IP/10/870 Брюксел, 1 юли 2010 г. Патенти: Комисията предлага разпоредби относно превода на бъдещ патент на есДата15.01.2018
Размер44.82 Kb.
#47439


IP/10/870

Брюксел, 1 юли 2010 г.Патенти: Комисията предлага разпоредби относно превода на бъдещ патент на ЕС

Днес Европейската комисия представи предложение за разпоредби относно превода на бъдещи патенти на ЕС — последният елемент, необходим за превръщане на единния патент на ЕС в действителност. Понастоящем получаването на патент в Европа струва десет пъти повече отколкото в САЩ. Това положение е обезсърчително за научните изследвания, развойната дейност и иновациите, а също така подкопава конкурентоспособността на Европа. Ето защо са нужни действия от страна на Европа, така че новаторите да могат да защитят своите изобретения на приемлива цена с единен патент, валиден за цялата територия на ЕС, с минимални разходи за превод и без да е необходимо те да валидират този патент на национално ниво, както се изисква понастоящем. Новото предложение се основава на успешно функциониращата в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) триезична система и, ако бъде прието, ще намали значително сегашните разходи за превод.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Трябва да насърчаваме иновациите, за да бъде Европа конкурентоспособна на световно равнище. Понастоящем това не е така — процедурата за получаване на патент е твърде скъпа и сложна. Въвеждането на патент на ЕС, който да е еднакво валиден във всички държави-членки на ЕС, е от решаващо значение за стимулиране на научноизследователската и развойна дейност и ще бъде двигател за бъдещ растеж. Днешното предложение — последният елемент от пакета от мерки за реформиране на патентното дело — е добра новина за новаторите в цяла Европа и особено за малките предприятия. Надявам се, че сега държавите-членки ще действат бързо, за да гарантират превръщането на патента на ЕС в действителност. Твърдо съм решен да работя в тясно сътрудничество с всички страни за постигане на окончателно споразумение.“Сегашното положение с патентите в Европа

Сегашната европейска патентна система е много скъпоструваща и сложна, особено по отношение на изискванията за превод. Европейското патентно ведомство — междуправителствен орган, в който участват 37 държави (27 държави-членки на ЕС + 10 други европейски държави) — проучва заявленията за патент и отговаря за издаването на европейски патент, ако са изпълнени съответните условия. Изобретателят трябва след това обаче да поиска валидиране на национално ниво, за да бъде издаденият патент валиден в дадена държава-членка. Това означава превод и административни разходи.

Поради свързаните с това разходи повечето изобретатели патентоват своето изобретение само в много ограничен брой държави-членки. Разходите за европейски патент, валидиран например в 13 държави, възлизат на цели 20 000 EUR, от които почти 14 000 EUR са само за превода на различните езици. Поради това разходите по един европейски патент са над 10 пъти повече отколкото по американски, който струва около 1850 EUR.

Преговори относно патента на ЕС

През август 2000 г. Комисията предложи Регламент за патент на Общността (наричан сега патент на ЕС съгласно Договора от Лисабон). През декември 2009 г. държавите-членки единодушно приеха заключения относно усъвършенствана патентна система в Европа (вж. IP/09/1880). Договореният пакет обхващаше основните елементи за въвеждането на единен патент на ЕС и за създаване на нов патентен съд в ЕС, но не включваше разпоредби относно превода. Във връзка с патентния съд по-късно тази година се очаква становището на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта на проекта на споразумение с договорите за ЕС. Днешното предложение завършва необходимия пакет, като формулира разпоредби относно превода на патенти на ЕС.Разпоредби относно превода на патенти на ЕС

Съгласно днешното предложение за регламент на Съвета разходите по процедурата за издаване на патент на ЕС, валиден във всички 27 държави-членки, ще бъдат по-малко от 6200 EUR, от които само 10 % ще се дължат на превода.

Предложението на Комисията се основава на сега прилагания в ЕПВ езиков режим. Комисията предлага патентите на ЕС да се проучват и издават на един от трите официални езика на ЕПВ — английски, френски или немски. Издаденият патент ще се публикува на този език, като текстът на него ще бъде автентичен (т.е. правно обвързващ). Публикацията ще включва превод на патентните претенции на останалите два официални езика на ЕПВ. Претенциите представляват раздел на патента, в който се определя обхватът на закрила на изобретението.

От патентопритежателя няма да се изисква допълнителен превод на други езици освен в случай на правен спор относно патент на ЕС. В такъв случай от патентопритежателя може да се поиска допълнителен превод за негова/нейна сметка. Може да се наложи например патентопритежателят да представи копие от патента на езика на предполагаем нарушител или на езика на съдебното производство, когато този език се различава от езика на патента.

В предложението на Комисията се посочват и съпътстващи мерки, които трябва да бъдат приети, за да се направи патентната система по-достъпна за новаторите. Първо, следва да се предоставя висококачествен машинен превод на патентите на ЕС на всички официални езици на Европейския съюз. Така ще се подобри достъпът на изобретателите в Европа до техническа информация за патенти на техния роден език. Освен това изобретателите ще имат възможност да подават патентни заявления на своя собствен език, за да се улесни получаването на патент на ЕС от заявители от държави-членки на ЕС, в които официалният език (или езици) се различава(т) от английски, френски или немски. Разходите за превод на езика на процедурата в ЕПВ (който трябва да се избере измежду английски, френски и немски от заявителя при подаване на заявлението) ще подлежат на възстановяване.

Контекст

Държавите-членки постигнаха политическо споразумение през декември 2009 г., като приеха заключения на Съвета и общ подход относно Регламент за патент на ЕС (вж. IP/10/1880). Това споразумение обхваща основните характеристики както на нов патентен съд в Европа, така и на бъдещия патент на ЕС, но не включва разпоредби относно превода. Държавите-членки се договориха обаче, че преводът на патент на ЕС ще бъде предмет на отделен регламент. Поради това Комисията представи настоящото предложение за разпоредби относно превода на патент на ЕС.За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница