IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащДата22.07.2016
Размер42.15 Kb.
#895


IP/10/609

Брюксел, 26 май 2010 г.Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ЕС и САЩ

Днес Европейската комисия прие проект на мандат за водене на преговори за споразумение за защита на личните данни между Европейския съюз и Съединените щати в рамките на сътрудничеството за борба с тероризма или престъпността. Целта е да се гарантира високо равнище на защита на личната информация като данни на пътниците или финансова информация, които се прехвърлят като част от трансатлантическото сътрудничество по наказателноправни въпроси. Споразумението ще утвърди правото на гражданите на достъп до данни, тяхното изменение или заличаване, когато е необходимо. Гражданите на ЕС получават право да търсят защита в САЩ, ако данните им са били обработени неправомерно. На независими публични органи ще бъде предоставена по-важна роля за подпомагане на хората при упражняването на правата си на личен живот и при надзора на трансатлантическите трансфери на данни. Преди да могат да започнат разговорите Съветът трябва да одобри мандата за водене на преговори на Комисията . Европейският парламент ще бъде напълно информиран на всеки етап от преговорите и ще трябва да одобри резултата от преговорите.

Основните права трябва да бъдат защитавани и зачитани по всяко време. Желанието ми е със споразумението между ЕС и САЩ да бъдат защитени правата, свързани с личните данни, като същевременно продължи борбата с престъпността и тероризма.“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „Искам да постигнем амбициозно споразумение, като Европейският парламент ще бъде тясно обвързан с преговорите. Приканвам Съветът да одобри мандата възможно в най-кратки срокове, така че да можем да започнем бързо преговорите по това, както и по други изключително важни споразумения между ЕС и САЩ.“

Щракнете тук, за да видите видео запис на изказването (само на английски език)

Комисарят на ЕС по вътрешните работи Сесилия Малстрьом добави: „Едно солидно споразумение относно защитата на личните данни ще бъде от полза на партньорите и от двете страни на Атлантическия океан. Предоставяйки високо равнище на защита на личните данни, споразумението ще даде на всички — граждани, правоприлагащи органи и други заинтересовани страни — увереност, че в рамките на трансатлантическата борба с организираната престъпност и тероризма правата на човека са изцяло зачетени.“

След 11 септември 2001 г. и последвалите терористични атаки в Европа ЕС и САЩ постигнаха напредък в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Един от важните елементи е предаването и обработването на лични данни, ако те имат отношение към предотвратяването, разследването, откриването или преследването на престъпления, включително тероризма.

Както ЕС, така и САЩ са поели ангажимент за защита на личните данни и на личния живот. Те обаче все още имат различни подходи към защитата на данни, което доведе до някои разногласия в миналото в рамките на преговорите за споразумения за обмен на информация (като програмата за проследяване на финансирането на тероризма, т. нар. споразумение за SWIFT или споразумението за резервационни данни на пътниците). Целта на споразумението, предложено от Комисията днес е разглеждането и преодоляването на тези различия.

Днешното предложение предоставя на Комисията мандат за водене на преговори за ново споразумение за защита на личните данни, които се прехвърлят или се обработват от правоприлагащите органи в ЕС и в САЩ. Предложението задължава също така Комисията да предоставя пълна информация на Европейския парламент на всеки етап от преговорите.

Комисията има за цел да изготви правнообвързващи и приложими стандарти за защита на личните данни, които ще гарантират, че основните права и свободи на отделните граждани са защитени. Спазването на тези стандарти ще се контролира от независими публични органи от двете страни на Атлантическия океан.

В рамките на предложението на Комисията:


  • предаването или обработката на лични данни от страна на органите на ЕС или на САЩ се разрешава единствено за конкретни, надлежно посочени и законни цели в рамките на борбата с престъпността и тероризма;

  • съществува право на достъп до лични данни, което е съдебнодопустимо;

  • съществува право за промяна или заличаване на данни, ако бъде установено, че те са неточни;

  • съществува индивидуално право за търсене на защита по административен и съдебен път, независимо от гражданството или местопребиваването.

Споразумението не може да бъде правно основание за всякакъв вид предаване на лични данни между ЕС и САЩ. За такива трансфери на данни винаги следва да се изисква специално правно основание, като споразумение за предаване на данни или национално законодателство на държава-членка на ЕС. В такъв случай за това предаване на лични данни ще се прилага новото споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните.

Контекст

Защитата на личните данни е заложена в член 8 от Харта на основните права на ЕС. Хартата е включена в Договора от Лисабон и е правнообвързваща за Европейския съюз и държавите-членки, когато те прилагат законодателството на ЕС. В Договора от Лисабон (член 16 от Договора за функционирането на ЕС) се посочва, че ЕС може да определя правилата за защита на личните данни, които се обработват от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС при извършване на дейности, които попадат в обхвата на правото на ЕС.

В своя резолюция от 26 март 2009 г. Европейският парламент призова за споразумение между ЕС и САЩ, което да гарантира адекватна защита на гражданските свободи и защита на личните данни. През декември 2009 г. Европейският съвет прикани Комисията да направи предложение за препоръка „за водене на преговори за споразумение за защита на данните и когато е необходимо за обмен на данните за целите на правоприлагането със САЩ.“

За допълнителна информация:

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence
rapid -> IP/08/1956 Брюксел, 12 декември 2008 г. Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница