Ipa cross-Border Programme cci number 2007CB16ipo008 маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможностистраница1/24
Дата11.01.2018
Размер4.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008


МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

В

ОБЩИНА БОЛЯРОВО


ПРОЕКТ

Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство“ 2007CB161PO008-2011-2-139Маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности в Община Болярово

IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 4

ВЪВЕДЕНИЕ 8

 1. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 11

  1. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ 11

  2. ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНА 13

  3. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 16

 1. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР 19

  1. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА 19

  2. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ 21

  3. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ПАЗАР В ОБЩИНА БОЛЯРОВО И ОБЩИНА КОФЧАЗ 26

  4. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 29

  5. СПЕЦИФИКА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 32

 1. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ 36

  1. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В РЕГИОНА 36

  2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ ОУД „БОЛЯРОВООФЧАЗ 46 3.3. ФУНКЦИИ НА ОУД „БОЛЯРОВООФЧАЗ51

  1. МАРКЕТИНГ НА РЕГИОНА КАТО ЕДИННА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 54

  2. ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА РЕГИОНА КАТО ЕДИННА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 56

 1. SWOT АНАЛИЗ 58

 2. ПАЗАРНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 59

 3. МАРКЕТИНГОВИ ПРОДУКТИ НА ЕДИННАТА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 63

  1. МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 63
  1. ОБИЧАИ И ФОЛКЛОР 64

стр. 2 от 91

Маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности в Община Болярово

IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008

  1. БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ 65

  2. ПРИРОДА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 65

  3. РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ 66

  1. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ (КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО) 66

  2. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 69

  3. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В ОБЩИНА КОФЧАЗ 69

 1. ПРИМЕРНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ПАКЕТИ 71

 1. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 80

 2. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА 81

  1. СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 82

  2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И КОРЕСПОНДИРАЩИ ДЕЙНОСТИ 84

   1. Приоритети за „развитие на туристически продукти” 85

   2. Приоритети за развитие на „маркетингови и промоционални дейности” 86

   3. Приоритети за развитие на „качеството” 87

   4. Приоритети за развитие на „институциите” 87

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89

ИЗТОЧНИЦИ 91
стр. 3 от 91

Маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности в Община Болярово

IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящият документ Маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности в Община Болярово има за цел да анализира туристическото развитие на района по начин, който е атрактивен за местни и чуждестранни туристи с оглед действащата в двете страни нормативна база за опазване и развиване на културното и историческото наследство, запазването на екологичното равновесие в региона и създаването на справедлива икономическа печалба за ангажираните в тази дейност фирми, организации, общински и държавни структури.

Маркетинговото изследване и анализ имат за цел да разкрият възможностите за създаване на интегриран туристически продукт на региона Община БоляровоОбщина Кофчаз, като:

    • направи анализ и оценка на актуалното ниво на туристическо развитие и наличните ресурси, в контекста на състоянието на средата, степента на обществена подкрепа и в светлината на актуалните политики в туризма на национално ниво;

    • проучи и анализира актуалните тенденции на туристическия пазар и идентифицира перспективни пазари и сегменти от тях;

    • формулира общ за района интегриран туристически продукт и предложи подходящи форми на интерпретация на продукта (примерни туристически пакети), адресирани спрямо конкретни пазари и пазарни сегменти;

    • оцени потенциала на продукта в различните негови аспекти да осигури принос както за туристическия сектор, така и като цяло за устойчивото развитие на района;

стр. 4 от 91

Каталог: upload -> docs -> 2015-11
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2015-11 -> Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2011 г за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница