природни зони, обхващаща ЕС, създадена за гарантиране на оцеляването в дългосрочен план на най-ценните местообитания и на най-застрашените видове в Европа. Състои се от „територии от значение за Общността“, определени в съответствие с директивата за местообитанията, и „специални защитени зони“, определени в съответствие с директивата за птиците.

С последните добавени зони се включват нови 769 територии, определени в съответствие с директивата за местообитанията, и обща площ от 95 522 km². Разширяването засяга осем (Алпийски, Атлантически, Черноморски, Бореален, Континентален, Средиземноморски, Панонски, Степен) от деветте биогеографски региона в ЕС. Тези девет региона отразяват пъстротата на биологичното разнообразие на континента. В момента мрежата „Натура 2000“ покрива площ от около 700 000 km2, върху територията на 27 държави-членки или почти 20 % от сушата на ЕС. Разширеният списък включва също така 36 нови територии с морски елемент.

Идеята на мрежата е, че човек трябва да работи съвместно с природата. Извършваните в рамките на мрежата дейности трябва да са устойчиви и в хармония с естествената среда. Това означава, че при това условие много човешки дейности остават възможни в рамките на териториите от „Натура 2000“, в това число селско стопанство, рибарство и горско стопанство.

Държавите-членки избраха териториите за включване в „Натура 2000“ съвместно с Комисията. След избора им териториите се признават официално от Комисията за „територии от значение за Общността“ и се добавят към приетите списъци. Тази процедура потвърждава официалния статут на териториите и затвърждава задължението те да бъдат защитени.

Защо това е от значение?

Биологичното разнообразие, този ограничен ресурс, който представлява разнообразието на живота на Земята, е в криза. В резултат на неустойчиви човешки дейности с непоправими последици за нашето бъдеще се наблюдава загуба на видове в безпрецедентни мащаби. Европейският съюз пое ангажимент да преустанови загубата на биологично разнообразие в Европа до 2010 г. и „Натура 2000“ е в центъра на политиката за защита на природата и за биологично разнообразие.За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница