Иса Месихин бензетмелериДата25.10.2017
Размер47.93 Kb.
#33098
Иса Месихин бензетмелери
Бир бензетме чок къса бир хикайедир. Рухсал бир хакикатъ, дюнясал ишлерле анлатърмая чалъшъйор. Хер бензетменин тек бир дерси вар, ону анламалъйъз. Бютюн айрънтълара бакъп онлардан фарклъ фарклъ дерс алмак янлъш олуйор. Месела, Мат 13:31-32 - тек дерс: Аллахън краллъъ кючюк башлъйор, ама дюнянън ен бюйюк краллъъ оладжак. ‘Даллар’ я да ‘кушлар’ не демек олуйор? дийе сорамайъз.Тема:

Айетлер:

Дерс:

Дьорт топрак

Мат 13:5-8

Мар 4:3-8

Лука 8:5-8


Инсанън йюреи Аллахън сьозюню насъл кабул етмели.

Късър екини

Мат 13:24-30

Асъл иманлъларън арасънда яланджъ иманлълар вар.

Хардал танеси

Мат 13:31-32

Мар 4:31-32

Лука 13:19


Аллахън краллъъ ен кючюк башлъйор ама дюнянън ен бюйюк краллъъ оладжак.

Маялъ хамур

Мат 13:33

Лука 13:21Аллахън краллъъ бютюн дюняйъ деиштиреджек.

Саклъ хазине

Мат 13:44

Аллахън краллъъ саклъдър, ве ону булдук му хер шейимизи вермек лазъм.

Къйметли седеф бонджуу

Мат 13:45-46

Аллахън краллъъ саклъдър, ве ону булдук му хер шейимизи вермек лазъм.

Серпме

Мат 13:46-50

Топлулуун ичиндеки иманлълар дюнянън сонунда айрълъджак.

Мерхаметсиз хизметчи

Мат 18:23-35

Мерхамет истейен киши башкаларъна мерхамет етмели.

Баадаки ишчилер

Мат 20:1-16

Аллахън краллъънда херкес айнъ каршълък аладжак.

Ики оул

Мат 21:28-32

Сеслемек япмакла олуйор, деил конушмакла.

Кьотю кираджълар

Мат 21:33-46

Мар 12:1-12

Лука 20:9-19


Яхудилерин гюдюджюлери Иса’йъ кабул етмедилер. Раб краллъъ онлардан аладжак.

Кралън Олунун дююню

Мат 22:1-14

Мадем Исраил халкъ Иса’йъ кабул етмеди, артък бютюн миллетлер даветлидир.

Он къз

Мат 25:1-13

Иса’нън геч геледжеине хазър олмалъйъз.

Еманет пара

Мат 25:14-30

Раб бизе айръ айръ гьорев верди; Онун гелишинде бизден хесап сораджак.

Саклъ оларак бюйюйен тохум

Мар 4:26-29

Аллахън краллъъ анламадъъмъз шекилде бюйюйор.

Ики борчлу

Лука 7:41-43

Кимин даха чок гюнахларъ аф едилди, о Иса’йъ даха чок севийор.

Ийи Самирийели

Лука 10:25-37

Херкеси севмелийиз.

Гедже яръсънда гелен аркадаш

Лука 11:5-8

Сюрекли дуа етмелийиз.

Зенгин акълсъз адам

Лука 12:16-21

Бу дюнянън малларъ бизе Аллахън ьонюнде файда гетирмез.

Йемиш вермейен инджир ааджъ

Лука 13:6-9

Раб, халкъна вакът танъйор; ама деишмезлерсе онларъ давалаяджак

Бюйюк банкет

Лука 14:16-24

Аллахън краллъъна даветли оланлар гирмейеджек, ен зайъф кишилер гиреджек.

Кайболан койун

Мат 18:12-14

Лука 15:4-7Аллах гюнахлъ кишилери аръйор.

Кайболан пара

Лука 15:8-10

Аллах гюнахлъ кишилери аръйор.

Кайболан оул

Лука 15:11-32

Аллах гюнахлъйъ гене кабул етти ми, биз де севинмелийиз

Курназ ида реджи

Лука 16:1-9

Сонсуз яшам ичин хазърлък япмалъйъз

Зенгин адам иле Лазар

Лука 16:19-31

Муса’я иман етмейен Иса’нън дирилишине де иман етмейеджек.

Къйметсиз куллар

Лука 17:7-10

Ен ьондже Раб Иса’я хизмет етмелийиз.

Дюрюст олмаян хаким

Лука 18:1-8

Сюрекли дуа етмелийиз.

Фериси иле гюмрюкчю

Лука 18:10-14

Кенди дорулуумуза гювенмейелим.

Алтън параларъ

Лука 19:12-27

Раб бизе айръ айръ гьорев верди; Онун гелишинде бизден хесап сораджак.


Каталог: ders
ders -> Само Мъжете ли могат да бъдат Лидери? / 25 Януари 2002 г. Insert paragraphs
ders -> Атанас'ън Иман Билдиргеси
ders -> Севгили евладъм
ders -> Канун ве Антлашма
ders -> Инджил ичин сьозлюк ве конкорданс Абба
ders -> Топлулук насъл саалам оладжак?
ders -> Ве биз хепимиз печесиз йюзле Раб’бин йюджелиини гьоререк йюджелик юстюне йюджеликле О’на бензер олмак юзере деиштирилийоруз. Бу да Рух олан Раб сайесинде олуйор кор. 3: 18)
ders -> Иса Месих насъл дирилди?
ders -> 2. кону: Топлумсал баскълар (груп баскъларъ)
ders -> 1. кону: Билгелик ве акълсъзлък


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница